Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року № звіт про виконання міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я н - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №17-11/2012... 3 507.81kb.
Рішення обласної ради від 29 січня 2009 року №509-18/V „Про затвердження... 1 73.59kb.
Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації"... 6 1117.4kb.
Додаток до рішення обласної ради від 19 червня 2013 року № Інформація... 1 176.65kb.
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №11-11/2012... 1 150.21kb.
Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації"... 1 88.04kb.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року №14-7/2011... 1 113.49kb.
Додаток до рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №25-14/2012... 1 61.33kb.
Рішення 18. 06. 2008 №26 Про Програму заохочення народжуваності в... 1 101.84kb.
Рішення обласної ради від 29 січня 2008 року №346-14/V „Про затвердження... 1 114.67kb.
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №22-11/2012... 1 104.28kb.
Наказ №186 Про порядок закінчення навчального року та проведення... 3 627.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року № звіт про виконання міжгалузевої - сторінка №1/3

Додаток


до рішення обласної ради

від 17 травня 2012 року

№ ___________


  1. ЗВІТ

  2. про виконання міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002 – 2011»
         1. На виконання Указу Президента України від 08.08.2000 № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 14, розроблено міжгалузеву обласну комплексну програму «Здоров’я нації 20022011» є та затверджено рішенням двадцять другої сесії обласної ради від 21 березня 2002 року № 10 з урахування рішень дев'ятої сесії V скликання від 11.07.2007 року № 16-9/2007 та сесії VІ скликання від 18.05.2011 року № 14-4/2011 «Про внесення змін та доповнень до міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002 – 2011».

         2. Програму спрямовано на задоволення потреб населення в охороні здоров’я, забезпеченні прав громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу, створення умов для формування здорового способу життя.


Метою програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я.
Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 20022011» здійснювалось в межах видатків, передбачених обласним бюджетом, бюджетами районів і міст, а також за рахунок інших джерел.

За роки дії програми її заходи профінансовано з:


 • обласного бюджету – на 179209,9 тис.грн;

 • районних/міських бюджетів – на 98761,9 тис. гривень.

Всьогона 277971,8 тис. гривень.

На виконання міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» з обласного бюджету спрямовано 179209,9 тис.грн, з них на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення використано 70236 тис.грн.; на закупівлю обладнання – 99951,9 тис.грн; на оплату курсів підвищення кваліфікації лікарів та курси спеціалізації лікарів загальної практики сімейної медицини – 122 тис. гривень.
         1. Перед охороною здоров’я стоять складні завдання щодо підвищення якості, доступності медичної допомоги населенню, перш за все шляхом забезпечення його та лікувально-профілактичні заклади медикаментозними засобами. Зрозуміло, що одним із основних факторів вирішення проблем в галузі охорони здоров′я є повноцінне медикаментозне її забезпечення.


На виконання програми за рахунок коштів обласного бюджету здійснювалося забезпечення розхідними матеріалами проведення гемодіалізу та перитоніального діалізу, кардіостимуляторами, стентами для коронарографії, ендопротезами. На особливому контролі стоїть питання забезпечення факторами згортання крові хворих на гемофілію. Так з 2005 року було закуплено препаратів на суму 1950,0 тис.грн, а за останній 2011 рік – на 1 млн. гривень. З 2007 року також проводилося забезпечення хворих з гострою нирковою недостатністю препаратами для корекції кальцієво-фосфорного обміну та еретропоетинами, на що було спрямовано 1592,6 тис.гривень. Для цього проводилася закупівля препаратів імунодепресантів для хворих з пересадженими органами, тест-систем для визначення ВІЛ-інфекції, препаратів для проведення тромболізису.

З метою подальшого впровадження новітніх технологій надання медичної допомоги населенню області проводилася закупівля медичного обладнання та апаратури. За період дії міжгалузевої обласної комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» значна увага приділялася поновленню рентгенологічного обладнання. Так за 10 років закуплено 15 рентгенапаратів на суму 18807,2 тис.грн, 7 рентгенівських апаратів модернізовано з впровадженням цифрових технологій (спрямовано 3030,0 тис.грн), придбано 5 пересувних флюорографів на суму 2166,1 тис.грн, 1 мамограф вартістю 586,0 тис. гривень.

