Додаток до рішення 23 сесії міської ради 5 скликання № від 12. 11. 2008 року положення про порядок передачі в оренду майна комунальн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 455.3kb.
Додаток до рішення уі сесії VІ скликання Сучевенської сільської ради... 1 77.24kb.
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 466.12kb.
Рішення 20 червня 2013 року №240 Про надання згоди Товариству з обмеженою... 1 14.08kb.
Рішення від № м. Дружківка Про розгляд звернення Дружківської міської... 1 11.28kb.
Рішення від " " р. № м. Маріуполь Про затвердження документів, регу... 3 427.54kb.
Додаток до рішення сесії міської ради 6 скликання від 14. 03. 1 118.19kb.
Положення про порядок передачі майна комунальної власності Левковицької... 1 31.51kb.
Місце розташування об’єкту оренди 1 43.95kb.
Місце розташування об’єкту оренди 1 87.9kb.
Рішення 29 березня 2013 року с. Їжівці №31-16/13 Про звернення окремих... 1 16.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення 23 сесії міської ради 5 скликання № від 12. 11. 2008 року положення - сторінка №1/1
Додаток

до рішення 23 сесії міської ради

5 скликання № від 12.11.2008 року


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. КОЗЯТИНА ТА НАРАХУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
Розділ І Порядок передачі в оренду майна комунальної власності

1. Загальні положення
1 1. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності (надалі — Положення) розробле­но на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України №939 від 22.06.1998 р. "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій", інших законо­давчих та нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності використання комунального майна шля­хом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам та регулює порядок передачі в оренду цілісних майно­вих комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухомого майна (будівель, спо­руд, приміщень); іншого окремого індивідуально визначеного майна за виключенням того майна, передача в орен­ду якого заборонена законодавством України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, прий­нятими у межах їх повноважень.

1 2. Визначення термінів:


Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

 • оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та Іншої діяльності;

 • об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме комунальне майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально
  визначене комунальне майно за виключенням тих об'єктів, які у відповідності до Закону не можуть бути об'єктами оренди, або не включені виконавчим комітетом міської ради до реєстру об'єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду;

 • орендодавець — Козятинська міська рада;

 • орендар — господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурно­го підрозділу, інша юридична особа та громадянин України, фізична та юридична особа іноземних держав, міжнародна організація та особа без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди кому­
  нального майна, до його укладення зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності;

 • балансоутримувач — виконавчий комітет міської ради та житлово-експлуатаційні контори, в повному госпо­дарському віданні (на балансі) яких знаходиться об'єкт оренди;

 • невід'ємні поліпшення орендованого майна — фізичні наслідки заходів, спрямованих на зміну технічного стану орендованого майна або його споживчих якостей, з урахуванням фізичного стану об'єкту оренди, відокремлення яких обумовить знецінення об'єкта оренди на суму, що перевищує вартість відтворення цього поліпшення;

- орендна плата — це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності, та може використовуватись у наступних значеннях:

- базова або початкова орендна плата — це економічний кількісний показник, обрахований без врахування інфляційних впливів, за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу та вказується в повідомленнях про оголошення конкурсу;

- річна, місячна, по добова, погодинна орендна плата — це економічний кількісний показник, в залежності від періоду, за який визначається розмір орендної плати;

- суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі;

- експлуатаційні витрати за утримання нежитлових приміщень (надалі — експлуатаційні витрати) — це витра­ти балансоутримувача на:

- обслуговування внутрішньобудинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової ка­налізації;

- прибирання прибудинкової території;

- обслуговування димовентиляційних каналів

- вивезення та утилізацію твердого побутового та грубого сміття;

- технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення;

- обслуговування ліфтів та електроенергію для них;

- освітлення сходових кліток, підвалів, підкачку води;

- прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель;

- утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування при­міщень, їх поточного ремонту і ліквідації аварій;

- обслуговування диспетчеризації;

- дератизацію та дезінфекцію;

- інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством обраховані в розрахунку на 1 кв. м. площі приміщення;

- цілісний майновий комплекс — господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними комунікаціями, систе­мою енергопостачання.

