Інформація кафедри фізичної реабілітації щодо розміщення навчально -методичних матеріалів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Дидактичні І специфічні принципи в у системі фізичної реабілітації... 1 33.74kb.
Екзаменаційні вимоги до кандидатського іспиту зі спеціальності 24. 1 62.85kb.
Додаток 1 до рішення районної ради шостого скликання від 26. 1 363.56kb.
Інформація про виконання рішень кафедри. Доповідач: секретар каф. 1 13.15kb.
№167 Про організацію роботи щодо 1 352.39kb.
Інформація Міністерства екології та природних ресурсів України власникам... 1 20.12kb.
60 років кафедрІ фізичної географії Львівського національного університету... 1 142.04kb.
Рішення засіданняколегі ї сахновщинської районної державної адміністрації... 1 84.67kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної... 1 134.11kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної... 1 137.97kb.
Інформація про потребу наявність Плани семінар занять Плани практичних... 1 343.69kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 7 1028.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація кафедри фізичної реабілітації щодо розміщення навчально -методичних матеріалів - сторінка №1/1
ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Щодо розміщення навчально -методичних матеріалів

з практик на WEB-сайті ЗНУ


1.ВИДИ ПРАКТИК


№ п/п

Назва практики

Семестр

Кількість тижнів

1

Ознайомча практика

3

2

2

Виробнича практика

8

5

3

Переддипломна (спеціалісти)

10

6

4

Переддипломна (магістри)

10

6

5

Асистентська практика маг

10

3

2.БАЗИ ПРАКТИК
№ п\п

Назва підприємств

Термін дії угоди

Кількість практикантів

1

Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр

2009 рік

10-12

2.

Запорізька міська служба соціальної допомоги

2009 рік

30

3

Санаторій-профілакторій Запорізького національного університету

2009 рік

10

4

Обласна клінічна лікарня

2009 рік

20

5.

Санаторій „Дружба” м.Євпаторія

2009 рік

10

6.

Навчально-науковий медичний центр „Університетська клініка

2009 рік

10

ВИДИ ПРАКТИК ТА ЇХ МІСЦЕ У БЮДЖЕТІ ЧАСУ

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


№п/п

Назва практики

семестр

Кількість тижнів

Загальний % в бюджеті навч. часу

1

Ознайомча практика

3

2

1,379

2

Виробнича практика

8

5

3,448

3

Переддипломна (спеціалісти)

10

6

25,0

4

Переддипломна (магістри)

10

6

21,3

5

Асистентська практика маг

10

3

10,65
2.Зміст і рівень методичного забезпечення практик за видами практик
№№

Види практик

Назва документу

П.І.Б автора

Рік видання

1

Ознайомча практика

Програма практики

Остапенко Г.О.

2007

2

Виробнича практика

Програма практики

Варвінська Н.А.

2007

3

Переддипломна (спеціалісти)

Програма практики

Богдановська Н.В.

2007

4

Переддипломна (магістри)

Програма практики

Богдановська Н.В.

2007

5

Асистентська практика магістри

Програма практики

Кузнєцов А.О.

2007
3.Аналіз складу керівників практики від кафедри


№№

П.І.Б. керівника від кафедри

Стаж роботи за фахом

Чи є учений ступінь

1

Варвінська Н.А.

17 років

Канд.мед.наук

2

Богдановська Н.В.

9 років

Канд.біол наук

3

Губенко Т.В.

4 роки

Канд. Мед наук

4

Кузнєцов А.О.

7 років

Канд. Біол. Наук

5

Кальонова І.В.

3 роки

Канд. мед наук

6

Остапенко Г.О.

10 років
7

Толкачова О.В.

7 років
4.Аналіз використання баз практик студентів та працевлаштування на них


№№

№№


Назва підприємства

Термін дії угоди

Кі-сть

Місць для практикиПрацевлаштовано на них

1

Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр

1 рік

10-12

3

2.

Запорізька міська служба соціальної допомоги

1 рік

30

5

3

Санаторій-профілакторій Запорізького національного університету

1 рік

10

2

4

Обласна клінічна лікарня

1 рік

20
5.

Санаторно-оздоровчий центр „Дружба” м.Євпаторія

1 рік

10
6.