Одним із пріоритетних напрямків було визначено розвиток реанімаційної служби області, підвищення рівня надання реанімаційної допомоги на третьому рівні, відкриття відділень реанімації та інтенсивної терапії в центральних районних лікарнях (забезпечення другого рівня). З метою вирішення вказаних завдань на закупівлю реанімаційного обладнання та апаратури було виділено 7349,1 тис.грн, придбано 4 реанімобілі та оснащення для наявних реанімобілів на суму 3677,1 тис. гривень.

Оскільки, якість та вчасність надання медичної допомоги напряму залежить від рівня діагностики, у ході виконання програми було закуплено ряд діагностичного та лабораторного обладнання, у тому числі: 12 апаратів УЗД, лабораторного обладнання на суму 2734,3 тис.грн, 44 електрокардіографа та систем холтерівського моніторингу, 21 одиниця ендоскопічного обладнання (фіброгастроскопи, бронхоскопи, ректороманоскопи) на суму 1495,2 тис. гривень.

Для підвищення рівня хірургічної служби області було придбано 10 операційних столів з освітлювальними системами на суму 1814,2 тис.грн, 5 лапараскопічних стійок на суму 1638,1 тис. гривень. Крім цього, закуплено дороговартісне обладнання: 2 ангіографа вартістю 9382,4 тис.грн, апарат штучного кровообігу – 980,0 тис. грн, апарат для літотрипсії – 3998,0 тис. гривень.
Заходи щодо виконання Програми

Державна політика у сфері охорони здоров’я

Збереження і поліпшення здоров’я населення, демографічна ситуація є одним з найважливіших пріоритетів державної політики.

Чисельність постійного населення області на початок 2002 року становила 1426,6 тис. осіб. За 10 років вона зменшилася на 109,6 тис. осіб і на початок 2012 року склала 1317 тис. осіб.

Незважаючи на зменшення чисельності населення в цілому демографічна ситуація в області поліпшилася. Значно зріс рівень народжуваності: у 2001 році він становив 8,4 на 1000 населення, у 2011 році - 11,0. Знизився показник загальної смертності: у 2001 році він складав 16,1 на 1000 населення, у 2011 році - 15,2. Тобто природне скорочення населення зменшилося на 45% і становить (-4,2), у 2001 році – (-7,7).

Середня очікувана тривалість життя порівняно з 2001 роком, коли вона складала 69,6 років (чоловіків 64,0, жінок – 75,3), у 2011 році зросла до 71,4 (чоловіків - 66,1, жінок – 76,5).

З метою підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги здійснено заходи з розвитку мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням демографічної ситуації та медико-соціальних потреб населення.

У 2002 році створено обласний Центр профілактики і боротьби зі СНІДом, у 2004 році - обласний Центр невідкладної допомоги та медицини катастроф. У 2005 році з метою розмежування лікарняних і амбулаторно-поліклінічних закладів проведено реорганізацію мережі закладів у м.Кам’янець-Подільський.

Також протягом 10 років відбувалася реорганізація та оптимізація мережі медичних закладів у сільській місцевості. Зокрема на базі фельдшерсько-акушерських пунктів створено 16 лікарських амбулаторій, 16 дільничних лікарень реорганізовано в амбулаторії, 37 фельдшерських пунктів, в яких обслуговувалося до 200 жителів, реорганізовано в пункти прийому хворих.

Ліжковий фонд цілодобових стаціонарів у 2001 році становив 12465 ліжок, що становило 86,5 на 10 тис. населення. Здійснювалася постійна робота з оптимізації ліжкового фонду відповідно до реальних потреб населення. На кінець 2011 року в області функціонувало 11060 ліжок, показник забезпеченості на 10 тис. населення - 83, 6.

Загальна забезпеченість ліжками на 10 тис. населення перевищує показник 80,0, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення» та доручення Президента України від 16.09.2010 року №1-1/2169 на виконання вищевказаної постанови. В результаті проведеної оптимізації мережі вдалося зекономити 12600,0 тис.грн, які спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

Роботу з реорганізації та оптимізації мережі закладів і ліжкового фонду стаціонарів відповідно до реальних потреб населення не завершено та потребує продовження. Необхідно розширити мережу закладів первинної амбулаторної медичної допомоги, зокрема лікарських амбулаторій сімейного типу, поліпшити їх матеріально-технічне забезпечення, що передбачено Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». В області розроблено відповідні заходи на виконання вищевказаної Програми, які активно впроваджуються.