1.3. Орендарі нежитлових приміщень зобов'язані відшкодовувати балансоутримувачу експлуатаційні витрати.

1.4. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти-договір оренди направляють в відповідний структурний підрозділ міської ради заяву встановленого зразка та документи вказані додатку №2 "Положення про проведення конкур­сів на право оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належать до комунальної власності".

1.5. Одна юридична або фізична особа не може бути одночасно орендарем більше трьох об'єктів комунальної власності.

,

2. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна


2.1. Реєстр об'єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду чи знаходяться в оренді (надалі — Реєстр), формує та веде відповідний структурний підрозділ міської ради.

2.2. Реєстр складається з двох підреєстрів: підреєстр комунального майна, яке може бути передане в оренду, та підреєстр комунального майна, яке знаходиться в оренді. Реєстр ведеться в електронній та паперовій формах.

2.4 Інформація про об'єкти, які можуть бути передані в оренду, є відкритою та публікуються у засобах масової інформації один раз на рік та при внесенні змін в даний перелік.

2.5 Відповідний структурний підрозділ міської ради разом з фінуправлінням, щоквартально інформує та звітує за кожен ка­лендарний рік перед міською радою про результати діяльності з надання в оренду комунального майна

.

3. Порядок визначення орендаря комунального майна
3.1. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення сесії міської ради. Передумовою цього є звернення орендарів, рекомендації балансоутримувачів та пропозиції відділу майнових ресурсів.

3.2. Відповідний структурний підрозділ міської ради вносить пропозиції на розгляд конкурсної комісії яка визначає вид конкур­су: комерційний або некомерційний.

3.3. Юридичні або фізичні особи, які звернулися з бажанням прийняти участь у конкурсі на оренду приміщень та майна комунальної власності зобов'язані сплатили реєстраційний збір у розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів заробітної плати і внесли суму застави у розмірі 50% початкового розміру плати за право оренди.

Реєстраційний внесок та застава вносяться шляхом безготівкового перерахування на рахунок організатора конкурсу. Застава повертається учасникам, що не визначені переможцями конкурсу на протязі 10. Для переможця конкурсу застава, за рішенням конкурсної комісії, зараховується в орендну плату або є резервним внеском на весь термін дії договору оренди. У разі невчасної сплати орендарем орендної плати бухгалтерія міської ради відшкодовує борг орендаря в місцевий бюджет з резервного внеску, кошти якого знаходяться на поточному розрахунковому рахунку міської ради.

3.4 Передача в оренду майна комунальної власності суб'єктам підприємницької діяльності здійснюється на конкурсних засадах

3.5. У разі, якщо протягом 15 днів після оприлюднення інформації про об'єкти, які можуть бути передані в оренду, надійшла одна заява, відділ майнових ресурсів готує матеріали на розгляд конкурсної комісії. Конкурсна комісія може визначати додаткові умови до договору оренди.

3.6 Конкурсна комісія проводить конкурс у відповідності до вимог "Положення про проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної власності міста",

3.7 Орендар визначається виконавчим комітетом міської ради на підставі протоколу конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на право оренди комунального майна.

3.8. Організаціям та установам (бюджетним, неприбутковим та громадським), які претендують на пільгову оренду, приміщення та майно в оренду передається відповідним рішенням міської ради.
4. Порядок укладення договору оренди

4.1. Договір оренди комунального майна укладається протягом 35 днів з дня прийняття сесією міської ради рішення про передачу його в оренду.

4.2. Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні або фізичні особи) з якими будуть встановлені орендні відносини зобов'язані укласти угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої території та інші послуги, які їм будуть надаватися. На основі рішення виконавчого комітету або міської ради, якщо орендар визначений міською радою, про право на оренду відповідним особам видається ордер на протязі 5 днів, який є підставою для укладення вищевказаних договорів. Ордер діє протягом 30 днів з моменту його видачі. Невиконання вимог цього пункту є підставою для відміни рішення міської ради про передачу в оренду приміщення.4.3. Міська рада або виконавчий комітет міської ради (якщо орендар визначений виконавчим комітетом) скасовує своє рішення у разі, якщо переможець конкурсу, визначений відповідно до цього Положення, не уклав договір оренди, не підписав акт приймання-передачі майна, а майно визнається таким, що може бути передане в оренду, і подальша передача його в оренду здійснюється відповідно до цього Положення.

