Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека Проблеми розвитку інформаційного простору України каталог книжково - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 220.79kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека... 1 169.91kb.
Міністерство культури України Київський національний університет... 1 132.85kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека 1 142.46kb.
Про проведення ІІІ всеукраїнської науково-технічної виставки «Майбутнє... 1 138.34kb.
Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека... 1 176.71kb.
Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу пошуково дослідницьких... 1 70.55kb.
Київський національний університет культури І мистецтв наукова бібліотека... 1 348.95kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека... 2 411.18kb.
Міністерство культури України Київський національний університет... 3 561.91kb.
Пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови Київський національний університет... 1 95.18kb.
Календарно-тематичне планування Ideen 2 164 Stunden 2 525.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека Проблеми розвитку - сторінка №1/1


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека
Проблеми розвитку інформаційного простору України
КАТАЛОГ

книжкової виставки

до Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи»


Київ – 2013
Укладач А. В. Мальшакова

Відповідальна за випуск І. Л. МаловськаПроблеми розвитку інформаційного простору України : каталог книжкової виставки до Всеукр. наук.-практ. конф. «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи» / уклад. А. В. Мальшакова ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2013. – 27 с.
Каталог містить опис видань, представлених на книжковій виставці до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи», що проходила в Інституті журналістики та міжнародних відносин КНУКіМ 18–19 квітня 2013 р.

Всі джерела, представлені на виставці, відібрані з електронного каталогу бібліотеки університету. Для зручності пошуку пропонуються шифри документів та вказується їх місцезнаходження.

Зміст


 1. Інтеграція журналістики України у світовий інформаційний простір…………………………………5

 2. Місце реклами в інформаційному просторі України…............................11

 3. Видавнича діяльність як складова функціонування інформаційного простору……………………………...18

Додаток 1………………………………………....20

 1. Інтеграція журналістики України у світовий інформаційний простір
 1. Бойд Е. Ефірна журналістика : Технології виробництва ефірних новин / Е. Бойд ; пер. з англ. О. О. Колот ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 429 с.

ББК Ч603

Б77 1. Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : Монографія / Л. Є. Василик ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 415 с.

ББК Ч601.06+С55.58

В19 1. Гурбанська А. І. Українська повість 60-80-х років ХХст. : проблеми поетики : навч. посіб. / А. І. Гурбанська. – К. : Вид-во КНУКіМ, 2008.­ – 143 с.

Ш5(4Укр.) 6

Г-95 1. Гурбанська А. І. Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років ХХст. : монографія. – К. : Вид-во КНУКіМ, 2008. – 374 с.

Ш5(4Укр.) 6

Г-95 1. Соціальні комунікації : матеріали Всеукр. наук. конф. «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київ, 26-27 квітня 2012 р. / голов. ред. А. І. Гурбанська ; ред.-упоряд. С. Д. Безклубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во культури України, КНУКіМ. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 214 с.

ББК С55.74я54

С693 1. Етика в редакційному повсякденні : німецька пресова рада. – К. : Академія Української Преси: К.І.С.: Фонд Фрінріха Науманна «За свободу», 2010. – 231с.. – (Практична журналістика).

ББК Ч601+Ю715.4

Е881 1. Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за спец. «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування» / В. О. Жадько ; М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Жадько В.О., 2005. – 348 с.

ББК Ч601я73

Ж178 1. Журналістика в піарі та піар у журналістиці : [навч. посіб.]. – К. : Грамота, 2010. – 286 с.

ББК Ч601я73+Ч600.6я73

Ж92 1. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2005. – Вип.13. – 635 с.

ББК Ч601.3(4УКР)я43+Ч602.3(4УКР)я43

З-415 1. История печати : Антология. Т. ІІІ. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 271 с. – (Классика журналистики).

ББК Ч610.3(0)

И907 1. Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К. : Освіта України, 2011. – 287 с.

ББК Ч601.4я7

І-20 1. Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, що навчаються за спец. «Журналістика»/ В.О. Карпенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т журналістики. – К. : Нора-прінт, 2002. – 347 с.

ББК Ч601я73

К262 1. Каппон Р. Д. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : Професійний порадник /  Р. Дж. Каппон ; пер. з англ. А. Іщенко. – 2005. – 158 с.

ББК Ч601

К204 1. Кібл Р. Журналістська етика : На замовлення проекту ЄС «Жорна» / Р. Кібл ; пер. з англ. Д. І. Смоляк ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – 188с.

ББК Ч601

К381 1. Крейг Р. Інтернет-журналістика : Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : КМ Академія, 2007. – 323 с.

ББК Ч601

К791 1. Ла Р. В. Вступ до практичної журналістики (з докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині) : [навч. посіб.] / Вальтер Ла Рош. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2005. – 229 с.

ББК Ч601я73

Л12 1. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 511с.

ББК Ч601

М69 1. Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

ББК Ч60я2+С55.57я2

П88 1. Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; пер. з англ. М. Марченко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевчекнка. – К., 2007. – 150 с.

