Додаток до рішення районної ради шостого скликання від 05. 03. 2013 року Інформаці я про виконання Програми розвитку малого підприєм - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток до рішення районної ради шостого скликання від 05. 03. 1 346.64kb.
Додаток до рішення районної ради від 21 лютого 2013 року №264 Програма... 2 505.01kb.
Додаток до рішення сесії № -21 -уі від «22» березня 2012 року Звіт... 1 121.65kb.
Рішення сімнадцята сесія VI скликання від 29 березня 2013 року Про... 1 415.91kb.
Рішення від 12. 12. 2012 року смт Краснопілля Про виконання програми... 1 251.08kb.
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Охтирському... 1 345.7kb.
Про затвердження «Програми розвитку малого підприємництва в Савранському... 1 250.88kb.
Інформація про розвиток малого І середнього підприємництва в Прилуцькому... 1 81.52kb.
Звіт про виконання державної регуляторної політики в Заставнівському... 1 32.95kb.
Рішення від 29 грудня 2012 року м. Збараж №217 Про районну "Програму... 2 599.62kb.
Рішення двадцять четвертої сесії шостого скликання 14 червня 2013 1 333.39kb.
Харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет 1 62.75kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення районної ради шостого скликання від 05. 03. 2013 року Інформаці - сторінка №1/1
Додаток

до рішення районної ради

шостого скликання

від 05.03.2013 року


І н ф о р м а ц і я

про виконання Програми розвитку малого підприємництва

в Охтирському районі на 2011-2012 роки
Програма розвитку малого підприємництва у Охтирському районі на 2011-2012 роки та заходи щодо її реалізації були затверджені рішенням п’ятої сесії шостого скликання Охтирської районної ради від 29.04.2011 року.

Основними цільовими орієнтирами Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки стали максимальне використання трудоресурсного потенціалу малого підприємництва, в тому числі фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та створення відповідної кількості робочих місць, подальше підвищення частки малого бізнесу у виробництві валового регіонального продукту. Виконання вказаної програми як в 2011 так і в 2012 роках мало позитивний вплив на розвиток економіки району. Це підтверджується динамікою росту основних показників розвитку діючого на його території малого підприємництва.

Враховуючи обмежені бюджетні ресурси фінансування Програми розвитку малого підприємництва в Охтирському рай оні на 2011-2012 роки, вона була зосереджена на наданні інформаційної, методичної та правової підтримки створенню та розвитку малого бізнесу.

Станом на 01.01.2013 року в Охтирському районі діють 971 суб’єкт господарювання, з яких 680 - фізичні особи ( що становить 1,9% до загальної кількості підприємців по області). Кількість суб’єктів підприємницької діяльності з 2000 року (195 суб’єктів) збільшилася майже у 5 разів. Але якщо порівнювати з 2011 роком видно, що в районі було зареєстровано 1021 суб’єкт господарювання, з яких 768 – фізичні особи. Регрес відбувся, в основному за рахунок скорочення кількості фізичних осіб-підприємців на 2,4% , зумовлений збільшенням фінансового навантаження у зв’язку з уведенням в дію у 2011році норм нового Податкового Кодексу та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

На даний час в нашому районі налічується 65 малих підприємств. Структура за видами економічної діяльності має такий вигляд : сільське господарство – 39 малих підприємств – 60%, виробництво – 10 малих підприємств – 15,4%, торгівельна діяльність – 8 малих підприємств – 12,3%, послуги –8 малих підприємств – 12,3%. По Сумській області за видами економічної діяльності найвищу питому вагу посідають підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (55,5%), що є об’єктивним, зважаючи на те, що саме в торгівлі зосереджена найбільша кількість малих підприємств, сільське господарство (18,4%), мисливство, лісове господарство (13,8%), промисловість (12,3%).

