Головне управління охорони здоров`я облдержадміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Головне управління охорони здоров’я тернопільської облдержадміністрації 1 46.18kb.
Тернопільська обласна державна адміністрація головне управління охорони... 1 91.33kb.
Полтавська обласна державна адміністрація головне управління охорони... 1 232.46kb.
Про проведення засідання колегії головного управління охорони здоров’я... 1 31.25kb.
5. Інформування про процедуру закупівлі 1 75.22kb.
Порядок денний: І. Про стан надання неонатологічної допомоги в Тернопільській... 1 44.44kb.
Порядок денний: І. Про стан рентгенологічної служби області, ефективне... 1 64.51kb.
Москальчук Євгеній Юхимович начальник Тернопільського обласного патологоанатомічного... 1 40.94kb.
Тернопільська обласна державна адміністрація головне управління охорони... 1 95.6kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 154.1kb.
Черкаська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 1 164.36kb.
Міністерство охорони здоров’я україни наказ 1 32.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Головне управління охорони здоров`я облдержадміністрації - сторінка №1/1


Головне управління охорони здоров`я облдержадміністрації
Протокол апаратної наради

головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації

від 27.04.2009 року
Нараду проводив

начальник головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації

ОнИСЬКІВ Б.О.
Присутні: заступник начальника головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації, начальники відділів і головні спеціалісти головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації, доповідачі.
Порядок денний:
І. Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості лікування хворих з гематологічною патологією.

Доповідачі:
Кміта Галина Григорівнаголовний позаштатний спеціаліст - гематолог головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.
Рудько Людмила Ярославівна - головний позаштатний дитячий спеціаліст – гематолог головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.
ІІ. Про стан та заходи поліпшення служби гемодіалізу.

Доповідач:
Клим Андрій Андрійович – головний позаштатний спеціаліст з гемодіалізу головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.
Слухали: Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості лікування хворих з гематологічною патологією.

Лікувально-діагностична допомога гематологічним хворим серед дорослого населення надається в стаціонарі гематологічного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні, розрахованому на 30 ліжок (0,33 на 10 тис. населення, республіканський показник 0,35), лікарем обласної консультативної поліклініки та позаштатними районними гематологами. Медична допомога дітям з гематологічною патологією надається в стаціонарі гематологічного відділення Тернопільської міської комунальної дитячої клінічної лікарні (далі – ТМКДКЛ), розрахованому на 30 ліжок (0,33 на 10 тис. населення, республіканський показник 0,35), лікарем обласної дитячої консультативної поліклініки та позаштатними районними педіатрами.

Забезпеченість дорослого населення лікарськими кадрами на 10 тис. населення становить 0,05 (Україна 0,04). В області є 10,5 штатних посад гематологів, зайнятих 9,75. В поліклініках області 7 штатних посад і зайнятих 6,25, фізичних осіб 9.

В стаціонарі гематологічного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні (далі – ТОККЛ) у 2008 році проліковано 782 хворих. Робота ліжка – 355,93 днів (державні показники – 354,6); середня тривалість перебування хворого на ліжку 13,65 (державні показники – 13,6).

Забезпеченість дитячого населення лікарськими кадрами на 10 тис. населення становить 0,20 (Україна 0,19). В області є 5 штатних посад дитячих гематологів, зайнятих - 5. В обласній дитячій поліклініці 1 штатна посада, зайнятих 1, фізичних осіб 1. В стаціонарі гематологічного відділення ТМКДКЛ у 2008 році проліковано 491 хворий. Робота ліжка – 306,1 днів; середня тривалість перебування хворого на ліжку 18,7.

Показники розповсюдженості та захворюваності за нозологічними формами «Хвороби крові і кровотворних органів» серед дорослого населення формується з високою питомою вагою анемій, у першу чергу, залізодефіцитних і на 100 тис. населення в 2008 році по області складають: розповсюдженість - 906,1; захворюваність - 224,1 (Україна 2007 р. 1138,20 та 190,02). Низька реєстрація анемій у Підгаєцькому (38), Монастириському (42), Зборівському (48) районах. Серед дитячого населення також висока питома вага анемій, в першу чергу, залізодефіцитних і показник захворюваності на 10 тис. населення в 2008 році по області складає – 302,5 (Україна 2007 р.- 411,79). У противагу залізодефіцитним анеміям велику проблему становить діагностика та лікування значно меншої за кількістю, але найбільш складної групи хворих дітей на апластичні анемії: виконання діагностичного алгоритму у відповідності до сучасного стандарту потребує оцінки як пункційних, так і трепанобіоптатів кісткового мозку.

Захворюваність лейкеміями в 2008 році на 100 тис. дорослого населення становить 6,2 (Україна 14,69 в 2007 р.), поширеність 48,29 (Україна 89,94). За останні роки захворюваність знизилась, що свідчить про недостатню діагностику лейкемій у районах. Для цього потрібно щорічно проводити населенню загальний аналіз крові, що дасть можливість діагностувати лейкемії на ранніх стадіях. Недопустимо проведення редукованих аналізів крові «трійчаток», без підрахунку лейкоцитарної формули. Поширеність зросла в порівнянні з минулими роками в зв’язку з ростом медіани виживання хворих лейкеміям. Смертність за 2008 рік складає 4,7 (в 2007 р. – 5,8). Летальність до року 46,6%, вища ніж у минулому році (36,8%), і пов’язана зі злоякісним перебігом вперше виявлених гострих лейкемій. Високі показники смертності в Зборівському (13,3), Тернопільському (7,9), Бережанському (7) районах.