ББК Ч601

Р39 1. Романчук О. К. Системний аналіз у журналістиці : навч. посіб. / О. К. Романчук ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Універсум, 2008. – 311 с.

ББК Ч601я73

Р697 1. Романюк М. М. Оратаї журналістської ниви : Українські редактори, видавці, публіцисти. / М. М. Романюк. – Львів, 2004. – Кн. 2. – 238 с.

ББК Ч601.3(4УКР)-8

Р697 1. Словник журналіста : Терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. Бідзілі ; М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 223 с.

ББК Ч601я2

С482 1. Тимошик М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР (1986-1991) : монографія / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 238 с.

ББК Ч602.3(4УКР)

Т417


 1. Халер М. Інтерв’ю : [навч. посіб.] / М. Халер ; за заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси, 2008. – 403с.

ББК Ч601я73

Х171


 1. Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / М. Халер. – К. : Академія Української Преси, 2006. – 307 с.

ББК Ч601я73+Ч231я73

Х-171


 1. Яковець А. В. Телевізійна журналістика : Теорія і практика / А. В. Яковець. – К. : КМ Академія, 2007. – 239 с.

ББК Ч603.2я73

Я471 1. Місце PR та реклами в інформаційному просторі України
 1. Антипов К. В. Паблик рилейшнз для коммерсантов : учеб.-практ. пособие / К. В. Антипов, Ю. К. Баженов. – М. : Изд. дом «Дашков и К», 2000. – 131 с.

ББК У050я73

А721 1. Берегова О. М. Культура та комунікація : дискурси культуротворення в Україні XXI ст. : монографія / О. М. Берегова ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – 175 с.

ББК Ч111(4УКР)

Б484 1. Березкина О. П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы / О. П. Березкина. – М. : Питер, 2009. – 206c.

ББК У050

Б484 1. Владимирська А. О. Реклама : навч. посіб. /  А. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 332 с.

ББК У050я73

В574 1. Головлева Е. Л. Основы рекламы : учеб. пособие / Е. Л. Головлева. – М. : Ростов-на-Дону : Моск. гуманит. ин-т : Феникс, 2003. – 316 с. – (Высшее образование).

ББК У050я73

Г612 1. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз / Э. Грин ; Э. Грин ; пер. с англ., под ред. А. Н. Андреевой. – 2-е изд. – СПб. : Нева, 2003. – 222 с. – (Современный бизнес).

ББК У050

Г85 1. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR : практ. рек. / М. В. Гундарин. – СПб. : Питер, 2007. – 368 с.

ББК У050+С55.57

Г948 1. Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д.Игнатьев, А. Бекетов ; Газпромбанк ; Межрегионгаз. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 496 с.

ББК У050я20+Ч600.6я20

И266 1. Катлин С. М. Паблик рилейшнз : Теория и практика : учеб. пособие : пер. с англ. /  С. М. Катлин, А. Х. Сентер, Г. М. Брум. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2001. – 614 с.

ББК У050

К295 1. Китчен Ф. Паблик рилейшнз : принципы и практика : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 350400 «Связи с общественностью» / Ф. Китчен ; пер. с англ. Б. Л. Еремина ; Международная рекламная ассоциация. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 444 с.

ББК У050я73

К456 1. Коль А. Робота з мас-медіа : Експрес-курс /  А. Коль. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2005. – 216 с.

ББК Ч60+У050

К62 1. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз : учеб. для студ. высш. заведений образования / В. Г. Королько. – М. ; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2002. – 527 с. – (Образовательная л-ра).

ББК У050я73

К683 1. Куліш А. Практика PR по-українському : Щоденні поради PR-початківцям / А. Куліш. – К., 2005. – 336 с.

ББК У050

К903 1. Куліш А. PUBLIC RELATIONS : для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень / А. Куліш. – 4-те вид., змін. і доп. – К., 2004. – 125 с.

ББК У050я7

К903 1. Курбан О. В. Діагностика та моделювання PR процесів : монографія / О. В. Курбан. – К. : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с.

ББК С55.56+У050+Ч60

К93 1. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. – К. : Дакор, 2002. – 500 с.

ББК У050+С55.57

М748 1. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с. – (Альма-матер).

ББК У050я73

М748 1. Ольшевский А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. – СПб. : Питер, 2003. – 426 с. : a-ил.

ББК У050

О-568


 1. Пашкевич М. Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській культурі : автореф. дис. ...канд. культурології: (26.00.01) /  М. Ю. Пашкевич ; наук. кер. О. В. Кундеревич ; офіц. оп. О. М. Берегова, І. В. Петрова ; КНУКіМ. – К., 2011. – 20 с.

УДК [659.443+7.91](477)

ББК Щ34р4+У050р4+Ч11кр4

П222


 1. Поплавський М. М. Азбука Паблік Рілейшнз : підруч. для вузів культури / М. М. Поплавський. – К. : Такі справи, 1997. – 319 с.

