Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації Мініст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство культури України Київський національний університет... 1 132.85kb.
Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів... 3 569.27kb.
Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І -іі... 5 831.12kb.
Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів... 1 289.36kb.
Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів... 5 964.35kb.
Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв... 3 537.9kb.
Додаток до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України... 1 62.12kb.
Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв... 1 355.55kb.
Д. П. Кузнєцов 2013 р. Затверджую директор обласного комунального... 2 350.01kb.
Додаток 1 до наказу мон україни від р. № Експертна рада з культури... 1 53.56kb.
Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І -іі... 4 941.6kb.
В музеї діють такі відділи 1 138.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека Бібліотеки вищих - сторінка №1/1


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека

Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації

Міністерства культури України

на сучасному етапі:
(за результатами дослідження, проведеного у 2012 р.)

Київ – 2012


Уклад. О. О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи бібліотеки КНУКіМ


Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі : (за результатами дослідження, проведеного у 2012 р.) / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 49 с.
У виданні висвітлені результати дослідження роботи бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України. Аналіз зроблено на основі відповідей на анкету «Про діяльність бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України», надісланих директорами бібліотек.

Видання розраховане на працівників мережі бібліотек училищ і коледжів системи Міністерства культури України.Вступ

Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівня акредитації Міністерства культури України (далі – Бібліотеки) є навчальними, інформаційними та культурно-просвітницькими підрозділами навчальних закладів, що здійснюють формування, використання і зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю вишу та інформаційних потреб користувачів.

У сучасних умовах розвитку освіти, діяльність методичної служби бібліотеки КНУКіМ, як методичного центру для Бібліотек, полягає в аналізі роботи і прогнозуванні розвитку, кумуляції кращого досвіду, розробці і впровадженні інноваційних процесів, організації безперервної освіти, модернізації Бібліотек у відповідності до вимог часу.

Методисти бібліотеки намагаються вчасно реагувати на всі зміни, які відбуваються в суспільстві, у бібліотечній сфері; сприяти адаптації бібліотечної роботи до нових умов, освоєнню нових знань, систематичному підвищенню професійної кваліфікації та творчої ініціативи на основі вдосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів роботи.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення сучасного стану, визначення пріоритетних напрямів діяльності вузівських бібліотек 1–2 р. а. Міністерства культури України.

Тема дослідження: «Діяльність бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України щодо інформаційного забезпечення навчальної та наукової роботи вишу».

Термін проведення дослідження: 2012 р.

Метою дослідження є отримання розширеної інформації про основні напрямки роботи бібліотек ВНЗ 1–2 рівня акредитації Міністерства культури України, для яких бібліотека КНУКіМ є методичним центром.

Завдання дослідження:


 1. Отримання інформації про джерела поповнення бібліотечних фондів.

 2. Вивчення стану довідково-інформаційного та бібліографічного обслуговування.

 3. Дослідження основних напрямків інформаційно-масової роботи.

 4. Виявлення ролі бібліотеки у соціокультурному житті навчального закладу.

 5. Дослідження стану реклами бібліотеки та її послуг.;

 6. Організаційно-управлінські питання.

 7. Бібліотечні кадри, підвищення кваліфікації.

База дослідження: в опитуванні взяли участь 20 з 26 завідувачів бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України. Проте, відповіді на всі запитання анкети надіслали лише 15 бібліотек, а саме:

– Волинського державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського.

– Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського;

– Дніпропетровського училища культури;

– Донецького училища культури;

– Житомирського училища культури і мистецтв ім. І. Огієнка;

– Калуського коледжу культури і мистецтв;

– Канівського училища культури;

– Київський обласний коледж культури і мистецтв;

– Лозівського училища культури і мистецтв;

– Львівського державного училища культури і мистецтв;

– Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича;

– Олександрійського училища культури;

– Самбірського державного училища культури;

– Теребовлянського училища культури;

– Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.

Відповіді на окремі запитання анкети, крім вище зазначених, надіслали бібліотеки Львівського, Мелітопольського, Сумського, Харківського училищ культури, Львівського арт-коледжу.

Дане дослідження підготовлене на основі аналізу анкет п’ятнадцяти завідувачів бібліотек вишів.

