Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 739.3kb.
Інформація про стан виконання у 2012 році Регіонального плану дій... 4 1090.5kb.
Інформація про стан виконання регіональної складової заходів, передбачених... 1 99.19kb.
Інформація про виконання Плану заходів з реалізації Національного... 1 365.64kb.
Інформація про виконання Плану заходів з реалізації Національного... 2 423.6kb.
Інформаціяпро стан виконання регіонального плану дій на 2013 рік... 3 750.35kb.
Наказ №447 Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного... 1 254.22kb.
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 3 1031.93kb.
Рішення 18 травня 2013 року №81 Про план дій на 2013 рік щодо впровадження... 1 82.46kb.
Про результати виконання у Київській області Національного плану... 1 222.18kb.
Витяг з національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми... 1 214.91kb.
2 Метод адміністративного права 17 5381.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік щодо впровадження - сторінка №3/4

VІ. МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯСтворення умов для підвищення ефективності міжнародного співробітництва

Поліпшення міжнародного іміджу області

З метою поліпшення міжнародного іміджу області та в рамках укладених угод про міжрегіональне співробітництво області з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав здійснювались двосторонні візити за кордон представників облдержадміністрації та іноземних делегацій в область, зокрема:

- 10-15 серпня 2013 року відбувся візит голови обласної державної адміністрації М. Вишиванюка в м. Едмонтон (Канада) на запрошення мера м. Едмонтон (провінція Альберта, Канада) Стефана Менделя. Мета візиту – напрацювання інвестиційних проектів та формування цілісної системи з управління відходами, за результатами якого буде здійснено процес інвестування;

- 19-22 вересня 2013 року в області перебували представники Польсько-української господарчої палати на чолі з Головою палати Я. Пєхотою. Під час візиту відбулося засідання круглого столу «Перспективи українсько-польського співробітництва в рамках угоди про співпрацю Івано-Франківської області і Польсько-української господарчої палати» та відкрито регіональне представництво Палати в Івано-Франківській області - Польсько-український Центр економічного співробітництва.
Поглиблення підприємницьких, освітянських та культурних контактів

Інтенсифікація налагоджених міжрегіональних контактів з адміністративно-територіальними одиницями іноземних державВихід вітчизняних виробників на нові ринки, прискорення інноваційного розвитку, спрощений доступ до джерел сировини і матеріалів

Активізація зовнішньоекономічної діяльності області

З метою розвитку та реалізації експортного потенціалу і розширення зовнішніх ринків збуту товарів виробників області здійснюється робота зі створення інтерактивної бази даних за результатами проведеного аналізу експортного потенціалу області. Після доопрацювання технічного забезпечення функціонування зазначеного інтернет-ресурсу 167 опрацьованих пропозицій суб’єктів господарювання області щодо експорту буде внесено до бази даних.

20-23 серпня в м. Києві відбулася загальнодержавна виставкова акція "Барвиста Україна", у рамках якої проведено Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний товар», де номінувалася високотехнологічна продукція, товари і послуги, що пропонуються на внутрішні та зовнішні ринки. Дипломом переможця відзначено ТОВ «Станіславська торгова компанія» (м.Івано-Франківськ).

За результатами здійснення зовнішньоторговельних операцій суб’єктами ЗЕД області у січні-серпні 2013 року обсяги експорту й імпорту товарів області зменшилися у порівнянні з обсягами січня-серпня 2012 року відповідно на 54,9 відс. і 56,3 відс. та склали 294,0 і 342,9 млн. дол. США. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області – від’ємне та склало 48,9 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,86. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 85 країн світу.

Розширення та поглиблення транскордонного співробітництва

Активізація роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги

В області проводиться робота щодо активізації залучення міжнародної технічної допомоги. В лютому 2013 року підписано партнерську угоду між містами-учасниками проекту «Східноєвропейські перлини: створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013», загальною метою якого є створення системи інтерпретації історичної і культурної спадщини п’яти цільових міст - Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Пшеворська та Любліна - як ключових туристичних центрів Західної України і Східної Польщі.

