Головне управління статистики в Одеській області 27. 04. 2012р. №90 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Головне управління статистики в Одеській області 29. 04. 2013 №93 1 69kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 5 354.04kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 124.65kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 4 566.94kb.
Головне управління статистики у Сумській області повідомляє: демографічна... 1 157.65kb.
Головне управління статистики в Одеській області статистичний щорічник... 4 268.86kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 34.06kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 2 491.52kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 3 509.68kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 32.07kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 137.8kb.
Головне управління статистики в Одеській області 29. 04. 2013 №93 1 69kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Головне управління статистики в Одеській області 27. 04. 2012р. №90 - сторінка №1/1

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держстат

Головне управління статистики

в Одеській області


27.04.2012р. №90

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

у 2011 році


В Одеській області у 2011р. фактичні питомі витрати теплоенергії і електроенергії порівняно з попереднім роком збільшились відповідно на 0,7% та 1,7%, а фактичні питомі витрати котельно-пічного палива збільшились на 2,5%. Дані щодо фактичного середнього збільшення, зниження (-) питомих витрат палива та енергії у відсотках по області наведені у таблиці.
Динаміка збільшення, зниження (-) фактичних

середніх питомих витрат палива та енергії

(відсотків)


2009

2010

2011

Котельне-пічне паливо

–28,4

37,0

2,5

Теплоенергія

–5,2

–1,0

0,7

Електроенергія

–1,9

–2,3

1,7

Збільшення питомих витрат теплоенергії та електроенергії у 2011р обумовлено, у значній мірі, збільшенням цих витрат у промисловості відповідно на 1,4%, 0,8% і у діяльності транспорту та зв’язку – на 1,1%, 4,4%, а збільшення середніх питомих витрат котельно-пічного палива пояснюється, головним чином, ростом цих витрат у промисловості на 1,4%, а саме на підприємствах хімічної промисловості – на 3,9%, на підприємствах переробної промисловості – на 1,1%.

За 2011р. підприємствами та організаціями, що звітували перед державними органами статистики, використано 3818,8 тис. т паливно-енергетичних ресурсів у перерахунку в умовному вимірі, у тому числі котельно-пічного палива – 2427,9 тис. т у.п., теплоенергії – 2745,8 тис. Гкал, електроенергії – 2826,4 млн. кВт∙год.

Загальне використання ПЕР регіонами півдня України (Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Автономна Республіка Крим) має такий вигляд: за 2011р. підприємствами та організаціями Одеської області використано ПЕР більше, ніж у Херсонській, Миколаївській областях та Автономній Республіки Крим відповідно у 4,3, 1,6 і 1,4 раза.

Порівняно з 2010р. відбулось збільшення використання ПЕР на 0,8% за рахунок збільшення на 8,1% споживання електроенергії, але у споживанні котельно-пічного палива та теплоенергії відбулось зменшення на 1,1% та 2,1% відповідно. У структурі використаного палива та енергії найбільша частка припадає на котельно-пічне паливо – 63,6%, електроенергію – 24,1%, теплоенергію – 12,4%.

Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами області на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потребиОсновним споживачем паливно-енергетичних ресурсів в області є промисловість, яка використала 75,5% загальнообласного показника (2883,2 тис. т у.п.).

