Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 1 150.56kb.
Черкаська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 1 164.36kb.
Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 3 486.26kb.
Україна харківська обласна державна адміністрація головне управління... 1 94.99kb.
Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 10 1166.89kb.
Івано-франківська обласна державна адміністрація головне управління... 3 387.92kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти... 1 196.42kb.
Харківська область Харківська обласна державна адміністрація Департамент... 1 36.54kb.
Україна харківська обласна державна адміністрація департамент науки... 1 14.58kb.
Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти... 3 440.01kb.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація головне управління... 1 15.71kb.
Обґрунтування необхідності прийняття акта 1 45.68kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки - сторінка №1/3
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

61022, м. Харків, Держпром, 9 під’їзд, 4 поверх, тел. (057)705-02-88

е-mail: gluo@gluo.kharkov.com р/р 3521700500007708 09 2011 № 01-12\4787

На № ______________від __________
Начальникам

районних (міських)

відділів (управлінь) освіти
Про внесення змін і доповнень

до науково-методичних рекомендацій

про застосування Інструкції з ведення

класного журналу учнів 1-11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації надсилає для використання у практичній роботі педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області методичні рекомендації щодо змін і доповнень, внесених з урахуванням вимог інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 09.06.2011 №1/9-454) про вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану в
2011/2012 навчальному році, до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (додаються на 35 арк.).

Прошу довести їх до відома та використання педагогічними працівниками під час заповнення сторінок класних журналів


1-11(12)х класів.
Начальник управління Оригінал підписано Р.В.Шаповал

Байназарова, 705-03-11

Покроєва, 731-21-31

Додаток


до листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

08 09 2011 №01-12\4787


Про внесення змін і доповнень до науково-методичних рекомендацій
про застосування Інструкції з ведення класного журналу


учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
У 2011/2012 навчальному році чинними є «Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 50 с.» та доповнення, внесені у 2009 та 2010 роках (листи Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.09.2009 року №01-11/4570 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.09.2010 року №4619 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Надаємо методичні рекомендації щодо змін і доповнень, внесених з урахуванням вимог інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану в


2011/2012 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України
від 09.06.2011 р. №1/9-454).

Звертаємо увагу, що при оформленні сторінок класного журналу з усіх базових навчальних дисциплін запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.


Початкова школа
У початковій школі залишаються чинними «Методичні рекомендації щодо здійснення навчального процесу, здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів, ведення сторінок класного журналу в 2010/2011 навчальному році у навчальних закладах Харківської області. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2010. – 88 с.».

Звертаємо увагу на те, що внесені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.11 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зміни до оцінювання учнів початкових класів, а саме – бальне оцінювання, вводяться з другого класу. Однак, за рішенням педагогічної ради навчального закладу, може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. Тому пропонуємо залишити практику минулого року: у І семестрі другого класу здійснювати вербальне оцінювання (з метою адаптації дітей до введення бальної системи), а бальне оцінювання проводити безпосередньо з ІІ семестру.


Українська мова та література
Сторінки класного журналу з предметів «Українська мова» та «Українська література» заповнюються відповідно до «Науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 50 с.» та листа Головного управління освіти і науки від
13.09.2010 року №4619 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Акцентуємо увагу, що з 2010/2011 навчального року на сторінці журналу «Зміст уроку» під час проведення уроків з розвитку мовлення та позакласного читання використовуються такі абревіатури на позначення цих занять: РМ, ПЧ (лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 р.


№1/9-580 щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової робочого навчального плану в 2010/2011 навчальному році).

Поряд із цим нагадуємо, що ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у


5-11 класах». Відповідно до цього листа основними видами письмових робіт з української мови є такі:

• класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);

• словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 – у
5 класі, 24 – у 6-7 класах, 36 – у 9-10 класах, 48 – в 11 класі);

• навчальні диктанти, твори й перекази;

• самостійні роботи;

• тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

• складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:

• відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

• написання навчальних класних і домашніх творів;

• виконання самостійних робіт;

• складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

Обов’язкова кількість видів контролю з української мови та літератури подана в листі Головного управління освіти і науки від
13.09.2010 року №4619 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:


 • 5-9 класи – по два зошити;

 • 10-11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі.

Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або


24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року.


Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:

• у 5-6 класах – двічі на тиждень;

• у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць;

• у 10-11 класах – двічі на місяць.

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

Оцінку за ведення зошитів з української мови виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі.

Оцінку за ведення зошитів з української літератури виставляють один раз на семестр у кожному класі окремою колонкою в журналі.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

• наявність різних видів робіт;

• грамотність (якість виконання робіт);

• охайність;

• уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.Орфографічний режим

Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури у 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:Сьоме лютого

Класна робота

У 10-11 класах у зошитах з української літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:   1. Класна робота

В інших класах дата й назва робіт з української літератури оформлюються так, як і з української мови.

У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:Сьоме лютого

Читання мовчки

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української мови

учня 5 А класу

Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №118

Захарченка Сергія
Зошит

для контрольних робіт

з української літератури

учениці 7 В класу

Дергачівської гімназії №3

Усенко Олени

Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).


Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

Виявлені помилки позначають так:

• орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (׀ – орфографічна, v – пунктуаційна, г – граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( ⁄ ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, указують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки.

• лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (Л – лексична, С – стилістична, З – змістова помилки).
Світова література
Сторінки журналу зі світової літератури заповнюються відповідно до «Науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 50 с.» та «Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у
2011/2012 навчальному році».

Відповідно до останнього документа подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення світової літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.


Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:


 • контрольного класного твору;

 • виконання інших завдань(тестів, відповідей на запитання тощо)

2

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

2Уроки розвитку

мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного

читання

(ПЧ)


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контрольний

домашній

твір

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

У 8–9-х класах із поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).
10–11 класи

Класи

10

11
10

11
10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Рівні

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Контрольні роботи

у формі:


 • контрольного класного твору;
 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
2

11

2

11

2

11

2

11

3

12

3

12

3

12

3

12

4

13

4

13

4

13


4

13


Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

у+п


2

у+п


2

у+п


2

у+п


2

у+п


2

у+п


2

у+п


2

у+п


3

1у+2п


3

2у+1п


3

1у+2п


3

2у+1п


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

Контрольний

домашній твір

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

* У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).
Можливі види контрольних робіт:

 • тест;

 • відповіді на запитання;

 • контрольний літературний диктант;

 • анкета головного героя;

 • комбінована контрольна робота тощо;

 • письмові контрольні твори.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Перелік вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів зі світової літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірки й критерії оцінювання містяться у відповідному методичному листі Міністерства від
21.08.2010 №1/9-580.

Звертаємо увагу на неприпустимість запису в класному журналі назви теми над датою, а також на те, що після колонки «Контрольна робота» перед «Тематична» порожня колонка не залишається.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичну оцінку виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться й оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється). Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконував вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань. Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі


(2 години на тиждень) семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня. Наприклад, за відсутності 1-ї тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а». Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, він не може бути атестований за семестр. Навпроти прізвища такого учня в колонці «І семестр» має стояти запис – н/а. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Підвищення семестрової оцінки учнями:

 • 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

 • 10-11-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями.


Правила перевірки контрольних письмових творів із світової літератури

1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

2. Виявлені помилки позначають так:


 • у 5-11-х кл. орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна, v - пунктуаційна, г – граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;

 • у 10-11-х кл., особливо в класах філологічного напряму, зазначати лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки ( логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки). За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів
5–11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – № 16–17. – 2008. – С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів. Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться.

У 9-11-х класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється у колонці після проведення уроку, на якому було задано домашній твір і проведено інструктаж щодо його виконання. На сторінці журналу вгорі робиться запис «Домашній твір». Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці «Напам'ять»).

Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка (а не «За зошит»; І семестр (а не «за І семестр») тощо.

Відповідно до чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти тематичну оцінку виставляють на підставі поточних з урахуванням оцінок за контрольні роботи, не відводячи на це окремого уроку.