Представники області взяли участь у третьому засіданні Координаційного центру з забезпечення участі у реалізації проектів в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Підготовлено низку проектних пропозицій в таких пріоритетних напрямах Стратегії, як «Поліпшення ситуації у транспортній сфері та розвиток єдиного транспортного комплексу», «Моніторинг екологічних ризиків», «Сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми».

23 лютого делегація області взяла участь у міжнародній конференції у м. Красічині (Польща). Область висловила позицію щодо підтримки створення та функціонування інституцій, діяльність яких спрямована на забезпечення збалансованого розвитку Карпатського регіону, зокрема, Інституту Карпат. Підтримано також доцільність функціонування окремої європейської програми «Карпатський простір».

В рамках програми ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» Асоціацією економічного розвитку Коломийщини спільно зі словацькими партнерами розпочато проект «Центр першого контакту», яким передбачено створення в місті Коломиї центру залучення інвестицій та транскордонної співпраці. В серпні представники області взяли участь у робочій нараді з питань підготовки та реалізації в Україні Спільних операційних програм Європейського інструменту сусідства 2014-2020, яка проводилась в Мінекономрозвитку України. Протягом 6-8 вересня у м. Жешув (Республіка Польща) проводилась міжнародна конференція «Альпійсько-Карпатський форум Співпраці». В рамках форуму пройшов Міжнародний Карпатський Ярмарок, на якому представлялись нові можливості використання відновлюваних та традиційних джерел енергії, обговорювались питання реалізації інвестиційних проектів та проектів технічної допомоги Європейського Союзу. Делегація області презентувала туристичні можливості регіону.

В рамках Спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Марамурешськимо Агентством з охорони навколишнього середовища (MARAMURESENVIRONMENTALPROTECTIONAGENSY) з м. Бая-Маре (Румунія) підписано Договір про партнерство з реалізації спільного проекту «Контроль за чистотою повітря в румунсько-українському транскордонному регіоні».

Завершується впровадження проекту Європейського Союзу «Підтримка заходів з енергоефективності в малих містах України».VІІ. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІЗабезпечення стабільного енергопостачання споживачів області

Завершення реконструкції енергоблоку № 5 Бурштинської ТЕС, будівництво високовольтних ліній електропередач – ЛЕП -330 кВ «Західноукраїнська –Богородчани», ЛЕП-110кВ «Яворів – Ільці»


Продовжуються роботи з масштабної реконструкції енергоблоку № 5 Бурштинської ТЕС (І черга), що дозволить збільшити його встановлену генеруючу потужність на 45 МВт до 208 МВт.

ПАТ «Прикарпаття­обленерго» для покращення електропостачання споживачів Верховинського району продовжує роботи з будівництва високо­вольтної лінії електропередач – ЛЕП–110кВ «Яворів – Ільці». За І півріччя п. р. профінансовано 14,4 млн. гривень.

Західною електроенергетичною системою ДП НЕК «Укренерго» забезпечено розробку робочого проекту спорудження високо­вольтної лінії електропередач – ЛЕП-330 кВ «Західноукраїнська – Богородчани», який пройшов державну експертизу. Одержано погодження розташування об’єкта з боку Івано-Франківської та Львівської облдержадміністрацій. Отримано погодження Івано-Франківської обласної ради на будівництво та експлуатацію ЛЕП-330 кВ «Західно­українська –Богородчани».
Нарощення ресурсної бази вуглеводнів, стабілізація їх видобутку

Проведення геологорозвідувальних робіт на перспективних нафтогазоносних площах з облаштування Микуличинського газоконденсатонафтового родовища, капітальних ремонтів свердловин із забурюванням другого ствола, відновлення роботи ліквідованих та законсервованих свердловин

НГВУ «Надвірнанафтогаз» з метою облаштування Микуличинського газоконденсатонафто­вого родовища у вересні завершено будівництво газліфтної компресорної станції, службово-побутового корпусу (вартість об’єктів 20,4 млн. грн.), що сприятиме збільшенню видобутку нафти на цьому родовищі на 15-20 відс. у рік, поліпшенню побутових умов проживання працівників НГВУ.