 1. Джерела поповнення фонду

Бібліотека набуває популярності серед користувачів завдяки якості свого фонду. На 01. 01. 2012 р. фонд Бібліотек, які взяли участь в опитуванні, становить 551 309 прим., надійшло у 2012 році – 9 272прим., вибуло – 11 001 прим.Комплектування фондів Бібліотек здійснюється з використанням різних джерел (Рис. 1):

Рис. 1. Джерела комплектування фондів Бібліотек.


Серед видавничо–книготоргівельних компаній, з якими найчастіше співпрацюють Бібліотеки є: «Знання», «Кондор», «Пектораль», «ЦУЛ», «Ліра», «Грані-Т», «Колорит» та ін. Важливим джерелом придбання літератури є місцеві книжкові магазини «Знання», «Освіта» (Волинське училище), «Класика», «Автограф» (Донецьке училище), «Кобзар» (Канівське училище).

Книгообмін, як джерело поповнення фондів, ведеться у Донецькому, Канівському, Олександрійському, Тульчинському училищах і Київському обласному коледжі.

У бібліотеках Гадяцького, Донецького, Калуського, Канівського, Олександрійського, Теребовлянського, Тульчинського училищ і Київського обл. коледжу проходить акція «Подаруй книгу бібліотеці». Результатом акції є збільшення бібліотечних фондів на 1373 книги (за останні три роки). Найбільше книжок подаровано Донецькому – 697 і Канівському – 249 училищах.

 1. Довідково-бібліографічне, інформаційне обслуговування

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування проводиться на базі ДБА бібліотек. У 2011 р. загальна кількість наданих інформаційно-бібліографічних послуг по Бібліотеках становила 7312 довідок.

Особливу увагу ДБО приділяють у бібліотеках: Донецького (1472 довідок) і Канівського (1700) училищ.

АК, СК, СКС регулярно поповнюються в усіх бібліотеках. Електронні каталоги створені у бібліотеках Дніпропетровського, Гадяцького, Одеського, Олександрійського, Тульчинського училищ, Калуського коледжу.

Для задоволення потреб користувачів щодо актуальних проблем освіти, науки, культури і мистецтва створюються тематичні картотеки. Аналіз показав, що кількість і тематика картотек у Бібліотеках різна. Для прикладу, у Донецькому училищі: «Організація навчальної роботи. Інноваційні технології навчання», «Голодомор українського народу», «На допомогу самостійному вивченню світової літератури». У Калуському коледжі: «Глосарій новітніх термінів з питань науки, культури та освіти». У Канівському училищі: «Державні, професійні свята (сценарії)», «Лауреати Нобелевської премії в області літератури», «Пісні, які вміщені в журналах та збірках». У Львівському державному училищі: «Лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка»; «Цікавих роздумів, суджень, висловлювань». В Ужгородському коледжі: «Лауреати літературних премій України», «На допомогу організатору КДД» (сценарії, ігри, конкурсні програми, пісні, танці, цікавинки).Фактографічна картотека і картотека персоналій ведеться у бібліотеці Донецького училища. Краєзнавчі картотеки створені у бібліотеках Волинського, Житомирського, Канівського, Лозівського, Теребовлянського і Тульчинського ВНЗ.

Аналізуючи стан наявності регламентуючих документів на ДБА бібліотеки (положень, паспортів на каталоги і картотеки) отримали наступні результати: розроблені паспорти на каталоги та картотеки у бібліотеках Канівського, Теребовлянського училищ, Київського обл. та Ужгородського коледжів, створюються у Дніпропетровському училищі.

Для забезпечення інформаційних потреб користувачів Бібліотеками укладаються інформаційно-бібліографічні, рекомендаційні видання. Наприклад, бібліотека Калуського коледжу підготувала і опублікувала бібліографічний дайджест «Пересопницьке Євангеліє – українська першокнига». Крім того, у бібліотеці готуються щоквартальні інформаційні бюлетені для голів циклових комісій «Інноваційні технології навчально-виховної роботи»; анотовані списки літератури за «Календарем знаменних і пам’ятних дат».

На допомогу користувачам у Бібліотеках підготовлені методичні рекомендації з бібліографічного опису документів (Ужгородський коледж) та пам’ятка «Бібліографічний опис в оформленні рефератів, письмових та пошукових робіт, курсових і дипломних проектів» (Калуський коледж).

Серед різноманіття бібліографічних покажчиків відзначимо:


 • «Український національний одяг», «Душа українського народу : до 198-річчя від дня народження Тараса Шевченка», «Лесь Курбас – епоха у нашому театрі : до 125-річчя від дня народження)» підготовлені бібліотекою Канівського училища.