Керівниками установ охорони здоров’я області, провідними спеціалістами управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації проводиться роз’яснювальна робота серед населення, друкуються публікації у пресі, організовуються виступи по радіо і на телебаченні щодо основних напрямків реформування, висвітлюється кращий досвід провідних фахівців та установ.

Сьогодні є розвинутою мережа закладів швидкої медичної допомоги (ШМД), яка включає в себе 2 самостійні станції, 21 відділення та 23 пункти швидкої медичної допомоги. За 10 років відкрито 11 пунктів ШМД на базі дільничних лікарень та лікарських амбулаторій.

Структура цієї мережі на сьогоднішній день майже відповідає потребам населення.

Радіозв’язком забезпечено 17 диспетчерських та 84 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Протягом 2001-2011 років здійснювалася закупівля автомобільного транспорту (90 автомобілів) та медичного обладнання.

На сьогоднішній день бригади швидкої медичної допомоги забезпечено електрокардіографами на 91% від потреби, комплектами дихальної апаратури – на 71%, дефібриляторами на 44,1%, інтубаційними наборами на 80%, комплектом вакуумних шин на 22%, відсмоктувачами на 41,5% від потреби.

У всіх провідних обласних закладах запроваджено планові, згідно з графіком, виїзди консультативних бригад лікарів у сільську місцевість. Щорічно під час цих виїздів оглядається біля 13 тис. хворих, з них понад 65% сільських жителів.

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечено транспортними засобами, у тому числі сучасними реанімобілями та устаткуванням для оснащення мобільних бригад для надання екстреної медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, на місці події та під час транспортування постраждалих. За звітний період в області було придбано 2 реанімобілі та оснащення для наявних реанімобілів на суму 1877,1 тис. гривень.

Організація та надання медичної допомоги населенню здійснюється відповідно до протоколів та стандартів лікування і обстеження хворих, затверджених наказами МОЗ України. В області систематично проводяться науково-практичні конференції для лікарів за участю провідних науковців та спеціалістів.

Для обробки медико-статистичної інформації у лікувально-профілактичних закладах області запроваджено єдину інформаційну систему. В області у 2002 році відповідно до наказу МОЗ України від 20.07.1998 р. № 207 створено обласний інформаційно-аналітичний центр охорони здоров’я. Це дало можливість поліпшити інформаційне забезпечення галузі охорони здоров’я, функціонування єдиної системи медико-статистичної інформації, яка відповідає сучасним вимогам та заснована на новітніх комп’ютерних технологіях збору, обробки та аналізу, здійснюється постійний (щоквартальний) моніторинг основних показників стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та ефективності роботи лікувально-профілактичних закладів.


Справедливість і рівність у питаннях охорони здоров’я

В охороні здоров’я області забезпечується право кожного мешканця області на медичну допомогу, право пацієнта на вільний вибір лікаря і медичної установи.

Всі хворі на інсулінозалежний цукровий діабет, ВІЛ-інфекцію/СНІД стовідсотково забезпечені відповідними лікарськими засобами.

Хворі на туберкульоз забезпечувалися антибактеріальними препаратами, препаратами для хіміотерапії з державного бюджету відповідно до потреб. Патогенетичне лікування зазначеній категорії хворих здійснювалось з обласного бюджету (за 2007-2011роки виділено 3435,2 тис. гривень)

У 2011 році збільшено видатки з обласного бюджету для забезпечення пільгових категорій населення медикаментами та виробами медичного призначення. Зокрема виділено 16259,5 тис.грн для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 12728,7 тис.грн. на розхідні матеріали для забезпечення проведення гемодіалізу хворим з нирковою недостатністю; 4200,0 тис.грн для проведення перитонеального діалізу 1700,0 тис.грн для закупівлі кардіостимуляторів, ендопротезів 1000,0 тис.грн для забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові.
Покращення для виживання і підвищення якості життя
Здоров’я жінок

В області забезпечується здійснення державної політики з питань профілактики онкогінекологічної патології та раку молочної залози.