В перший, 2011 рік дії Програми розвитку малого підприємництва, до місцевих бюджетів Охтирського району сплачено єдиного податку у сумі 277,8 тис.грн., фіксованого сільськогосподарського податку – 255,7 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції, виробленої малими підприємствами району, в 2011 році склав 46,3 млн.грн., в 2012 році очікується близько 55,4 млн. грн.

За 2012 рік до місцевих бюджетів району надійшло єдиного податку у сумі 1031,1 тис.грн., фіксованого сільськогосподарського податку – 270,0 тис.грн.

Питома вага єдиного податку у надходженнях спеціального фонду від підприємництва Охтирського району складає 53,5%.

Середня заробітна плата на малих підприємствах Охтирського району у 2011 році склала 1084,78 грн. проти 802,00 грн. в 2010 році , в 2012 році - 1198,56 грн. ( при 1236,55 грн. середньообласного показника 2012 року).

Стимулюючими механізмами підтримки розвитку підприємництва, які на сьогодні домінують в нашому районі, є запровадження оптимальних розмірів місцевих податків та зборів, диференціація видів економічної діяльності.

Рішеннями сесій селищної, сільських рад встановлені пільгові ставки для підприємців в залежності від місцевих пріоритетів та соціальної значимості видів їх економічної діяльності. Для створення оптимальних умов оподаткування постійно проводиться робота по перегляду розміру ставок єдиного податку та залучення суб’єктів господарювання до нових видів діяльності на протязі року.

Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на районному рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність. З цією метою в районній державній адміністрації постійно здійснюється моніторинг ефективності впливу регуляторних актів на розвиток підприємництва в районі, розроблено базу даних регуляторних актів, прийнятих селищною, сільськими радами району. З початку 2011 року згідно Закону України № 2784-УІ «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» здійснено перегляд нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики. До цієї роботи крім відповідальних працівників районної, селищної, сільських рад залучені депутати та представники суб’єктів господарювання, роботодавців.

Для розширення кола суб’єктів господарювання розпорядженням голови Охтирської районної державної адміністрації від 10.12.2010 № 712 «Про внесення змін в розпорядження голови Охтирської районної державної адміністрації від 03.08.2010 № 424 «Про внесення в перелік земельних ділянок державної власності для передачі в оренду шляхом проведення торгів (аукціону) вільних земельних ділянок державної власності на території Охтирського району» запропоновано суб’єктам господарювання земельні ділянки державної власності площею 1065,009 га на території Охтирського району.

З метою інформаційної підтримки суб’єктів підприємництва, які започаткували власну справу в районі, сформовано та розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації єдину базу даних вільних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних та земельних об’єктів ,які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності. Щоквартально оновлюється база даних.

Важливим питанням при реалізації заходів Програми розвитку малого підприємництва залишається вирішення проблеми безробіття шляхом залучення до підприємницької діяльності широких верств населення. Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва району станом на 01.01.2013 рік 401 особа .

Для суб’єктів господарювання району в райдержадміністрації успішно продовжує діяти дозвільний центр «Єдиний офіс», створений під час дії попередньої програми. В 2011 році суб’єктам господарювання різних форм власності району видано 53 дозволи та надано 96 консультацій, в 2012 році –1389 дозволів та 1462 консультації. Розширилось коло дозволів, що безумовно сприяє скороченню термінів отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру.

Однією з форм підтримки районних підприємців є Охтирська профспілка працівників кооперації та інших форм підприємництва та її кредитна спілка «Довіра», на обліку якої знаходиться близько 300 суб’єктів господарювання. За два роки дії Програми цією громадською організацією надано підприємцям району кредитів на суму 1510,0 тисяч гривень.

Проблеми пасажироперевезення в районі вирішують 10 приватних перевізників, що обслуговують 17 районних маршрутів. Рухомий склад налічує 17 одиниць автобусів та мікроавтобусів.

Відмічається позитивна тенденція до збільшення мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та побуту в районі за рахунок приватної форми власності.

