Іван Петрович Павлов Рекомендаційний покажчик Cуми-2010 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Іван Петрович Павлов Рекомендаційний покажчик Cуми-2010 - сторінка №1/1


Сумський державний університет

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

0542-66-17-60 http://Library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Іван Петрович

Павлов
Рекомендаційний покажчик
Cуми-2010

61

П-12


Павлов Іван Петрович: рекомендаційний покажчик. - Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2010. – 23 с.

Вчення І.П Павлова – це величезне досягнення вітчизняної науки, яке створило нову епоху в біології, медицині і психології. Разом з тим воно має величезне значення для педагогіки, філософії, мовознавства й інших галузей науки.

Рекомендаційний покажчик включає монографії, збірники, роботи на здобуття наукового ступеня, статті з періодичних видань із 1911 до 2006 рр. Із виданнями ви зможете ознайомитися в бібліотеці СумДУ.

Укладачі: О.В.Крицька, Ю.Г.Кібальник

О.О. Самодай, В.В.Дода
Комп'ютерна верстка: О.О. Самодай
Відповідальний за випуск: Т.В. Слабко


@ Сумський державний університет

Медичний інститут, 2009.

І.П.Павлов

(1849-1936)

Передмова

Іван Петрович Павлов - класик природознавства, перший російський лауреат Нобелівської премії, професор, академік, почесний член 132 академій і наукових товариств, почесний доктор Кембриджського університету, засновник найчисленнішої та плідної наукової школи фізіологів, творець Російського товариства фізіологів, Російського фізіологічного журналу, Інституту фізіології РАН.
Відкриття в галузі фізіології травлення та кровообігу, вчення про вищу нервову діяльність ввійшли в золотий фонд світової науки.


ЛІТОПИС ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА І.П. ПАВЛОВА

Рефлекс мети має величезне життєве значення, він є основною формою життєвої енергії кожного з нас. Життя тільки для того красиве і сильне, хто все життя прямує до мети, якої постійно прагне, але не може досягти, або з однаковим запалом переходить від однієї мети до іншої...

І.П.Павлов

Іван Петрович Павлов народився 26 вересня 1849 р. в Рязані, у сім’ї священика. Батько мріяв щоб син, як і він, присвятив себе церкві, тому Іван Павлов почав навчання у духовній семінарії.

Роки його навчання збіглися з бурхливим розвитком природознавства в Росії. На світогляд Павлова вплинули ідеї великих російських мислителів революціонерів-демократів А. І. Герцена, У. Р. Бєлінського, М. Р. Чернишевського, праці публіциста-просвітителя Д. І. Писарєва й особливо праця "батька російської фізіології" І. М. Сеченова "Рефлекси мозку". Захопившись природничими науками, Павлов у 1870 році вступив у Петербурзький університет. Займаючись на природничому відділенні фізико-математичного факультету, він працював у лабораторії під керівництвом відомого фізіолога І.Ф. Циона. Після закінчення університету Іван Петрович вступив на третій курс Медико- хірургічної академії і водночас почав працювати у лабораторії професора фізіології М. Устимовича. Під час проходження курсу в академії, Павлов провів ряд експериментальних робіт, за сукупність яких був нагороджений золотою медаллю. У 1879 році Павлов закінчив академію та почав працювати у фізіологічній лабораторії клініки З. П. Боткіна. У ній він пропрацював близько 20 років, фактично керуючи усіма фармакологічними та фізіологічними дослідженнями.

Захистивши в 1883 році дисертацію на ступінь доктора медицини, І.П. Павлов одержав звання приват-доцента Військово-медичної академії. Пропрацювавши 45 років у стінах цієї фінансової інституції, він виконав головні дослідження з фізіології травлення і розробив вчення про умовні рефлекси.

У 1897 році І. П. Павлов опублікував свою знамениту працю " Лекции о работе главных пищеварительных желёз", яка стала настільним керівництвом фізіологів усього світу. За цю роботу в 1904 році йому присудили Нобелівську премію.

Праці І. П. Павлова визнані вченими усього світу. За життя йому було присвоєно почесні звання численних вітчизняних і закордонних наукових закладів, академій, університетів і різних товариств. У 1935 р. на 15-му Міжнародному конгресі фізіологів Іван Петрович був відзначений почесним званням "старійшини фізіологів світу".Будинок у м. Рязані, у якому провів своє дитинство І.П. ПавловОСНОВНІ РОБОТИ

І. П. ПАВЛОВА

Понимаемые в глубоком смысле физиология и медицина неотделимы.