Протягом 2011 року відмічається зниження захворювань на рак тіла матки, рак яєчників, що свідчить про покращення роботи з проведення профілактичних заходів та лікування передпухлинної патології.

В області розроблено програму персоніфікованого обліку цитологічного скринінгу жінок, яка затверджена рішенням колегії управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 30.03.2007 року № 2 «Про стан надання онкогінекологічної допомоги жіночому населенню області» та впроваджена в усіх районах та містах області.

Впроваджено вакцинацію жінок вакциною Церварікс та Гардасіл як максимально дієвий метод профілактики раку шийки матки.

Впроваджено обстеження жінок з кістами ячників на онкомаркери (Са-125, НЕ-4).

Розроблено інформаційно-просвітницькі матеріали для населення щодо питань профілактики раку шийки матки та молочної залози.

В засобах масової інформації висвітлюються питання щодо первинної профілактики ракових та передракових захворювань.

Впроваджені скринінгові програми раннього виявлення хромосомної патології, вроджених вад розвитку плода, гінекологічних захворювань у жінок, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Запроваджено обласний реєстр вроджених вад та спадкової патології.

Запроваджено міжнародний дослідний проект «Спектр порушень фетального алкогольного синдрому».

Для здійснення затвердженого переліку цитогенетичних та молекулярно-генетичних досліджень у 2011році закуплено тест-системи на суму 37800 тис. гривень.

Забезпечено повноцінну роботу відділення реанімації Хмельницького міського перинатального центру, Кам′янець-Подільського міського медичного центру охорони материнства і дитинства та спеціалізованої виїзної бригади для надання невідкладної акушерської допомоги Хмельницької обласної лікарні, забезпечено їх необхідним обладнанням і транспортними засобами.

Забезпечується рівноцінний доступ населення до служб репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, медико-генетичного консультування, медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів.

Особлива увага служби планування сім’ї приділяється групі жінок фертильного віку, які мають протипокази до вагітності. На базі обласного центру планування сім'ї створено їх реєстр. В разі потреби здійснюється огляд профільними спеціалістами, динамічне спостереження, визначаються терміни планової госпіталізації у відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницької обласної лікарні або профільні відділення обласної лікарні.

В області забезпечено реалізацію пілотного проекту МОЗ України та USAID «Разом до здоров′я». У рамках цього проекту в 2011році проведено п'ять 5-ти денних клінічних тренінгів з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров′я та 2 додаткових 2-денних тренінга з постабортної, післяпологової контрацепції, на яких пройшли навчання 194 медпрацівника: 86 акушер-гінекологів, 92 лікарі загальної практики- сімейної медицини, 16 середніх медпрацівників. У 2010 році отримано гуманітарну допомогу у вигляді контрацептивів на суму 446,4 тис.грн для забезпечення уразливих категорій населення.


Здоров'я дітей і молоді

Одним з пріоритетних напрямків політики держави є стан здоров′я дітей та молоді

З метою забезпечення належної підготовки та проведення оздоровчої кампанії щорічно в квітні проводяться засідання координаційної ради з організації оздоровлення та відпочинку дітей при обласній державній адміністрації, на яких розглядаються відповідні питання та приймаються рішення.

Щорічно проводиться комплексна перевірка стану готовності закладів оздоровлення та відпочинку до літньої оздоровчої кампанії.

Під час оздоровчої кампанії 2011 року освоєно та використано 14721,0 тис.грн з різних джерел фінансування, у 2010 році 14481,6 тис. гривень.

Оздоровленням та відпочинком у 2011 році було охоплено 90799 дітей, що становить 67,4 % від загальної кількості дітей шкільного віку, та на 6,1 % більше ніж у 2010 році.

Влітку 2011 року в області функціонувало 872 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку. З початку оздоровчої кампанії розпочали свою роботу 14 оздоровчих закладів (у 2010 році - 12). Відновив роботу позаміський заклад оздоровлення та відпочинку ТОВ лікувально-оздоровчий комплекс «Лазурний».

