Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство культури України Київський національний університет... 1 132.85kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека 1 142.46kb.
Міністерство культури України Київський національний університет... 3 561.91kb.
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 220.79kb.
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 144.75kb.
Київський національний університет культури І мистецтв наукова бібліотека... 1 348.95kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека... 2 411.18kb.
Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека... 1 176.71kb.
Пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови Київський національний університет... 1 95.18kb.
Смишляк Жанна Владиславіна 05. 07. 1988 р 1 25.9kb.
Розроблено програму організації бібліотечної справи для зазначених... 1 306.56kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 1 137.82kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека велич мистецтва - сторінка №1/1Київський національний університет культури і мистецтв
БІБЛІОТЕКА

Велич мистецтва

ясніше всього проявляється в музиці

КАТАЛОГ


книжкової виставки

до науково-практичної конференції

факультету музичного мистецтва

«Музична культура України в контекстісучасних соціокультурних трансформацій»

Київ – 2012

Укладач: О. О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи бібліотеки КНУКіМ
Велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці : каталог книжкової виставки до науково-практичної конференції факультету музичного мистецтва «Музична культура України в контексті сучасних соціокультурних трансформацій» / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 14 с.
Каталог містить опис монографій, довідкових, навчальних посібників, наукових статей, представлених на книжковій виставці до науково-практичної конференції факультету музичного мистецтва «Музична культура України в контексті сучасних соціокультурних трансформацій», що проходила у Київському національному університеті культури і мистецтв 28 березня 2012 р. Всі джерела, представлені на виставці, відібрані з електронного каталогу бібліотеки університету. Для зручності пошуку у виданні пропонуються шифри документів та вказується їх місцезнаходження.

Сподіваємося каталог буде корисним викладачам і студентам, які досліджують музичну культуру України.

Зміст


 1. Монографії, довідкові, навчальні видання…………………………………4

 2. Історія музичної культури України…………...……………………………5

 3. Виконавська майстерність…………………………………………………..6

 4. Український народний хор………………………………………………….7

 5. Корифеї української хорової культури……………………………………..7

 6. Робота з хором……………………………………………………………….8

 7. Народні пісні в записах дослідників української музичної культури…..10

 8. Праці викладачів факультету музичного мистецтва……………………..11


 1. Монографії, довідкові, навчальні виданняМузика – джерело радості мудрих людей,

вона здатна викликати в народі хороші думки,

вона глибоко проникає в його свідомість

і легко змінює норов і звичаї.

Сюнь-цзи


 1. Щ310я2/Д 131-298390

Д131

Давидов М. А.Давидов, Микола Андрійович Виконавське музикознавство : енцикл. довід. / М. А. Давидов ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Луцьк, 2010. – 399 с.

Примірники: всього: 2 – ДБВ(1), ЧЗК(1) 1. Щ314.1я21

Р 695

Романовский Н. В.Романовский, Николай Вениаминович Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – 3-е изд., доп. – Л. : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1980. – 142 с.

Примірники: всього: 44 – (40), КХ(3), АБ(1)


 1. Щ314.1(4УКР)я73

Б 46

Бенч-Шокало О. Г.Бенч-Шокало, Ольга Григорівна Український хоровий спів : актуалізація звичаєвої традиції : навч. посіб / О. Г. Бенч-Шокало. – К. : Ред. журн. «Укр. світ», 2002. – 439 с.: іл

Примірники: всього: 6 – ЧЗК(5), РОС(1)


 1. Щ314.1

М 75

Молдавин М. І.Молдавин, Моісей Іонович Народний підголосковий спів / М. І. Молдавин. – К. : Муз. Україна, 1980. – 88 с. : нот

Примірники: всього: 5 – КХ(2), (3)


 1. Щ314.1-7(4УКР)я73

Х-792

Хоренко В. І.Хоренко В.І. Історія та теорія народного хорового виконавства в Україні : навч. посіб. для ін-тів культури / В. І. Хоренко ; М-во культури і мистецтв України ; КДІК. – К., 1997. – 44 с. : нот

Примірники: всього: 2 – ЧЗК (2) 1. Історія музичної культури України


Неможливо відкрити новий світ,

не ознайомившись добре зі старим.