И.П. Павлов

У сфері фізіології серцево-судинної системи

Протягом першого періоду наукової діяльності Павлов переважно займався вивченням фізіології серцево-судинної системи У його дисертації "Центробежные нервы сердца" було вперше показано існування спеціальних нервових волокон, які посилюють і послаблюють діяльність серця теплокровних тварин. На підставі своїх досліджень Павлов висловив припущення, що відкритий ним посилюючий нерв, впливає на серце шляхом зміни обміну речовин у серцевому м'язі. Розвиваючи ці уявлення, Іван Петрович надалі створив вчення про трофічну функцію нервової системи.

У працях із фізіології кровообігу проявилися висока майстерність, новаторський підхід Павлова у проведенні експерименту. Поставивши собі завдання, вивчити вплив прийому рідкої і сухої їжі на кров'яний тиск собаки, він сміливо відступає від традиційних дослідів на тваринах під наркозом і шукає нові прийоми дослідження. Іван Петрович привчає собаку до досліду та шляхом тривалого тренування домагається того, що без наркозу можна відпрепарувати тонку артеріальну гілку на лапі собаки та протягом багатьох годин повторно реєструвати кров'яний тиск після різних впливів. Виконання цього завдання стало зародженням методу хронічного досліду.

У галузі фізіології травлення

Поруч із роботою в галузі фізіології серцево-судинної системи Павлов займався вивченням окремих питань фізіології травлення. У 1879 р. Іван Петрович уперше в історії фізіології провів операцію, у результаті якої отримав постійну фістулу підшлункової залози. Уперше з'явилася можливість вивчати на здоровій тварині виділення одного з травних соків у чистому вигляді без домішків їжі.

Щоб вивчити роботу слинних залоз, Павлов разом із вченим Глинським розробив нову методику операцій, який дозволяв будь-якої миті зібрати чисту слину без домішків їжі. Слина виділяється в порожнину рота спеціальними вивідними протокам. Треба було направити їх не в порожнину рота, а назовні. І тому кінець протока однієї з слинних залоз разом із невеликим шматочком слизової оболонки рота Павлов відокремив від сусідніх тканин. Потім в отвір, зроблений в стінці ротової порожнини, він вивів кінець протока назовні, і прикріпив його до шкіри.

Павлов не обмежився цими дослідами й із своєю співробітницею Шумовою-Симановською зробив своїй піддослідній собаці, що вже мала фістулу шлунка, ще одну додаткову операцію: оголив верхню частину стравоходу, перерізав його і вивів обидва кінці назовні. Після операції їжа, яку з'їдала собака, вивалювалася назовні через отвір перерізаного стравоходу. Кілька годин поспіль піддослідна могла ковтати ту саму їжу та насичуватися нею. За такої уявної годівлі, як і передбачав великий учений, з фістули шлунка виділявся цілком чистий шлунковий сік, не змішаний ні з їжею, ні з слиною. Отже, вдалося довести, що робота шлункових залоз підпорядкована нервовій системі й управляється нею. У верстатах стояло 10 собак. За 6-7 годин мнимої годівлі вони давали кілька літрів соку, який використовували при лікуванні деяких шлункових захворювань.

Разом із помічником, доктором Хижиним, Іван Петрович розробив нову методику операції. Він ізолював шлунок так майстерно, що не були пошкоджені ні кровоносні судини, ні нерви. Склад шлункового соку у великій і малій частинах виявився однаковий. Досліди на собаках із павлівським ізольованим шлунком показали, що шлункові залози, як і слинні реагують на характер їжі, котра надходить в шлунок, і змінюють свою работу.З вивчення вищої нервової діяльності

Вивчаючи діяльність серця, проводячи дослідження у роботі травних залоз, Іван Петрович створив новий розділ у фізіології вищої нервової діяльністі. Уперше про умовні рефлекси Павлов повідомив на 14-му Міжнародному медичному конгресі в Мадриді. Дослідження умовних рефлексів, які вироблялися на роздратування рецепторів різних органів, дозволило вивчити всі функції організму, у тому числі залежність від діяльності кори мозку в найрізноманітніших умовах життя організму. Основними принципами рефлекторної теорії, Павлов вважав принцип детермінізму, принцип структурності і принцип аналізу та синтезу. Принцип детермінізму встановлює повну обумовленість матеріальними причинами всіх явищ в організмі, зокрема й усієї вищої нервової діяльності. Вивчення функцій кори мозку дозволило Павлову настільки точно пізнати закони, які управляють умовно-рефлекторною діяльністю, що дало можливість значною мірою керувати цією діяльністю у тварин (собак) і заздалегідь пророкувати, які зміни відбудуться в тих чи інших умовах.

