Додаток №3 до рішення міської ради від 17. 05. 2012 р. №6/21/24 положення про управління стратегічного розвитку міста - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 02. 02. 2011 р. №5/9 м. Володимир Волинський Про внесення... 1 32.97kb.
Рішення від 1 жовтня 2009 року №2773 Про хід виконання рішення Рівненської... 3 600.5kb.
Додаток 1 до рішення міської ради 23. 02. 2012 №10 Програма забезпечення... 1 117.69kb.
Рішення від 12 червня 2008 року №1575 Про хід виконання рішення Рівненської... 2 367.95kb.
Додаток до рішення сесії Коростенської міської ради (10 сесія 5 скликання) 12 1183.23kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 455.3kb.
Розпорядження 31. 05. 2012 м. Нікополь №128-р Про створення Комітету... 1 130.2kb.
Рішення 22. 05. 2013р. №326 Про підсумки виконання основних показників... 1 205.47kb.
Додаток до рішення сесії Тернівської міської ради № від положення... 1 92.49kb.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) 5 1070.68kb.
Додаток 1 до рішення Южноукраїнської міської ради від «25» 12 2012 р. 4 1490.98kb.
Додаток до рішення міської ради від 30. 03. 2007 №5/11-31 статут... 1 115.25kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток №3 до рішення міської ради від 17. 05. 2012 р. №6/21/24 положення про управління - сторінка №1/1
Додаток №3

до рішення міської ради

від 17.05.2012 р. № 6/21/24
ПОЛОЖЕННЯ

про управління стратегічного розвитку міста

 1. 1. Загальні положення


1.1. Управління стратегічного розвитку міста (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету і міському голові.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001, Настановою з якості та цим Положенням.

1.3. Управління є юридичною особою і здійснює свою діяльність на правах самостійного виконавчого органу міської ради, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити, відкриті рахунки в управлінні Державної казначейської служби у Тернопільській області м. Тернопіль.

1.4. Місцезнаходження управління стратегічного розвитку міста: вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль, 46000.


 1. Завдання управління


Основними завданнями управління є:

  1. Координація роботи по розробці та реалізації стратегічного плану розвитку міста.

  2. Популяризація міста, поширення позитивних знань про Тернопіль в Україні та за кордоном.

  3. Здійснення аналітичної оцінки інвестиційного та інноваційного розвитку міста.

  4. Сприяння програм залучення в економіку м. Тернополя іноземних та внутрішніх інвестицій та створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів.

  5. Сприяння співробітництву міста із зарубіжними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарного співробітництва.

  6. Сприяння у створенні на території міста підприємств з іноземним капіталом, виходу підприємств міста на зовнішній ринок, активізації зовнішньоекономічних зв’язків, налагодженню іноземного інвестиційного та торговельного співробітництва.


3. Функції управління


  1. Управління, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює наступні функції:


У сфері обліку та фінансового забезпечення є:

3.1.1. Забезпечення дотримання в управлінні встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені терміни фінансової та бюджетної звітності.

3.1.2. Складання бюджетних запитів, кошторисів установи.

3.1.3. Нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам,

3.1.4. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3.1.5. Здійснення постійного контролю за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів.

3.1.6. Перевірка законності документів, що надійшли для обліку, правильності і своєчасного їх оформлення;
У сфері інвестиційної діяльності та маркетингу
3.1.7. Участь у розробці міських цільових програм з метою їх узгодження із стратегічним планом розвитку міста.


   1. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розроблення інвестиційних проектів для їх реалізації на території міста.

   1. Сприяння залученню коштів інвесторів на об'єкти житлового та комерційного призначення.

   1. Участь у проектах та грантових програмах з метою залучення інвестицій на розвиток економіки міста.

   1. Формування та систематичне оновлення баз даних інвестиційних проектів та пропозицій вільних та пропонованих до використання об'єктів нерухомості, земельних ділянок.

   2. Організація та проведення конкурсів проектів та бізнес-планів суб'єктів підприємництва, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем.

   3. Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення особливостей позиціонування м. Тернополя серед потенційних гостей міста з інших регіонів та із закордону.


У сфері міжнародного співробітництва
3.1.14. Координація діяльності виконавчих органів Тернопільської міської ради з питань міжнародного співробітництва.

3.1.15.Поширення передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.

3.1.16.Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, торгово-економічними представництвами, інвестиційними фондами, посольствами та консульствами інших країн в Україні.

3.1.17.Забезпечення підтримки та розширення зв'язків м. Тернополя з муніципалітетами зарубіжжя.

3.1.18.Створення сприятливих умов для розвитку міжнародного співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста.

3.1.19.Активізація співпраці із закордонними українцями, використання їх потенціалу у просуванні національних та економічних інтересів, залучення представників закордонних українців до розвитку співробітництва у різних сферах життєдіяльності міста.

3.1.20. Сприяння участі суб'єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій.

3.1.21. Здійснення інформаційної підтримки зовнішньоекономічних та інвестиційних зв'язків підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності.   1. Участь у розробці програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міста Тернополя, їх супроводженні, організація протокольних заходів під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.

