Інформація про Ізюмську загальноосвітню школу І ііі ступенів №12 Харківської області ( назва закладу) Рік заснування 1936 Директор ш - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про Ізюмську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5 Ізюмської... 1 273.46kb.
Інформація про Хорошівську загальноосвітню школу І ііі ступенів Харківської... 1 37.87kb.
Інформація про Базаліївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів... 1 29.29kb.
Інформація про Хорошівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Харківської... 1 51.93kb.
Інформація про Малорогозянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів... 1 37.55kb.
Інформація про Великопроходівську загальноосвітню школу І ііі ступенів... 1 56.84kb.
Інформація про Великопроходівську загальноосвітню школу І ііі ступенів... 1 57.67kb.
Інформація про Великопроходівську загальноосвітню школу І ііі ступенів... 1 57.67kb.
Інформація про Покровську загальноосвітню школу І іі ступенів Коломацького... 1 23.51kb.
Інформація про Жовтневу зош І-ІІІ ступенів Сахновщинського району... 1 72.6kb.
Інформація про Чернігівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. 1 26.33kb.
2. Код модуля: тмфв 6 пп 29 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр 1 31.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про Ізюмську загальноосвітню школу І ііі ступенів №12 Харківської області - сторінка №1/1
Інформація
про Ізюмську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів №12 Харківської області

(назва закладу)

Рік заснування

1936

Директор школи

Рябенко Ірина Володимирівна, освіта вища, за фахом вчитель української мови та літератури, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 2007 року.

Контингент учнів

У ІЗОШ І – ІІІ ст.. №12 навчається 593 учнів, з них учнів 1-4 класів – 245 чол., 5-9 класів – 293 учнів, 10-11 класів – 55 учнів. Випускників 9 класів - 57 учнів.

Випускників 11 класів - 32 учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю 3 учнів, срібною 1 учнів. Приймали участь у ЗНО 29 учнів 11 класів.Мова навчання

Українськамова.

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним профілем: 10-А (23 учнів), інформаційно – технологічний 11-А (18 учнів) та технологічний 11-Б (14 учнів).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 42 педагога, з них 38 чол. мають вищу освіту, 4чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 22 чол., І кваліфікаційну категорію – 7 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 4 чол., категорію „спеціаліст” – 9 чол.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100% (245 учнів) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (7 дитини-сироти). За рахунок батьківської плати харчується 100 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Підвищення якості уроку як основної форми навчального процесу, формування в учнів в внутрішкільної мотивації до навчання».

У конкурсі «Учитель року» брали участь 0 учителів, з них: у 2012 році - «Класний керівник року» - 1 учитель, Вітік Олена Олександрівна;

(інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах).


Гурткова робота

В школі працює 6 гуртків («Влучний стрілець», «Захисник Батьківщини», «Навчання доблесті і слави», «Екологія людини і валеологія», «Волейбол» (дівчата, хлопці), «Сучасний танець»). Також на базі школи працюють гуртки позашкільних навчальних закладів: спортивна секція Ізюмської дитячо – юнацької спортивної школи Ізюмської міської ради Харківської області; гурток «Початкове технічне моделювання» Ізюмської станції юних техніків; гурток «Соняшник» (з елементами декоративно – прикладного мистецтва) Ізюмського будинку дитячої та юнацької творчості; гуртки еколого – натуралі стичні «Юні флористи», «Юні квіткарі – аранжувальники» Ізюмської станції юних натуралистів; гурток «Модилювання іграшок – сувенірів» Ізюмського будинку дитячої та юнацької творчості.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 22 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (11 ПК), спортивна зала,1 футбольний майданчик, 4  майстерні, 2 їдальні.

Бібліотечний фонд налічує – 19389 примірників художньої та навчальної літератури.Досягнення вихованців

Щорічно учні школи приймають участь у міських олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця.

В минулому році учень 11 класу виборов ІІІ місце у ІІІ обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Учні школи беруть активну участь у міських заходах: фестивалі дружин юних пожежних і інспекторів руху, спартакіадах „Спорт протягом життя”, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, «Учень року», конкурс екологічних бригад, ораторське мистецтво, краєзнавчих експедицій, благодійних акціях.
Директор ІЗОШ І – ІІІ ступенів №12 І.В.РябенкоИНФОРМАЦИЯ

от Изюмской общеобразовательной школы І – ІІІ ступеней №12 Харьковской области


Год основания

1936

Директор школы

Рябенко Ирина Владимировна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, имеет высшую квалификационую категорию. Учреждением руководит с 2007 года..

Контингент учащихся

В ИООШ І – ІІІ ст.. №12обучается 593 учащихся, из них 1-4 класов – 245чел., 5-9 классов – 293 чел., 10-11 классов – 55 чел. Выпускников 9 классов – 57 учащихся.

Выпускиков 11 классов – 32 учащихся, из них: претенденты на награждение золотой медалью 3 учащихся, серебряной 1 учащийся.Язык обучения

Украинский язык.

Профильное обучение

Учебно – воспитательный процесс осуществляется таким образом: универсальный профиль – 10-А класс (23 ученика), информационно – технологический – 11=-А (18 учеников), технологический – 11-Б (14 учеников).

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 42 педагога, из них 38 чел. имеют высшее образование, 4 чел. – среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 22 чел., І квалификационную категорию – 7 чел., ІІ квалификационную категорию – 4 чел., категорию «специалист» – 9 чел.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием на 100 % ( 245 чел.) обеспечены учащиеся начальных классов и дети льготных категорий ( 7 детей – сирот). За счет родительской платы питается 100 учащихся.

Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой : «Повышение качества урока как основной формы учебного процесса, формирование у учащихся внутришкольной мотивации обучению».

В 2012 году в конкурсе «Классный руководитель года» - 1 учитель, Витик Елена Александровна.Кружковая робота

В школе работает 6 кружков ( «Меткий стрелок», «Защитник Родины», « Обучение доблести и славы», «Экология человека и валеология»., «Волейбол» (девочки, юноши), « Современный танец»). Также на базе школы работают кружки внешкольных учебных учреждений: спортивная секция Изюмской детско- юношеской спортивной школы Изюмского местного совета Харьковской области; кружок «Начальное техническое моделирование» Изюмской станции юных техников; кружок «Подсолнух» (с элементами декоративно – прикладного искусства) Изюмского дома детского и юношеского творчества; кружки эколого – натуралистические «Юные флористы», «Юные цветоводы- оранжировщики» Изюмской станции юных натуралистов; кружок «Моделирование игрушек – сувениров» Изюмского дома детского и юношеского творчества.

Материально – техническое обеспечение

К услугам учащихся 22 учебных кабинета, компьютерный класс (11ПК), спортивный зал, 1 футбольная площадка, 4 мастерских, 2 столовые.

Библиотечный фонд насчитывает – 19389 экземпляров художественной и научной литературы.Достижения воспитанников


Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городских олимпиадах по базовым дисциплинам, занимают призовые места.

В прошлом учебном году ученик 11 класса занял ІІІ место в ІІІ областном этапе Всеукраинских предметных олимпиад по экономике. Учащиеся школы принимают активное участие в таких городских мероприятиях, как: фестивали дружин юных пожарных и инспекторов движения, спартакиаде «Спорт на протяжении жизни», смотры – конкурсы художественной самодеятельности, конкурсы экологических бригад, ораторского искусства, «Ученик года», краеведческие экспедиции, благотворительные акции.
Директор ИООШ І – ІІІ ступеней №12 И.В.Рябенко