Додаток до рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення районної ради від 21 грудня 2012 року №185 "Про районний... 1 37.57kb.
Рішення від 2013 року № смт. Олександрівка Про внесення змін до рішення... 1 30.49kb.
Рішення районної ради від 29 грудня 2011 року №121 "Про районний... 1 45.56kb.
Розпорядження голови Рівненської райдержадміністрації від 29 грудня... 1 237.93kb.
Рішення від 23 березня 2012 року №139 смт Новгородка „ Про внесення... 1 45.07kb.
Розпорядження голови районної ради «Про внесення змін до рішення... 1 113.84kb.
Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №684 VI... 1 292.11kb.
Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №684 VI... 1 296.83kb.
Додаток 1 до рішення районної ради від 01. 03. 2012 р. №151-17/vі... 1 27.35kb.
Додаток до рішення обласної ради від 26 грудня 2012 року №682-vi... 1 201.75kb.
Рішення районної ради від 29 грудня 2011 року №121 "Про районний... 1 31kb.
Рішення спільної колегії головного управління освіти і науки облдержадміністрації... 1 95.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення районної ради від 27 грудня 2012 року №241 Програма - сторінка №1/1
ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 27 грудня 2012 року №241


Програма

розвитку фізичної культури і спорту у Підволочиському районі на 2012-2013 роки

1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки»

3.

Розробник програми

Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділ освіти райдержадміністрації, районне комунальне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос» районної ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділи у справах молоді та спорту, освіти районної державної адміністрації, РК фізкультурно-спортивне підприємство «Колос»

6.

Учасники програми

Відділ у справах молоді та спорту, освіти районної державної адміністрації, РК фізкультурно-спортивне підприємство «Колос», дирекції Підволочиської та Скалатської ДЮСШ , виконкоми міської, селищної та сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2012-2013 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, бюджети сільських, міської, селищної рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

у тому числі:2012 рік


2013 рік

Усього витрат на виконання програми тис.грн.

918

1285

2203


9.1.

Коштів районного бюджету

773

1075

1848

9.2

Коштів міської, селищної, сільських рад

55

80

135

9.3.

Кошти інших джерел

90

130

220

2. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Підволочиському районі на 2012-2013 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» і спрямована на їх практичну реалізацію.

Рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я.

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні збереження здоров'я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості активного життя.

Переважна більшість населення, особливо в сільській місцевості, позбавлена можливості займатися будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи.

Залучення до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах, у навчальних закладах за місцем проживання скоротилось. Згортання цієї роботи негативно позначилось на стані здоров'я дітей та підлітків, призвело до посилення антисоціальних проявів серед зазначеного контингенту. Значно знизився рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту.

Потребує нагального розв'язання проблема розвитку спорту вищих досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд.

Особливе занепокоєння викликає стан утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Сьогодні в районі функціонує 2 стадіони, 59 спортивних майданчиків, 25 спортивних зали, 26 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 25 футбольних полів та інш. Через відсутність належного фінансування ця складна система спортивних споруд практично занепадає і не задовольняє потреб розвитку масового спорту, спорту вищих досягань.

Погіршилися результати на районних та обласних змаганнях. Дитячо-юнацькі спортивні школи району не мають змоги проводити навчально-тренувальні збори перед обласними та Всеукраїнськими змаганнями, поновлювати спортивний інвентар.

Низьким є рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.
3. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми розвитку фізичної культури і спорту у Підволочиському районі на 2012-2013 роки є визначення та реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- створити умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд району з видів спорту;

- забезпечити будівництво та реконструкцію за підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання.
4. Напрямки виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

1.Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в

навчальних закладах;

- спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях

масового відпочинку населення;

- масовий спорт серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

2.Розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту:

- дитячий спорт;

- дитячо-юнацький спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3.Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- нормативно-правове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- наукове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- міжнародна діяльність.