4.4. При укладанні договору оренди сторони користуються відповідним Типовим договором з враху­ванням вимог цього Положення та включенням в договір умов, визначених конкурсною комісією в тому числі зобов'язаннями переможця конкурсу відшкодувати міській раді вартість проведеної незалеж­ної оцінки.

4.5. Передача об'єкта оренди орендареві, оформлена актом приймання-передачі, здійснюється орендодав­цем протягом 5 днів з дня підписання договору оренди, якщо інше не визначено цим договором. Акт приймання-передачі є обов'язковим додатком до договору оренди.

4.6. Типовий договір оренди є невід'ємним додатком цього Положення та затверджується рішенням міської ради.


5. Істотні умови договору оренди
5.1 Істотними умовами договору оренди є:

- об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

- строк, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу;

- виконання зобов'язань;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- орендна плата за використання земельної ділянки;

- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

5.2. У договір оренди можуть включатися визначені конкурсною комісією для кожного окремого об'єкта додат­кові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами, які мають проводитися на підставі завдань управління містобудування та архітектури на виготовлення проектної документації на вказані види робіт погодженими з управлінням житлово-комунального господарства та строки їх виконання.

5.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк його дії і у випадках, коли після його укладення законодав­ством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.


  1. Строк, на який укладається договір оренди, визначається конкурсною комісією за пропозиціями відповідного структурного підрозділу міської ради, протокол роботи якої затверджується виконкомом, а якщо орендар визначений міською радою, то термін визначається рішенням міської ради..


6. Оцінка об'єкта оренди
6.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабі­нету Міністрів України "Про внесення змін до Методики оцінки вартості об'єктів оренди", від 02.01.2003 року № 3.

6.2 Оцінка об'єкта оренди проводиться за рахунок міської ради після прийняття рішення сесією міської ради про передачу майна в оренду (у випадку, коли майно передається без застосування конкурсних процедур), або до опублікування оголошення про конкурс по визначенню орендарів (у випадку, коли орендар визна­чається на конкурсних засадах). Орендар одночасно з внесенням орендної плати за перший місяць відшкодовує Виконавчому комітету Козятинської міської ради вартість проведеної незалежної оцінки, крім випадків передбачених п.3.8. Період між датою проведення незалежної оцінки та датою початку дії договору оренди не може перевищувати 6 місяців.

6.3 У разі відсутності суттєвих змін у об'єкті оцінки, враховуючи можливу економічну недоцільність проведення повторної незалежної оцінки та за наявності згоди сторін договору оренди, сесія міської ради може продовжити термін дії вказаної оцінки за погодженням із конкурсною комісією.

6.4. Визначення суб'єкта оціночної діяльності-для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, що передається в оренду, здійснюється на конкурсних засадах, шляхом оприлюднення умов конкурсу в засобах масової інформації і на підставі протоколу засідання комісії з відбору експертів.  1. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або звіт про неза­лежну оцінку вартості об'єкта оренди та майна-комунальної власності затверджується та рецензується (у разі необхідності) виконавчим комітетом міської ради.

  2. Відповідний структурний підрозділ міської ради використовує вартість об'єкта оренди, визначену за результатами неза­лежної оцінки, для розрахунку розміру орендної плати, крім випадків коли орендар визначається за результатами комерційного конкурсу.


7. Орендна плата
7.1. Орендну плату за користування об'єктом оренди вносять всі орендарі комунального майна, якщо інше не встановлено рішенням міської ради.

7.2. Орендар вносить орендну плату на банківський рахунок орендодавця незалежно від наслідків господарсь­кої діяльності згідно з підписаним договором оренди до 15 числа місяця, наступного за звітним.

7.3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

7.4. Нарахування та внесення орендної плати розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі.

7.5. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішен­ням міської ради, за виключенням випадків, передбачених розділом 14 цього Положення та коли орендар визна­чається за результатами комерційного конкурсу.

7.6. У разі визначення орендаря за результатами комерційного конкурсу розмір орендної плати встановлюється на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу.

