Головне управління юстиції у полтавській області відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби методичний - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Головне управління юстиції у полтавській області відділ державної реєстрації актів - сторінка №1/2
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Методичний посібник
З ПИТАНЬ

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ДЛЯ ОСІБ,

ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІПолтава 2012


Методичні матеріали підготовлені Головним управлінням юстиції у Полтавській області.

Підготовлено відповідно до законодавства станом на 01 грудня 2012 року
ЗМІСТ
1.Загальні положення……………………………………………………………..4

2. Загальні норми державної реєстрації актів цивільного стану……………………………………………………..…………………………5

3. Державна реєстрація окремих актів цивільного стану………………….6

4.Зразки заяв..........………………………………………...……………………..15І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті.
Органами державної реєстрації актів цивільного стану, які проводять державну реєстрацію, є відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

(підпункт 2,3 пункту 1 статті 4 розділу ІІ Закону України та абзац 2 пункту 1 розділу 1 Правил реєстрації*)
Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (надалі-Реєстр).

(абзац 2 пункту 1 статті 3 Закону України та абзац 2 пункту 2 розділу І Правил реєстрації**)
Про факт державної реєстрації акту цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб видаються відповідні свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть на бланках суворої звітності, виготовлених за зразками та їх описами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1025 ˝ Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану˝

(Абзац 1 пункту 6 розділу І Правил реєстрації)
Питання державної реєстрації актів цивільного стану регулюються Цивільним та Сімейним кодексами України (надалі ЦК, СК), Законом України ˝ Про державну реєстрацію актів цивільного стану˝, Правилами реєстрації та іншими нормативно-правовими актами.


 • Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” (3736-VI від 09.09.2011р.) /надалі- Закон України/.
 • Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Мін’юсту № 52/5 від 18.10.2000р. (в редакції наказу Мін’юсту № 3307/5 від 24.12.2010р.) /надалі - Правила реєстрації/.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ НОРМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
Державна реєстрація акту цивільного стану проводиться шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях у присутності заявника.

На підставі складеного актового запису цивільного стану у повній відповідності до нього видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела державну реєстрацію акту цивільного стану.

(Пункт 1 розділу ІІ Правил реєстрації)
Інформація, що міститься в актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

(Абзац 3 пункт 3 статті 9 розділу ІІІ Закону України)
Для державної реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації, а також паспорт або паспортний документ заявника.

Особи, які не досягли шістнадцяти років, пред’являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Особи, які досягли шістнадцятирічного віку, але не отримали паспорт громадянина України, пред’являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.(Пункт 2 розділу ІІ Правил реєстрації)

Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.(Пункт 5 розділу ІІ Правил реєстрації)
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

(Пункт 6 розділу ІІ Правил реєстрації)
За державну реєстрацію актів цивільного стану справляється державне мито у розмірах встановлених статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21.01.1993 року та Інструкції про порядок обчислення та справляння держмита”, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.1993 р. № 15, а саме:

 • за реєстрацію шлюбу – 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 • за реєстрацію розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей — 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 • за реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі - від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - з одного або обох із подружжя;

 • за реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі від 1 до 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — з одного або обох із подружжя;

 • за видачу повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану - 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.


За надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб платних послуг, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюється Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:

 • пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану;

 • консультації з питань застосування сімейного та цивільного законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану;

 • надання правової допомоги громадянам щодо витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану з компетентних органів іноземних держав та відділів державної реєстрації актів цивільного стану України;

 • складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

 • організація та проведення індивідуальних обрядів шлюбу поза приміщеннями відділів державної реєстрації актів цивільного стану.ІІІ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОКРЕМИХ

АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ
Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєння їй прізвища, власного імені та по батькові. (ст..13 СК)

Статтею 28 Цивільного кодексу України визначено, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.У разі народження дитини жінкою, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, державна реєстрація народження проводиться в органі державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи за заявою матері, засвідченої начальником установи та медичного свідоцтва про народження форми № 103/о, що видається закладами охорони здоров’я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи, що посвідчує факт народження, уповноваженим представником адміністрації відповідної установи чи слідчого ізолятора, який після державної реєстрації отримує документ про народження, що надалі зберігається в особовій справі жінки.
Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються документи, які є підставою для внесення відомостей про батька дитини:

 • свідоцтво про шлюб;

 • заява матері ;

 • спільна заява батька та матері дитини про визнання батьківства .