Російська мова
Сторінки класного журналу з російської мови заповнюються відповідно до «Науково-методичних рекомендацій про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 50 с.» та до листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.09.2009 №01-11/4570 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Звертаємо увагу, що сторінки журналу з предмета «Російська мова» заповнюються за аналогією з предметом «Українська мова».
Література (інтегрований курс)
Сторінки класного журналу з літератури (інтегрований курс) заповнюються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та «Науково – методичними рекомендаціями про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Харків, 2008 рік).

Звертаємо увагу, що сторінки журналу з предмета «Література (інтегрований курс)» заповнюються за аналогією до предмета «Українська література».
Іноземні мови
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Під час написання назви предмета на відповідній сторінці робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім’я, по батькові вчителя записується повністю.
Виставлення оцінок до класного журналу

При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності на уроках іноземної мови оцінки виставляються та враховуються як поточні.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований).Перед «Тематичною» залишається вільна колонка. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення всієї тематики сфери спілкування, учитель надає йому 2-3 контрольні (самостійні) роботи з даної тематики (хоч би одна з них повинна бути письмовою), а середній арифметичний бал цих робіт заносить у колонку перед «Тематичною». Після складання учнем відповідного тематичного матеріалу вільна клітинка та клітинка «Тематична» підлягають заповненню.

У разі, якщо учень не з’явився на урок упродовж 10 днів, після закінчення вивчення даної тематики, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований).

Клітинка, у якій виставляється «Тематична», залишається вільною протягом одного тижня після виходу учня, який був відсутній через хворобу або інші виняткові поважні причини, що підтверджуються документально, на навчальні заняття до школи.При наявності всіх учнів у класі протягом вивчення тематики сфери спілкування колонка перед «Тематичною» залишається вільною. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Поточне оцінювання

Поточне оцінювання здійснюється з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів.

Більшість прийомів поточного оцінювання з іноземних мов спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили.

У разі вивчення предмета за допомогою автентичних навчально-методичних комплексів тематика сфер спілкування повинна збігатися зі сферами спілкування, які подані у чинних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Підтеми вчитель обирає самостійно відповідно до тих засобів навчання, які він використовує в навчальному процесі.


Оформлення сторінок класного журналу з іноземних мов
НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!01

/

0904

/

0910

/

0913

/

0917

/

09


Тематична

17

/

09
Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання
Я, моя сімя і друзі

10

10

9

11

н
101.

01/09

Спогади про літні канікули. Введ.нової лексики. Конструкція Complex Object

ST. book стор.15,

Wb. стор.186
7

8

6
72.

04/09

Розвит.нав.діалогіч-ного мовл. та письма. Сам.робота
7

8

8

8

н
8


Поточні контрольні роботи з аспектів мовної і мовленнєвої діяльності проводяться в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою. За бажанням учителя поточні контрольні та самостійні роботи, після опрацювання їх учнями, зберігаються в навчальному закладі.

Учителі іноземних мов обов’язково повинні записувати на сторінці обліку проведених уроків усі поточні контрольні або самостійні роботи, які вони фактично проводять з учнями протягом вивчення тематики сфери спілкування. Кількість контрольних робіт та форми поточного контролю впродовж тематики вчитель визначає самостійно.

Нагадуємо, що поточна контрольна робота з іноземних мов проводиться впродовж уроку, а оцінки до журналу виставляються всім присутнім учням; на самостійну роботу (словниковий диктант, диктант, заповнення граматичного або лексичного кросворду, виконання тестового завдання, бліцопитування тощо) відводиться 10-15 хвилин уроку, оцінки виставляються до журналу вибірково.

Якщо учень був відсутній на уроці, у відповідну колонку з датою ставиться «н» та контрольна чи самостійна робота не переписується.
Алгоритм проведення тематичного оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється на підставі того, що пріоритетним напрямом є розвиток в учнів навичок мовленнєвої діяльності. Тематичний бал виставляється наприкінці вивчення сфери спілкування автоматично, окремі контрольні роботи не проводяться.

На передостанньому уроці вивчення окремої сфери спілкування вчитель повинен оголосити учням їхній очікуваний тематичний бал, який буде занесений автоматично до відповідної графи «Тематична» (без дати) у класному журналі.

Жодна коригуюча контрольна робота не проводиться, бали не підлягають коригуванню.