Навчально-науковий медичний центр „Університетська клініка

1 рік

106. Форми контролю за ходом проходження практики:
№№

Де заслухано питання

Дата проведення, № протоколу
На кафедрі

На Раді факультетуНа засіданні кафедри
№2 від16.09.2008;

№6 від 28.01 2009

7.Для підвищення ефективності практики, як складової навчального процесу на наш погляд необхідно збільшити термін проходження виробничої практики на клінічних базах до двох місяців, тому що саме практика формує майбутнього спеціаліста реабілітолога.
8.На клінічних базах виробничої практики матеріальне забезпечення здійснюється в спеціалізованих центрах реабілітації, кабінетах лікувальної фізкультури, залах лікувальної фізкультури та кабінетах масажу.

Матеріальне забезпечення: гімнастичні стінки, мати, килими, похилі драбинки, слідові доріжки, ребристі дошки, апарати для механотерапії, баскетбольні кошики, дзеркала, валики, ходунки, стільчики для хворих з паралічами, гімнастичні палиці, гантелі від 1 до 3 кг, набивні м’ячі вагою 1-2 кг, булави гімнастичні, стенди працетерапії.

Для обліку ефективності занять – кутоміри, сантиметрові стрічки, ручні динамометри, спірометри, ростомір, ваги, апарат для вимірювання тиску, процедурні картки.

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет
Факультет фізичного виховання

Кафедра фізичної реабілітації

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________В.П.ВолковПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИдля студентів 4 курсу

6.010200 спеціальності ”Фізична реабілітація”

Ухвалено


На засіданні науково

- методичної ради факультету

Протокол № від . 2005р.
Голова ради___________Р.В.Клопов
Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол 4 від 26 жовтня 2005

Зав. кафедрою_____________М.В.Маліков


Запоріжжя

2005
Мета виробничої практики: набуття студентами практичних умінь та навичок організації та методики проведення різних форм реабілітаційної роботи з відповідними групами населення.

Основні задачі виробничої практики:

 1. Набуття студентами досвіду роботи як спеціаліста з фізичної реабілітації у кабінетах лікувальної фізкультури, масажу та фізіотерапії лікарень, реабілітаційних центрів, профілакторіїв, санаторіїв та оволодіння основами майбутньої професійної діяльності.

 2. Вдосконалення вмінь та навичок організації та проведення навчально-реабілітаційних заходів.

 3. Підвищення рівня вмінь та навичок студентів, планувати фізкультурно-оздоровчу роботу в оздоровчо-лікувальних і реабілітаційних закладах.

 4. Удосконалення досвіду та знань традиційних і нових форм реабілітаційної роботи.Зміст розділів виробничої практики

Студенти проходять переддипломну практику протягом 6 тижнів у 8 семестрі за такими напрямками:

 • реабілітаційна робота;

 • науково-дослідна робота;

 • робота з документацією .
Бази практики: санаторій „Великий Луг”; Запорізький обласний шпиталь для інвалідів ВВв; 6-а міська клінічна лікарня, профілакторій ЗНУ, Навчально-науковий медичний центр „Університетська клініка.І. Організація діяльності практиканта
 1. Прийняти участь у настановчій конференції.

 2. Розробити індивідуальний план проходження виробничої практики

 3. Скласти звіт-характеристику за підсумками практики.

 4. Прийняти участь у звітній конференції.

ІІ. Реабілітаційна робота


 1. Ознайомлення з роботою лікувально-оздоровчого і реабілітаційного закладу

2. Ознайомлення з матеріально-технічною базою;

3. Ознайомлення з документацією фахівців з фізичної реабілітації.

4.Ознайомлення з режимом роботи оздоровчо-лікувальних і реабілітаційних закладів.

ІІІ. Науково-дослідна робота


 1. Проведення комплексу реабілітаційних заходів під наглядом керівника- методиста з практики

 2. Готування наочного матеріалу з реабілітаційної роботи.

Кожен студент оформляє звітну документацію. Методист пише характеристику на студента, враховуючи його відношення до роботи, професійні якості, відвідування занять з реабілітаційних заходів та рекомендує оцінку з переддипломної практики. Характеристика повинна бути завірена печаткою оздоровчо-лікувального чи реабілітаційного закладу та підписами головного лікаря та методиста.Документи виробничої практики


 1. Щоденник практиканта, у якому фіксується вся документація і щодена робота на практиці.

 2. Індивідуальний план роботи.

 3. План-конспект проведення занять з фізичної реабілітації на період виробничої практики у закріплених групах.

