Інформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008 2012 роки за ст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
До пункту 2 аналітична записка сторони органів виконавчої влади щодо... 1 52.52kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 03. 01. 1 240.15kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Розпорядження міського голови 31. 05. 2013 №81 м. Ромни Про проведення... 1 101.87kb.
Законодавство України з охорони праці. Галузеві програми поліпшення... 1 34.57kb.
Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого... 1 216.7kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону... 1 126.93kb.
Рішення 20 сесії міської ради від 17. 02. 2012 року №2 План роботи... 1 48.35kb.
Одеська область 1 246.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці - сторінка №1/1


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА 2008 – 2012 РОКИ ЗА СТАНОМ НА 01.01.2013


№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Вартість роботи, тис. грн.

Джерела фінансування тис. грн.

Результати проведеної роботи станом на 01.01.2012

Вартість роботи, тис. грн.

Джерела фінансування тис. грн.

Стан виконання заходів (із зазначенням короткого змісту проведеної роботи)

Загалом

Обсяг за роками

Бюджет

ФССНВ

Інші

Загалом

Обсяг за роками

Бюджет

ФССНВ

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Організайно – методичне забез-печення і контроль за розробкою та впровадженням

систем охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах області2008-2012У 2012 році страхові експерти з охорони праці відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в області взяли участь у впровадженні та опрацюванні системи управління охороною праці на 60 підприємствах області. Зокрема - у ТОВ „Полісся-екосфера”, ОВ «Бердичівська ковбасна фабрика», ТОВ «Ферпласт України»,

ТОВ «Грінко Житомир», ПАТ «Ушицький КБМ»,”,ТОВ «Бехівський гранітний карєр», СТОВ «Україна», танснаціональна корпорація «Граніт» та ін..
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.


Проведення комплексних перевірок стану безпеки, гігієни праці та виробни-чого середовища на підприємствах з високим рівнем травматизму та професійної захворюваності2008-2012
Упродовж 2012 року страховими експертами з охорони праці виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Житомирській області проведені перевірки стану профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на 906 підприємствах області , під час яких виявлено 5321 порушення законодавства про охорону праці.


3.

Внесення в колективні договори і угоди зобов’язань щодо вирішення питань запобігання аварійності, травматизму і профзахворювань шляхом розроб-лення розділу «Охорона праці» та необхідних додатків


2008-2012Федерацією профспілок області, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечено укладання колективних договорів з розділом «Охорона праці»:

у 2008р.- 3008 колдоговорів та угод;


у 2009р. - 6077 колдоговорів та угод;
у 2010 р.- 6177 колдоговорів та угод;
у 2011 р.- 6378 колдоговорів та угод.
у 2012 р. - 7015 колдоговорів та угод4.


Підготовка та висвітлення матеріалів з питань промислової безпеки та охорони праці в засобах масової інформації

2008-2012Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Житомирській області, територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Житомирській області підготовлено публікації у засобах масової інформації:

2008р. - 95 статей, 56 виступів на радіо, 12 виступів на телебаченні;

2009 р. - 63 статті, 48 виступів на радіо, 19 виступів на телебаченні;

2010 р. - 68 статей, 145 виступів на радіо та телебаченні;

2011 р. - 50 статей, 55 виступів на радіо та телебаченні.

2012 р. - 45 статей, 52 виступи на радіо та телебаченні.
5

Створити та забезпечити функціонування постійно діючих атестаційних комісій з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств, установ і організацій при

райдержадмі-ністраціях та міськвиконкомах2008-2012

-

2012

-

-

-

-

2012

-

-

-

У 2012 році страхові експерти з питань охорони праці виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Житомирській області взяли участь у роботі комісій з питань охорони праці на 137 підприємствах ї області.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6.Організація навчання з підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці2008-2012

75,0

2008-

10,0;
2009-

12,0;
2010-

15,0;
2011-

18,0;
2012
-20,0


-


-


-


-


-

2008

-

10,0;


2009

-

12,0;


2010

-

15,0;


2011

-

18,0;


2012
- 20,0

75,0

2008-

10,0;
2009- 12,0;


2010- 15,0
2011-

18,0
2012


-20,0
2008-
10,0;
2009-
12,0;
2010-
15,0
2011-
18,0
2012
-20
Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в області навчено: у 2008 р. - 390 осіб;

у 2009 р. - 19 осіб;

у 2010 р - 406 осіб;

у 2011 р - 433 осіб

у 2012 р. - 450 осіб


7.

Організація проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, установ і організацій усіх форм власності

2008-2012

70,0

2008-

10,0;
2009-

12,0;
2010-

14,0;
2011-

16,0;
2012

-

18,0

-


-


-


-


-

2008

-

10,0


2009

-

12,0


2010

-

14,0


2011

-

16,0


2012

-

18,0


70,0

2008-

10,0;
2009-

12,0;
2010-

14,0;
2011-

16,0;
2012
-18,0


-


-

-


-

-


2008

-

10,0


2009

-

12,0


2010

-

14,0


2011

-

16,0


2012

-

18,00Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в області проведено
у 2008 р .- 13 семінарів і нарад;

у 2009 р - 135 семінарів і нарад;

у 2010 р - 142 семінари і наради;

у 2011 р. – 158 семінарів і нарад

у 2012 р. - 180 семінарів і нарад


8.

Організувати роботу зі створення (відновлення) кабінетів, куточків, стендів з охорони праці та укомплектувати їх необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці та відповідними технічними засобами

2008-2012

-

2012

-

-

-

-

2012

-

-

-

При проведенні семінарів з представниками підприємств, установ та організацій у містах та районах області присутні безкоштовно, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, забезпечуються необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці . Упродовж 2012 року відділеннями виконавчої дирекції Фонду розповсюджено 4144 нормативних акти з охорони праці: зразки заповнення актів Н-5 та Н-1, бланки повідомлень про нещасний випадок, зразки виписок з порядку розслідування нещасних випадків тощо.9.Здійснення контролю за проведенням атестацій робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці та приведення їх у відповідність до вимог норматив-них актів про охорону праці
2008-2012
Державною експертизою умов праці головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації з питань атестації робочих місць перевірено:


у 2008 р .- 235 підприємств;

у 2009 р .- 185 підприємств;

у 2010 р .- 298 підприємств;

у 2011р .- 396 підприємств;

у 2012 р. - 305 підприємств;


10.

Проведення разом із профспілко-вими організація-ми оглядів, конкурсів стану охорони праці в галузях виробни-цтвва, районах та містах області

2008-2012Упродовж 2012 року проведено

8 конкурсів щодо стану охорони праці в галузях виробництва, районах та містах області
11.Забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Забезпечення на підприємствах функціонування санітарно-побутових приміщень у повному обсязі

2008-2012

-

2012

-

-

-

-

2012

-

-

-

У Житомирському ЦНТЕІ підготовлена та діє виставка – продаж спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, наочних посібників, засобів пропаганди з питань охорони праці.ВСЬОГО:Х* 145


Х


Х


*

145,0

**

145,0
Х**

145,0


Примітка: * - прогнозні показники фінансування заходів програми на 2008 – 2012 роки;


** - фактичні обсяги фінансування заходів програми у 2008 – 2012 роках