 • «Світ довідкових видань»; «Подорожуй віртуально»; «Фахівцю бібліотечної справи»; «Ехо пам’яті нашої»; «Молодь і СНІД»; «Письменники Київщини» – Київський обл. коледж;

 • щорічні анотовані рекомендаційні покажчики (присвячені лауреатам різних премій) – Калуський коледж;

 • «Бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів», «Звичаї, традиції, свята українського народу», «Чарівний світ живопису» – Олександрійське училище.

Серед інформаційних видань відзначимо бюлетені з проблем народознавства, українського танцю, на допомогу правовій освіті; «Черкащини славетні імена: Симоненкіана у фондах бібліотеки» та інші – Канівське училище.

Персональні пам’ятки готують в бібліотеці Олександрійського (краєзнавча серія «Твої таланти, Кіровоградщина») та Сумського училищ.

Бюлетені нових надходжень готують Бібліотеки Калуського (публікує), Канівського, Київського, Олександрійського, Сумського, Теребовлянського, Тульчинського, Ужгородського вишів.

До знаменних та пам’ятних дат укладаються календарі в бібліотеках Олександрійського, Тульчинського училищ.

Інформаційні потреби користувачів задовольняються також за допомогою формування інформ-досьє, тематичних тек. Хочеться відзначити роботу бібліотеки Ужгородського коледжу, де підготовлено 30 тематичних папок-досьє, а саме: «Уклін тобі, учителю», «Перемоги світла мить», «Кращі бібліотеки світу», «Символи укр. народу», «Наші обереги», «У вихорі танцю», «Краса народного вбрання», «Фольклор Закарпатя», «Видатні діячі краю» та ін.

Значна увага співробітниками Бібліотек приділяється підвищенню інформаційно-бібліографічної культури користувачів, формуванню навичок пошуку, популяризації нових надходжень літератури. На базі бібліотек проходять заходи: Дні інформації, Дні науки, Дні кафедри.

Наприклад, бібліотекою Дніпропетровського училища культури проведено День спеціаліста на тему: «Електронний каталог та його створення в бібліотеці», «Бібліотечна справа та її актуальність» та ін., два Дні інформації «Нові надходження до бібліотеки». Працівниками Донецького училища культури проведено бібліографічний огляд нової літератури «Інтеграція навчальної та виховної роботи» та інші заходи.

З метою підвищення інформаційної культури, Бібліотеки проводять «Місячник першокурсника», в рамках якого проводиться ряд заходів: екскурсії по бібліотеці (Гадяцьке, Донецьке, Олександрійське, Теребовлянське, Тульчинське училища), індивідуальні та групові консультації з культури читання (Донецьке, Канівське училища).

Для розвитку культури читання користувачів читаються курси «Основи інформаційної культури», «Основи бібліотечних знань» (Донецьке, Волинське, Олександрійське, Тульчинське училища).

При бібліотеці Олександрійського училища культури функціонує «Школа бібліотечно-бібліографічної грамотності». Її програма передбачає формування інформаційної культури студентської молоді училища.

 1. Інформаційно-масова робота

Для популяризації бібліотечних фондів, відзначення знаменних і ювілейних дат Бібліотеки проводять різноманітні культурно-просвітницькі заходи: книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, диспути, тематичні вечори, літературно-мистецькі зустрічі.

Важливим напрямком роботи всіх Бібліотек ВНЗ є книжкові виставки: постійно діючі, тематичні, ювілейні та до знаменних дат. Серед найактивніших назвемо бібліотеки Волинського, Гадяцького, Донецького, Дніпропетровського, Житомирського, Канівського, Київського обласного, Одеського, Олександрійського, Самбірського, Тульчинського вишів.

Постійно діючі виставки:


 • «І воскресає Україна у славі і пісні», «Мужай, прекрасна наша мово…» (Волинське училище),

 • «Краєзнавчий портрет Гадяччини» (Гадяцьке),

 • «Донеччина – золота скарбниця України», «Україна – наш спільний дім» (Донецьке училище),

 • «Витоки української пісні» (Дніпропетровське училище),

 • «Одеса багатонаціональна» (до Міжнародного Дня толерантності) (Одеське),

 • цикл виставок «Історія м. Житомира» (Житомирський коледж),

 • «Життя в єднанні з творчістю – це радість» (Канівське училище).