НГВУ «Долинанафтогаз» введено в експлуатацію свердловину №112-Струтин. ТзОВ «Рожнятівнафтогаз» та ТОВ «Богородчанинафтогаз» розпочато видобуток нафти та газу з відновлених свердловин на 3-х нафтогазоносних площах (Малахівська, Дзвиняцька та Китван).

Залучення альтернативних джерел енергії, утилізація відходів тваринництва

Реалізація проекту будівництва біогазового заводу на базі свинокомплексу ТОВ «Даноша» в с.Копанки Калуського району

У вересні цього року на ТОВ «Даноша» вступив у дію біогазовий завод на свинокомплексі у с. Копанки Калуського району потужністю 1,0 МВт вартістю 60,0 млн. гривень. Комплекс буде повністю забезпечено електричною енергією власного виробництва, щорічна економія природного газу складе 1,65 млн. куб. м.Диверсифікація економіки регіону

Зменшення галузевих диспропорцій шляхом реалізації масштабних інвестиційних проектів у машинобудуванні, деревообробній галузі та будіндустрії

На виконання Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та ВАТ «Лукойл» щодо діяльності українських підприємств групи «Лукойл» її керівництвом затверджено програму заходів з розконсервації виробництва і відновлення роботи ТОВ «Карпатнафтохім». На підприємстві введено в експлуатацію п’яту екструзивну лінію з шести проектно-запланованих з випуску профільної продукції – полівінілхлориду суспензійного, що уможливить збільшення обсягів виробництва профільної продукції до 500 тонн в місяць та чотирьохкамерної віконної системи в 2 рази для будівельної галузі та житлово-комунального господарства області.

На державному підприємстві ВО «Карпати» у 1,3 раза збільшено виробництво електрокабельної продукції для легкових автомобілів європейського типу, її виготовлено на 30,0 млн. гривень. На викуплених у процедурі санації виробничих площах ВАТ «Коломиясільмаш» французькою фірмою «CAMELIN» завершено будівництво виробництва деталей для сучасних автомобілів, внесено майже 1,0 млн. євро інвестицій. ТОВ «Електролюкс Україна» нарощуються обсяги виробництва сучасних автоматичних пральних машин нового покоління, яких за 6 місяців цього року виготовлено 64,2 тис. штук на суму 104,8 млн. гривень. У травні розпочато реалізацію інноваційно-інвестиційного проекту з виробництва холодильників потужністю 200 тис. штук в рік, що уможливить збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, здатних конкурувати на внутрішньому і зовнішньому ринках, завантаження наявних виробничих потужностей, створення 200 нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Питання перспективного розвитку лісової та деревообробної галузей промисловості розглянуто на колегії облдержадміністрації 12 лютого 2013 року та 14 лютого – на спільній нараді за участю заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України, за результатами яких прийнято розпорядження облдержадміністрації від 25. 02. 2013. № 105. Ним визначено основні завдання щодо першочергового забезпечення деревиною місцевих товаровиробників, котрі мають власну матеріально-технічну базу, сплачують у повному обсязі платежі до бюджетів та створюють додаткові робочі місця.

VІІІ. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАРеалізація проектів енергозбереження, розвитку та реконструкції систем водо-, теплопостачання і водовідведення з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій. Раціональне використання і економія паливно-енергетичних ресурсів

Заміна тепломереж

На фінансування робіт щодо заміни тепломереж на 2013 рік передбачено 847,8 тис. грн. Станом на 01.10.2013 р. по об’єкту «Капітальний ремонт теплової мережі від ІВТ-6 до Н-11 на вул. Карпатській-Довгій» виконано робіт на суму 664,6 тис. грн., профінансовано 248,2 тис. грн.

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» працює над впровадженням проекту «Реконструкція та модернізація системи центрального теплопостачання міста Івано-Франківська», який передбачає реконструкцію та модернізацію котельного обладнання. Заходи, які реалізовуються в рамках проекту, дозволять зменшити витрати паливно-енергетичних та людських ресурсів, втрати теплової енергії, а також підвищити надійність теплопостачання та покращити якість послуг.