 4. 12 планів-конспектів для різних груп населення з урахуванням клінічного діагнозу з посиланням на літературу, яка використовується при підготовці до проведення заняття.

 5. Звіт про роботу.

Студенти, які не пройшли виробничу практику в установлений термін і не мають підстав для перенесення практики на пізніший термін, отримують незадовільну оцінку.
Керівник практики

навчального відділу ЗНУ

В.І. Редько

Керівник виробничої практики,

доцент кафедри фізичної реабілітації Н.А.Варвінська

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Факультет фізичного виховання


Кафедра фізичної реабілітації

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ В.П.ВолковПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


у реабілітаційних установах

для студентів 5 курсу

7.010200 спеціальності ”Фізична реабілітація”

Ухвалено


На засіданні науково

- методичної ради факультету

Протокол № ____ від ______2005р
Голова ради___________ Р.В.Клопов
Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № _4__ від 26 жовтня 2005

_________________Зав. кафедрою

Запоріжжя

2005
Мета переддипломної практики: набуття студентами практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різних форм реабілітаційної роботи з різними групами населення.Основні задачі переддипломної практики:

 1. Набуття студентами досвіду роботи як спеціаліста фізичної реабілітації у кабінетах лікувальної фізкультури, масажу та фізіотерапії лікарень, реабілітаційних центрів, поліклінік й санаторно-профілактичних закладів та оволодіння основами даної професійної діяльності.

 2. Вдосконалення вмінь та навичок організації та проведення навчально-реабілітаційних заходів.

 3. Підвищення рівня у студентів вмінь та навичок планування фізкультурно-оздоровчої роботи у реабілітаційних закладах, відділеннях.

 4. Продовження формування у студентів вміння розробляти програму з фізичної реабілітації.

 5. Вдосконалювати досвід та знання традиційних і нових форм реабілітаційної роботи.Зміст розділів переддипломної практики

Студенти проходять переддипломну практику на протязі 6 тижнів у 10 семестрі за такими напрямками: • реабілітаційна робота;

 • науково-дослідна робота;

 • робота над документацією планування та звітності.

Студенти проходять практику на наступних базах: Обласна багатопроофільна лікарня м.Запоріжжя; Лікувально-оздоровчий санаторій „Дружба” м.Евпаторія.
І. Організація діяльності практиканта
 1. Прийняти участь у настановчій конференції.

 2. Розробити індивідуальний план.

 3. Скласти звіт-характеристику за підсумками практики.

 4. Прийняти участь у звітній конференції.


ІІ. Реабілітаційна робота


 1. Проведення реабілітаційного обстеження відповідно до кожного діагнозу, зібрання необхідних даних.

 2. Визначення реабілітаційного діагнозу.

 3. Проведення реабілітаційного втручання та оцінка його ефективності.

 4. Складання реабілітаційної програми.


ІІІ. Науково-дослідна робота


 1. Виконання завдання керівника дипломної роботи.

 2. Самостійне проведення копмплексу заходів з фізичної реабілітації для покращення та корекції здоров’я різних груп населення.

 3. Готування наочного матеріалу з реабілітаційної роботи.

Кожен студент оформляє звітну документацію. Лікар-іструктор фізіотерапевтичного відділення пише характеристику на студента, враховуючи його відношення до роботи, професійні якості, відвідування занять з реабілітаціних заходів та рекомендують оцінку з переддипломної практики. Характеристика повинна бути завірена печаткою реабілітаційного закладу та підписами інструктора, головного лікаря та методиста.Документи переддипломної практики


 1. Щоденник практиканта, у якому фіксується вся документація і щоденна робота на практиці.

 2. Індивідуальний план роботи.

 3. План-конспект проведення занять з лікувальної фізкультури на період переддипломної практики у закріплених групах.

 4. 12 реабілітаційних програм для різних груп населення з урахування реабілітаційного обстеження з посиланням на літературу, яка використовується при підготовці до проведення заняття.

 5. Звіт про роботу, яка виконана за завданням керівника дипломної роботи.

Студенти, які не пройшли переддипломну практику в установлений термін і не мають підстав для перенесення практики на пізніший термін, отримують незадовільну оцінку.