За відсутності свідоцтва про шлюб, підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або паспортних документах матері та батька дитини.

( Пункти 7, 12 (в) глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.

( Ст.. 126 СК та пункт 15 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації) . (дод. 1 )
Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання батьківства до народження дитини. У такому випадку до зазначеної заяви додається довідка закладу охорони здоров'я про вагітність жінки.

( Пункт 16 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації) . (дод.2)
Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають грунтуватись на нотаріально засвідченій довіреності.
Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім'я та по батькові — за вказівкою матері у заяві про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 СК. (дод.3)
За заявою про державну реєстрацію народження, поданою іншою особою, відомості про батька записуються відповідно до частини першої статті 135 СК.

Одночасно в графі “Для відміток актового запису про народження учиняється запис: “Відомості про батька внесені за вказівкою заявника”, і заявник розписується в цій графі. У подальшому при незгоді матері дитини з унесеними до актового запису про народження відомостями зміни проводяться згідно із законодавством, яке регулює порядок внесення змін до актових записів цивільного стану.


Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час державної реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка ( колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства. (дод. 4).
Якщо чоловік, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, що він не є батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, може бути подана через представника. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.
Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після державної реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в актовому записі про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі. У цих випадках батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства та заяви матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду. (дод.5)

(Абзац 7 пункту 20 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації)

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ.
У разі, якщо мати чи батько дитини не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, то її (його) заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, може бути подана через представника. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища – батька чи матері – повинно починатися прізвище дитини.

За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки й піклування або суду.

(cт. 145 СК та пункт 21 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації)

Власне імя дитини визначається за згодою батьків. Власне імя дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства, визначається матір’ю дитини.

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить мати і (або) батько.


У разі відсутності при державній реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння власного імені спір вирішується органами опіки та піклування або судом.

(ст. 146 СК та пункт 22 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації)
По батькові дитини присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків.
Якщо, на прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі, то в актовому записі про народження мають право записати лише її прізвище та власне ім’я.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.(ст. 147 СК та пункт 23 глави 1 розділу ІІІ Правил реєстрації.)
2.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

Державна реєстрація смерті осіб, що померли в слідчих ізоляторах або установах виконання покарань, у яких ці особи трималися або відбували покарання, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або засудження осіб чи за місцезнаходженням установи.

В актовому записі про смерть записується причина смерті, зазначена в лікарському свідоцтві про смерть.(Пункт 5 глави 5 розділу ІІІ Правил реєстрації)

У даному випадку підставою для реєстрації смерті є повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятору (дод. 6), надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Після проведеної реєстрації смерті відділом державної реєстрації актів цивільного стану до установи виконання покарань направляється відповідне повідомлення (дод. 7).

(Пункт 1 (е) глави 5 розділу ІІІ Правил реєстрації)

Заява про державну реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть форми №106/о, фельдшерської довідки про смерть форми №106-1/о - не пізніше п’яти діб.

(ст.17 Закону України та пункт 2 глави 5 розділу ІІІ Правил реєстрації).
3.РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

(ст.. 21, 27 СК)
Державна реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на загальних підставах, передбачених законодавством України.

(Пункт 19 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Зокрема для чоловіків та жінок:

- шлюбний вік встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу (ст. 22 СК);

- шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається (ч.1 ст.24 СК);

- жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають письмову заяву про реєстрацію шлюбу за встановленою формою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби;

Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто;

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності;

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (ст.25 СК).

(Пункт1 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним).

У шлюбі між собою не можуть перебувати: особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним. (ст.26 СК)


Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу , повинні повідомити одна одну про стан свого здоров’я. Приховування тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для другого з подружжя, їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним (ч.1, 5 ст.30 СК).

Орган державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, що прийняв заяву про державну реєстрацію шлюбу, зобов’заний ознайомити наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків, обов’язком повідомити один одному про стан свого здоров’я, попередити наречених про відповідальність за приховання відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу .(Пункт 9 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу (ч.1 ст.32 СК).
За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, державна реєстрація шлюбу реєструється у день подання відповідної заяви або будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.(Абзаци 3,4 пункту 10 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Якщо є відомості про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу, керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану може відкласти таку реєстрацію, але не більш як на три місяці.
Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються наречені.