7.7. Орендарям - комунальним підприємствам, благодійним організаціям, збитковим і низькорентабельним підприємствам комунальної форми власності, що мають важливе соціальне значення, можуть надаватися пільги щодо орендної плати. Порядок надання пільг встановлюється міською радою.

7.8. У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі орендодавцеві об'єкта оренди за актом приймання-передачі, якщо інше не передбачено договором оренди.

7.9. За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі, що встановлюється договором оренди.

7.10. Розмір орендної плати може бути збільшено за погодженням сторін. Орендна плата вноситься у зміненому розмірі з моменту погодження відповідних змін до договору оренди.

7.11. Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.
8. Порядок припинення та розірвання договору оренди
8.1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.

8.2. Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- викупу (приватизації) об'єкта оренди (за участю-орендаря);

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;

- орендаря як суб'єкта господарювання/

8.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених Законом.

8.4. Орендодавець звертається до орендарів або з позовом до суду з пропозицією про розірвання договору оренди.

8.5. Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення тримісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати;

8.6. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов'язаний у термін, передбачений договором оренди, повернути орендодавцеві об'єкт оренди в тому технічному стані і тій комплек­тації в якому він був переданий згідно з актом приймання-передачі, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

8.7. У разі несвоєчасного звільнення об'єкта оренди у випадку припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендодавцю компенсацію за використання об'єкта оренди в розмірі подвійної ставки орендної плати включно по день передачі орендодавцеві за актом приймання-передачі.
9. Суборенда
9.1. Передача орендарем орендованого майна в суборенду затверджується виконавчим комітетом міської ради за пропозицією відповідного структурного підрозділу міської ради та погодженням конкурсної комісії, яка може встановити нові умови.

9.2. Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення, без відповідного рішення виконкому не дозволяється.

9.3. Плата за 1 кв.м площі суборенди не повинна перевищувати орендної плати орендаря за відповідну площу оренди.

9.4. Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди, або договору суборенди.

9.5. Договір суборенди укладається у трьох примірниках, реєструється у відповідному відділі міської ради та зберігається по одному примірнику в орендаря, суборендаря та орендодавця.

9.6. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.


1О. Поліпшення нерухомого майна
10.1. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання.

10.2. В разі виникнення потреби в Орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, орендар зобов'язаний отримати дозвіл виконавчого комітету та замовити проектно-кошторисну докумен­тацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт прово­дяться за власні кошти, вони в подальшому не відшкодовуються.

10.3. Погодження орендарю на здійснення поліпшень (капітальні роботи, що покращують технічний стан при­міщення, будівлі) надається орендодавцем на підставі відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

Порядок погодження кошторису витрат та надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди, порядок визначення об'ємів та вартості фактично виконаних робіт встановлюється рішенням виконавчого коміте­ту міської ради за поданням відділу майнових ресурсів на основі акта комісії з надання дозволів на виконан­ня капітального ремонту та визначення фактичних витрат виконаних робіт.

10.4. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив, за погодженням з орендодавцем, поліпшення орендо­ваного нерухомого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'­язаний зарахувати витрати орендаря в рахунок орендної плати чи компенсувати йому зазначені кошти, якщо інше не передбачено договором оренди. Після закінчення договору оренди такі поліпшення визнаються власністю орендодавця.

10.5. Вартість капітального ремонту, поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.

10.6. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи орендаря невід'ємні поліпшення визнаються власністю орендодавця і відшкодуванню не підлягають.

10.7. У разі, якщо вартість здійснених орендарем з дозволу орендодавця невід'ємних поліпшень орендованого майна затверджених виконавчим комітетом міської ради складає 25% і більше його ринкової вартості, відповідно до незалежної оцінки, орендар має право викупу такого майна за рішенням сесії міської ради. Ця норма не розповсюд­жується на майно, яке не підлягає приватизації.
11. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів
11.1. Цілісні майнові комплекси передаються в оренду на конкурсних засадах.