В області затверджено програму «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки, завдяки якій мешканці області мають можливість безкоштовно отримувати на вказаних спортивних об’єктах необхідний комплекс фізкультурно-оздоровчих послуг. Також з надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг в області працює 43 стадіони, 557 спортивних залів, 6 критих плавальних басейнів, 1377 спортивних майданчиків, 370 футбольних полів, 673 гімнастичних містечка з тренажерним обладнанням та 473 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, з них 136 з тренажерним обладнанням, 26 сучасних спортивних майданчики із штучним покриттям. В області працює 58 дитячих юнацьких спортивних шкіл, 13 міських центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», функціонує 412 клубів за місцем навчання, роботи та відпочинку. В усіх цих закладах займається 22796 осіб.

З метою поліпшення доступності та підвищення якості надання медичної допомоги дітям в області функціонує 9 закладів охорони здоров′я зі статусом «Клініка дружня до молоді», в яких у 2010 році проведено акредитацію на відповідність міжнародному статусу та отримано відповідні сертифікати МОЗ України. У 2011 році в названих клініках прийнято 4228 дітей, 8252 - підлітків та молоді.

В обласній дитячій лікарні відкрито школу самоконтролю цукрового діабету. За рік у ній пройшли навчання 196 дітей та їх батьки.

Упродовж 2011 року в області виявлено 3007 дітей з дифузним нетоксичним зобом, що становить 122,5 на 10 тис. дитячого населення (показник по Україні - 112 на 10 тис. дитячого населення). У закладах охорони здоров'я області, загальноосвітніх навчальних закладах, садочках та інших організованих дитячих колективах використовується йодована харчова сіль, здійснюється контроль за якістю солі та щоденним її використанням.

З метою профілактики йододефіцитних захворювань в області проводиться групова та індивідуальна профілактика. Усім жінкам, які вигодовують дітей груддю, рекомендовано щоденно приймати профілактичну дозу йодомарину.

Медичними працівниками області у співпраці із засобами масової інформації проводиться санітарно-освітня робота серед населення щодо висвітлення питань профілактики цукрового діабету, раціонального харчування, зокрема, запобігання йодної недостатності, ожиріння у дітей та підлітків, тощо. З цих тематики медичними працівниками області у 2011 році проведено 732 лекції, 19 радіопередач, 11 телепередач, надруковано 18 публікацій у пресі.

Забезпечено проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз. З метою ранньої діагностики ряду інших спадкових ензимопатій налагоджено співпрацю з медико-генетичним центром «Охматдит», Київським науково-дослідним інститутом біохімії ім.акад.Палладіна (визначення амінокислотного спектру крові та сечі), медико-генетичним центром Російської Академії медичних наук (м.Москва, тандемна масспектрометрія). У 2011 році 94 пацієнта обстежено у цих центрах, уточнено 37 випадків спадкових порушень обміну речовин.

Створено та оновлюються реєстри дітей з хронічними захворюваннями та вперше виявлених дітей - інвалідів.

У разі амбулаторного лікування пільгові категорії дітей забезпечуються безкоштовними ліками. При обласній державній адміністрації створена комісія з розгляду питань надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування.Здоров’я працюючого населення

Важливим напрямком реалізації соціальної політики держави є пріоритетність життя і здоров’я працівників та комплексне розв’язання завдань охорони праці.

За період дії міжгалузевої обласної програми «Здоров’я нації 2002-2011» професійна захворюваність в області стабілізувалась і має тенденцію до зниження.

На фоні професійної захворюваності в Україні (61202 випадки за 10 років) питома вага захворюваності в області складає 0,063 відсотка.

Щорічно профілактичними медичними оглядами в області охоплено біля 60 тисяч працюючого в шкідливих умовах праці населення.

При здійсненні контролю за виконанням керівниками та власниками підприємств своєчасності проходження медичних оглядів підлеглими, санітарно-епідеміологічними службами області застосовуються передбачені законодавством адміністративно-запобіжні заходи.

Так, у 2011 році до адміністративної відповідальності у вигляді штрафних санкцій притягнуто 572 посадові особи, відсторонено від роботи до проходження медоглядів 1071 особу, направлено до органів прокуратури 8 справ.

Позитивною тенденцією за останні 5 років є зменшення виробничого травматизму на підприємствах різних форм власності області, у тому числі з летальними випадками.

