Етапи створення осбб - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Етапи створення осбб - сторінка №1/1
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОСББ

КРОК ПЕРШИЙ: попередня консультація

Перш за все, особи, які прийняли створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі - ОСББ), можуть звернутися за попередньою консультацією щодо порядку створення та діяльності ОСББ в департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького,40а, каб. 312, тел. 773-160).


КРОК ДРУГИЙ: створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ

Членами ОСББ можуть бути: фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку та юридичні особи (фірми, приватні підприємства, тощо), які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ: мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі виданих їм ордерів та особи, котрі орендують приміщення.

З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи щодо створення ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану "ініціативну групу" хоча б з трьох осіб.

На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:

1) попередня оцінка економічного стану будинку - тобто необхідно порівняти обсяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку житлово-експлуатаційною організацією. Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в житлово-експлуатаційній організації, а також довідатись про послуги, які щомісячно надаються житлово-експлуатаційною організацією, та їх вартість Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за створення ОСББ.

2) збір інформації про власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі) власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належної їм площі) та орендарів таких приміщень, кількість неприватизованих квартир, кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії.

Якщо попри всі зусилля не вдається з'ясувати власників деяких квартир (з причин їх довгої відсутності, неможливості зв'язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортного відділення міліції.

3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:

- копія Статуту ОСББ.

Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами.

- протокол установчих зборів;

- список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обрахунку частки участі в Об'єднанні. Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квартири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку. Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.

Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.

4) підготовка пропозицій щодо кількісного та персонального складу правління ОСББ, ревізійної комісії, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації

5) організація і проведення установчих зборів ОСББ.


КРОК ТРЕТІЙ: проведення установчих зборів

1. Повідомлення про проведення установчих зборів.

Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під'їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час проведення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів. Для участі в установчих зборах можна запросити також спеціаліста департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, відповідального за роботу з ОСББ.2. Реєстрація учасників установчих зборів.

З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмову реєстрацію присутніх учасників зборів (див. вище крок 2).

Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого прізвища.

3. Визначення кворуму.

Кворум - це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень. Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).

Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких згідно правовстановлюючих документів виступають 50 осіб, та 10 неприватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень у будинку немає.

Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 власник)

Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не враховуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.

4. Обрання голови установчих зборів.

За наявності кворуму керівник ініціативної групи розпочинає установчі збори та пропонує обрати голову і секретаря зборів. Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі. Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 власників квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде підтримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.

Обраний голова установчих зборів пропонує проголосувати за порядок денний установчих зборів. Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установчих зборів. Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 18 осіб (тобто 26:3 х2)

Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного. Кожне питання голосується окремо та поіменно - тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням результату голосування за те чи інше питання порядку денного ("за" чи "проти"). (див. вище крок 2 та зразок додаток 2). Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо "за" проголосувала хоча б 18 осіб (тобто 26:3 х2).6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах

1) Про створення ОСББ (ухвалення назви ОСББ) і затвердження Статуту;

2) Про вибори голови та членів правління об'єднання, ревізійної комісії ОСББ;

Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається правління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ. Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і складає, як правило, не менше 3-5 осіб.

Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.

Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.

Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання обирається з числа членів ОСББ ревізійна комісія або приймається рішення про залучення аудитора.

3) Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ;

Як правило, це голова зборів або голова правління.

4) Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, пов'язаних зі створенням ОСББ ( йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчення установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, відкриття рахунку тощо).

5) Інші питання.

За результатами проведених установчих зборів оформляється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів (один примірник необхідно передати державному реєстратору для проведення реєстрації, а другий - залишається у засновників ОСББ ).


КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: державна реєстрація ОСББ.

У відповідності зі змінами до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», які набули чинності з 2 травня 2011 року, ОСББ проходить держану реєстрацію згідно з порядком передбаченим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб включає, зокрема:

1) перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

2) перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

3) внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру;

4) оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Державна реєстрація ОСББ проводиться державним реєстратором у районній в місті Києві державній адміністрації за місцезнаходженням ОСББ.

До документів, які подаютьс державному реєстратору для проведення державної реєстрації Законом встановлені такі вимоги:

1) вони повинні бути викладені державною мовою;

2) реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена;

3) установчі документи (статут) ОСББ повинні містити відомості, передбачені законом;

4) установчі документи ОСББ викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

Для проведення державної реєстрації ОСББ уповноважена особа має подати державному реєстратору такі документи:

1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1);

2) примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення ОСББ (протокол установчих зборів ОСББ);

3) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (10 неоподатковувних мінімумів доходів громадян – 170 грн.);

4) два примірники установчих документів (статуту ОСББ).

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації ОСББ. Якщо документи для проведення державної реєстрації ОСББ подаються засновником ОСББ, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації ОСББ подаються особою, уповноваженою засновниками (засновником) ОСББ, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження. Строк державної реєстрації юридичної особи (ОСББ) не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Проведення реєстрації ОСББ в органах статистики (отримання довідки про включення до ЄДРПОУ).

Для отримання довідки про включення до ЄДРПОУ необхідно подати такі документи:

1) запит;

2) виписку з Єдиного державного реєстру (оригінал та ксерокопію);

3) документ про оплату з відміткою банку (25грн. 94коп.(ПДВ не сплачується));

4) документ, що підтверджує повноваження особи. Реєстрація ОСББ в органах державної податкової служби.Реєстрація ОСББ в органах державної податкової служби проводиться за місцезнаходженням ОСББ. Для взяття на облік платник податків – юридична особа (резидент) подає до органу державної податкової служби:

1) заяву за ф. № 1-ОПП;

2) виписку з Єдиного державного реєстру (оригінал та ксерокопію);

3) копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.Після цього ОСББ має бути внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій ОСББ повинно подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, а також копії установчих документів. При внесенні неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій їй має бути присвоєна ознака неприбутковості. Код ознаки неприбутковості для ОСББ: (0015) – житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. За результатами розгляду заяви, установчих документів органом державної податкової служби за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:

1) внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;

2) відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;

3) присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.

Рішення за нормою згідно з додатком 2 готується у двох примірниках – перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в органі державної податкової служби.Взяття на облік в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Взяття на облік ОСББ здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі – органи Пенсійного фонду) за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду. Повідомлення про взяття на облік ОСББ як платника єдиного внеску безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 1 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Виготовлення печатки.

Згідно з наказом МВС від 11 січня 2011 року № 5 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС від 11.01.99 № 17» зараз не потрібно отримувати дозвіл у дозвільній системі на виготовлення печаток. Для виготовлення печатки слід звертатися до фірм, які займаються їх виготовленням.


Відкриття рахунку в банку.

Для відкриття рахунку в банку ОСББ має подати такі документи:

1) заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка (зразок можна взяти в банку);

2) копію виписки з Єдиного державного реєстру;

3) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

5) копію документа, що підтверджує взяття ОСББ на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

6) картку із зразками підписів і відбитка печатки;

7) копію документа, що підтверджує реєстрацію ОСББ у відповідному органі Пенсійного фонду України.

Додатково про перелік документів та порядок відкриття рахунку дізнавайтеся у банку, в якому збираєтесь відкрити рахунок.Згідно з Наказом Державної податкової адміністрації України від 23 грудня 2010 року № 993 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» банк зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття рахунку) в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ або у паперовому вигляді або надіслати поштою з повідомленням про вручення органу ДПС, в якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів, Повідомлення про відкриття рахунку.