Зібравши величезний матеріал, що характеризує нервову діяльність тварин, Павлов поширив принципи рефлекторної теорії на людину. Отже все вчення про рефлекси є першим кроком у природно науковому вивченні вищих сторін мозкової діяльності, що є явищами свідомості.

Характерною рисою павлівського вчення є зв'язок з практикою. Павлов уперше сягнув тривалого зберігання життя собак після перерізання обох блукаючих нервів, розробив способи боротьби з наслідками втрати великих кількостей шлункового соку, розробив прийоми відтворення експериментальних неврозів і його лікування. Разом із Клодом Бернаром він став засновником експериментальної терапії і водночас дав винятковий за цінністю матеріал для клініки тими своїми дослідженнями, що встановили нормальний перебіг фізіологічних явищ. Усі сучасні методи лікування хвороб травлення засновані на дослідженнях Павлова. При лікуванні порушень нервової діяльності, зокрема вищої нервової діяльності, величезне значення придбали павловські дослідження про охоронне значення гальмування, покладені в основу, так званої, сонної терапії

Павлівське фізіологічне вчення стало на той час видатною науковою, революційною роботою. Усі явища в організмі павлівске вчення трактує як постійно змінювані, всі процеси розглядаються ним у їх взаємозв'язку; організм вивчається як частина природи, яка перебуває у безперервній взаємодії з довкіллям. Виникнення якісно нових явищ в організмі сприймається як результат розвитку, нагромадження якісних змін.

Іван Петрович Павлов вважав фізіологію і медицину невід’ємними одна від одної науками. Під його впливом формувалися великі школи терапії, хірургії, психіатрії і невропатології.ПРАЦІ

Що не роблю, постійно думаю, що служу цим, наскільки дозволяють мої сили, перш за все своїй Батьківщині, нашій російській науці. І це є і сильне спонукання і глибоке задоволення

Павлов І.

612 М54


Методика изучения условных рефлексов [Текст]. Ч. 3. - М. : Изд. Академии Мед. Наук СССР, 1952. - 180 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 М54


Методики физиологических исследований акад.

И.П. Павлова в области пищеварения и обмена веществ [Текст]. Ч. 1. - М. : Изд. Академии Мед. Наук СССР, 1952. - 224 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 П12


Павлов, І. П. Вибрані твори [Текст] / І. П. Павлов. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. - 403 с.

Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Избранные произведения [Текст] / И. П. Павлов. - М. : Гос. изд. полит. литературы, 1949. - 568 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612П12


Павлов, И. П. Лекции по физиологии [Текст] : 1912-1913 гг. / И. П. Павлов. - М. : Изд. Академии медицинских наук СССР, 1952. - 331 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 1

/ И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 595 с.Кільк. прим.:2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 2. Ч. 1 / И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 336 с.

Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 2. Ч. 2 / И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 592 с.

Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 3. Ч. 1 / И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 392 с.

Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 3. Ч. 2 / И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 438 с.

Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 4

/ И. П. Павлов. - Изд.2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. - 451 с.Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 5

/ И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. - 566 с.Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

612 П12


Павлов, И. П. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 6

/ И. П. Павлов. - Изд. 2-е, доп. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. - 462 с.Кільк. прим.: 2 ( Мед.ін -2)

619(091) П12Павлов, І. П. Двадцятирічний досвід об'єктивного вивчення вищої нервової діяльності (поведінки) тварин [Текст]

/ І. П. Павлов. - К. : Радянська школа, 1953. - 615 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 П12


Павлов, І. П. Фізіологія вищої нервової діяльності [Текст] / І. П. Павлов. - Київ : Державне медичне видавництво УРСР, 1951. - 235 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 П12


Предметно-тематический и именной указатели ко второму изданию полного собрания сочинений И.П. Павлова [Текст]. – Москва; Ленинград, 1954. - 86 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Т78


Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах [Текст]. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. - 295 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612.8 Ф50Физиологическое учение академика И.П. Павлова в психиатрии и невропатологии [Текст] : Материалы стенографического отчета объединенного Президиума АМН СССР и пленума Правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров. - М. : Медгиз, 1952. - 476 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

І.П. ПАВЛОВА

І. П. Павлов володів величезною працездатністю, умів раціонально розподіляти свій час. «Розклад дня проходив з точністю, графіка руху потягів», - писав його учень Ю. П. Фролов.