Як свідчить аналіз, у 2007 році на підприємствах різних форм власності області стався 321 нещасний випадок, у результаті чого отримали травми різного ступеню 326 працюючих, у тому числі 20 осіб - зі смертельним наслідком. Протягом 2011 року в області сталося 138 нещасних випадків, у результаті яких отримали травми 149 осіб, що на 24 менше ніж у 2010 році. Показник смертельно травмованих за останні два роки становив по 17 випадків відповідно.

З метою попередження виробничого травматизму в області постійно проводяться засідання рад з питань безпечної життєдіяльності населення при облдержадміністрації, райдержадміністраціях та міськвиконкомах, на яких розглядаються конкретні проблемні питання життєдіяльності населення нашого регіону.

Контролюється укладання колективних угод на підприємствах, особлива увага звертається виконанню розділів, які стосуються питань охорони праці.

З метою стимулювання керівників підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці щорічно у квітні підводяться підсумки огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві.

У співпраці з наглядовими державними органами здійснюється контроль за виконанням робіт з атестації робочих місць за умовами праці, що дає можливість притягнути до адміністративної відповідальності керівників підприємств за порушення чинного законодавства у сфері створення належних умов праці та посилення мотивації роботодавців щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах та організаціях різних форм власності.

До проведення профілактичних заходів з охорони праці постійно залучаються засоби масової інформації.Збереження здоров'я в старості

Піклування про здоров'я та добробут літніх людей є однією із складових політики соціально орієнтованої держави. В області забезпечено пріоритетність у наданні медичної допомоги ветеранам війни, праці, іншим пільговим категоріям громадян. Станом на 31.12.2011 р. в області проживало 84824 ветерани війни, у тому числі 7012 - учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни - 66201, осіб, прирівняних за пільгами - 6993; Дітей війни - 159821 особа.

В області надання стаціонарної допомоги літнім людям здійснюється в госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни на 300 ліжок, госпітальному відділенні обласної психіатричної лікарні №1 с.Скаржинці на 30 ліжок, відділенні Голозубинецької тублікарні на 40 ліжок. Крім цього, в лікувально-профілактичних закладах області для ветеранів Великої Вітчизняної війни розгорнуто 145 палат підвищеної комфортності на 458 ліжок.

В області працює 27 створених в сільській місцевості медико-соціальних комплексів і територіальних центрів, які є у всіх районах області і нараховують 1042 соціальних працівника. Також в області функціонують пункти з надання першої медичної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, які мешкають у віддалених населених пунктах. У м. Кам'янець-Подільський функціонує територіальний центр на 75 ліжок «Довголіття» для надання допомоги людям похилого віку, також відкрито відділення довготривалого догляду за хворими «Надія» на 20 ліжок.

Надають медичну допомогу ветеранам війни 98 медичних сестер Червоного Хреста. У с.Святець Теофіпольського району функціонує лікарня Червоного Хреста.

Протягом 2011 року в області функціонувало 25 ветеранських аптек, 1 аптечне відділення, 10 аптечних пунктів, 4 аптечні кіоски, які забезпечували ліками пільгові категорії населення.


Кращі можливості для інвалідів

В області вживаються заходи щодо забезпечення інвалідам можливості жити повноцінним у соціальному, економічному та психічному відношенні життям.

Основними захворюваннями, які призводять до інвалідності, є захворювання системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми, отруєння, хвороби кістково-м`язевої системи, сполучної тканини, хвороби нервової системи.

Усім особам, які визнані інвалідами, в обов`язковому порядку складається індивідуальна програма реабілітації, в якій розроблено комплексні заходи з профілактики та зниження рівня інвалідності. В індивідуальній програмі реабілітації розробляються медичні, фізичні, психологічні, професійні, трудові, соціальні психолого-педагогічні, фізкультурно-спортивні реабілітаційні заходи.

Для здійснення медичної реабілітації проводиться відновне лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно-курортних умовах, диспансерне спостереження, протезування тощо.

Десятого грудня 2010 року прийнято багатосторонню Угоду між центром медико-соціальної експертизи, Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласним центром зайнятості, управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в області, обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів про спільну співпрацю у сфері здійснення заходів щодо реабілітації інвалідів.

В області забезпечено комплексне лікування дітей-інвалідів, у тому числі санаторно-курортне, реабілітаційне на базах дитячих соматичних, спеціалізованих відділень, центрів реабілітації, дитячих спеціалізованих підпорядкованих Міністерству охорони здоров′я України. В області функціонує 25 центрів медико-соціальної реабілітації дітей–інвалідів. В усіх лікувально-профілактичних закладах області ІІ-ІІІ рівнів функціонують палати реабілітації для дітей–інвалідів.