З іноземної мови не допускається проведення оцінювання з кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення балів за них упродовж вивчення однієї зі сфер спілкування.

При виставленні тематичного бала учневі результати перевірки робочих зошитів не враховуються.
Виставлення семестрових балів до класного журналу

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:
5.12.

Аудіюв.


18.12.

Говор.


22.12.

Читання.25.12.

Письмо


Контрольні роботи з усіх аспектів мовленнєвої діяльності (за винятком говоріння) проводяться в зошитах для контрольних робіт або на аркушах із друкованою основою та зберігаються у вчителя протягом року.

На сторінці обліку проведених уроків учителі роблять записи таким чином: «Семестрова контрольна робота з аудіювання».


Оформлення сторінок класного журналу на кінець семестру


А

06/

12

Г

08

/12

10

/12

П

13/

12

Ч

15

/12

ПП

19/

12


Зошит

І семестр

СкоригованаДата

Зміст уроку

Домашнє завдання

122.

06/12

Семестрова контрольна робота з аудіювання
7

6

8
7

7

8

7
123.

08/12

Контроль говоріння
8

9

н

Н

н

9

10

9
124.

10/12

Розв. нав. діалогічн. мовл., складання діалогів
9

10

10

7

11

9

10

10
125.

13/12

Семестрова контрольна робота з читання
н

н

н

н

н

н

н

н/а

7

125.

15/12

Семестрова контрольна робота з писемного мовлення
7

8

6

9

8

8

7

8
126.

19/12

Семестрова контрольна робота з письмового перекладу
Між контрольними семестровими роботами дозволяється проведення 1-2-х уроків, ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку.

У 9, 10, 11-х класах спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням іноземної мови проводиться окрема контрольна семестрова робота з письмового перекладу.

На сторінці обліку навчальних досягнень учнів у відповідній клітинці записується тільки дата проведення уроку. Ніяких інших записів не повинно бути. У разі відсутності учня на уроці (уроках) семестрового оцінювання в клітинку (клітинки), що відповідає (відповідають) цьому (цим) уроку (урокам), навпроти прізвища учня ставиться «н» без риски.

При виставленні семестрових балів і можливості їх коригування у класному журналі робляться такі записи:

І семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня
10

12

Прізвище, ім’я учня
11
Прізвище, ім’я учня
9

11
ІІ семестр

Скоригована

Прізвище, ім’я учня
10

12

Прізвище, ім’я учня
11
Прізвище, ім’я учня
9

11

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у клітинку «І семестр» («ІІ семестр») виставляється «н/а».

У спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах із поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні спецкурсів («Література країни, мова якої вивчається», «Країнознавство», «Науково-технічний переклад», «Ділова мова», «Бізнес-курс» тощо) оцінювання здійснюється таким же чином, як зазначено вище, за виключенням семестрових контрольних робіт з основних видів мовленнєвої діяльності. Замість них наприкінці семестру проводиться одна семестрова контрольна робота, яка повинна охоплювати весь матеріал семестру. Ця робота виконується в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою і не коригується.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового оцінювання.

Коригуванню можуть підлягати лише бали за І та ІІ семестри, річне оцінювання не коригується.При складанні поточних та семестрових контрольних робіт обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до програмових вимог (для кожного етапу навчання та типу навчального закладу).

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

- з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;

- для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) учитель виправляє помилки і пише вгорі правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

У 5-9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11-х класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.

Ведення робочих зошитів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.

Відповідно до традицій культури країни, мова якої вивчається, письмові роботи в робочих та контрольних зошитах виконуються прописними, друкованими або напівдрукованими літерами.

При виконанні письмових робіт у робочих та контрольних зошитах (якщо вчитель вважає за необхідне мати зошити для контрольних робіт) учні 9–11-х класів можуть записувати дату цифрами на полях, а учні до 8-го класу включно день тижня, число і місяць записують так:
Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Monday, the first of September

Classwork/

Homework


Donnerstag, der zehnte September

Hausaufgabe(n)/

Klassenarbeit


Jeudi, dix septembre

Travail en classe (Devoir a domisile)El segundo de septiembre

Trabajo de clase (Trabajo de casa)
наступна сторінка >>