Так, за перший рік дії програми відновлено роботу трьох підприємств роздрібної торгівлі в селах В’язове, Хухра та Рибальське, відновлено роботу двох закладів ресторанного господарства в с. Мала Павлівка та сел. Чупахівці, відкрито новий заклад ресторанного господарства в сел. Чупахівці. Протягом 2012 року відкрито одне нове підприємство торгівлі – продовольчий магазин в с. Гай Мошенка, відновлено діяльність одного закладу ресторанного господарства –кафе «Каскад» в с. Хухра, відкрито новий заклад ресторанного господарства – кафе «На шляху» в с. Гай Мошенка, відкрито стоматологічний кабінет в с. Високому.

З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності за ініціативи суб’єктів господарювання району розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04.08.2009 № 465 було створено галузеву раду підприємців Охтирського району з питань торгівлі, сільськогосподарської діяльності, побутового обслуговування та транспорту, основними принципами якої є координація роботи громадських організацій підприємців та суб’єктів підприємництва різних форм власності у здійсненні державної регуляторної політики в основних галузях економіки, тобто, підприємці Охтирщини тепер мають можливість свої нагальні питання вирішувати як в районі, так і в області. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.07.2011 № 405 на зміну галузевій раді підприємців було утворено раду підприємців при Охтирській районній державній адміністрації. Заступник голови ради підприємців є представником від підприємництва Охтирського району в раді підприємців при Сумській обласній державній адміністрації.

На своїх постійних засіданнях члени ради підприємців визначають проблемні питання, що гальмують розвиток підприємницької діяльності а також виносяться пропозиції по їх вирішенню до відповідних контролюючих служб району та області.

Зокрема за ініціативи ради підприємців підняте питання про необхідність створення консультативних центрів (пунктів) при податковій інспекції, управлінню Пенсійного фонду, міськрайонному центрі зайнятості, питання безперебійного енергозабезпечення закладів торгівлі та ресторанного господарства, перегляд нормативно-грошової оцінки землі, яка надається в оренду суб’єктам підприємницької діяльності, питання скорочення розміру єдиного соціального внеску та інші.

Ми бачимо позитивні тенденції розвитку малого підприємництва в районі. Але існує ряд проблем в підтримці малого підприємництва, які необхідно вирішувати. Так, на реалізацію заходів попередньої програми через відсутність коштів у районному бюджеті не були передбачено коштів, які б могли бути використані на надання безвідсоткових позик суб’єктам підприємництва на поворотній основі, на інші заходи розвитку підприємництва, які потребують коштів.

Маємо надію на те, що на реалізацію наступної програми кошти будуть виділені.

Однією з перспективних галузей економіки є туристична галузь. Маючи вигідне географічне розташування, багату історико-культурну спадщину, розвиток туризму в нашому районі потребує активізації. Найбільш стримуючим фактором, що негативно впливає на збільшення потоку туристів в Охтирський район є недостатній розвиток туристичної інфраструктури, включаючи питання реконструкції та будівництва закладів розміщення туристів, ремонту автошляхів, облаштування місць короткочасного відпочинку, недостатня кількість сучасних закладів комплексного обслуговування туристів, відсутність висококваліфікованих спеціалістів по наданню послуг.

Спільно з контролюючими службами району, громадськими організаціями в 2011 та 2012 роках було організовано та проведено чотири навчальні семінари для суб’єктів господарської діяльності району всіх форм власності, де відбувався позитивний діалог на актуальні питання розвитку підприємництва в державі та були отримані усі необхідні консультації та роз’яснення. Протягом 2012 року було організовано та проведено два зібрання підприємців району.

Виходячи з потреб сьогодення, підтримка малого підприємництва в Охтирському районі розглядається під кутом створення сприятливих умов для залучення в цю сферу незайнятого населення, в першу чергу його незахищених категорій, конкурентних на ринку праці. Саме реалізація конкретних соціально-спрямованих заходів буде і надалі одним із важливих критеріїв оцінки ефективності дій місцевих органів виконавчої влади.Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі Охтирської

районної державної адміністрації І.В. Крупчан