С. В. Рахманінов


 1. Щ313(4УКР)0я73

К 553

Кобзарсько-лірницькі традиції та їх сучасний розвиток : матеріали наук.-практ. конф. з Всеукр. фестивалю кобзарського мистецтва «Дзвени, бандуро, в козацькім краю», присвяченого 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького та 50-річчю з дня заснування ООН, 27–29 травня 1994 року, м. Дніпропетровськ / Укр. центр народ. творчості. – К., 1994. – 30 с.

Примірники: всього: 2 – ЧЗК(2)


 1. Ш2(4УКР)

Г 858

Грица С.Грица, Софія Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний фольклор : нарис / С. Грица ; ІМФЕ НАН України. – К. : Тернопіль : АСТОН, 2007. – 152 с.: іл

Примірники: всього: 1 – КХ (1)


 1. Щ313(4УКР)44

У 47

Уланова С. И.Уланова, Светлана Ивановна Украинская музыкальная культура XVII столетия (мировоззренческий аспект) / С. И. Уланова. – К., 1994. – 167 с.

Примірники: всього: 1 – ЧЗК (1)


 1. 31р

Т 318

Тельчарова Р. А.Тельчарова, Римма Аркадьевна Уроки музыкальной культуры : кн. для учителя : из опыта работы / Р. А. Тельчарова. – М. : Просвещение, 1991. – 156 с.

Примірники: всього: 1 – КХ(1)


 1. Ч114(4УКР)я431

Т 654

Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 квітня 2007 р. / редкол.: М. М. Поплавський та ін. ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К. : КНУКіМ, 2007. – 452 с.

Примірники: всього: 2 – ДБВ(1), ЧЗК (1)


 1. Щ314.1

Л 324

Лащенко А. П.Лащенко, Анатолий Петрович Хоровая культура : аспекты изучения и развития / А. П. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 134 с.

Примірники: всього: 14 – КХ(13), ЧЗК(1) 1. Виконавська майстерністьТолько постигнув форму, можно постигнуть дух

Р. Шуман


 1. Щ314.3

Е 601

Емельянов В. В.Емельянов, Виктор Вадимович Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. – 6-е изд., стереотип. – СПб. [и др.]: Лань : Планета музыки, 2010. – 191 с. – (Учебники для вузов. Спец. литература)

Примірники: всього: 2 – ЧЗК(2)


 1. Щ318.5-73я73

К 416

Кинус Ю. Г.Кинус, Юрий Григорьевич Из истории джазового исполнительства : учеб. пособие / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 157 с. – (Музыкальная библиотека)

Примірники: всього: 1 – ЧЗК (1) 1. Брояко Н. Б.Брояко Н.Б. Фактор психологічної домінанти у виконавській інтерпретації / Н. Б. Брояко // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 1999. – Вип. 1. – C. 17–26. 1. Брояко Н. Б.Брояко Н.Б. Ігрові прийоми виконавської майстерності бандуриста / Н. Б. Брояко // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2000. – Вип. 3. – C. 20–29.
 1. Скопцова О. М.Скопцова О.М. Наукове осмислення українського народнопісенного виконавства / О. М. Скопцова // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К., 2005. – Вип. 6. – C. 253–259. 1. Скопцова О. М.Скопцова О.М. Народно-виконавська манера як художньо-стильова ознака українського народного хорового виконавства / О. М. Скопцова // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2006. – Вип. 14. – C. 92–97. 1. Скопцова О. М.Скопцова О.М. Український народний хор у системі професійного народного хорового виконавства / О. М. Скопцова // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2006. – Вип. 14. – C. 168–174.
 1. Український народний хорПесня поется не как придется, а надо лад знать.


 1. Щ731.04

Г 945

Гуменюк А. І.Гуменюк, Андрій Іванович Український народний хор : метод. поради / А. І. Гуменюк. – 2-е, випр. і доп. – К. : Муз. Україна, 1969. – 118 с.

Примірники: всього: 2 – КХ(1)


 1. Щ313(4УКР)6

П 271

Перепелюк В. М.Перепелюк В.М. Повість про народний хор : сторінки з щоденника / В. М. Перепелюк ; Літ. запис В. Данилейка. – К. : Муз. Україна, 1970. – 260 с.