11.2. До заяви про оренду додаються наступні документи. Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб):

- доручення, видане представнику юридичної особи (уразі потреби);

- копії установчих документів, завірених відповідно до чинного законодавства;

- баланс підприємства (форма №1), за звітний період;

- бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загаль­ний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

Для суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб):

- декларацію про доходи;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загаль­ний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

11.3. Згідно із ст. 1 24 Земельного Кодексу України орендарю передається земельна ділянка, яка визначається проектом. Проектні роботи виконуються за рахунок орендаря - переможця конкурсу. Договір оренди земельної ділянки укладається окремо.

11.4. У договір оренди можуть включатися визначені конкурсною комісією для кожного окремого об'єкта додат­кові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами, які мають проводитися на підставі завдань управління містобудування та архітектури на виготовлення проектної документації на вказані види робіт погодженими з управлінням житлово-комунального господарства та строки їх виконання.

11.5. Передача в суборенду або користування окремих приміщень у цілісному майновому комплексі може здійснюватися з дозволу виконавчого комітету міської ради за пропозиціями відділ майнових ресурсів на умовах визначених конкурсною комісією.

11.6. Орендар цілісного майнового комплексу (закладів культурного призначення) за пропозиціями міської влади зобов'язаний виділяти дані приміщення для проведення загальноміських заходів, якщо це передбаче­но в договорі оренди.

11.7. У разі надання пільг у сплаті орендної плати, орендар щоквартально звітує перед виконкомом про викори­стання надходжень від суборенди та користування орендованим майном (частин приміщень, тощо). До звіту дода­ються копії усіх фінансових та платіжних документів, що підтверджують надходження коштів та їх використання.

При пільговій оренді надходження від використання цілісного майнового комплексу спрямовуються на поточний та капітальний ремонти вказаного майна. При цьому капітальні ремонти не зараховуються як невід'ємні поліпшення.

11.8. Пільги в орендній платі за цілісні майнові комплекси можуть надаватися лише на бюджетний рік за відповідним рішенням сесії міської ради.

11.9. При прийнятті рішення щодо надання пільг у сплаті орендної плати сесія міської ради може визна­чити інші додаткові умови до договору оренди.

11.10. Не виконання орендарем умов вказаних у пунктах 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 дає підстави орендо­давцю ініціювати припинення дії пільг та розірвання договору оренди.
12. Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем
12.1. Орендар не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору оренди зобов'язаний повідо­мити орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договірних орендних відносин. Орен­додавець протягом наступного місяця зобов'язаний надати орендарю письмову відповідь про свої наміри укласти договір оренди на новий строк на попередніх умовах або з новими умовами (актуальними на мо­мент звернення) визначеними за погодженням з конкурсною комісією або повідомляє про відмову в продов­женні договірних орендних відносин.

12.2. Орендарю, з яким не укладається новий договір оренди, і який провів у орендованому приміщенні невід'ємні поліпшення затвердженні відповідним рішенням виконавчого комітету, вартість цих поліпшень по­вертається за рахунок наступного орендаря, що є обов'язковою умовою при проведенні конкурсу на передачу в оренду даного об'єкту комунальної власності. У разі відсутності наступного орендаря вартість затверджених невід'ємних поліпшень повертається попередньому орендарю виконавчим комітетом міської ради при прива­тизації об'єкта у 10-денний строк з дня його приватизації.

12.3. Перевірку виконання умов договору орендарем проводить відповідний структурний підрозділ міської ради разом з балансоутримувачем в порядку визначеному чинним законодавством без втручання в господарську діяльність орендаря.

12.4. Наявність у орендаря боргів по сплаті комунальних платежів та експлуатаційних витрат на утримання орендованого майна, на протязі дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.


13. Особливості встановлення орендної плати для окремих категорій орендарів
13.1. На підставі відповідних звернень, для державних, обласних, районних, міських бюджетних органі­зацій та установ, що фінансуються з бюджетів відповідних рівнів, для комунальних підприємств, творчих працівників, молодіжних, дитячих, спортивних та інших громадських організацій соціального спрямування, розмір орендної плати за користування нерухомим майном встановлюється окремим рішенням сесії міської ради у розмірі експлуатаційних витрат на утримання майна, якщо інше не передбачено договором оренди.

13.2. За окремим рішенням сесії міської ради орендна плата для згаданих в п. 13.1. орендарів може встановлюватись в інших розмірах.


