Інформаціяпро стан виконання регіонального плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 2014 роки „За - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №447 Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного... 1 254.22kb.
Інформація про стан виконання регіональної складової заходів, передбачених... 1 99.19kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 739.3kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 792.46kb.
Витяг з національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми... 1 214.91kb.
Про затвердження Параметрів безпечності м`яса птиці 2 418.55kb.
Звіт про виконання Плану дій виконавчого органу Київради (Київської... 5 772.02kb.
Звіт про виконання Плану дій виконавчого органу Київради (Київської... 4 678.59kb.
Звіт виконання Плану дій виконавчого органу Київради 1 154.94kb.
Звіт виконання Плану дій виконавчого органу Київради 1 144.15kb.
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних... 1 159.41kb.
Рішення від 31. 05. 2013 року №1281 м. Вінниця 32 сесія 6 скликання... 1 15.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформаціяпро стан виконання регіонального плану дій на 2013 рік щодо впровадження - сторінка №1/3


ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання регіонального плану дій

на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”

Станом на 31 травня 2013 рокуз/п

Мета


Зміст завдання та заходи

Строк виконання


Оцінка стану виконання1

2

3

4

5

1. Реформа державних фінансів та фінансового сектору”

Удосконалення управління державними фінансами

1.


Запровадження ефективного стратегічного планування

1.1. Провести інвентаризацію та оптимізацію обласних цільових програм з метою їх укрупнення

До

25 грудня29 – 30 травня 2013 року відбулися засідання тимчасової робочої групи з розгляду обласних цільових програм та внесення пропозицій щодо їх оптимізації.

Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – розробникам та відповідальним за реалізацію цих програм надані рекомендації щодо їх оптимізації шляхом: об’єднання декількох в один програмний документ за галузевою спрямованістю, скасування програм або переведення їх у формат заходів.

Оптимізація обласних цільових програм та приведення їх у відповідність до наявних фінансових ресурсів підвищить ефективність видатків місцевих бюджетів в умовах впровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів.


1.2. Визначити конкретні заходи та обсяги фінансування, виходячи з реальних фінансових можливостей місцевих бюджетів

1.3. Внести зміни до діючих порядків затвердження регіональних програм

Реформа міжбюджетних відносин

2.


Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів1.2. Запровадити програмно-цільовий метод бюджетування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:1.2.1. Затвердити бюджетні програми та паспорти бюджетних програм, скласти звіти про виконання паспортів бюджетних програм за перше півріччя 2013 року

У двомісячний строк після прийняття відповідних місцевих бюджетів,

до 25 серпняУ 2013 році до запровадження програмно-цільового методу залучено 4 місцеві бюджети області: обласний бюджет, міські бюджети м.Херсон, м.Каховка та м.Нова Каховка. Кількість затверджених бюджетних програм – 339 одиниці, за якими складаються паспорти – 312.

1.2.2. Залучити районні бюджети до експерименту із запровадження елементів програмно-цільового методу:


- забезпечити проведення навчальних тренінгів за участю консультантів Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень для представників фінансових управлінь районних державних адміністрацій, головних розпорядників коштів районних бюджетів

До

25 квітня24 квітня 2013 року за участю консультантів Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень проведено тренінг з представниками фінансових управлінь районних державних адміністрацій та головними розпорядниками коштів районних бюджетів щодо запровадження елементів програмно-цільового методу та виконання районних бюджетів.


2. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

1.


Завершення реорганізації первинної медичної допомоги


2.1.1. Завершити реєстрацію центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як самостійних юридичних осіб

До

25 грудняНа даний час в області як самостійні юридичні особи зареєстровано 8 центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

2.1.3. Розробити та надати на затвердження районні та міські програми “місцевих” стимулів для медичних працівників на 2013 рік з передбаченням забезпечення, особливо молодих спеціалістів, належними умовами праці, земельними ділянками, житлом, введення місцевих надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів

До

30 березняВідповідно до доручення голови обласної державної адміністрації 26 березня
2013 року за № 56-д головам районних державних адміністрацій та міським головам міст обласного значення доручено невідкладно розробити і затвердити в установленому порядку районні та міські програми „місцевих” стимулів. На даний час затверджено 8 програм.