Примірники: всього: 2 – КХ(1)


 1. Щ314.1

М 483

Мельниченко В. М.Мельниченко, Василь Миколайович 50 пісенних літ : художньо-документальний історичний нарис до 50-річчя лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українського народного хору / В. М. Мельниченко, С. Л. Носань. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – [56] с.: кольор. іл.

Примірники: всього: 1 – КХ (1)


 1. Корифеї української хорової культури


Играй всегда так, будто тебя слушает артист.

Р. Шуман


 1. Щ314.1(4УКР)6-8

Б 469

Бенч О. Г.Бенч, Ольга Григорівна Павло Муравський. Феномен одного життя / О. Г. Бенч. – К. : Дніпро, 2002. – 662 с.: фото

Примірники: всього: 1 – ЧЗК (1)


 1. Щ313(2Ук)7-8

К 59

Козак С. Д.Козак, Сергій Давидович Григорій Верьовка : біограф. повість / С. Д. Козак. – К. : Молодь, 1981. – 232 с. – (Уславлені імена ; Вип. 51)

Примірники: всього: 2 – КХ (2)


 1. Щ313(4УКР)6-8

К 683

Королюк Н. І.Королюк, Ніна Іванівна Корифеї української хорової культури ХХ століття / Н. І. Королюк. – К. : Муз. Україна, 1994. – 288 с.: нот

Примірники: всього: 3 – ЧЗК (1), КХ(2) 1. Щ314.1(4УКР)6-8

Н 44

Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : Видавець О. Зень, 2010. – 247 с.: Примірники: всього: 1 – КХ (1)
 1. Щ335.41(4УКР)

Т 35

Терещенко А. К.Терещенко, Алла Костянтинівна Анатолій Солов'яненко. Творчий шлях / А. К. Терещенко. – К. : Либідь, 2009. – 350 с. – (Б-ка Шевченківського комітету)

Примірники: всього: 10 – ЧЗК(1), КХ(9)


 1. Щ312

С 823

Сторожук А.Сторожук А. Климент Квітка (людина – педагог – вчений) : моногр. / А. Сторожук ; за ред. А. І. Іваницького ; М-во культури і мистецтв України, КДУКіМ. – К. : Фенікс, 1998. – 100 с. : портр.

Примірники: всього: 1 – ЧЗК (1)


 1. Савчук Г. М.Савчук Г.М. Лицар українського хорового мистецтва : [укр. хоровий диригент М. Кречко] / Г. М. Савчук // Україна в XX столітті : уроки, проблеми, перспективи / М-во освіти і науки України, Українська православна Церква, Київ. патріархат, Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К. : Український Центр духовної культури. 2001. – C. 705–708. 1. Робота з хором


Музика повинна висікати вогонь з людських сердець.

Л. Бетховен


 1. Щ314.1р

Б 618

Білявський Е. Г.Білявський, Емануїл Григорович Засвоєння сучасної музичної мови в хорі / Е. Г. Білявський. – К. : Муз. Україна, 1984. – 40 с. – (Музикантові-педагогу)

Примірники: всього: 10 – (3), КХ(6), АБ(1)


 1. Щ731.04

Ж 736

Живов В. Л.Живов, Владимир Леонидович Трактовка хорового произведения / В. Л. Живов. – М. : Сов. Россия, 1986. – 128 с. : ил., ноты. – (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности» ; № 19)

Примірники: всього: 2 – КХ(2)


 1. Щ314-7ря73

К 267

Карпун А. Л.Карпун, Анатолій Лаврентійович Керівництво гуртами українського народного співу (Психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посібник для ВНЗ культури та мистецтв / А. Л. Карпун ; М-во культури і мистецтв України ; КНУКіМ. – 3-тє вид. -К.: УММДО, 2002. -616 с.: ил

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1)


 1. Щ314.1р

М 298

Мархлевський А. Ц.Мархлевський, Анатолій Церильович Практичні основи роботи в хоровому класі / А. Ц. Мархлевський. – К. : Муз. Україна, 1986. – 96 с. : нот. – (Музикантові–педагогу)