   2. Внесення подання міському голові з питань формування офіційних делегацій, робочих груп, що виїжджають за кордон.

   3. Забезпечення підготовки офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та складання і узгодження програм перебування.

   4. Розробка плану співробітництва Тернополя з містами-побратимами та іншими адміністративними одиницями.

   5. Забезпечення реалізації партнерських проектів та програм.


У сфері туризму

   1. Розробка цільової програми у галузі туризму.

   2. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду в галузі туризму разом, проводити методичні і науково-практичні семінари, конференції, інші заходи щодо обміну досвідом з питань туристичної діяльності.

   3. Інформаційна підтримка сфери туризму в т.ч. через організацію туристично-спортивних змагань, тематичних переглядів, проведення різноманітних акцій та заходів.

   4. Сприяння залученню іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури туристичної галузі.

   5. Виготовлення презентаційних матеріалів туристичного потенціалу міста Тернополя.

   6. Створення єдиної бази даних туристичних операторів та агенцій міста Тернополя як основних учасників туристичного ринку.

   7. Проведення рекламної кампанії туристичного Тернополя та забезпечення поширення інформаційних матеріалів з метою популяризації туристичного бренду міста в мережі Інтернет, ЗМІ та друкованих виданнях, спеціалізованих каталогах.

   8. Створення єдиного реєстру готелів, закладів громадського харчування, відпочинково-розважальних закладів з подальшою їх класифікацією.


У сфері зовнішньої реклами

   1. Підготовка та подання документів на розгляд Ради з питань зовнішньої реклами для надання рекомендацій виконавчому комітету.

   2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

   3. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради про розміщення та виготовлення соціальної реклами.

   4. Розгляд справ розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку його дії, внесення змін у дозвіл, переоформлення, скасування, видачі дублікату дозволу, для рекомендацій виконавчому комітету Радою з питань зовнішньої реклами.

   5. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та суб’єктів господарювання, яким надано дозволи на розміщення зовнішньої реклами у місті Тернополі.

   6. Подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами, згідно складених управлінням муніципальної поліції попереджень про усунення порушень.

   7. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради про демонтаж самовільно розташованих спеціальних конструкцій, які встановлені без дозволу на розміщення зовнішньої реклами, для організації постійно діючою робочою групою проведення заходів з демонтажу спеціальних конструкцій на об’єктах комунальної власності.

   8. Укладення, переукладення (внесення змін), скасування договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.

  1. Координація діяльності КП ТМР «Парк Загребелля».


4. Права управління

4.1. Управління має право:   1. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

   2. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з установами іноземних держав та міжнародними організаціями.

   3. Виступати в засобах масової інформації з питань стратегічного розвитку міста, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів в м. Тернополі, інформувати населення міста про свою роботу.

   4. Вимагати від керівників офіційних делегацій, робочих груп та стажистів за міжнародними програмами своєчасного звітування про результати закордонних відряджень.

   5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

   6. Інформувати міського голову у разі покладання на управління виконання завдань, що не відноситься до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

   7. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою, з питань міжнародного співробітництва, стратегічного плану розвитку міста, туризму, інвестиційної політики та зовнішньої реклами.


5. Керівництво управління

Управління стратегічного розвитку міста очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

Начальник управління стратегічного розвитку міста в своїй роботі підпорядковується міському голові та заступнику міського голови – керуючому справами в частині координації діяльності КП „Парк Загребелля”.
Кваліфікаційні вимоги
На посаду начальника може бути призначена особа яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.
Начальник управління:


  1. Організовує роботу працівників управління.

  2. Без доручення діє від імені управління і представляє його у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

  3. Розробляє структуру управління і подає на затвердження міському голові.

  4. Здійснює постійне керівництво діяльністю управління та його підрозділами.

  5. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками управління, затверджує положення про відділи та посадові інструкції працівників управління.

  6. Визначає міру відповідальності заступників начальника управління та працівників управління.

  7. Звітує про роботу управління перед міською радою та виконавчим комітетом.

  8. В межах своїх повноважень видає накази, організовує перевірку їх виконанн.

  9. Складає плани та кошториси з питань діяльності управління.

  10. Укладає в межах повноважень ї управління угоди.

  11. Координує організаційне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що в установленому порядку передані управлінню. Відкриває і закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах.

  12. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

  13. Забезпечує удосконалення стилю і методів роботи управління. Аналізує виконання завдань та функцій покладених на відділи управління, забезпечує дотримання вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління.

  14. Вирішує інші питання.

  15. У випадку відсутності начальника його обов’язки виконує заступник, або один з працівників управління, на якого покладено виконання обов’язків розпорядженням міського голови.


6. Відповідальність

6.1. Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, збереження майна і засобів, переданих управлінню в користування міською радою та її виконавчим комітетом.

6.2. Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
7. Заключні положення

7.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету .

7.2. Всі працівники управління діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником управління.

7.3. Положення про управління затверджується рішенням міської ради. Структура, чисельність та штатний розпис управління затверджується міським головою.

7.4. Управління користується майном, переданим йому міською радою.

7.5. Юридична адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Листопадова,5.

7.6. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.7. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.Секретар ради І.В. Турський