Р2 А91

Астарян, Э. А. Павлов Иван Петрович [Текст] : 1849-1936 гг. / Э. А. Астарян. - М. : Наука, 1974. - 456 с.

Кільк. прим.: 1 ( Схов -1)

929:612.8(092) Б12Бабский, И. П. И.П. Павлов [Текст] / И. П. Бабский. - Изд. 2-е, расширенное. - М. : Гос. учеб.-педагог. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1959. - 160 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:612.8 Б73Богач, П. Г. Іван Петрович Павлов (1849-1936) [Текст]

/ П. Г. Богач. - К. : Радянська школа, 1953. - 104 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

61(03) Б79Большая медицинская энциклопедия. В 36 т. Т. 22. Органотропия - Панкреатин / Под ред. А.Н. Бакулева. - Изд. 2-е.- М. : Советская энциклопедия, 1961. - 1103 с. – С. 982-1000.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

61(03) Б79Большая медицинская энциклопедия. В 30 т. Т.18. Остеопатия -Переломы / Гл. ред.Б.В.Петровский. - 3-е изд. - М. : Советская энциклопедия, 1982. - 528 с. – С. 221-224.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 В12


Витте, Н. К. Учение И.П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности [Текст] : в помощь самостоятельно изучающим труды И. П. Павлова / Н. К. Витте. - Киев : Гос. мед. изд. УССР, 1954. - 135 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:61


Демецкая, А. Старейшина физиологов мира Иван Павлов

/ А. Демецкая // Фармацевт практик. - 2006. - № 5. - С. 74-77.

612 И20

Иванов-Смоленский, А. Г. Учение И.П. Павлова и патологическая физиология (Статьи и доклады 1949-1951 гг.) [Текст] / А. Г. Иванов-Смоленский. - М. : Изд. Академии Мед. Наук СССР, 1952. - 147 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:612.3 К76Коштоянц, Х. С. Повесть из жизни академика И.П. Павлова [Текст] : о работах в области физиологии пищеварения / Х. С. Коштоянц. - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1938. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:612 Л52Летопись жизни и деятельности академика И.П. Павлова [Текст]. Т. 1. 1849-1917 / Сост. Н.М. Гуреева и Н.А. Чебышева. - Л. : Наука, 1969. - 224 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612.833.8 С53Снегирев, Ю. В. Матеріалы къ ученію Павлова объ условныхъ рефлексахъ [Текст] : спеціализація условного звукового рефлекса у собаки / Ю. В. Снегирев. - Санкт-Петербург : Практическая медицина, 1911. - 28 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:61(092) Р64Розенталь, И. С. Павлов [Текст] / И. С. Розенталь. - М. : Гос. изд-во мед. лит-ри, 1963. - 148 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)
929:612(092) П58

Поповский, А. Павлов [Текст] / А. Поповский. - М. : Молодая гвардия, 1946. - 256 с. - (Жизнь замечательных людей).

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

929:61Т19Тараканов, Н. Г. И. П. Павлов - великий русский мыслитель-материалист [Текст] / Н. Г. Тараканов ; Под. ред.

П. К. Анохина. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1960. - 88 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

03 У45


Український Радянський енциклопедичний словник. Т. 2. Кабарга - Полюддя / Гол. ред. М.П.Бажан. - К., 1967. - 854 с.-

С. 717.


Кільк. прим.: 3 ( Мед.ін -1, Схов-2)

929:612.8 Ф91Фролов, Ю. П. Иван Петрович Павлов: Воспоминания [Текст] / Ю. П. Фролов. - 2-е изд., доп. - М. : Из-во АМН, 1953. - 288 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗІОЛОГІЧНЕ

ТОВАРИСТВО І.П. ПАВЛОВА

612 Н34


Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова [Текст] : 28 июня-4июля 1950 г. Стенографический отчет. - М. : Изд. Академии Наук СССР, 1950. - 734 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612.821 С79Степаненко, П. З. Принципы решения "проклятого вопроса" школы И.П. Павлова [Текст] / П. З. Степаненко. - К. : Лыбидь, 1991. - 208 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

61(081) Т78Труды 2-й Павловской конференции [Текст] : Авторефераты. - Томск, 1952. - 240 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Т78


Труды института физиологии имени И.П. Павлова [Текст].