Примірники: всього: 10 – КХ(5), (2), ЧЗК (3)


 1. Щ314.1я73

П 32

Пігров К. К.Пігров, Костянтин Костянтинович Керування хором / К. К. Пігров ; заг. ред. О. З. Міньківського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 202 с. : іл., ноти. – (Б-чка худож. самодіяльності ; № 5)

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1)


 1. Щ310.55я7

С 506

Смирнова Т. Г.Смирнова, Татьяна Георгиевна Формирование профессиональных навыков руководителя самодеятельного хорового коллектива : учеб. пособие / Т. Г. Смирнова. – М. : МГИК, 1990. – 75 с.: нот.: ил

Примірники: всього: 6 – КХ(1), ЧЗК(5)


 1. Андрійчук П. О.Андрійчук, Петро Олександрович Актуальні проблеми керування народно-хоровим коллективом / П. О. Андрійчук // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2001. – Вип. 5. – C. 4–8. 1. Народні пісні в записах дослідників

української музичної культури
Створює музику народ, а ми, художники,

лише її аранжуємо.

М. Глинка

 1. Ш3(2Ук)

В 377

Верьовка Г.Верьовка, Григорій Народні пісні в записах Григорія Верьовки / Г. Верьовка. – К. : Муз. Україна, 1974. – 175 с.

Примірники: всього: 16 – КХ(16)


 1. Ш6(2=Ук)5

Г 585

Гоголь М. В.Гоголь, Микола Васильович Народні пісні в записах Миколи Гоголя / М. В. Гоголь ; упоряд., післямова і приміт. О. І. Дея. – К. : Муз. Україна, 1985. – 202 с. –(Укр. нар. пісні в записах письменників)

Примірники: всього: 3 – КХ(3)


 1. Ш3(2=Ук)

Д 64

Доленга-Ходаковський З.Доленга-Ходаковський, Зоріан Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського [з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся] / З. Доленга-Ходаковський. – К. : Наук. думка, 1974. – 781 с.

Примірники: всього: 4 – КХ(4)


 1. Ш3(2=Ук)

М 233

Манжура І. І.Манжура, Іван Іванович Народні пісні в записах Івана Манжури / І. І. Манжура. – К. : Муз. Україна, 1974. – 351 с.: ил. – (Укр. нар. пісні в записах письменників)

Примірники: всього: 2 – КХ(2)


 1. Щ313(4УКР)0

М 895

Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського. – К. : Муз. Україна, 1995. – 431 с.

Примірники: всього: 5 – ЧЗК(2), КХ(3)


 1. Ш3(4УКР)-6/Ч-902-494473

О-48

Ой ти, просо-волото : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 231 с.

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1)


 1. Ш3(4УКР)

П 346

Пісні з полонини : закарпатські нар. пісні / записав і упоряд. Петро Пойда. – К. : Дніпро, 1970.

Примірники: всього: 2 – КХ(2)


 1. Ш3(2=Ук)

П 37

Плавай, плавай, лебедонько : нар. пісні на слова Т. Шевченко / упоряд., вступ. ст. та приміт. О. А. Правдюка. – К. : Муз. Україна, 1984. –151 с.

Примірники: всього: 3 – КХ(3)


 1. Ш6(2=Ук)5-5

П 641

Потебеня О. О.Потебеня, Олександр Опанасович Українські народні пісні в записах Олександра Потебені / О. О. Потебеня. – К.: Муз. Україна, 1988. – 311 с.

Примірники: всього: 2 – КХ(2) 1. Праці викладачів факультету музичного мистецтваМузика – універсальна мова людства.

Г. Лонгфелло.


 1. Щ313(4УКР)6-8

Д 64

Долгий О. В.Долгий, Олег Васильович Людина-легенда / О. В. Долгий. – К., 2000. – 325 с.: іл

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1) 1. Щ313(4УКР)0я73

І-194

Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики) : навч. посіб. / А. І. Іваницький ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, ІМФЕ НАН України. – К. : Альтерпрес, 2003. – 179 с.

