Додаток до рішення 12 сесії районної ради 6 скликання від 20. 12. 2012 р. Районна Програма поліпшення кінообслуговування населення р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Перелік діючих регіональних програм 1 210.49kb.
Закону України «Про кінематографію» 1 168.21kb.
Рішення одинадцятої сесії районної ради шостого скликання 14 грудня... 2 430.9kb.
Додаток до рішення 15 сесії районної ради 6 скликання від 06. 1 41.31kb.
Рішенням сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання червня... 1 83.14kb.
Рішення від 21 лютого 2013 року №321-vі про внесення змін до Програми... 1 46.26kb.
Рішення одинадцятої сесії районної ради шостого скликання 14 грудня... 1 268.19kb.
Виконання основних заходів обласної Програми поліпшення кінообслуговування... 1 71.62kb.
Рішення сімнадцята сесія VI скликання від 29 березня 2013 року Про... 1 54.77kb.
Рішення ХІХ сесії шостого скликання 29. 03. 2013 р. №254 Про виконання... 1 293.75kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки... 3 752.44kb.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №218 Про внесення змін до районної... 1 40.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення 12 сесії районної ради 6 скликання від 20. 12. 2012 р. Районна - сторінка №1/1
Додаток

до рішення 12 сесії районної ради

6 скликання від 20.12.2012 р.
Районна Програма

поліпшення кінообслуговування населення району на 2013-2017 роки
1. Загальні положення

Районна Програма поліпшення кінообслуговування населення району на 2013-2017 роки (далі – районна Програма) розроблена на виконання Закону України „Про кінематографію”, постанов Верховної Ради України від 18.03.2005 року „Про Рекомендації парламентських слухань „Національна кінематографія: стан, проблеми і шляхи їх вирішення” та Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 року №563 „Про структурну перебудову в галузі кінематографії”, указу Президента України від 13.09.2007 року №868/2007„Про заходи щодо розвитку національної кінематографії”, розділу 7 рішення 2 сесії обласної ради від 28.12.2010 року №23 „Про обласну Програму розвитку культури та духовного відродження на 2011-2015 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.10.2007 року №01-1-30-5622.

Система кінообслуговування населення в районі загалом перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають в умовах розбудови української держави, культурного та духовного відродження українського народу.

Загальною проблемою залишається низький рівень матеріально-технічної бази кіномережі району, відсутність оснащення сучасним кінообладнанням та транспортними засобами, відсутність опалення у зимовий період закладів культури, недостатня фінансова підтримка, яка тягне за собою відтік кваліфікованих кадрів.

Цією Програмою намічено ряд заходів, спрямованих на поліпшення кінообслуговування населення району, формування сучасної моделі кінематографії, посилення впливу національного кіно на громадськість, інтересу до нього масового глядача, втілення державної політики у галузі кінематографії – ідеї гуманізму, демократизму, моральності, розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів, естетичного та духовного виховання громадян.

2. Мета та основні завдання

Метою районної Програми є створення належних умов функціонування кіновідеомережі району, поліпшення кінообслуговування населення району, збереження та модернізація матеріально-технічної бази кіномережі, відновлення ролі і впливу кіномистецтва в духовній сфері суспільства.

Основні завдання районної Програми:

- розвиток мережі кіновідеообслуговування населення району, удосконалення роботи дирекції, ефективне використання коштів районного бюджету, залучення позабюджетних коштів;

- створення належних умов доступу глядачів до творів національного та кращих зразків світового кіномистецтва, особливо для дітей, учнівської і студентської молоді та малозабезпечених верств населення;

- здійснення технічного переоснащення кінотеатру „Мир” з застосуванням електронних технологій та сучасним рівнем обслуговування глядача;

- модернізація системи прокату і впровадження нових технологій кінопоказу, особливо у селі;

- збільшення кількості відвідувань закладів кінопоказу;

- пріоритетне просування вітчизняних і кращих зарубіжних фільмів, використання кращих творів кіномистецтва для виховання дітей і юнацтва.