Тематичні виставки:

 • «Театральні зорі України», «Апостоли рідної мови» (до дня слов’янської писемності і культури) (Волинське училище),

 • «Його велич – театр», «Дзвони Чорнобиля» (Донецьке училище),

 • «Задзвеніли срібні дзвони в Україні», «Тільки пам’ять не сивіє» (до Дня Перемоги) (Канівське училище),

 • «Історичні куточки Києва», «Прикрась життя милосердям» (Київський коледж),

 • «Как Одесса сделала себе имя?» (до Дня міста) (Одеське училище),

 • «Сила мистецтва свята і магічна» (Олександрійське училище),

 • «Писанка мальована з любов’ю розмальована» (Самбірське училище),

 • «Моя пісня в душі, моя доля в культурі» (Тульчинське училище).

Ювілейні виставки та до знаменних дат:

 • «І голос твій нам душу окриля» (до річниці до дня народження В. Стефаника) – Самбірське училище,

 • «Гордість і слава української музики» (до 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка) – Олександрійське училище,

 • «Стояла я і слухала весну…» (до 140-річчя від дня народження Л. Українки) – Одеське училище,

 • «Літопис нашої біди» (до дня пам’яті жертв Голодомору) –Київський коледж та ін.

Культурно-просвітницька робота Бібліотек спрямована на патріотичне, духовне виховання молоді, популяризацію видань про сьогодення України, формування у молодого покоління почуття любові до України, турботи про благо народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, незалежності та цілісності держави.

Заходи з нагоди знаменних і пам'ятних дат 2011 року у Бібліотеках були змістовними і різноманітними. Проведено, зокрема, заходи приурочені до:

Дня пам’яті жертв голодомору: «Вічна Голгофа України» (Волинське училище), година-реквієм «Розп’ята душа на хресті всевишньої печалі» (Канівське училище), тематичний вечір «Пам’ять повертає у минуле» (Київський коледж);

Дня пам’яті героїв Крут: круглий стіл «Героїка трагедії Крут» (Олександрійське училище);

Дня Перемоги: мультимедійний урок-спомин «Вогонь війни у пам’яті народній» (Олександрійське); тематичний вечір «Ніщо не забуто, ніхто не забутий» (Київський обл. коледж); урок мужності «Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тим, хто не прийшов з війни» (Теребовлянське училище).

Роковин Чорнобильської трагедії: інформаційна година «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» (Волинське училище); урок-реквієм «Чорнобиль – біль наш довічний» (Канівське училище), тематичний вечір «Біль і тривоги Чорнобиля» (Київський обл. коледж).

Важливими були заходи, спрямовані на зміцнення національної єдності: експрес-інформація «День Соборності України», урок державності «Україна наш спільний дім»(до 20-річчя незалежності України), проведені у Донецькому училищі. Заходи, спрямовані на популяризацію української мови: літературна година «Мова рідна моя, не мовчи» (Київський обл. коледж).

Цікавими були заходи, що пропагують здоровий спосіб життя: діалог «Твоє життя в твоїх руках» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) у Самбірському училищі; години корисної поради «Молоді про шкідливість тютюнопаління» (до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням) у Канівському училищі.

Актуальними були творчі зустрічі з місцевими діячами культури. Так, Дніпропетровське училище культури провело дві творчі зустрічі: з композитором і поетом Ким Бейєм та з поетом і журналістом Г. Л. Гальперіним. Зустріч з поетом Петром Гольцем під назвою «Для мене книга – світло дня» пройшла в Волинському училищі культури.

Однією із складових національно-патріотичного виховання молоді та юнацтва є краєзнавча діяльність бібліотек. Знайомству з історією рідного краю, його культурою допомагають Дні краєзнавства, літературно-краєзнавчі подорожі. На засіданнях краєзнавчих клубів проходять зустрічі з видатними земляками, краєзнавцями, літературознавцями, письменниками.

Так, бібліотекою Гадяцького училища проведено День інформації «Краю рідний – в серці озовись». У Калуському коледжі пройшла інформаційна година «Чим живе моя маленька батьківщина», в Олександрійському училищі – мультимедійний урок з краєзнавства «Олександрія – степова перлина в серці України».