Для забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття, якісної освіти діє програма «Освіта дітей з особливими потребами» мета якої - створення умов для навчання, розвитку, виховання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з вадами розвитку.

В області створена мережа спеціальних шкіл-інтернатів, в яких мають змогу навчатися діти з різними нозологіями: серцево-судинними захворюваннями, діабетом, малими і затухаючими формами туберкульозу, поліомієлітом та церебральним паралічем, порушенням зору, слуху, мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю.

Для надання якісної освіти даній категорії дітей крім традиційних шкіл-інтернатів, відкрито інтернатні заклади інноваційного типу: навчально-виховний комплекс з центром реабілітації слабозорих дітей (м.Кам'янець-Подільський); багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр (м.Кам'янець-Подільський); навчально-виховний комплекс «дошкільний заклад-школа» для глухих дітей (м.Хмельницький); відкрито відділення для дітей з важкими розладами мовлення при Новоушицький школі-інтернаті.

З метою соціалізації і подальшої адаптації в суспільство дітей з вадами розумового розвитку в Антонінській і Ямпільській школах-інтернатах відкрито професійні класи, де учні отримують диплом столяра, кухаря, швачки, слюсаря.

Обов'язковою складовою реформування освіти в області стала інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітні (дошкільні) навчальні заклади. Для навчання дітей цієї категорії в Волочиському, Деражнянському, Городоцькому, Віньковецькому, Дунаєвецькому, Красилівському, Ярмолинецькому районах, містах Кам'янець-Подільський, Славута, Старокостянтинів створено реабілітаційні центри. На базі дошкільних закладів м.Хмельницького відкрито 2 групи для дітей-інвалідів дошкільного віку (дошкільний заклад № 25, 39) та 1 група вихідного дня для дітей-інвалідів (дошкільний заклад № 4); при Шепетівському пансіоні є клас для глухих дітей при ЗОШ № 15 відкрито 2 класи для дітей з вадами зору. В м.Кам'янець-Подільський в багатопрофільному центрі створена патронажна група «Матері і дитини», де проходять реабілітацію діти Із ДЦП віком від 1 до З років; при професійно-технічних училищах м.Хмельницького відкрито дві групи для дітей з вадами слуху, одну групу для дітей з вадами розумового розвитку при Базалійському профтехучилищі.

Забезпечення надання своєчасної належної медико-психологічної допомоги дітям та підліткам практичними психологами та соціальними педагогами у 2010-2011 навчальному році було здійснено: 27 356 індивідуальних обстежень дітей; понад 4 тисячі групових корекційно-відновлювальних занять; 18 тисяч просвітницьких заходів.
Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби

З метою зниження смертності від серцево-судинних захворювань в області проводилася значна робота щодо їх раннього виявлення.

В усіх лікувально-профілактичних закладах області впроваджено стандарти надання профілактичної, діагностичної, лікувальної та реабілітаційної допомоги кардіологічним хворим. Удосконалюється медико-санітарна система реабілітації хворих, якими перенесено інфаркт міокарда, інсульт та операції на серці і судинах.

В області забезпечено розвиток закладів для надання спеціалізованої медичної допомоги особам із серцево-судинними хворобами. У 2005 році в обласній лікарні відкрито відділення кардіохірургії на 15 ліжок, у 2010 році їх кількість збільшена до 25 ліжок. У цьому відділенні виконується повний діапазон ургентних та планових операцій на серці і судинах. Також в обласній лікарні відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок для кардіохірургічних хворих. В обласному кардіологічному диспансері у 2009 році відкрито відділення аритмій на 30 ліжок.

Відкриття вищевказаних відділень значно вплинуло на поліпшення стану надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями та на зниження показника смертності від цих захворювань.

Створено і функціонує на базі обласного кардіодиспансеру з 2004 року реєстр хворих на інфаркт міокарда. Налагоджено систему реабілітації хворих з інфарктом міокарду, інсультами та з перенесеними операціями на серці і судинах в умовах поліклінік.
наступна сторінка >>