Керівник педагогічної

практики ЗНУ В.І. Редько


Керівник переддипломної практики,

доцент кафедри фізичної реабілітації Н.В.Богдановська


Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Факультет фізичного виховання

Кафедра фізичної реабілітації

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ В.П.ВолковПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


у реабілітаційних установах

для студентів 6 курсу

7.010200 спеціальності ”Фізична реабілітація”

(заочне відділення)

Ухвалено


На засіданні науково

- методичної ради факультету

Протокол № ____ від ______2005р
Голова ради___________ Р.В.Клопов
Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № _4__ від 26 жовтня 2005

_________________Зав. кафедрою

Запоріжжя

2005
Мета переддипломної практики: набуття студентами практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різних форм реабілітаційної роботи з різними групами населення.Основні задачі переддипломної практики:


Набуття студентами досвіду роботи як спеціаліста фізичної реабілітації у кабінетах лікувальної фізкультури, масажу та фізіотерапії лікарень, реабілітаційних центрів, поліклінік й санаторно-профілактичних закладів та оволодіння основами даної професійної діяльності.

 1. Вдосконалення вмінь та навичок організації та проведення навчально-реабілітаційних заходів.

 2. Підвищення рівня у студентів вмінь та навичок планування фізкультурно-оздоровчої роботи у реабілітаційних закладах, відділеннях.

 3. Продовження формування у студентів вміння розробляти програму з фізичної реабілітації.

 4. Вдосконалювати досвід та знання традиційних і нових форм реабілітаційної роботи.
 • реабілітаційна робота;

 • науково-дослідна робота;

 • робота над документацією планування та звітності.

Студенти проходять практику на наступних базах:

Санаторій –профілакторій Запорізького національного університету.


І. Організація діяльності практиканта
 1. Прийняти участь у настановчій конференції.

 2. Розробити індивідуальний план.

 3. Скласти звіт-характеристику за підсумками практики.

 4. Прийняти участь у звітній конференції.


ІІ. Реабілітаційна робота


 1. Проведення реабілітаційного обстеження відповідно до кожного діагнозу, зібрання необхідних даних.

 2. Визначення реабілітаційного діагнозу.

 3. Проведення реабілітаційного втручання та оцінка його ефективності.

 4. Складання реабілітаційної програми.


ІІІ. Науково-дослідна робота


 1. Виконання завдання керівника дипломної роботи.

 2. Самостійне проведення комплексу заходів з фізичної реабілітації для покращення та корекції здоров’я різних груп населення.

 3. Готування наочного матеріалу з реабілітаційної роботи.

Кожен студент оформляє звітну документацію. Лікар-іструктор фізіотерапевтичного відділення пише характеристику на студента, враховуючи його відношення до роботи, професійні якості, відвідування занять з реабілітаційних заходів та рекомендують оцінку з переддипломної практики. Характеристика повинна бути завірена печаткою реабілітаційного закладу та підписами інструктора, головного лікаря та методиста.Документи переддипломної практики


 1. Щоденник практиканта, у якому фіксується вся документація і щоденна робота на практиці.

 2. Індивідуальний план роботи.

 3. План-конспект проведення занять з лікувальної фізкультури на період переддипломної практики у закріплених групах.

 4. 12 реабілітаційних програм для різних груп населення з урахування реабілітаційного обстеження з посиланням на літературу, яка використовується при підготовці до проведення заняття.

 5. Звіт про роботу, яка виконана за завданням керівника дипломної роботи.

Студенти, які не пройшли переддипломну практику в установлений термін і не мають підстав для перенесення практики на пізніший термін, отримують незадовільну оцінку.

Керівник педагогічної

практики ЗНУ В.І. Редько


Керівник переддипломної практики,

Ст. викладач кафедри фізичної реабілітації Н.В.Богдановська

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет


Факультет фізичного виховання

Кафедра фізичної реабілітації

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи ___________В.П.Волков

ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ


магістрів

спеціальності 8.010202 ”Фізична реабілітація”

Ухвалено


На засіданні науково

- методичної ради факультету

Протокол № ____ від ______2007р
___________ Голова ради
Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № ___ від _______2007

_________________Зав. кафедрою
Запоріжжя

2007

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА


Черговим етапом у системі практичної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів спеціальності „Фізична реабілітація” є асистентська практика, передбачена для магістрів. Магістри спеціальності „Фізична реабілітація” проходять асистентську практику на кафедрі Фізичної реабілітації Запорізького національного університету у 12 семестрі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Метою асистентської практики є закріплення засвоєного навчального матеріалу з дисциплін навчального плану зі спеціальності та формування у магістрів професійних умінь і навичок, необхідних для проведення різних типів занять зі студентами вищих навчальних закладів.