Разом з тим, Департаментом охорони здоров`я обласної державної адміністрації розробляється проект обласної програми „місцевих” стимулів для медичних працівників.2.1.4. Здійснити заходи для забезпечення належної організації надання первинної медичної допомоги, виключивши випадки необґрунтованого направлення пацієнтів для отримання додаткових документів, довідок, консультацій

До

30 березняДля забезпечення належної організації надання населенню первинної медичної допомоги обласною державною адміністрацією здійснюються організаційні заходи щодо формування мережі та створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД) як самостійних юридичних осіб у центральних районних та міських лікарнях. У вказаних ЦПМСД налагоджено дієву співпрацю з центральними районними лікарнями з питань організації роботи стосовно недопущення випадків направлення пацієнтів на додаткові консультації та необґрунтованого отримання додаткових документів, довідок тощо.

2.

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

2.2.1. Провести інвентаризацію обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу


До

25 серпняДепартаментом охорони здоров`я обласної державної адміністрації проведено інвентаризацію обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

2.2.2. Доопрацювати проекти планів-схем спеціалізації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу

До

25 липня


Департаментом охорони здоров`я обласної державної адміністрації розроблено примірний план створення госпітальних округів.

2.2.4. Привести ліжковий фонд закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення

До

25 грудняСтаном на 01 січня 2013 року кількість стаціонарних ліжок в лікувально-профілактичних закладах області склала 8723 одиниці; показник забезпеченості ліжками населення на 10 тис населення – 80,63%. В області залишається 176 понад нормованих ліжок за рахунок ліжок розміщених у дільничних лікарнях, які планується реорганізувати у ліжка денних стаціонарів, а також розгорнути соціальні ліжка територіальних центрів соціального обслуговування. Так, на базі Стрілківської лікарської амбулаторії розгорнуто 15 соціальних ліжок територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Генічеського району.

3.

Модернізація екстреної медичної допомоги

2.3.1. Розробити та затвердити регіональний план функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2013 рік з передбаченням, зокрема, створення централізованої оперативно-диспетчерської служби, утворення та оснащення відділень екстреної медичної допомоги у складі багатопрофільних лікарень, формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги

До

30 березняДепартаментом охорони здоров`я обласної державної адміністрації розроблено план заходів з розвитку єдиної системи екстреної медичної допомоги на території Херсонської області у 2013 році, який затверджено головою обласної державної адміністрації 24 січня 2013 року за № 3/324. Відповідно до вказаного плану заходів районним державним адміністраціям та міськвиконкомам доручено вирішити питання щодо закупівлі спеціалізованого санітарного автотранспорту на відповідній території у кількості 23 одиниці (автомобілі класу В).

Робота обласного територіального центру екстреної медичної допомоги проводиться у відповідності зі Статутом, затвердженим рішенням обласної ради від 14 грудня 2012 року № 649, та свідоцтвом про реєстрацію Центру від 17 січня


2013 року серії АА № 595427. Для оперативно-диспетчерської служби Центру виділено приміщення загальною площею
80 кв.м, а також кошти в сумі 250 тис.грн для проведення ремонтних робіт, з них освоєно – 244 тис. грн.

На підставі рішення обласної ради від


14 грудня 2012 року № 649 затверджено схему розташування постійних та тимчасових пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги, у кількості
44 при збільшенні радіусу дії до 30 км.
У 10 центральних районних лікарнях та 4-х міських лікарнях наявні відділення для надання екстреної медичної допомоги, в інших розгорнуті палати інтенсивної терапії.

2.3.2. Визначити та затвердити регіональні плани заходів на 2013 і 2014 роки щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, які мають пріоритетне значення для належного функціонування системи екстреної медичної допомоги

До

30 березняГоловою обласної державної адміністрації затверджено план заходів щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, які мають пріоритетне значення для належного функціонування системи екстреної медичної допомоги у Херсонській області на 2013 – 2014 роки від 01 березня 2013 року за № 1/327, яким передбачено у 2013 році 13,5 млн.грн. на ремонт автомобільних доріг, з них – 4,86 млн. грн на вулиці і дороги, які мають пріоритетне значення для належного функціонування системи екстреної медичної допомоги у Херсонській області.

2.3.3. Розробити організаційно-технічні та інші заходи для забезпечення виконання нормативу прибуття бригади екстреної медичної допомоги до місця події

До

30 березняДепартаментом охорони здоров`я обласної державної адміністрації проведено детальний аналіз логістики роботи служби екстреної медицини та аудит інфраструктури (наказ управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 18 вересня 2012 року № 432 «Про проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення»), розроблено схему розташування постійних та тимчасових пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Для забезпечення виконання нормативу прибуття бригад до місця події у містах
(10 хвилин) та у сільській місцевості
(20 хвилин), враховуючи стан доріг, розгалуженість населених пунктів на території області і найважливіше - оснащення підрозділів екстреної (швидкої) медичної допомоги автотранспортом, обладнанням, лікарськими засобами і виробами медичного призначення, їх укомплектованість кадрами, виникла необхідність облаштування пунктів тимчасового базування у всіх районах області у кількості не менше 84 одиниці, які визначені Концепцією розвитку екстреної (швидкої) медичної допомоги на території області.