На базі Канівського училища проходили краєзнавчі читання: «Є. Попович – перекладач, письменник, громадський діяч, уродженець Черкащини»; «Ціле життя вчуся мови…»; «Людина, яка була театром» (до 125-річчя Л. Курбаса) та ін.

Тульчинське училище культури провело інформаційну годину «Тульчин! Ти весь в історії іскристий…».

Одними з кращих за кількістю проведених заходів є Канівське і Донецьке училища, Київський і Калуський коледжі. Масові заходи Бібліотек у 2011 році відвідали близько 10 150 студентів.
 1. Бібліотека як центр життя навчального закладу

У Бібліотеках спостерігається покращення роботи з кураторами і педагогічним персоналом. Про це свідчить утворення бібліотечної ради, підготовка методичних матеріалів для педагогічних працівників.

Так, бібліотечна Рада функціонує у Донецькому, Калуському, Канівському, Одеському, Олександрійському, Самбірському, Теребовлянському ВНЗ.

У багатьох бібліотеках училищ і коледжів культури з успіхом працюють клуби за інтересами:

У 2011 р. у клубі «За здоровий спосіб життя», що діє при Гадяцькому училищі розглядалися теми: «Здоровий спосіб життя традиційних українців», «Слово – код здоров’я» та ін.

У бібліотеці Донецького училища працює клуб «Орієнтир». Теми його роботи: «Голос совісті» (до 75-річчя Б. І. Олійника), вечір-зустріч «Ну щоб здавалося – слова».

У дискусійному клубі молодіжної організації «Фундамент регіональних інновацій», що діє на базі бібліотеки Канівського училища, проведені Дні Європейського кіно. Гурток «Живи, книго!» існує в Олександрійському і Теребовлянському училищах. Мистецьким об’єднанням «Паростки надії» Тульчинського училища проведено конкурс читців «Кохання – найвище в світі почуття» та вечір поезії «Поезія! Життя мого святиня», інші заходи.


 1. Реклама бібліотеки та її послуг

Одним із аспектів роботи вузівських книгозбірень є реклама бібліотеки та її послуг. Так, Гадяцьке, Канівське, Олександрійське, Теребовлянське училища культури мають публікації про свою роботу у ЗМІ.


У мережі Інтернет представлена інформація про бібліотеки:

 • Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського

 • Кам’янець Подільський коледж культури і мистецтв

 • Комунального вищого навчального закладу Київської облради «Коледж культури і мистецтв»

 • Миколаївського філіалу КНУКіМ

 • Олександрійського училища культури

 • Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.

 • Ужгородського коледжу культури і мистецтв

Для інформування про свої послуги бібліотеками розробляються буклети, оформляються інформаційні стенди, видаються рекламні матеріали. Так, Донецьким училищем розроблений буклет «Бібліотека училища культури запрошує Вас».

Путівник по бібліотеці для першокурсників розробили у бібліотеці Дніпропетровського училища. Розроблені поради: «Вчимося працювати з книгою», «Як користуватися каталогами» та ін. Також проводяться анкетування: «Ваш вибір», «Інформаційний простір: за і проти», «Книга в моєму житті», «Читацький портрет».

Переважна більшість бібліотек (наприклад, Гадяцького, Одеського, Самбірського, Теребовлянського, Олександрійського і Донецького училищ) мають інформаційні стенди, де розміщується інформація про режим роботи бібліотеки, її послуги, оголошення про масові заходи. Для прикладу, стенд Канівського училища «Бібліотека інформує» має розділи: «Хто володіє інформацією, той володіє світом», «Слово про бібліотекаря», «Книга вікно у світ» та багато інших.

 1. Організаційно-управлінські питання

Одним із завдань дослідження було вивчення стану наявності у Бібліотеках регламентуючих документів: Положення про бібліотеку, Правил користування бібліотекою, адаптованих для бібліотек навчальних закладів культури 1–2 р. а., Паспорту бібліотеки; Плану роботи бібліотеки, посадових інструкцій тощо. Виявилося, що всі Бібліотеки працюють над створенням та оновленням документів, що регламентують їхню роботу. Найповніші комплекти регламентуючих документів створені у Волинському, Дніпропетровському, Донецькому, Олександрійському училищах, Житомирського, Калуського, Київського коледжів.