5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в районному бюджеті для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також з інших джерел.6. Очікуванні результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- формування регіональної моделі розвитку фізичної культури і спорту шляхом об'єднання зусиль зацікавлених громадських організацій та широких верств населення району; запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, реабілітаційних та оздоровчих послуг для різних груп населення;

- збільшення кількості населення, яке займатиметься фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для участі в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у молоді та підвищенню авторитету Підволочищини в обласному, всеукраїнському та світовому спортивному русі;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту в районі, підвищення престижності професії спортивного викладача та тренера;

- формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень в районі
7. Організація і контроль за виконанням Програми

Безпосередня організація реалізації Програми і контроль за виконанням положень Програми покладається на відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації.В разі необхідності зміни і доповнення до Програми вносяться за поданням відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації.ЗАХОДИ

програми розвитку фізичної культури і спорту у Підволочиському

районі на 2012-2013 роки

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах

1.Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах в обсязі не менше 6-8 годин рухової активності на тиждень, в тому числі для дітей-інвалідів.

Відділи освіти, у справах молоді

та спорту райдержадміністрації,

навчальні заклади району

2012-2013 роки


2.Забезпечити проведення в установленому порядку атестації викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту.

Відділи освіти, у справах

молоді та спорту райдержадміністрації,

дирекції дитячо-юнацьких спортивних

шкіл району

2012-2013 роки


3.Сприяти утворенню та функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Відділи освіти, у справах молоді

та спорту райдержадміністрації,

навчальні заклади району

2012-2013 роки
4.Підготувати узгоджені пропозиції щодо введення у штатні розписи денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного напрямку.

Відділи освіти, у справах молоді

та спорту райдержадміністрації,

навчальні заклади району

2012-2013 роки
5.Сприяти діяльності учнівських і студентських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості, пов'язаній з розвитком фізичної культури і спорту в навчальних закладах.

Відділи освіти, у справах

молоді та спорту райдержадміністрації,

навчальні заклади району

2012-2013 роки

6.Забезпечити проведення в навчальних закладах багатоступеневих комплексних спортивно-масових змагань.

Відділи освіти, у справах молоді

та спорту райдержадміністрації,

навчальні заклади району

2012-2013 роки


Спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях

масового відпочинку населення

7.Забезпечити належні умови для організації навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення на воді та в оздоровчих таборах.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти райдержадміністрації,

РК ФСП «Колос», ДОЗ «Веселка»

навчальні заклади району

2012-2013 роки


8.Запровадити систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту району шляхом введення посад інструкторів з фізичної культури і спорту за місцем проживання та масового відпочинку населення, а також у виробничій сфері.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос», виконкоми місцевих рад

2012-2013 роки
9.Сприяти утворенню та розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання з урахуванням потреб і фінансових можливостей.

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, РК ФСП

«Колос», виконкоми місцевих рад

2012-2013 роки

10.Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді за місцем проживання для проходження строкової служби у Збройних Силах України, щорічно проводити районну спартакіаду допризовної молоді.

Відділи освіти, у справах молоді

та спорту райдержадміністрації,

районний військовий комісаріат

2012-2013 роки


11. Сприяти розширенню мережі дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних клубів при загальноосвітніх закладах.

Відділи освіти, у справах молоді та

спорту райдержадміністрації

2012-2013 рокиМасовий спорт серед сільського населення

12.Сприяти утриманню новоствореного районного комунального фізкультурно-спортивного підприємства «Колос», утворенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно правових форм власності у сільських населених пунктах, а також галузях агропромислового комплексу.

РК ФСП «Колос», відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських рад

2012-2013 роки
13.Вивчити питання щодо можливості та доцільності введення у штатний розпис виконкомів сільських рад, сільських фізкультурно-спортивних клубів посади інструктора з фізичної культури.

Виконкоми сільських рад,

РК ФСП „Колос"

2012-2013 роки


14.Провести інвентаризацію спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонту, реконструкції, а також будівництві нових спортивних споруд.

