Головне управління статистики в Одеській області 29. 04. 2013 №93 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 5 354.04kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 124.65kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 4 566.94kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 137.8kb.
Головне управління статистики в Одеській області 29. 08. 2013 №207 1 108.77kb.
Головне управління статистики в Одеській області 31. 05. 2013 №131 1 107.88kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 34.06kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 2 491.52kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 3 509.68kb.
Головне управління статистики в Одеській області 27. 04. 2012р. 1 68.72kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 32.07kb.
Уроків «Економічна і соціальна географія України» 1 207.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Головне управління статистики в Одеській області 29. 04. 2013 №93 - сторінка №1/1


.ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держстат

Головне управління статистики

в Одеській області


29.04.2013 № 93

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2012 році

В Одеській області у 2012р. фактичні питомі витрати палива і теплоенергії порівняно з 2011р. зменшилось відповідно на 10,0% та 3,0%, а фактичні питомі витрати електроенергії збільшились на 0,9%.


Динаміка збільшення, зниження (-) фактичних

середніх питомих витрат палива та енергії

(відсотків)


2010р.

2011р.

2012р.

Паливо

37,0

2,5

–10,0

Теплоенергія

–1,0

0,7

–3,0

Електроенергія

–2,3

1,7

0,9

Зменшення питомих витрат палива у 2012р обумовлено, у значній мірі, зменшенням цих витрат у діяльності транспорту та зв’язку, державному управлінні, охорони здоров’я відповідно на 7,5%, 4,1%, 3,0%, зменшення питомих витрат теплоенергії пояснюється, зниженням цих витрат у діяльності з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, діяльності готелів та ресторанів відповідно на 31,5%, 12,6%, збільшення питомих витрат електроенергії пояснюється ростом цих витрат у діяльності транспорту та зв’язку, охорони здоров’я відповідно на 3,3%, 1,2%.

У 2012 році на виробництво продукції витрачено вторинних теплових ресурсів 188,1 тис. Гкал, палива як сировини 1189,0 тис. т у.п. з них 100,0% – підприємствами промисловості.

Порівняно з 2011р. відбулось зменшення використання ПЕР на 7,5% за рахунок зменшення на 11,5% споживання електроенергії, котельно-пічного палива на 1,3%, але у споживанні теплоенергії відбулось збільшення на 0,7% . У структурі використаного палива та енергії найбільша частка припадає на котельно-пічне паливо – 60,9%, електроенергію – 25,7%, теплоенергії – 13,5%.Використання основних видів палива на виробництво продукції, робіт і послуг за видами діяльності у 2012 році


(відсотків)Газ природний

Мазути топкові важкі

Вугілля кам’яне

Усього

100,0

100,0

100,0

Промисловість

85,7

59,1

7,0

Сільське господарство

0,3

0,0

4,4

Будівництво

0,4

6,8

0,1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,20,2

Діяльність транспорту та зв’язку

5,5

30,5

9,8

Освіта

0,48,8

Охорона здоров’я

1,2

1,6

17,7

Державне управління

1,7

1,2

50,5

Інше

4,6

0,8

1,5Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами області на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потребиЗагальне використання ПЕР регіонами півдня України (Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Автономна Республіка Крим) має такий вигляд: за 2012р. підприємствами та організаціями Одеської області використано ПЕР більше, ніж у Херсонській, Миколаївській областях та Автономній Республіки Крим відповідно у 4,1, 1,6 і 1,3 разів.

Зростання фактичних витрат енергоресурсів

на півдні України у 2012 році

Котельно-пічне

паливо, тис. т у.п.Тепло-енергія,

тис. ГкалЕлектро-енергія,

млн. кВт.годАвтономна Республіка Крим

1437,4

3257,2

2227,4

Миколаївська область

1035,4

3271,6

1765,3

Одеська область

2149,2

2763,9

2788,8

Херсонська область

375,7

662,3

1177,0

За 2012р. підприємствами та організаціями, що звітували перед державними органами статистики, використано 3531,0 тис. т паливно-енергетичних ресурсів у перерахунку в умовному вимірі, у тому числі котельно-пічного палива – 2149,2 тис. т у.п., теплоенергії – 2763,9 тис. Гкал, електроенергії – 2788,8 млн. кВт∙год.

Витрати паливно-енергетичних ресурсів в області


за видами діяльності у 2012 роціКотельно-пічне

паливо, тис. т у.п.Теплоенергія,

тис. ГкалЕлектроенергія,

млн. кВт. годУсього

2149,2

2763,9

2788,8

Промисловість

1943,8

1410,3

1214,1

Сільське господарство

4,9

25,0

108,1

Будівництво

11,6

7,2

29,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2,6

9,0

88,3

Діяльність транспорту та зв’язку

72,0

420,6

841,2

Освіта

8,6

128,5

61,7

Охорона здоров’я

19,7

130,9

56,8

Державне управління

45,2

340,1

99,9

Інше

40,9

292,3

289,2

Основним споживачем паливно-енергетичних ресурсів в області є промисловість, яка використала 73,1% загальнообласного показника (2581,0 тис. т у.п.). У порівнянні з 2011р. використання паливно-енергетичних ресурсів промисловістю зменшилось на 10,5%, головним чином, за рахунок зменшення споживання на 13,3% підприємствами переробної промисловості і на 0,5%   підприємствами по виробництву електроенергії, газу та води. Використання промисловими підприємствами котельно-пічного палива, теплоенергії, та електроенергії зменшилось відповідно на 12,6%, 2,0%, 4,3%.

У сільському господарстві області обсяг використання ПЕР становив 44,2 тис. т у.п., що на 0,2% більше, ніж торік. Використання сільгосппідприємствами котельно-пічного палива та електроенергії зменшилось відповідно на 0,2%, та 0,7%, використання теплоенергії збільшилось на 13,1%.

Достатньо значні об’єми ПЕР використовувались підприємствами діяльності транспорту та зв`язку – 11,8% загальнообласних, але проти 2011р. споживання зменшилось на 0,5%. Транспортним комплексом області за звітний період було використано 417,7 тис. т у.п., у тому числі котельно-пічного палива – 72,0 тис. т у.п., теплоенергії – 420,6 тис. Гкал, електроенергії – 841,2 млн. кВт∙год. Найбільшім користувачем електроенергії серед транспортних підприємств є вантажний залізничний транспорт – 245,8 млн. кВт.год (25,2% від усього використання по транспорту).

Зменшилось споживання ПЕР у торгівлі   на 38,6%, у державному управлінні – на 5,2%.

По суб’єктах інших видів економічної діяльності збільшилось споживання ПЕР на 69,6%, але це обумовлено низьким рівнем використання у 2011р. (низька база порівняння).


Використання паливно–енергетичних ресурсів

по видах економічної діяльності у 2012 році

Використано,

тис. т у.п.2012р.

у % до 2011р.Усього паливно-енергетичних ресурсів

3531,0

92,5

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

44,2

100,2

Промисловість

2581,0

89,5

Будівництво

22,4

101,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

32,8

61,4

Діяльність транспорту та зв’язку

417,7

95,0

Державне управління

136,2

94,8

Освіта

50,8

86,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

60,7

94,3

Інші

185,2

169,6Начальник Головного управління Л.Е.Котвицька

Довідки за телефоном: (048) 725-20-51

Веб-сайт Головного управління: www.od.ukrstat.gov.ua

 Головне управління статистики в Одеській області, 2013