З початку року замінено старі сталеві труби на нові теплогідроізольовані загальною протяжністю 471,48 м та на поліпропіленові труби протяжністю 627 м.
Реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій з використанням сучасних енергозберігаючих технологій

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» впродовж 9 місяців 2013 року вживалися наступні заходи щодо зменшення втрат води в мережах водопостачання, зокрема:

- проводились обстеження водопровідної мережі по виявленню прихованих проривів та визначення точного місця витоків методом кореляції;

- проведено заміну 604 м водопровідних вводів;

- проведено заміну 486 м вуличних та внутрішньоквартальних водопроводів;

- виконано чистку 60 датчиків тиску, 54 датчиків витрат води, 21 датчика сухого ходу на ПНС міста;

- встановлено ПЧТ на НС «Каскад», «Слов'янська»;

- виконана схема оптимізації водопровідних мереж на суму 90 тис.грн., що дозволить, при наявності коштів в сумі 72,6 млн.грн. для придбання необхідних матеріалів, стабілізувати водопостачання міста, збільшити подачу води, зменшити питомі витрати електроенергії на подачу води та втрати води через витоки за рахунок максимального наближення вільних напорів у мережі до необхідних

Реалізація заходів з поліпшення якості води та очищення стоків:

- на Черніївському комплексі водоочисних споруд для покращення якості очистки води виконані роботи згідно проекту «Реконструкція системи знезараження води КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

- на станції аерації в с. Ямниця розроблено проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м.Івано-Франківськ».Заходи з поліпшення якості води та очищення стоків, у т.ч. із застосуванням сучасних технологій знезараженняЗавершення оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання

Впродовж 9 місяців 2013 року вживалися заходи щодо зменшення втрат води в мережах водопостачання, зокрема: проводилася поступова заміна будинкових та квартирних лічильників на лічильники з класом «С», встановлено 1680 квартирних лічильників (кошти споживачів) тощо.

ІX. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИРеалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури, у т.ч. з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та коштів приватних інвесторів


Реалізація проекту «Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с. Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія»

Створено робочу групу із дослідження економічних та соціальних передумов відкриття пункту пропуску Шибене-Поеніле-де-Суб-Мунте (розпорядження облдержадміністрації від 19.07.2013р. № 497). Підготовлено проект техніко-економічного обґрунтування будівництва автомобільної дороги с.Ільці – с.Явірник - Державний кордон з Румунією та відкриття пункту пропуску на українсько-румунському кордоні в районі поселень Шибене (Верховинський район Івано-Франківської області) і Поеніле-де-Суб-Мунте (повіт Марамуреш, Румунія). Підготовлено листа Президенту України щодо реалізації проекту (надання доручень відповідним центральним органам виконавчої влади для забезпечення відкриття пункту пропуску та будівництва (реконструкції) автодороги до нього (від 16. 09. 2013 р. № 949/0/2-13/01-033).Забезпечення ефективного використання транзитного потенціалу області, посилення інвестиційного потенціалу, покращення туристичної привабливості

Розробка концепції розвитку міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ»


Станом на 01. 01. 2013 року на реконструкцію та істотне покращення цілісного майнового комплексу «Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ» інвестором (ТзОВ «Скорзонера») закуплено обладнання та проведено робіт на суму 13,5 млн. грн., зокрема, проведено ремонт та доведено до сертифікаційних вимог світлосигнальне обладнання «Свіча», а також придбано необхідну спецтехніку.Опрацювання питання щодо відкриття міжнародного пункту пропуску в районі Шибене та Поеніле-де-суб-Мунте:

- проведення комплексного дослідження економічних і соціальних передумов відкриття пункту пропуску для автомобільного, вантажопідйомністю до 3,5 тонни, пішохідного, пасажирського сполучення;

- підготовка пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про пункти пропуску через українсько-румунський державний кордон від 02. 02. 2006 р. та змін до Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою уряду від 18.08.2010 р. № 751


24.09.2013 р. в селищі Верховина відбулося засідання Наглядової ради проекту "Місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон в межах населених пунктів Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-Франківської області та Поеніле-де-суб-Мунте повіту Марамуреш Румунія". Під час засідання обговорено результати проведення круглого столу «Перспективи відкриття пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні Шибене – Поеніле-де-Суб-Мунте», що відбувся 18.06.2013р. в м. Яремче; контакти та листування з центральними органами влади України та Румунії; питання, пов’язані з розташуванням та облаштуванням пункту пропуску.
Розвиток транспортної інфраструктури