Лікуванням охоплено 98,5% від взятих на диспансерний облік дорослих. Серед онкогематологічної патології дитячого віку основну частку становлять лейкемії та злоякісні лімфоми. Середній рівень онкогематологічної захворюваності залишається стабільним. Поширеність зросла в порівнянні з минулими роками в зв’язку з ростом медіани виживання хворих лейкеміями. Смертність за 2008 рік складає 0,20 (в 2007 р. – 0,18). Летальність до року 7,1%, загальнодержавний показник – 21,5%. Лікуванням охоплено 100% від взятих на диспансерний облік.


Слухали: Про стан та заходи поліпшення служби гемодіалізу.

Протягом останніх років в області спостерігається значне збільшення розповсюдженості та захворюваності на хронічні хвороби нирок (ХНН).

На 01.01.2009 року зареєстровано 1331 хворих з ХНН, із них на замісній нирковій терапії 84 пацієнти, з трансплантованими нирками 19 чоловік. Протягом травня-липня 2009 року проведення замісної ниркової терапії стане життєво необхідним фактором для 23 пацієнтів. До кінця року такого лікування будуть потребувати ще 75 хворих. Потужність діалізного відділення обласної комунальної клінічної лікарні при роботі 12-ти діалізних машин у три зміни шестиденного тижня становить 72 пацієнти. Технічні можливості відділення на сьогоднішній день вичерпані.
Начальник головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Ониськів б.О. підвів підсумки наради та дав

доручення:

1. Начальникові управління охорони здоров`я виконкому Тернопільської міської ради Бліхару В.Є., начальникам відділів охорони здоров`я райдержадміністрацій, головним лікарям лікувально-профілактичних закладів області:  1. Забезпечити особистий контроль за використанням препаратів, отриманих за кошти Державного бюджету для лікування онкогематологічних хворих.

Протягом року

1.2. Забезпечити проведення диспансерного обстеження, лікування та, при необхідності, зняття з диспансерного обліку хворих з анеміями, зареєстрованих протягом 2007 року. Про виконання інформувати головних позаштатних гематологів головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.Грудень 2009 року.

1.3. Вжити заходів стосовно більш якісного використання гематологічних ліжок у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні та обласній комунальній клінічній лікарні для надання спеціалізованої медичної допомоги гематологічним хворим.Протягом року

  1. Забезпечити організацію і роботу шкіл навчання хворим на гемофілію за місцем проживання.

ІІІ квартал 2009 року

 1. Головним лікарям Бережанської та Підволочиської центральних комунальних районних лікарень призначити районних гематологів і направити їх на тематичні курси зі спеціальності «Гематологія» в Львівський НДІ патології крові.

До 01.09.2009 року

3. Головним позаштатним спеціалістам зі спеціальності «Гематологія» головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації:

3.1. Проводити консультативні та інспекторські виїзди в райони, з особливою увагою районам з високим рівнем захворюваності по нозології «гостра лімфобластна лейкемія», а також інших захворювань.

Постійно

3.2. Вивчити питання гіпердіагностики анемій, коагулопатій, особливо у вагітних і дітей.До 01.07.2009 року

3.3. Представляти на контрольно-експертну комісію головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації випадки пізньої діагностики і неадекватного лікування хворих з патологією системи крові.Щоквартально

3.4. Створити комп’ютерний реєстр гематологічних хворих.До 01.01.2010 року

 1. Головному лікарю тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні Гірняку М.Я. забезпечити постійний запас хіміореактивів для проведення досліджень хворим з гематологічною патологією.

 2. Головному лікарю тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні Гірняку М.Я., головним спеціалісту-терапевту Матюк Л.М. та позаштатному спеціалісту з гемодіалізу Климу А.А. головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації:

  1. Підготувати організаційно-методичну базу для введення в дію філії відділення гемодіалізу на базі Копичинецької комунальної районної лікарні на шість діалізних місць в режимі роботи у дві зміни.

Травень 2009 р.

5.2. Перевести відділення гемодіалізу обласної комунальної клінічної лікарні в режим бікарбонатного діалізу для досягнення адекватного, якісного діалізу.ІІІ квартал 2009 р.

  1. забезпечити підготовку спеціаліста лікаря-нефролога для проведення сеансів замісної ниркової терапії у філії відділення гемодіалізу на базі Копичинецької комунальної районної лікарні.

ІІ квартал 2009 р.

 1. Головному позаштатному спеціалісту з гемодіалізу Климу А.А. головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації:

  1. проводити поглиблений аналіз стану захворюваності хронічною нирковою недостатністю, хворих, які потребують діалізного лікування та трансплантації нирок.

Постійно

6.2. Представляти на контрольно-експертну комісію головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації запущені випадки діабетичних нефропатій.Щоквартально

6.3. надавати пріоритет хворим з віддалених районів під час відбору на лікування перитонеальним діалізом.Постійно

7. Начальникові тернопільського обласного патологоанатомічного бюро Москальчуку є.Ю. вирішити питання проведення трепанобіопсії в області дітям, хворим на гострий лейкоз. Надати письмові пропозиції в головне управління охорони здоров`я облдержадміністраціїДо 30.05.2009 року

 1. головному лікарю обласної комунальної станції переливання крові Лучанко П.І. :

  1. Відновити виготовлення кріопреципітату у кількості необхідній для забезпечення хворих з гемофілією.

ІІІ квартал 2009 року

  1. спільно з головним управлінням охорони здоров`я облдержадміністрації вивчити питання придбання шейкера і забезпечення його розхідним матеріалом.

ІІІ квартал 2009 року

9. Контроль за виконанням протокольного доручення залишаю за собою.

Начальник головного управління Б.О.Ониськів


Секретар оперативної наради о.В. Тімофеєнкова

В.В. Овчарук