Виконкоми сільських рад,

РК ФСП „Колос"

2012-2013 роки


15.Сприяти розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та фахівців галузей агропромислового комплексу.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос», виконкоми сільських рад

2012-2013 роки
16.Здійснити ремонт та провести реконструкцію спортивних споруд, майданчиків у сільській місцевості для належного проведення спортивно-видовищних заходів.

Виконавчі комітети сільських рад,

РК ФСП „Колос"

2012-2013 роки


17.Сприяти щорічному проведенню багатоступеневих районних сільських спортивних ігор та районного огляду-конкурсу „Краще спортивне село".

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки
Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

18.Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт" власникам та уповноваженим ними органам управління підприємств, установ, організацій запровадити ефективні форми проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та після трудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування за місцем роботи громадян шляхом переобладнання нерентабельних приміщень підприємств, установ та інших організацій, придатних для створення на їх базі фізкультурно-оздоровчих кімнат, клубів, центрів.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, адміністрації підприємств, установ, організацій

2012-2013 роки


19.Сприяти введенню у штатний розпис підприємств, установ та організацій усіх форм власності посад інструктора з фізичної культури.

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, адміністрації

підприємств, установ, організацій

2012-2013 роки
20. При проектуванні та будівництві житлових масивів, споруд, виробничих підприємств враховувати потреби населення у спортивно-оздоровчих закладах, згідно з існуючими нормами.
Відділи містобудування та архітектури,

житлово-комунального господарства

райдержадміністрації, виконкоми міської

та селищної рад

2013 рік

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів
21.Сприяти формуванню та функціонуванню мережі спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності для інвалідів.

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації,РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


22.Сприяти наданню у користування на пільгових умовах спортивних споруд усіх форм власності і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти

райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


23.Впровадити в засобах масової інформації рубрики, які висвітлюють проблеми розвитку інвалідного спорту в районі.

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 рокиРозвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімфійських та не

олімпійських видів спорту
24.Впроваджувати передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами, зокрема з метою відбору найбільш обдарованих дітей.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки
25.Підвищувати ефективність роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою підготовки резерву у збірні команди області, України, зміцнювати та підтримувати їх матеріально-технічну базу.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки
Дитячо-юнацький спорт

26.Забезпечити збереження діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та сприяти відкриттю і функціонуванню їх відділень, філіалів згідно потреб.

Відділи у справах молоді та спорту,

освіти райдержадміністрації

2012-2013 роки
27.Удосконалити навчально-спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та систему підготовки і відбору юних спортсменів.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти

райдержадміністрації, дирекції ДЮСШ

2012- 2013 роки


28.Здійснювати контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення її ефективності.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012- 2013 роки
29. Проводити спортивні змагання та забезпечувати участь спортсменів району за програмою молодіжних спортивних ігор області та України.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту райдержадміністрації, дирекції ДЮСШ

2012-2013 роки
30.Забезпечувати участь спортсменів району в чемпіонатах області, України, світу, Європи з різноманітних видів спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, дирекції ДЮСШ

2012-2013 роки

Спорт вищих досягнень

31.Сприяти формуванню та функціонуванню системи спортивних клубів, які належать до складу місцевих громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


32. Щороку розробляти єдиний календар спортивно-масових заходів з урахуванням районних, обласних, національних та міжнародних змагань, продовжувати проведення районних, міжобласних та міжнародних турнірів, які б популяризували та стимулювали розвиток пріоритетних видів спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, дирекції ДЮСШ,

РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


33. Сприяти створенню належних соціально-побутових умов спортсменам - членам та кандидатам у члени національних збірних команд України, їх тренерам на період підготовки до офіційних міжнародних змагань.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми міської та селищної рад

2012-2013 роки
34. Надання з районного бюджету фінансової підтримки відділенню важкої атлетики Скалатської дитячо-юнацької спортивної школи (участь вихованців ДЮСШ у Чемпіонатах та Кубках світу, Європи, України з важкої атлетики)

