Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне управління юстиції - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 77.66kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 83.29kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 94.64kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 34.45kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 163.68kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 326.35kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 158.36kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 334.24kb.
Начальнику Головного управління юстиції у Тернопільській області... 1 75.95kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 168.44kb.
Плани роботи 6 1612.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне управління - сторінка №1/1




Головне управління юстиції у Тернопільській області

Борщівське районне управління юстиції


Борщів 2013



  1. Поняття обліку та систематизації законодавства:


Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Облік і систематизація актів законодавства здійснюється з метою забезпечення точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій в оперативному пошуку законодавчих актів.

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (далі – Загальне положення), юридична служба органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України; забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання; збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

Юрисконсульт чи особа, яка забезпечує ведення обліку та систематизації законодавства опрацьовує офіційні друковані видання, що надходять до органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Така процедура проводиться з метою забезпечення повною і точною інформацією щодо чинних актів законодавства керівника та працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Таким чином, забезпечується збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

Надалі інформація з урахуванням специфіки діяльності органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації знаходить своє відображення в систематичній картотеці актів законодавства або в журналі обліку актів законодавства.


  1. Облік актів законодавства

Акти законодавства, що надходять до органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації підлягають обліку. Так, відповідно до п.п.2.3.1 Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5, одним з різновидів обліку актів законодавства є ведення:

- систематичної картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора;

- журналу обліку актів законодавства;

- журналу обліку міжнародних договорів тощо;

- контрольних примірників актів законодавства.

Поняття обліку нормативно-правових актів – що здійснюється шляхом ведення вищезазначених журналів різниться від поняття обліку друкованих періодичних видань, юридичної літератури (“Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України”, Кодекси України тощо), що здійснюється шляхом ведення журналу обліку літератури (інвентарної книги).


2.1. Ведення систематичної картотеки:

1. Відповідно до Класифікатора на кожний акт законодавства України створюється картка обліку. У картці обліку зазначаються код акта (розділу, статті, частини, пункту), вид акта, видавник, дата, номер, назва, джерело опублікування.

У разі присвоєння акту законодавства України декількох кодів, кількість карток обліку повинна відповідати кількості присвоєних кодів (кожна облікова картка містить один код).



2. Акти законодавства класифікуються відповідно до Класифікатора, який вміщує перелік розділів і підрозділів.

3. Розділи і підрозділи Класифікатора мають цифрові позначення - коди.

Коди у відповідності до Класифікатора проставляються на полях тексту акта законодавства.

Код за Класифікатором присвоюється акту в цілому, а також його розділам, статтям, частинам, пунктам. Коди проставляються проти окремих частин акта законодавства (статей, частин, пунктів).

4. Картки обліку картотеки на паперових носіях розміщуються в картотеці згідно із зазначеним на них кодом у відповідному розділі та підрозділі у хронологічному порядку за видом акта законодавства.

Розділи і підрозділи систематичної картотеки розділяються картками-роздільниками, які повинні бути на 1,5 см вище облікових карток. На картках-роздільниках зазначаються код і назва розділу та підрозділу. Коди розділів зазначаються також на картотечних ящиках.



5. Міжнародні договори України класифікуються у порядку, установленому цим Положенням, із зазначенням країн, дати підписання, ратифікації (затвердження, приєднання, денонсації), набрання чинності, втрати чинності, терміну дії.


Код ( згідно з

Класифікатором )



Назва акта та номер і дата акта, яким уносяться зміни та доповнення

Реєстраційний

код за ЄДРНПА



Вид акта

Видавник

(сторони,

країни) акта


Номер акта

Опублікування

акта


Набрання чинності актом


Приклад:






2.2. Ведення журналу обліку актів законодавства.

Ведення журналу обліку актів законодавства (далі – журнал обліку) здійснюється за кожним видавником актів окремо:



  • акти Верховної Ради України;

  • акти Президента України;

  • акти Кабінету Міністрів України;

  • акти Конституційного суду України;

  • акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до встановленої Міністерством юстиції України форми, інформація про нормативні акти заноситься до журналу обліку з обов’язковим зазначенням номеру, дати прийняття, дати надходження, виду акту, видавника, назви та джерела його опублікування:


акта

Дата акта

Дата надходження акта

Вид акта

Видавник акта

Назва акта

Джерело

опублікування

Примітка

ОВУ

ВВР

УК

ГУ

ПВ




1759


15.12.

2012



25.01.

2013


Закон

України


Верховна Рада

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні



ОВУ, N101/2012,

(11.01.2013)

ст. 3394

УК, 30.12.2012

N 244





1108

25.12.

2012


25.01.