Досліджувалася також участь Бібліотек у конкурсах, проектах, отримання грантів на розвиток певних бібліотечних процесів. На жаль, бібліотеки ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури не беруть участі у Міжнародних, Всеукраїнських, місцевих конкурсах, проектах, грантах. Бібліотека Донецького училища культури лише планує взяти участь у програмі з отримання гранту на розвиток бібліотеки. 1. Бібліотечні кадриКадровий склад бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України (Рис. 2.) наступний: із загальної кількості 54 працівника, 10 мають середню спеціальну (фахову) освіту, з повною вищою (фаховою) освітою – 19, з повною вищою не фаховою (іншою) – 26 працівників.

Рис. 2. Кадровий склад бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. культури і мистецтва
Як видно з Рис. 3, керівники Бібліотек мають значний досвід бібліотечної роботи. Лише 1 завідувач має стаж роботи до 10 років; 6 осіб – працюють на керівній посаді 10–20 років; найбільше, а саме – 8 завідувачів – мають стаж роботи у бібліотеці від 21 до 35 років.

Аналіз стану професійного навчання працівників Бібліотек (стажування, участь у семінарах, конференціях, фахових конкурсах) дав наступні результати: серед тих, хто постійно підвищує свою кваліфікацію, фаховий рівень – працівники бібліотек: Гадяцького, Донецького, Канівського, Одеського, Олександрійського, Самбірського, Теребовлянського училищ культури, Калуського і Київського коледжів.Рис.2. Стаж роботи завідувачів бібліотек, років/осіб
Для поширення передового досвіду, обміну думками, інноваціями, на базі бібліотек проводяться семінари і конференції з проблем бібліотечно-інформаційної роботи, а саме:

 • семінари для завідувачів бібліотеками НЗ І–ІІ р. а. : «Імідж бібліотеки навчального закладу» у Гадяцькому училищі та «Атестація бібліотечних працівників» у Теребовлянському училищі культури;

 • семінар для завідувачів бібліотеками НЗ І р. а. (Одеське училище);

 • конференція «Навчальна переддипломна практика студентів бібліотечного відділення основна складова практичної підготовки майбутніх фахівців» у Донецькому училищі.

 • на базі Олександрійського училища в рамках програми «Бібліоміст» для студентів і викладачів спеціальності «Бібліотечна справа» проводився семінар-тренінг.

Всі вищезгадані заходи відбулися у 2009–2012 роках.

Бібліотеки ВНЗ 1–2 р. а. культури і мистецтва мають достатню кількість фахових періодичних видань, необхідних для забезпечення навчального процесу. Найбільше назв періодичних видань передплачують бібліотеки: Гадяцького (60) і Теребовлянського (54) училищ культури. Усі Бібліотеки передплачують професійні журнали «Шкільна бібліотека», «Библиотека», «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Вісник книжкової палати» та інші.

На запитання «Чи бажаєте отримувати методичні матеріали, підготовлені бібліотекою КНУКіМ» всі респонденти відповіли «так». Серед найбільш запитуваних були методичні матеріали:


 • Методичні рекомендації з бібліографічного опису,

 • Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних посібників,

 • Оформлення документів за допомогою Microsoft Word: пам’ятка користувачу,

 • Бібліографічний покажчик до Дня української писемності і мови,

 • Інформаційні бюлетені з проблем вищої школи для професорсько-викладацького складу «Освітні інновації» та «Наукові інновації».

 • Календар знаменних і пам’ятних дат 2012 року.

Визначаючи напрямки, з яких існує потреба у додаткових методичних консультаціях, респонденти обрали:

 • створення електронного каталогу,

 • облік фонду (сумарний та індивідуальний),

 • облік підручників,

 • комп’ютеризація бібліотеки.

Провівши дане анкетування, ми ще раз переконалися в тому, що наша співпраця приносить конкретні результати, є потрібною. Зважаючи на ваші пропозиції, зауваження і побажання, будемо намагатися зробити нашу спільну роботу ефективнішою.

Вважаємо за необхідне відзначити бібліотеки, які надіслали найбільш змістовні і повні відповіді на всі запитання анкети, а саме: Гадяцького, Донецького, Канівського, Одеського, Олександрійського, Самбірського, Теребовлянського, Тульчинського училищ, Калуського та Київського обласного коледжів культури.

Враховуючи досягнення окремих бібліотек училищ і коледжів культури з певних напрямків роботи, бібліотечним працівникам радимо вивчати та впроваджувати в роботу передовий досвід колег.

Дякуємо за співпрацю!