14. Особливості передачі в оренду пам'яток архітектури
14.1 Пам'ятки архітектури, які не можуть використовуватись в існуючому стані та потребують значних вкладень для їх експлуатації передаються в оренду за рішенням міської ради, строком не менше ніж на 3 роки з укладанням "Охоронного договору", на договірних умовах.

14.2. Орендна плата нараховується та сплачується після введення об'єкта в експлуатацію.


15. Особливості передачі в оренду об'єктів незавершеного будівництва таких,

що потребують значних капітальних вкладень
15.1. Об'єкти незавершені будівництвом та такі, що потребують значних капітальних вкладень, передаються в оренду на конкурсних засадах відповідним рішенням міської ради, строком не менше ніж на 3 роки на договірних умовах.

15.2. Орендна плата нараховується та сплачується після введення об'єкта в експлуатацію.

15 3. На вказані об'єкти не розповсюджується умови, передбачені п. 11.8.

Розділ II Методика розрахунку орендної плати
1. Методика розроблена з метою забезпечення процесу розрахунку, справляння та внесення плати за викори­стання майна, що знаходяться в комунальній власності міської ради (далі по тексту — майно) згідно договорів оренди, що укладаються відповідним структурним підрозділом міської ради уповноваженим міською радою.

2. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між сторонами згідно з додатком до договору (роз­рахунок орендної плати), який е невід'ємною частиною договору.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди.

3. До орендної плати не включаються:

- плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати Орендодавець (балансоутримувач) і витрати на утримання орендованого майна;

- сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, податок на додану вартість, а також вартість Інших послуг, які згідно з договором оренди надаються Орендодавцем.

4. Розмір орендної плати встановлюється:

- при передачі в оренду цілісних майнових комплексів застосовуються орендні ставки згідно з рішенням сесії міської ради.

- при передачі в оренду нерухомого майна застосовуються орендні ставки згідно з рішенням сесії міської ради.

- при передачі в оренду індивідуально визначеного майна (інвентар, обладнання) застосовується орендна ставка в розмірі 5% від його балансової вартості з урахуванням індексу інфляції.

При наданні майна в оренду на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу.На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди та з врахуванням коефіцієнта інфляції, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

У разі визначення орендаря (суб'єкта підприємницької діяльності) на конкурсних засадах за результата­ми конкурсу може бути передбачена більша ставка орендної плати.

5. Розмір річної орендної плати за оренду майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організац­іями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) визначається за формулою:

Роп (рік) = Вм х Сор

де Роп (рік) — розмір річної орендної плати, грн.

Вм — визначена експертним шляхом вартість майна, грн.

Сор — встановлений рішенням сесії міської ради % від вартості майна, визначеної експертним шляхом.

6. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього при­міщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб/Пб х Пп

де Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн

Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуату­ються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.

Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, кв.м.

Пп — площа орендованого приміщення, кв.м.

7. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = (Опл.рік/12)* Іп.р. *Ім. де Опл.міс. — розмір місячної орендної плати, грн. Опл.рік. — річна орендна плата., визначена цією Методикою, грн.

І п.р. — індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати.

їм — індекс інфляції за перший місяць оренди.

8. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою :

Опл.доб. = Опл.міс. : Кд.м.,

де Опл.доб. — розмір добової орендної плати, грн.

Опл.міс. — розмір місячної орендної плати, грн.

Кд.м. — кількість днів в місяці.

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулюю:

Опл.пог. = Опл.доб. : 8

де Опл.пог. — розмір погодинної орендної плати, грн.

Опл.доб. — розмір добової орендної плати, грн.9. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 (одну) гривню. 10. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, зміна орендної плати проводиться з моменту підписання відповідних змін до договору оренди.

Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї сторони у випадку зміни методики розрахунку, зміни централізованих цін і тарифів і у інших випадках, :передбачених законодавством України.

Орендодавець на підставі рішення виконкому міської ради зараховує суму виконаного капітального ремонту в рахунок оплати за оренду нежитлового приміщення або на збільшення балансової вартості приміщення.

11. .Витрати на утримання нерухомого майна переданого в оренду одночасно декільком підприємствам, уста­новам, організаціям і прибудинкової території, розподіляється між ними залежно від наявності, кількості, потуж­ності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.