Фінансове управління, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки
35.Сприяти підготовці й участі спортсменів-ветеранів у складах збірних команд району в чемпіонатах області, України.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки
36.Передбачити надання з районного бюджету фінансової підтримки районному осередку Національного олімпійського комітету, районній Федерації футболу.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації 2012-2013 рокиПроводити:

37.Спортивні змагання та забезпечувати участь спортсменів району за програмою обласних та Всеукраїнських спортивних ігор.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


38. Чемпіонати, кубки району з видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки


39. Проводити багатоступеневі районні змагання серед ветеранів спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації,РК ФСП «Колос»

2012-2013 роки
Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту
Нормативно-правове забезпечення

40.Проводити практичні семінари з керівниками фізкультурно-спортивних організацій на тематику нормативно-правового врегулювання в галузі фізичної культури і спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки


Кадрове забезпечення

41.Сприяти залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки


42.Сприяти виданню методичних рекомендацій з фізичної культури і спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки
Матеріальне забезпечення

43.Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян та екіпірування учасників змагань.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»,

виконкоми місцевих рад

2012-2013 роки
44.Сприяти створенню пересувних пунктів прокату спортивного інвентарю і обладнання за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»,

виконкоми місцевих рад

2012-2013 роки

45.Сприяти проведенню реконструкцій спортивних споруд, а також спортивних баз відповідно до міжнародних стандартів та вивчити питання щодо джерел фінансування відповідних робіт.
Відділи у справах молоді та спорту,освіти райдержадміністрації, РК ФСП «Колос», дирекції ДЮСШ

2012-2013 роки


46. Сприяти утворенню на базі районного стадіону «Колос» та спортивного залу в селищі Підволочиськ по вул.Д.Галицького 66, спортивно-оздоровчого комплексу.

Відділи освіти, у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012- 2013 роки


47.Забезпечити ефективне збереження та використання мережі закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

2012- 2013 роки
Фінансове забезпечення

48. Утримання (оплата праці, відряджень, спожитих енергоносіїв, тощо)

організацій спортивного спрямування, спортивних об’єктів і споруд.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»,

дирекції ДЮСШ,виконкоми місцевих рад

2012- 2013 роки


49.Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на виконання програм та здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів з урахуванням їх можливостей та провести роботу із залученням інших

джерел фінансування.

Фінансове управління, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки


50.Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, РК ФСП «Колос»

дирекції ДЮСШ, виконкоми місцевих рад

2012-2013 роки


51.Забезпечити дійовий контроль за цільовим використанням коштів, які виділяються на розвиток фізичної культури і спорту, вжити заходів щодо дотримання законності, зміцнення фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей.

Фінансове управління, відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації

2012-2013 роки
Наукове забезпечення

52.Проводити районні семінари-наради з проблем розвитку фізичної культури і спорту, щорічне медичне обстеження спортсменів району.

Відділи у справах молоді та спорту,освіти райдержадміністрації, дирекції ДЮСШ

2012-2013 роки


Інформаційно-пропагандистське забезпечення

53.Інформувати населення району через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою і спортом.

Відділ у справах молоді та спорту, сектор

з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату

райдержадміністрації, редакції газети «Гомін Волі» та районного радіомовлення

2012-2013 роки


54.Розповсюджувати науково-популярні методичні видання, відеопродукцію, комп'ютерні програми на допомогу особам, які самостійно займаються фізичною культурою та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту.

Відділи у справах молоді та спорту, освіти райдержадміністрації

2012-2013 роки
Міжнародна діяльність

55.Продовжити процес укладання у встановленому порядку договорів і угод із федераціями з видів спорту зарубіжних країн, спортивними клубами, асоціаціями про співпрацю в галузі фізичної культури і спорту.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2012-2013 роки


56.Сприяти підготовці та оформленню виїзних документів спортсменам для виїзду на змагання міжнародних рівнів.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації2012-2013 роки

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради М.М. Рубльовський


Місюра А.П.
Кирик Б.П.