Створення умов для підвищення рівня доступності транспортних послуг для мало­мобільних груп населення

В області продовжується робота щодо збільшення кількості спеціально обладнаних для пе­ре­везення осіб з обме­же­ними фізич­ними можливостями авто­бусів на приміських марш­рутах загаль­ного ко­ристування та з переобладнання пан­дусів до приміського та центрального залів вокзалу залізничної ст. Івано-Франківськ згідно з будівельними нормами і влашту­вання зовнішнього санвузла для маломобільних груп населення.

Для обслуговування приміських автобусних маршрутів загального користування залучено 2 транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Розширення географії авіасполучення з міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ»

Тривають роботи щодо запровад­ження прямого авіа­сполучення з містами Центральної та Східної Європи.Реконструкція інфраструктури залізниці, підвищення рівня якості послуг залізничного транспорту

Оновлено рухомий склад залізниці дизель-поїздом вітчизняного виробництва (ПАТ «Луганськтепловоз»). З 15. 01. 2013 року новим потягом, який курсує в приміському сполученні, одночасно можуть скористатися 336 пасажирів, у тому числі найменш соціально захищених категорій, яким держава гарантує пільги на оплату проїзду.Затвердження мережі регулярних примісь­ких і міжміських внутрішньообласних автобусних марш­ру­тів загаль­ного корис­ту­вання та створення на її основі загальнодоступного інтернет-ресурсу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 року № 284 «Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року» розробляється регіональна програма, положення якої будуть передбачати затвердження мережі внутнішьообласних автобусних маршрутів загального користування.
Ство­рення нових ба­зових автопідприємств з на­лежним мате­ріаль­но-тех­ніч­ним оснащенням для забезпечення безпеки пасажирських перевезень


Протягом звітного періоду нових автопідприємств не створено. Проводиться робота щодо укрупнення автоперевізників.
Створення ефективної системи розвитку туризмуПокращення туристичної привабливості області

Проведення дослідження розвитку туристичної інфраструктури області

Налагоджено співпрацю з Національним контактним пунктом сьомої рамкової програми Європейського Союзу «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології», що працює на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (керівник - Никируй Любомир Іванович).

Проаналізовано розвиток туристичної галузі в області та підготовлено аналітичні матеріали, презентацію «Туристичний потенціал Івано-Франківської області та інвестиційні проекти в сфері туризму».X. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМАЗабезпечення реалізації конституційних прав громадян у частині оформлення спадщини і дарування земельних ділянок та наповнення місцевих бюджетів

Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»

На 1 жовтня 2013 року із загальної кількості населених пунктів 804 площею 425,3 тис. га первинну нормативну грошову оцінку земель проведено у 804 населених пунктах, що складає 100 відс. від їх загальної кількості.Створення прозорих механізмів надання відомостей Державного земельного кадастру та інформаційного забезпечення проведення земельних торгів для покращення інвестиційного клімату регіону

Внесення до Державного земельного кадастру архівних відомостей про земельні ділянки

На виконання плану заходів Держземагентства України за бюджетною програмою КПКВК 2803030 «Проведення земельної реформи» в області на 2013 рік передбачено оновлення антивірусного програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу попередньої обробки та перевірки відомостей, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, захист баз персональних даних та службової інформації.
Оприлюднення інформації про земельні ділянки або права на них, які виставлено на земельні торги, та їх результати на офіційному веб-порталі Держземагентства України відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Оприлюднення інформації на веб-порталі Держземагенства України відповідно до Закону України "Про державний земельний кадастр" про земельні ділянки або права на них, які виставляються на земельні торги, та про їх результати здійснюється по мірі проведення торгів.