- відновлення рентабельності кіновідеогалузі, збільшення кількості глядачів та валового збору від надання кіновідеопослуг;


3. Очікувані результати

Виконання основних завдань районної Програми забезпечить:

- соціальні права громадян на отримання кінопослуг;

- населення району якісним та кількісним кінообслуговуванням;

- створення дієвої системи кінообслуговування населення району, відновлення роботи сільських кіноустановок;


  • проведення кінопоказів в населених пунктах району, особливо в тих, де на даний час кінотехнологічне обладнання відсутнє;

- здійснення технічного переоснащення базового кінотеатру „Мир”, підвищення ефективності його роботи;

- усі населені пункти району регулярним кінопоказом;

- відродження позитивного впливу кіномистецтва на духовне життя суспільства, формування високих моральних принципів, розвитку національної свідомості.
4. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.5. Система управління та контролю за ходом виконання районної Програми
Координацію, контроль та відповідальність за взаємне інформування учасників Програми здійснює дирекція Гайсинської кіномережі. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на профільні постійні комісії районної ради та відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

ПАСПОРТ

районної Програми поліпшення кінообслуговування населення району

на 2013-2017 роки


1

Назва

Районна Програма поліпшення кінообслуговування населення району

на 2013-2017 роки2

Підстава для розробки районної Програми

Закон України „Про кінематографію”, постанова Верховної Ради України від 18.03.2005р. „Про рекомендації парламентських слухань „Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 року №563 „Про структурну перебудову в галузі кінематографії”, указ Президента України від 13.09.2007 року №868/2007„Про заходи щодо розвитку національної кінематографії”, розділу 7 рішення 2 сесії обласної ради від 28.12.2010 року №23 „Про обласну Програму розвитку культури та духовного відродження на 2011-2015 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.10.2007 року №01-1-30-5622

3

Ініціатор розроблення районної Програми

Дирекція Гайсинської кіномережі

4

Розробники районної Програми

Дирекція Гайсинської кіномережі

5

Відповідальні виконавці районної Програми

Дирекція Гайсинської кіномережі, відділ культури і туризму райдержадміністрації

6

Учасники та виконавці Програми

Дирекція Гайсинської кіномережі, відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

7

Термін реалізації районної Програми

2013-2017 роки

8

Фінансування

Здійснюється в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті та з інших джерел, не заборонених законодавством.

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації районної Програми, всього

950,0 тис. грн.

10

Координація роботи та контроль виконання заходів районної Програми

Профільні постійні комісії районної ради,

відділ культури і туризму райдержадміністрації


Додаток


до районної Програми
ЗАХОДИ

до реалізації районної Програми поліпшення кінообслуговування населення району на 2013-2017 роки


№ п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Джерела фінансування

1

Під час формування районного бюджету передбачати асигну­вання для фінансового забезпече-ння районної Програми.

Фінансове управління райдержадміністрації

2013

150,0

Районний бюджет

2014

150,0

2015

150,0

2016

150,0

2017

150,0

2

Забезпечити проведення реконструкції та переоснащення кінотеатру ”Мир” у м.Гайсин

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

КП „Гайсинська дирекція кіномережі”2013-2014

200,0

Районний бюджет

3

Забезпечити необхідні умови утримування приміщень у відповідних нормах техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії

Дирекція кіномережі

Постійно4

Проводити благодійні кіно заходи для дітей з багатодітних сімей, малозабезпечених верств населення, сиріт та інвалідів

Дирекція кіномережі

Постійно5

Активізувати організаційну роботу з використання кіно в учбово-виховному процесі

Відділи освіти та культури і туризму райдержадміністрації

Постійно6

Додержуватись квоти показу національних фільмів при формуванні репертуару

Дирекція кіномережі

Постійно7

Запровадити практику спільної роботи кіномеханіків і клубних працівників по організації і проведенню заходів щодо культурного обслуговування населення району

Дирекція кіномережі

Постійно8

Проводити прем’єри кінофільмів українських студій, ретроспективні покази вітчизняних кінофільмів

Дирекція кіномережі

Постійно9

Вносити необхідні обґрунтовані корективи до районної Програми та подавати їх на затвердження у встановленому порядку

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, дирекція кіномережі

Щороку до затвердження районного бюджету10

Широко використовувати засоби масової інформації при проведення кінозаходів по обслуговуванню населення

КП „Гайсинська дирекція кіномережі, редакції газет „Трибуна праці”, „Гайсинський вісник”, радіомовленняЗаступник голови районної ради О.Цвігун