4.

Інформаційний супровід та роз’яснення в засобах масової інформації питань реалізації реформи у сфері охорони здоров`я

4.2.1. Організувати тематичні виступи у засобах масової інформації та інші інформаційно-роз`яснювальні заходи стосовно інформування населення щодо організації надання первинної та екстреної медичної допомогиПротягом 2013 року

Для формування позитивного відношення і розуміння перетворень, що відбуваються у сфері охорони здоров'я області, розроблено медіа-план супроводу реформи. З цією метою на сайті облдержадміністрації створено рубрику «Соціальні ініціативи Президента України», в якій розміщено докладну та оперативну інформацію про цілі, зміст і стан реалізації ініціатив Глави держави, спрямованих на підвищення рівня життя громадян. Для висвітлення та популяризації курсу реформ, рішень Президента України на сайті облдержадміністрації створено розділ «Комітет економічних реформ», у якому міститься детальна інформація про діяльність відповідних органів при Президентові України та обласній державній адміністрації; нормативно-правову базу реформування різних сфер життєдіяльності держави; громадські обговорення з цього приводу тощо. Крім того, протягом січня-травня 2013 року на сайті облдержадміністраціїї розміщено
21 тематичну інформацію. У розділі «Новини» на сайті облдержадміністрації розміщено 135 новин про заходи, проведені у рамках висвітлення стратегічних ініціатив та реформ. На сайтах райдержадміністрацій запроваджено рубрики «Ініціативи Президента України», «Районний комітет з економічних реформ», де за вказаний період розміщено 30 новин.

5.

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я

2.5.1. Укомплектувати заклади (підрозділи) медико-санітарної допомоги лікарями загальної практики – сімейними лікарями не менше ніж на 62,6% відповідно до Перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”

До

25 грудняЗгідно з перспективним планом підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю “Загальна
практика – сімейна медицина” щорічно планується підготувати 25 лікарів.

3. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

1.Модернізація мережі навчальних закладів


3.1.2. Відкрити 32 додаткові групи у працюючих дитячих садка:

01 червня- 01 вересня

На даний час відкрито 4 додаткові групи у дошкільних навчальних закладах, а саме:
2 групи у Скадовському ДНЗ №3 «Дзвіночок» та по одній у Дудчанському НВО Нововоронцовського району і Нижньотаргаївському дитячому садку Нижньосірогозького району, які відвідують 75 дітей;

Також, відкрито 2 додаткові групи для підготовки 35 майбутніх першокласників при Генічеській гімназії та Генічеській ЗОШ.

Унаслідок чого, показник охоплення дошкільною освітою збільшився на 0,2% і становить 92,2% .

Разом з тим, проведено капітальний ремонт будівель дошкільних навчальних закладів № 3 «Сонечко» та № 6 «Теремок» м.Нова Каховка.3.1.5. Оптимізувати мережу інтернатних закладів обласного підпорядкування:

До

25 грудня
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації постійно проводиться робота в напрямку розширення можливості для виховання, навчання та проживання як дітей-сиріт, так і дітей інших категорій у інтернатних закладах області, успішної інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку в масові навчальні заклади. Зокрема, внесено зміни до статутних документів наступних комунальних закладів: «Дитячий будинок «Теремок», «Херсонська загальноосвітня школа-інтернат I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка», «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці», Херсонський ліцей Херсонської обласної ради. Вивчено питання щодо укладання угоди про співпрацю між Херсонською державною морською академією та «Херсонською загальноосвітньою школою-інтернат I-III ст.
ім. Т.Г.Шевченка» для здійснення профільного навчання та допрофесійної підготовки.

3.1.5.1. Реорганізувати 2 заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- комунальний заклад «Херсонська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка» Херсонської обласної ради;

- комунальний заклад «Будинок «Теремок» Херсонської обласної ради


3.1.5.2. Реорганізувати комунальний заклад Будинок „Теремок” Херсонської обласної ради
2.


Розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів

3.2.1. Здійснити реконструкцію будівлі недобудованої загальноосвітньої школи у IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона під дошкільний заклад на 280 місць, загальноосвітню школу І ступеня на
1650 учнівських місць та спортивний комплекс дитячо-юнацької спортивної школи зі стадіоном і плавальним басейном

До

25 грудня

На даний час триває завершення робіт з розробки та проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкцію будівлі недобудованої загальноосвітньої школи у IV Таврійському мікрорайоні
м. Херсона під дошкільний заклад на
280 місць, загальноосвітню школу І ступеня на 1650 учнівських місць та спортивний комплекс дитячо-юнацької спортивної школи зі стадіоном і плавальним басейном.

Крім того, вказаний об’єкт включено до переліку бюджетних призначень, що передаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міським державним адміністраціям, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» від 11 лютого 2013 року № 76-р.3.


Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспромож-ності регіональної економіки

3.3.2. Створити на базі Херсонської державної морської академії Інститут післядипломної освіти для підвищення кваліфікації плавального складу відповідно до національних стандартів та вимог Міжнародної конвенції ПДМВ 78/95 (з урахуванням Манільських поправок
2010 року)

До

25 грудняДепартаментом освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації підготовлено та надано для розгляду відповідних служб Міністерства освіти і науки України пакет документів щодо створення на базі Херсонської державної морської академії Інституту післядипломної освіти для підвищення кваліфікації плавального складу відповідно до національних стандартів та вимог Міжнародної конвенції ПДМВ 78/95 (з урахуванням Манільських поправок
2010 року).

4. Реформа соціальної сфери

Реформування системи соціальної підтримки та послуг

1.


Реформування системи соціальних послуг4.1.1. Завершити формування оновленої мережі закладів, що надають соціальні послуги - територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)


До

01 квітняВ області виявлено 45,3 тис. громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг (у 2012 році – 44,4 тис. осіб), з них –
11,3 тис. осіб потребують обслуговування вдома. Для забезпечення їх кваліфікованим доглядом та увагою в області функціонує
23 територіальних центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальні центри), з них 18 - у сільській місцевості та 5 – у містах. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування у містах становить
8,7 тис. осіб, в сільській місцевості -
37 тис. осіб.

У територіальних центрах працюють


27 відділень соціальної допомоги вдома,
21 відділення соціально-побутової адаптації, 11 відділень організації надання адресної грошової та натуральної допомоги,
1 відділення соціально-медичних послуг,
9 стаціонарних відділень для постійного проживання громадян, 3 відділення з надання додаткових та інформаційних послуг.

У стаціонарних відділеннях постійно проживає 146 одиноких громадян, які одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем та столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням, цілодобовим медичним обслуговуванням4.1.2. Провести інвентаризацію матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)


До

01 травня
Проведено інвентаризацію матеріально-технічної бази територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) У ході проведення інвентаризації виявлено, що в цілому майже усіх терцентрів, їх структурних підрозділів, матеріально-технічна база знаходиться на належному рівні, зокрема, соціальні робітники забезпечені спецодягом, сумками, велотранспортом, санітарно-гігієнічними засобами.

4.1.3. Охопити соціальним обслуговуванням не менше 90% громадян, які потребують надання соціальних послуг

До

25 грудняТериторіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводиться робота щодо охоплення соціальним обслуговуванням не менше 90% громадян, які потребують надання соціальних послуг.

4.1.4. Запровадити нові види соціальних послуг, які надаються структурними підрозділами територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг):Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводиться робота щодо запровадження соціально-педагогічної послуги „Університет третього віку”, запровадження мульти-дисциплінарного підходу з надання соціальних послуг та надання громадянам похилого віку, інвалідам соціально-медичних послуг.

У Білозерському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у травні поточного року відкрито Університет третього віку та впроваджено факультет «Комунікаційні та інформаційні технології», до якого зараховано 30 слухачів. Найближчим часом відкриється факультет «Здоровий спосіб життя».- університети третього віку;

До

01 червня- мультидисциплінарні команди;

До

01 жовтня- соціально-медичні

До

01 грудня
2.

Оптимізація та раціональне використання мережі інтернатних установ4.2.1. Завершити реорганізацію підвідомчих інтернатних установ з метою раціонального використання їх мережі:

- створення дитячих відділень для хлопчиків ІІ і ІІІ профілю у


КЗХОР «Цюрупинський дитячий будинок-інтернат»;

- перепрофілювання КЗХОР «Дніпрянський дитячий будинок-інтернат» у комунальний заклад «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат»;

- створення на базі КЗХОР «Цюрупинський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» комунального закладу «Цюрупинський психоневрологічний будинок-інтернат для жінок»


До

01 червня
У травні поточного року Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації отримано та опрацьовано висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення «Про розгляд питання щодо реорганізації інтернат них установ системи органів праці та соціального захисту населення області».