2013


Указ

Президент


Про зупинення дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1329

ОВУ, №101/2012, (11.01.2013) ст..3512 УК, 13.01.2013 № 5




1394

16.12.

2012


25.01.

2013


Постанова

КМУ


Питання забезпечення у 2009 році інвалідів автомобілями

ОВУ № 101/2012, (11.01.2013) Ст.3527 УК, 29.12.2012 N 243



Указом Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 № 503 зазначено, що офіційними друкованими виданнями, в яких оприлюднюються прийняті нормативно-правові акти є: «Офіційний вісник України»; "Офіційний вісник Президента України"; «Відомості Верховної Ради України»; газети «Урядовий кур’єр» та «Голос України».

Оприлюднення актів в інших друкованих виданнях не носить офіційного характеру, що не може бути використано для офіційного застосування. Відповідно при внесенні запису до графи «Джерело опублікування акта» використовуються наступні скорочення:

ОВУ - “Офіційний вісник України”.

ОВ ПУ- «Офіційний вісник Президента України»

ВВР – “Відомості Верховної Ради України”.

УК – “Урядовий кур’єр”.

ГУ – “Голос України”.



У графі “Дата надходження акта зазначається число, місяць і рік фактичного отримання офіційного джерела опублікування акту, про який заноситься запис до журналу обліку. Наприклад: бюлетень “Офіційний вісник України” № 93 вийшов з друку 15.12.2008 (з якого прослідковано інформацію про прийняття певного акту), надійшов до управління юстиції 20.12.2008, про що зазначається у графі “Дата надходження акта”.

У графах “№ акта”, “Дата акта вказується відповідний номер, що надається кожному акту та дата його прийняття.

Графа “Назва акта” повинна містити формулювання назви облікованого акту:

У графі “Вид акта” інформація зазначається з урахуванням класифікації нормативно-правових актів за суб’єктами правотворчості: закони, постанови, укази, розпорядження, висновки, рішення, інструкції, вказівки, розпорядження.
2.2. Ведення журналу обліку міжнародних договорів.

Відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 N 1906-IV, укладені і належним чином ратифіковані (визначення даного поняття міститься у нижченаведеному тексті) Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.



Договір – найбільш розповсюджене й загальноприйняте найменування угод між державами з різних питань.

Угода – як і договір – розповсюджене найменування оформленої у письмовому вигляді домовленості між державами з різних питань. Важливо зазначити, що разом з тим, угодою оформлюються менш важливі сфери згоди, ніж договором.

Конвенція – угода, найчастіше в спеціальній галузі, наприклад з технічних правових або інших питань.

Протоколи – різноманітні допоміжні угоди, що нерідко супроводжують укладення основного договору або мають самостійний характер, або пов’язані з виконанням раніше укладеного договору.

Загальним положенням передбачено, що юридична служба веде облік міжнародних договорів України.




№ акта

Дата отримання



Країна


Вид


договору

Назва договору



Дата

Термін


дії

При


міт

ка


підписання

ратифікації,

затвердження,

приєднання


набрання

чинності


денонсації

втрати чинності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.




СНД, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Україна

Конвенція

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах(укр/рос)

22.01.

1993


н.редакція

29.03.1997

н.редакція

07.10.2002

н.редакція

21.01.2006



Ратифіковано Постанова ВР України від 17.10.1994 р. № 173/94-ПВ Закон України від 10.11.1994 № 240/94-ВР

19.05.1994

Для України

14.04.1995











ОВУ від 16.11.2005 № 44, стор.328, ст.2824, код акту

34196/2005





Юридичним службам рекомендовано передбачити номенклатуро справ журнали щодо обліку актів законодавства та обліку міжнародних договорів.


3. Забезпечення підтримання у контрольному стан

і актів законодавства.

Органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації підтримують у контрольному стані нормативно-правові акти та забезпечують їх зберігання. Так, в контрольному стані підтримуються:

Конституція України;

акти Верховної Ради України;

акти Президента України;

акти Кабінету Міністрів України;

акти Конституційного Суду України;

акти Міністерства юстиції України;

нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади,

зареєстровані в Міністерстві юстиції України;

міжнародні договори України;

кодекси України;

акти законодавства СРСР та УРСР.

Слід звернути увагу на те, що підтримання у контрольному стані нормативно-правових актів здійснюється з урахуванням специфіки діяльності того чи іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації.



Контрольним примірником нормативно-правового акта є примірник, в якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким внесені зміни.

З метою приведення до контрольного стану акта законодавства, до відповідної його частини, пункту, абзацу, статті здійснюється вклеювання тексту внесених змін.

Внесення змін здійснюється з дотриманням спеціальної техніки, передбаченої п.2.4 Положення. Технікою підтримання актів законодавства у контрольному стані передбачено, що на титульній сторінці (у верхньому правому куті) кожного контрольного примірника кодексів України, Конституції України, актів законодавства проставляється штамп (напис) "Контрольний примірник".