Т. 2. Вопросы физиологии высшей нервной деятельности / Отв ред. К.М. Быков. - Москва,Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953.- 596 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Т78


Труды физиологических лабораторий академика

И.П. Павлова [Текст]. Т. 3 / Под ред.: И.П. Павлова. - изд. 2-е. - М. : Гос. изд. мед. литературы, 1954. - 272 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Т78


Труды физиологических лабораторий академика

И.П. Павлова [Текст]. Т. 5 / Под ред. И.П. Павлова. - изд. 2-е. - М. : Гос. изд. мед. литературы, 1954. - 410 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Д37


Х з'їзд українського фізіологічного товариства [Текст] : тези доповідей (Одеса, 1977р.) / Відповід. ред. П.Г. Костюк. - Київ : Наукова думка, 1977. - 385 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 О-42


ХI з'їзд українського фізіологічного товариства [Текст] : тези доповідей (Дніпропетровськ, вересень 1982р.) / Відповід. ред. П.Г. Костюк. - Київ : Наукова думка, 1982. - 484 с.

Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)

612 Д23


ХII з'їзд українського фізіологічного товариства ім.

І.П. Павлова [Текст] : тези доповідей / Відповід. ред.: Є.М. Панасюк. - Львів, 1986. - 476 с.Кільк. прим.: 1 ( Мед.ін -1)
Срібна пам'ятна монета Банку Росії, присвячена


150-річчю з дня народження І. П. Павлова, 1999 р.
Поштова марка СРСР,

присвячена І. П. Павлову, 1991

(ЦФА 6321, Скотт 5999)

Ім'ям Павлова були названі:


• Санкт-Петербурзький державний медичний університет,
• Село Павлово у Всеволозькому районі
Ленінградської області,
Інститут фізіології в Санкт-Петербурзі,
Рязанський Державний Медичний Університет
• Вулиця Академіка Павлова у Москві,
• Дві вулиці Академіка Павлова у Санкт-Петербурзі: у Петроградському і Красносельськ
ому районах міста,
• Станція метро і площа в Празі (Чеська Республіка).
• Вулиці в чеських містах Оломоуц, Карлові Вари, Зноймо, Крнов і Фрідек-Містек (Моравскосілез
ькій край).
• Вулиця Павлова у місті Рязань. Там же розташований будинок-музей Павлова.
• Пам'ятник І. П. Павлову в Рязані (1949, архітектор А. А. Дзержковіч) бронза, граніт, скульптор М. Г. Манізер
• Пам'ятник І. П. Павлова в Києві на території центрального військового госпіталю
• Пам'ятник Павлову в Абхазії, місто Сухумі, на території мавпячого розплідника.
• Станція метро в м. Харків (Україна)

Веб-сайти Інтернет


http://www.textreferat.com/referat-5438.htmlabout:blank

Основні етапи життя І. П. Павлова


http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=0233F0D5FC7344CBB6A6B9B79D60BD58 Біографія І.П. Павлова
http://www.lerotto.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=433 Наукова діяльність І.П. Павлова

http://www.galactic.org.ua/Prostranstv/n-pavl-beht.htm Подання Павлова та Бехтєрєва про рефлекс

http://5ka.su/ref/biology/0_object79698.html Доповідь «Дослідження І. П. Павлова в області фізіології травлення»
http://www.museum.infran.ru/eng/pavlov/pavlov.htm Меморіальний музей-квартира І.П. Павлова

http://ru.wikipedia.org Вікіпедія.
Зміст

1. Передмова…………………………………………….… .4


2. Літопис життя і діяльності академіка І.П. Павлова...... .5

3. Основні роботи І. П. Павлова:  1. у сфері фізіології серцево-судинної системи……...7

б) у галузі фізіології травлення……………………. .…8

в) з вивчення вищої нервової діяльності……… ……. 10

4. Праці…………………………………..……………… ….11

5. Життя і діяльність І.П. Павлова……………………… .14


6. Українське фізіологічне товариство ім.І.П.Павлова......17

7. Срібна пам'ятна монета …….……………..………….. 19

6. Поштова марка СРСР………………………….…… . …20

7. Ім'ям Павлова були названі…………………… ..…..….218. Веб-сайти Інтернет…………………………..…….…….22