З метою завершення реорганізації підвідомчих установ підготовлено лист обласної державної адміністрації до обласної ради та проекти положень про: КЗХОР «Цюрупинський дитячий будинок - інтернат» у новій редакції, «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат», «Цюрупинський психоневрологічний будинок - інтернат» для затвердження їх на сесії обласної ради.4.2.2. Здійснити комплекс заходів щодо укомплектування інтернатних закладів фахівцями з надання соціальних послуг


До

01 липняЗ метою забезпечення надання у повному об’ємі соціальних послуг підопічним інтернатних адміністрацією закладів переглянуто штатні розписи ввірених установ і укомплектовано штат працівників відповідно до потреби.

4.2.3. Забезпечити проведення у літній період оздоровчих заходів для дітей-інвалідів, підопічних геріатричних пансіонатів, будинків-інтернатів

До

01 вересня
З метою підготовки та організації проведення оздоровчої кампанії у 2013 році адміністрацією дитячих інтернатних установ розроблено заходи по оздоровленню та відпочинку дітей, якими передбачено приведення у належний санітарний стан території закладів, обладнання спортивних та ігрових майданчиків, підготовка педагогічних та медичних працівників, підготовка наказу щодо персональної відповідальності за збереження життя та здоров'я дітей, дотримання правопорядку, вимог безпеки життєдіяльності дітей під час проведення оздоровчих заходів.

Заплановано оздоровити усіх вихованців дитячих інтернатних установ, у тому числі у оздоровчих закладах 46, з яких 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Оздоровлення вихованців II, III та IV профілю здійснюватиметься на базі інтернатних установ шляхом проведення їм медикаментозного лікування з використанням ноотропів, біостимуляторів, вітамінотерапії, проведенням фізіотерапевтичних процедур, лікувальної фізкультури, масажу і загартовування та шляхом проведення одноденних поїздок до моря та на лікувальне йодоване озеро.


3.

Поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та людей похилого віку

4.3.1. Провести моніторинг виконання заходів місцевих програм поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 року щодо надання додаткових соціальних гарантій та пільг ветеранам війни та людям похилого віку

До

25 вересня
В області постійно проводяться заходи щодо соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів працівниками територіальних центрів та районними (міськими) організаціями Товариства Червоного Хреста України, ветеранськими організаціями. Враховуючи соціальну та професійну вразливість інвалідів, їх нижчу конкурентоспроможність на ринку праці інвалідам надаються індивідуальні профконсультації. Перед початком роботи з кожним інвалідом спеціаліст з профорієнтації пропонує йому заповнити "Індивідуальну програму активної зайнятості інваліда".

3 метою поліпшення обслуговування одиноких ветеранів та осіб з обмеженими фізичними можливостями, в рамках волонтерського руху в загальноосвітніх навчальних закладах проводяться відповідні рейди, в межах функціонування органів учнівського самоврядування діють штаби "Доброти та Милосердя", волонтерськими загонами "Нащадки Перемоги" проводиться робота щодо упорядкування та утримання в належному стані меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни. В районах області діє 488 волонтерських осередків, в яких працює 1998 добровольців (вчителі, пенсіонери, медичні працівники, молодь, юристи та інші), які надають ветеранам, інвалідам та одиноким громадянам похилого віку різні види допомог, у тому числі психологічну підтримку.

Вживаються заходи стосовно організації дозвілля, відпочинку, занять фізичною культурою та спортом, а саме: удосконалюються робота спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих та лікувальних груп для дітей інвалідів у навчальних закладах, забезпечується якісна підготовка спортсменів-інвалідів, членів збірних команд України, для участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, проводяться змагання Спартакіади України "Повір у себе". Здійснюється інформаційна підтримка ветеранів та інвалідів, а саме: забезпечується висвітлення в засобах масової інформації основних заходів та їх результати щодо соціального, медичного, культурного, професійного забезпечення.
У поточному році на реалізацію заходів програми передбачено кошти у сумі
1081,7 тис.грн.


4.

Консолідація зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття

4.4.1. Розробити та подати на затвердження нову регіональну програму зайнятості населення на період до 2017 року з урахуванням змін у чинному законодавстві

До

01 липня


Проект програми зайнятості населення Херсонської області на період до 2017 року, схвалений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 березня
2013 року № 164 та направлений в обласну раду для розгляду та затвердження чергової сесії.наступна сторінка >>