Завдання асистентської практики: 1. Адаптація магістрів до роботи викладача вищого навчального закладу.

 2. Ознайомити магістрів з посадовими обов’язками викладача вищого навчального закладу.

 3. Забезпечення зростання рівня професійної компетентності магістрів.

 4. Розвити у магістрів зацікавленість до роботи викладача вищого навчального закладу.

 5. Поглибити знання магістрів з актуальних питань фізичної реабілітації.

ЗМІСТ РОБОТИ МАГІСТРІВ ІЗ РОЗДІЛІВ ПРАКТИКИ


Організаційна робота:

 • знайомство з викладацьким складом кафедри фізичної реабілітації (співбесіда з завідувачем кафедрою, викладачами, які ведуть дисципліни: фізична реабілітація різних нозологічних форм; фізична реабілітація різних вікових груп, тощо);

 • підготовка документації (складання документів, планування роботи практиканта на період практики, оформлення документів звітності).

Навчально-методична робота: • перегляд 3-4 занять, які проводять викладачі кафедри;

 • знайомство з робочими й навчальними програмами з дисциплін кафедри фізичної реабілітації;

 • аналіз, в присутності викладачів, занять, які проводяться практикантами.

Кожен студент повинен провести не менше 3-4 занять, як асистент викладача та 4 заняття самостійно.
ЗАЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Залікова документація надається методисту кафедри. Термін подачі документації 1 тиждень після закінчення практики.

Залікова документація включає: • щоденник практиканта, де фіксується вся документація и щоденна робота на практиці;

 • Індивідуальний план роботи на весь термін практики з підписом завідувача кафедрою фізичної реабілітації;

 • 4 плани-конспекти занять з дисциплін;

 • звіт магістра про асистентську практику (схема звіту надається);

 • відомість-характеристика, за підписом завідувача кафедрою і методиста;

 • підсумкову оцінку (диференційований залік) з практики виставляє методист кафедри.

ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ 1. На підсумковій конференції магістри звітують за результатами роботи.

 2. На звітній конференції обов’язково присутні всі магістри та викладачі.

 3. Методист аналізує діяльність магістрів на асистентській практиці.

 4. В екзаменаційну відомість та залікову книжку виставляється диференційований залік. Оцінка заліку враховує всі види роботи магістра-практиканта.

Магістри, які пропустили з поважної чи неповажної причину частину практики і не виконали індивідуальний план за клопотанням деканату і рішенням ректора подовжується на відповідний термін. Магістри, які пропустили більше 50% днів практики вона не зараховується.

Магістри, які не пройшли асистентську практику не допускаються до практики в реабілітаційних центрах і до захисту магістерських робіт.

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ЩОДЕННИКА
МАГІСТРА-ПРАКТИКАНТА
Щоденник

асистентської практики

Магістра ___________________________________________
Факультету ________________________________________
Спеціальності______________________________________
На 1-й сторінці
Практика проводилась на кафедрі фізичної реабілітації з ______по___
Завідувач кафедрою М.В.Маліков
На 2-й сторінці

Розклад занятьзаняття

Понад

вівтор.

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Вести щоденник рекомендується вести за такою формоюДата

Зміст роботи

Спостереження практиканта за навчально-виховним про-цесом, аналіз, зауваження, пропозиції

Щоденник перевіряється керівником практики.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

МАГІСТРА-ПРАКТИКАНТА

Магістри знайомляться з завідувачем кафедрою, викладацьким складом кафедри.

У 1-й тиждень магістри

- спостерігають за проведенням занять зі студентами;

- аналізують заняття;

знайомляться з документацією викладачів;

заповнюють щоденник практикантаНа послідуючих тижнях магістри активну беруть участь у роботі:

 • самостійно проводять заняття:

 • виконують завдання керівника дипломної роботи, якщо така має місце.

 • В останній день практики магістр оформлює звітну документацію. Керівник практики надає характеристику на практиканта, враховуючи ставлення до роботи, до студентів, відвідування, професійні якості. Характеристика повинна бути завірена печаткою факультету фізичного виховання та підписами трьох осіб: декана, завідувача кафедрою, методиста.