Розвиток базових галузей сільського господарстваРеформування агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій

Забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації

Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання врожаю, заготівлі м'яса, молока, іншої сільгосппродукції в області станом на 10.10.2013р. функціонує 76 сільсько-господарських обслуговуючих кооперативи, з них 9 – створено у цьому році, зокрема:

- "Угринівський молочний шлях" (с. Середній Угринів Калуського району). За видами діяльності кооператив - багатофункціональний (надання послуг із заготівлі та переробки молока);

- "Агропродукт" (с Гарасимів Тлумацького району). За видами діяльності кооператив - багатофункціональний (надання послуг з обробітку землі та збирання врожаю, заготівлі сільгосппродукції);

- "Галичина", (с. Бережниця Калуського району). За видами діяльності кооператив - багатофункціональний (надання послуг з обробітку землі та збирання врожаю, заготівлі сільгосппродукції);

- "Буковинські джерела", (с. Горохолина Богородчанського району). Кооператив надає послуги у сфері рибальства;

- "Жалибори", (с. Жалибори Галицького району). За видами діяльності кооператив - багатофункціональний (надання послуг з обробітку землі та збирання врожаю);

- "Шеверина" (с.Середній Березів Косівського району). За видами діяльності кооператив - заготівельно-збутовий (заготівля молока і м'яса від населення, надання послуг з вирощування овець):

- "Пермол" (с. Перевозець Калуського району). За видами діяльності кооператив - заготівельно-збутовий (заготівля молока);

- "Прикарпатський дар" (с. Новошин) та "Кропивнянка" (с. Кропивник) Долинського району. За видами діяльності кооперативи - багатофункціональні.
Сприяння селянам у створенні сімейних молочних ферм

Велика увага в області приділяється створенню сімейних ферм із розведення великої рогатої худоби, яких налічується 87, що утримують 5 і більше корів при завданні 63. Крім того, в області є 497 особистих селянських господарств, що утримують 3 - 4 корови.
Впровадження проектів будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів

Проводиться реконструкція тваринницьких приміщень в 7 господарствах на 1770 голів великої рогатої худоби та одним господарством - на 300 гол. овець і 200 кіз.

У 2013 році в с.Деліїв Галицького району товариство з обмеженою відповідальністю "Даноша" ввело в дію І чергу будівництва свинокомплексу на 970 голів свиней та біогазову установку потужністю 1 МГВт в с.Копанки Калуського району.

В с.Підгороддя Рогатинського району ТзОВ "Росан Агро" провело реконструкцію родильного відділення свинокомплексу на 170 гол. свиней.
Забезпечення області продовольством власного виробництва


В області здійснюються заходи щодо залучення в обробіток земель, які раніше не оброблялися.

В результаті, під урожай 2013 року всіма категоріями господарств посіяно сільськогосподарських культур на площі 365,4 тис. га, що на 6,3 тис. га (1,8 відс.) більше ніж торік.

За оперативними даними, станом на 10 жовтня п.р. збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 124,8 тис. га (78,7 відс. до прогнозу), намолочено 494,7 тис. тонн зерна, в т.ч. пшениці - 230,8 тис. тонн. ячменю - 80,8 тис., жита - 10,0 тис. тонн.

Очікуване валове виробництво зерна прогнозується 615,5 тис. тонн, що на рівні минулого року.

Валовий збір картоплі складає 895,6 тис. тонн, овочів - 103,0 тис. тонн, плодів та ягід - 43,8 тис. тонн, збір урожаю продовжується.

У господарствах усіх категорій, порівняно з січнем-вереснем 2012 року, виробництво м'яса збільшилося на 6,1 тис. тонн (8,2 відс.), молока - на 4,7 тис. тонн (1,3 відс.), яєць - на 14,8 млн. штук (2,3 відс.).


Забезпечення потреби закритих установ (дитячих, лікувальних, оздоровчих, освітянських та інших) продукцією і сировиною, яка отримана у спеціальних сировинних зонах на умовах органічного виробництва


Розпорядженням обласної державної адміністрації від 06.06.2011р. №376 "Про надання статусу спеціальної сировинної зони" статус спеціальної сировинної зони на п'ять років надано господарствам: СГ ТзОВ "Уїзд" Рогатинського, ТзОВ "Агропромислова фірма "Родник-Плюс" Снятинського, ФГ Василишина Василя Івановича Тисменицького та ФГ "Марук" Тлумацького районів.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 06.09.2011р. № 451 "Про внесення змін до Реєстру спеціальних сировинних зон" названі господарства внесені в реєстр.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>