Витрати паливно-енергетичних ресурсів в області


за видами діяльності у 2011 роціКотельно-пічне

паливо, тис. т у.п.Теплоенергія,

тис. ГкалЕлектроенергія,

млн. кВт. годУсього

2427,9

2745,8

2826,4

Промисловість

2223,4

1438,8

1268,7

Сільське господарство

4,9

22,1

108,9

Будівництво

9,1

11,4

33,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5,0

14,3

73,3

Діяльність транспорту та зв’язку

83,5

477,7

843,6

Освіта

10,1

158,0

66,4

Охорона здоров’я

21,1

142,4

57,7

Державне управління

48,5

354,7

105,2

Інше

22,3

126,4

269,1


Переробна промисловість є домінуючою, нею спожито 77,9% промислового та 58,9% загальнообласного обсягу використання ПЕР, що дорівнювало 2249,5 тис.т у.п. У переробній промисловості обсяг виробленої продукції зменшився проти 2010р. на 20,6%, підприємствами реалізовано продукції на 19149,4 млн.грн. У 2011р. порівняно з 2010р. використання палива в переробній промисловості зменшилось на 1,3%, теплоенергії – на 8,2%, електроенергії – на 2,1%.

У порівнянні з 2010р. використання паливно-енергетичних ресурсів промисловістю зменшилось на 1,9%, головним чином, за рахунок зменшення споживання на 2,2% підприємствами переробної промисловості і на 0,4%   підприємствами по виробництву електроенергії, газу та води.Використання основних видів палива на виробництво продукції, робіт і послуг за видами діяльності у 2011 році


(відсотків)Газ природний

Мазути топкові важкі

Вугілля кам’яне

Усього

100,0

100,0

100,0

Промисловість

95,1

52,0

47,2

Сільське господарство

0,11,2

Будівництво

0,1

5,6

0,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,1

0,0

0,1

Діяльність транспорту та зв’язку

2,7

34,8

5,9

Освіта

0,25,3

Охорона здоров’я

0,4

2,8

10,3

Державне управління

0,6

0,2

28,8

Інше

0,7

4,6

0,8

У 2011 році на виробництво продукції витрачено вторинних теплових ресурсів 137,0 тис. Гкал, палива як сировини 1463,8 тис. т у.п. з них 99,8% – підприємствами промисловості. Основним споживачем природного газу, як сировини для виробництва аміаку, залишається ВАТ “Одеський Припортовий завод”.


Використання паливно–енергетичних ресурсів

по видах економічної діяльності у 2011 році

Використано,

тис. т у.п.2011р.

у % до 2010р.Усього паливно-енергетичних ресурсів

3818,8

100,8

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

44,1

103,3

Промисловість

2883,2

98,1

добувна промисловість

1,8

50,0

переробна промисловість

2249,5

97,8

виробництво електроенергії, газу та води

631,9

99,6

Будівництво

22,0

77,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

53,4

145,1

Діяльність транспорту та зв’язку

439,9

127,2

Державне управління

143,7

87,9

Освіта

58,9

103,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

64,4

105,7

Інші

109,2

96,8

У сільському господарстві області обсяг використання ПЕР становив 44,1 тис. т у.п., що на 3,3% більше, ніж торік. Використання сільгосппідприємствами котельно-пічного палива, та теплоенергії зменшилось відповідно на 14,0%, та 9,8% використання електроенергії збільшилось на 8,0%.

Достатньо значні об’єми ПЕР використовувались підприємствами діяльності транспорту та зв`язку – 11,5% загальнообласних, але проти 2010р. споживання збільшилось на 27,2%. Транспортним комплексом області за звітний період було використано 439,9 тис. т у.п., у тому числі котельно-пічного палива – 83,5 тис. т у.п., теплоенергії – 477,7 тис. Гкал, електроенергії – 843,6 млн. кВт∙год. Найбільшім користувачем електроенергії серед транспортних підприємств є вантажний залізничний транспорт – 210,7 млн. кВт.год (25,0% від усього використання по транспорту).

Зменшилось споживання ПЕР у торгівлі   на 23,3%, у державному управлінні – на 12,1% та у промисловості – на 1,9%.

По суб’єктах інших видів економічної діяльності збільшилось споживання ПЕР на 0,8%, але це обумовлено низьким рівнем використання у 2010р. (низька база порівняння).


Начальник Головного управління Л.Е. Котвицька


Довідки за телефоном: (048) 725-20-51

Веб-сайт Головного управління: www.od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області, 2012