12. Строки внесення орендної плати визначається в договорі оренди.

13. Орендні ставки за використання нерухомого комунального майна.

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендні ставки, відсотків до вартості майна визначеного експертним шляхом

Розміщення нічних клубів, закладів грального бізнесу, рекламних контор, туристичних агентств, пунктів обміну валюти, комерційних банків, авторемонтних майстерень, автозаправочних станцій, ресторанів, кафе-барів, закладів торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи20

Здійснення роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами ( крім товарів підакцизної групи)

10

Здійснення ,виключно, книжкової торгівлі і шкільним приладдям

4

Розміщення благодійних організацій, фондів, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, які не займаються

комерційною діяльністю1

Розміщення закладів охорони здоров”я та соціальної допомоги

1

Розміщення бібліотек, архівів (крім бюджетних)

1

Розміщення державних юридичних консультацій та державних нотаріальних контор

5

Надання юридичних консультацій та нотаріальних послуг

10

Надання стоматологічних послуг суб’єктами підприємницької діяльності

10

Розміщення аптек

10

Інше використання нерухомого майна

10

Використання нерухомого майна виключно для виробництва

2


Секретар ради Ю.Хаврук

Додаток № 2

до рішення 23 сесії міської ради

5 скликання № від 12.11.2008 року


Положення

про проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна

(будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної

власності міста

1. Це Положення розроблено відповідно до закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) з метою підвищення ефективності використання нежилого фонду комунальної власності міста.

2. Надання в оренду нежилих будинків та приміщень за конкурсом полягає у передачі в володіння і користування нежилих будинків та приміщень тим суб'єктам підприємницької діяльності, які запропонували найкращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних проблем міста, подальшої експлуатації об'єкта оренди, за рівних умов, найвищу плату за право оренди.

II. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Пропозиції щодо переліку нежилих будинків та приміщень, які надаються в оренду за конкурсом, вносяться підприємствами, організаціями та установами, в повному господарському віданні чи оперативному управлінню яких вони знаходяться.

2.2. Рішення про проведення конкурсу приймає міський голова

2.3. Готує документи та організовує конкурс відповідний структурний підрозділ міської ради.

2.4. Проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія Козятинської міської ради щодо надання права на оренду нерухомих об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу (надалі - конкурсна комісія), створена за рішенням міської ради.

2.5. Конкурсна комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів.

2.6. Конкурсна комісія розглядає пропозиції юридичних та фізичних осіб, що беруть участь у конкурсі.

2.7. Конкурсна комісія у двотижневий термін після затвердження рішення Козятинської міської ради переліку нежилих будинків та приміщень, які надаються в оренду за конкурсом, визначає умови конкурсу та строк проведення конкурсу по кожному будинку та приміщенню. Умови конкурсу затверджуються головою Козятинської міської ради. До умов конкурсу можуть бути віднесені:

- цільове призначення нежилого будинку чи приміщення;

- початковий розмір плати за право оренди;

- зобов'язання щодо виробництва або продажу окремих видів продукції чи надання послуг;

- строк оренди будинку чи приміщення;

- зобов'язання щодо реконструкції чи капітального ремонту нежилого будинку чи приміщення;

- зобов'язання щодо експлуатації та збереження нежилих будинків чи приміщень, особливо тих, які мають історичну, архітектурну і культурну цінність;

- зобов'язання щодо вирішення пріоритетних економічних та соціальних проблем міста;

- інші умови.

2.8. Організатор конкурсу публікує інформацію про перелік нежилих будинків та приміщень та умови конкурсу на право оренди кожного з них в газеті "РІА" та інших газетах не пізніше як за 30 календарних днів до проведення конкурсу.

2.9. Інформаційне повідомлення повинно містити такі відомості:

- умови конкурсу;

- дата і місце проведення конкурсу;

- місцезнаходження нежилого будинку, приміщення;

- характеристика нежилого будинку, приміщення;

- кінцевий строк прийняття заяви та інших документів про участь у конкурсі;

- адреса, номер телефону організатора конкурсу;

- розмір реєстраційного збору;

- інша інформація, яку визначає конкурсна комісія.