Рішення про таке відкладення державної реєстрації шлюбу може бути оскаржене в судовому порядку.(Абзаци 1, 2, 3 пункту 11 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Адміністрація установи виконання покарань забезпечує засуджену особу бланком заяви про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, яка стосується його, начальник установи виконання покарань звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який міститься в особовій справі засудженого, засвідчує справжність його підпису, відповідно до статті 78 ЗУ « Про нотаріат» та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає зареєструвати шлюб. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у якому буде проводитися реєстрація шлюбу . (дод. 8)
При погодженні на державну реєстрацію шлюбу із засудженим особа заповнює отриману заяву в тій частині, що стосується її, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань.

Якщо особа, яка погодилась на державну реєстрацію шлюбу із засудженим, не може через поважні причини особисто подати отриману заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, заяву засудженого та заяву з відомостями про себе, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчено, особа надсилає поштою до цього відділу.(Пункт 20 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Начальник установи покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі. Засвідчення начальником установи виконання покарань справжності підпису на документах прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності підпису.

(п.1 ст.78 Закону України “Про нотаріат”)
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який отримав заяву (заяви) про державну реєстрацію шлюбу, призначає дату та час державної реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє наречених, а також адміністрацію установи виконання покарань, у якій утримується засуджена особа, яка бажає зареєструвати шлюб (дод. 9)

(Пункт 21 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченого та нареченої у приміщенні, визначеному адміністрацією установи виконання покарань.

(Пункт 22 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Державна реєстрація шлюбу з особами, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах лише з письмового дозволу органу дізнання або суду, у провадженні яких знаходиться справа, у тому самому порядку і за тими

самими правилами, які встановлені для державної реєстрації шлюбу в установах виконання покарань (дод. 10).(Пункт 23 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).

Якщо наречені бажають мати подвійне прізвище, то за їх спільною заявою визначається, з якого прізвища буде починатися обране ними прізвище.


Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Якщо на момент державної реєстрації шлюбу прізвище нареченої (нареченого) вже є подвійним, вона (він) має право змінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.( ст.. 35 СК та пункт 24 глави 2 розділу ІІІ Правил)
Про державну реєстрацію шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб, робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації.

Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта або паспортного документа робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища при державній реєстрації шлюбу.

(Абзаци 1,2 пункту 25 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації)

4.РЕЄСТРАЦІЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану у встановлених законом випадках.

Підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу є:

 • рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили;

 • спільна заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;

 • заява про розірвання шлюбу одного з подружжя та рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім, недієздатним.

( Пункт 4 глави 3 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” (27.07.2010), підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Державна реєстрація розірвання шлюбу може проводитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу, яке набрало чинності.

(Пункт 3 глави 3 розділу ІІІ Правил реєстрації)

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена відділом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняною до нотаріально засвідченої, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на підставі вироку суду про засудження одного з подружжя до позбавлення волі на строк не менш як три роки до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. (дод. 11)(Пункт 21 глави 3 розділу ІІІ Правил реєстрації)
У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.( ст.. 114 СК)
Державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться на підставі письмової заяви про розірвання шлюбу , у якій повинно бути зазначено про відсутність у них спільних дітей, після закінчення одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, у присутності хоча б одного з подружжя.(дод. 12)

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.


Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

(ст. 106 СК пункт 14 глави 3 розділу ІІІ Правил реєстрації)


Начальник установи покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі. Засвідчення начальником установи виконання покарань справжності підпису на документах прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності підпису.

(п.1 ст.78 Закону України “Про нотаріат”)

Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

(абзац 1,2 частина 3 ст. 115 СК)
Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, робиться відмітка про реєстрацію розірвання шлюбу із зазначенням місця і часу цієї реєстрації, прізвища, власного імені, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, прізвища після реєстрації.

Якщо державна реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного з подружжя, відмітка про розірвання шлюбу в його паспорті або паспортному документі робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим відділом державної реєстрації актів цивільного стану, який видає свідоцтво, із зазначенням фактичного місця та дати державної реєстрації розірвання шлюбу.(Пункт 24 глави 3 розділу ІІІ Правил реєстрації)
Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

(ч.8 ст.15 Закону України)


У паспорті або паспортному документі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, повне найменування суду, яким ухвалено рішення, дата і номер рішення суду, прізвище після розірвання шлюбу.

(абзац 6 пункту 25 розділу ІІІ Правил реєстрації)

наступна сторінка >>