Примірники: всього: 249 – ЧЗК (5), (244) 1. Щ313(4УКР)0я73

І 194

Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Українська музична фольклористика : методологія і методика : навч. посіб. / А. І. Іваницький. – К. : Заповіт, 1997. – 391 с.: іл., нот. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні)

Примірники: всього: 93 – ЧЗК(5), (86), РОС(2)


 1. Щ313(2Ук)0я73

І 194

Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Українська народна музична творчість : посібник для вищих та середніх учбових закладів / А. І. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – 334 с.: нот

Примірники: всього: 77 – (73), РОС(2),


 1. Щ313(4УКР)0я73

І-194

Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Українська народна музична творчість : навч. посіб. / А. І. Іваницький ; під ред. М. М. Поплавського ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – 2-ге вид., допрац. – К. : Муз. Україна, 1999. – 222 с.: нот

Примірники: всього: 455 – ЧЗК(10), (442), РОС(2), КХ(1)


 1. Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель : музична антологія [Бессарабія, Бойківщина, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, Закарпаття, Лемківщина, Підляшшя, Поділля, Полісся, Покуття, Холмщина]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 624 с.: ноти.
 1. Щ313(4УКР)0я73

І 194

Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями) : навч. посібник для вищих навч. закл. культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації / А. І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, ІМФЕ НАН України. – К. : Нова книга, 2008. – 519 с.: муз. пр.

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1)


 1. Щ312

З 415

Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії / упоряд. А. Іваницький ; М-во культури України, КДІК, Каф. фольклору та етнографії. – К., 1995. – 145 с.

Примірники: всього: 1 – ЧЗК(1)


 1. Щ315.69-7ря73

М 545

Методика навчання грі на бандурі : прогр. для студ. спец. 7.020205: «Музичне мистецтво» спеціалізації «Кобзарське мистецтво» / уклад.: Н. Б. Брояко, В. М. Єсипок ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. бандури та кобзарського мистец. – К., 1999. – 15 с.

Примірники: всього: 15 – АБ(9), КХ(6)


 1. Щ31ря73

М 545

Методика викладання фахових дисциплін : прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / уклад. А. І. Іваницький ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 14 с.

Примірники: всього: 13 – КХ(13)


 1. Щ312я73

М895

Музичний фольклор : прогр. для студ. спец. 07.020205: «Музичний фольклор» / уклад. А. І. Іваницький ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 20 с.

Примірники: всього: 19 – КХ(19) 1. Щ314.1я73

П 344

Пісенно-хорова творчість України : метод. вказівки для студ. диригентсько хорової спец. / уклад. О. К. Валахова ; КДІК. – К., 1993. – 12 с.

Примірники: всього: 39 – КХ(39)


 1. Щ941.1(4Укр)я73

С 72

Співає Український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв : навч. посібник для вищ. навч. закл. І–IV рівнів акред. ; Вип. 1 / оброб., аранж. та інструментовка С. Є. Павлюченка, пер. супроводу В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011, – 232 с.: ноти.

Примірники: всього: 3 – АБ (3)


 1. Щ941.1(4Укр)я73

С 72

Співає Український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв : навч. посібник для вищ. навч. зал. І–IV рівнів акред.; Вип. 2 / оброб., аранж. та інструментовка С. Є. Павлюченка, пер. супроводу В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011, – 234 с.: ноти.

Примірники: всього: 3 – АБ(3)


 1. Щ941.1(4Укр)я73

С 72

Співає Український народний хор Київського національного університету культури і мистецтв : навч. посібник для вищ. навч. зал. І–IV рівнів акред.; Вип. 3 / оброб., аранж. та інструментовка С. Є. Павлюченка, пер. супроводу В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 218 с.: ноти.

Примірники: всього: 3 – АБ (3)


 1. Щ313(4УКР)0я73

С 802

Стильові особливості українського народного музичного виконавства : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205: «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / уклад. О. Ю. Шевчук ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 1999. – 22 с.

Примірники: всього: 14 – ЧЗК(13), КХ(1) 1. Щ312я73

Ф 759

Фольклористика. Методологія і методика : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205: «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / уклад. А. І. Іваницький ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 14 с.Примірники: всього: 20 – ЧЗК(9), КХ(11)