2.10. Від моменту опублікування інформаційного повідомлення організатор конкурсу надає можливість претендентам особисто ознайомитись з нежилим будинком чи приміщенням, що надається в оренду за конкурсом, призначивши час і місце.

Орендодавець створює умови для ознайомлення з нежилим будинком чи приміщенням.III. Умови участі у конкурсі

3.1. До участі у конкурсі допускаються юридичні та фізичні особи, які своєчасно подали заяву, інші необхідні документи, сплатили реєстраційний збір у розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів заробітної плати і внесли суму застави у розмірі 50% початкового розміру плати за право оренди.

Реєстраційний внесок та застава вносяться шляхом безготівкового перерахування на рахунок організатора конкурсу. Застава повертається учасникам, що не визначені переможцями конкурсу на протязі 10 днів.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до конкурсної комісії такі документи:

- заяву за формою;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (документ, що засвідчує особу громадянина);

- документ про оплату реєстраційного збору;

- документ, що підтверджує внесену суму застави;

- документ банку, що підтверджує наявність відповідних коштів на рахунку претендента,

Пропозиції щодо виконання умов конкурсу претенденти подають у письмовій формі в запечатаному конверті.

Вони мають містити, зокрема, відомості про учасників, запропонований учасником розмір плати за право оренди, зобов'язання щодо умов конкурсу, додаткові зобов'язання стосовно подальшої експлуатації об'єкта, тощо.

3.3. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, у якій зазначаються:

- порядковий номер учасника;

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назва юридичної особи);

- номер рахунку, назву та адресу банківської установи, в яку зроблено внески.

3.4. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 7 днів до початку проведення конкурсу. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.IV. Проведення конкурсу

4.1. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає пропозиції учасників конкурсу з урахуванням визначених умов конкурсу і оголошує переможця конкурсу.

4.2. Якщо учасник конкурсу зняв свої пропозиції до закінчення конкурсу, сума застави йому не повертається.

4.3. Засідання конкурсної комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

4.4. Рішення про вибір переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії, незгодний з прийнятим рішенням, має право висловити свою думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання комісії. Засідання комісії є закритими. Рішення про вибір переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні.

4.6. Після закінчення засідання конкурсна комісія складає протокол, в якому зазначається:

- умови конкурсу;

- пропозиції учасників конкурсу;

- мотивація вибору переможця;

- відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами комісії. Рішення конкурсної комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету Козятинської ради.

4.7. Переможець конкурсу зобов'язаний внести плату за право оренди протягом 30 днів від моменту одержання повідомлення про оголошення його переможцем.

4.8. В разі відмови переможця конкурсу від сплати вартості права оренди внесена ним застава не повертається.

4.9. Після пред'явлення переможцем конкурсу документу про оплату права оренди видається рішенням виконкому про надання згоди на передачу нежилого будинку чи приміщення в оренду. На підставі рішення укладається договір оренди, проект якого погоджується відділом майнових ресурсів.

4.10. Контроль за виконанням умов конкурсу здійснює відповідний структурний підрозділ міської ради.

4.11. Після закінчення конкурсу у 10-денний строк застава повертається учасникам. Переможцю конкурсу сума застави не повертається, а зараховується при остаточному розрахунку. Реєстраційні внески поверненню не підлягають.

4.12. Інформація про підсумки конкурсу публікується протягом 15 календарних днів з моменту затвердження його результатів рішенням виконкому Козятинської міської ради.

4.13. Придбане на конкурсі право оренди не підлягає передачі третім особам.V. Припинення та визнання недійсними угод, укладених


за результатами конкурсу
5.1. Конкурс може бути припинено і нежилий будинок чи приміщення знімається з конкурсного відбору на вимогу будь-якого з його учасників або голови Козятинської міської ради, коли:

- об'єкт включено до переліку нежилих будинків чи приміщень, які передаються в оренду за конкурсом, з порушенням законодавства;- не виконані вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 2.9. цього Положення, та строку її опублікування;

 • істотно порушувались інші правила оголошення та проведення конкурсу, передбачені цим Положенням.

Секретар ради Ю.Хаврук