Якщо є контрольні примірники актів законодавства, які не включені в збірник актів законодавства, а роздруковані окремо від них (наприклад Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації тощо), то штамп або напис "Контрольний примірник" проставляється у правому верхньому куті першої сторінки акта.



До контрольного примірника акта вносяться відмітки про зміни, доповнення, визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність. Відмітка повинна містити інформацію про вид, номер і дату прийняття акта, офіційне джерело його опублікування, яка зазначається з дотриманням наступної послідовності:
При внесенні відміток застосовують такі скорочення:


Акт втратив чинність

“втр. Чин.”

Дію акта продовжено

“ продов. до _____ (на)”

Дію акта поширено

“ пошир.”

Акт доповнено

“доп.”

Викладено в новій редакції

“ нов. ред.”

Виключено пункт, статтю, абзац

“викл.”

Заміна слів, цифр

“зам. сл.”

Дивись рішення Конституційного суду України

“ див. РКСУ”
Закон України

“ ЗУ”

Постанова Верховної Ради України

“ПВРУ”

Указ Президента України

“УПУ”

Розпорядження Президента України

“ РПУ”

Постанова Кабінету Міністрів України

“ПКМУ”

Розпорядження Кабінету Міністрів України

“РКМУ”
Декрет Кабінету Міністрів України

“ДКМУ”

Постанова Пленуму Верховного суду України

“ППВСУ”

Відомості Верховної Ради України

“ВВР”

Зібрання постанов Уряду України

“ЗПУ”

Офіційний вісник України

“ОВУ”

Систематичне зібрання чинного законодавства України

“СЗЧЗУ”

Вісник Верховного суду України

“ВВСУ”

Збірник законодавства Автономної Республіки Крим

“ЗЗАРК”

Урядовий кур’єр

“УК”

Голос України

“ГУ”

Президентський вісник України

“ПВ”

Контрольні позначки до всього акта в цілому (вид, дата, номер акта яким внесені зміни) проставляються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості відміток – на окремому аркуші, що вклеюється на початку акта.



У разі виключення абзац, частина або ж стаття акта перекреслюються по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про виключення з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено такі зміни (зазначається його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування).

Окремі речення, слова та цифри у разі їх виключення з тексту акта - перекреслюються горизонтальною суцільною лінією, відповідно до їх розташування у тексті.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції абзаци, частини перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри (у разі їх заміни або ж викладення в новій редакції) перекреслюються горизонтальною пунктирною лінією відповідно до їх розташування в тексті.

При доповненні складових акта законодавства після відповідного пункту, частини, абзацу, на які посилається законодавець у законі щодо внесення змін, у тексті акта проставляється відмітка «Доп.».

Якщо текст змін друкується на окремому аркуші паперу і вклеюється в текст акта (такі вклейки робляться особою, яка забезпечує ведення обліку та систематизації законодавства у контрольні примірники кодексів) обов’язково на звороті вклейки прописується вид акту, орган, який його видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

Одночасно відповідні відмітки вносяться і у текст самого акта.

При отриманні нового видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим. Перелік актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення (що зазначаються та вклеюються до контрольного кодексу на окремому аркуші) ведеться спеціалістом з дати редакції (видання) примірника кодексу.

Усі попередні контрольні примірники зберігаються для необхідних довідок в інформаційному фонді органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата, з якого часу даний кодекс перестав підтримуватися в контрольному стані.


  1. Зберігання актів законодавства

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні, акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

Відповідальність за своєчасне комплектування і збереження актів законодавства та юридичної літератури покладається на працівників, які виконують обов'язки з питань кодифікаційно-довідкової роботи.

При звільненні працівника, відповідального за кодифікаційно-довідкову роботу, нормативна база, систематична картотека та юридична література (бібліотечний фонд) за актом передання передаються працівникові, на якого наказом покладаються ці обов'язки.

Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання: "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник України. Із змінами", "Відомості Верховної ради України", "Систематичне зібрання чинного законодавства України", "Кодекси України" тощо зберігаються, як правило, у службових приміщеннях осіб, що ведуть їх облік.

Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації .

Керівник органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури.


  1. Бібліотечний фонд


Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, публікацій, статей та інших документів, що комплектуються органами виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації. Бібліотечний фонд формується виходячи з практичної потреби.

Облік та користування бібліотечним фондом здійснюється відповідно до Закону України від 27 січня 1995 року N 32/95-ВР (32/95-ВР) "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказу Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року N 275 ( z0449-99 ) "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 липня 1999 року за N 449/3742.