ББК У050я73

П577 1. Поплавський М. М. Проблеми розвитку паблік рілейшнз в історичному аспекті / М. М. Поплавський // Питання культури півдня України. – 1998. – С. 3-7.

ББК Ч114(4УКР)+С55.58

П352 1. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 327 с.

ББК У050я73

П653 1. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов. – 6-е изд., доп. – М. ; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2005. – 638 с.

ББК У050

П653 1. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением /  Г. Г. Почепцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Центр, 2003. – 317 с.

ББК У050+С55.57

П653 1. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации /  Г. Г. Почепцов. – М. ; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2003. – 651 с.

ББК С55.57

П653 1. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія. – К. : МАУП, 2003. – 238 с. : a-іл.

ББК У050+С55.57

П12 1. Румянцев А. П. Міжнародна торгівля послугами : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 110 с.

ББК У584.3я7

Р865 1. Румянцев А. П. Світовий ринок послуг : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. економ. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). – К. : ЦУЛ, 2006. – 451 с.

ББК У584.3я73

Р865 1. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : учебник /  И. М. Синяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 414 с.

ББК У050я73

С389 1. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І. Ю. Слісаренко ; МАУП. – К. : МАУП, 2001. – 102 с.

ББК У050я73

С477 1. Шейнов В. П. Пиар «белый» и «черный» : Технология скрытого управления людьми /  В. П. Шейнов. – М. ; Минск : АСТ : Харвест, 2005. – 671 с.

ББК Ю953+У050

Ш398 1. Видавнича справа як складова функціонування інформаційного простору
 1. Овчінніков В. С. Історія книги : Еволюція книжкової структури / В. С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 419 с.

 2. Партико З. В. Загальне редагування : нормативні основи : навч. посіб. / З. В. Портико – Львів : Афіша, 2009. – 160 с.

 3. Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 271 с.

 4. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 135 с.

 5. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. «Журналістика», «Видавнича справа та редагування» / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004. – 223 с.

 6. Тимошик М. С. Видавничий бізнес : Погляд журналіста, видавця, вченого / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 327с.

 7. Тимошик М. С. Історія видавничої справи : підруч. для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за спец. «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування» / М. С. Тимошик. – 2-ге вид., випр. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 495 с.

 8. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 559 с.

 9. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування : тексти лекцій для студ. від-ня «Видавнича справа та редагування» / В. Е. Шевченко. – К. : Київський університет, 2005.– 254 с.

Додаток 1
Додаткові видання за темою конференції із фондів наукової бібліотеки КНУКіМ


 1. Варакута С. А. Связи с общественностью : учеб. пособие / С. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 245 с. – (Вопрос-ответ).

ББК У050я73+Ч600.6я73

В18 1. Видавництва України від «А» до «Я» : зб. призначений для фахівців видав. ринку України. – К. : Видав. центр "Болгов", 2002. – Вип. 1. – 126 с.
 1. Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – К. : Видав. центр КНУКіМ, 2010. – Вип.22. – 180 с.

ББК Щ.00я54

В535 1. Владимирська А. О. Реклама : навч. посіб. /  А. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 332 с.

ББК У050я73

В574 1. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2009. – 382 с.

ББК Ш400я2+Ч601я2

Г44 1. Гречихин А. А. Вузовская учебная книга : Типология, стандартизация, компьютеризация : учеб.-метод. пособие в помощь авт. и ред. / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. – М. : Логос : МГУП, 2000. – 255 с.

 2. Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя : пер. с англ. / Груман Гален, Ассади Барбара, Антон Келли. – СПб. : Диалектика, 2003. – 861 с.

 3. Динерштейн Е. А. Российское книгоиздание (конец XVIII - XX в.) : избр. ст. – М. : Наука, 2004. – 525 с. – (Книжная культура в мировом социуме : Теория, история, практика).
 1. Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Александров. – О. : Астропринт. – Вип. 14 : Реклама та PR у сучасному світі. – 2012. – 272 с.

ББК Ч60я543

Д44 1. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнародної наук-практ. конф., Київ, 20-22 травня 2008 р. / [наук. ред. М. С. Слободяник, Г. В. Власова] ; М-во освіти і науки України ; М-во культури і туризму України ; ДАКККіМ ; Ін-т держ. управління та інформаційної діяльності. – К., 2008. – 254 с. 1. Дроздова О. В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини XIX - початку XX століття : монографія. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159 с. 1. Енциклопедія видавничої справи. – Х. : Прапор, 2008.– 319 с. 1. Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування". – К. : Жадько В.О., 2005. – 348 с. 1. Заремба О. С. Видавнича та бібліотечна діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині (1918-1939). – К. : Логос, 2006. – 175 с.

 2. Законодавчі та нормативні документи у сфері видавничої та бібліотечної справи : темат. Добірка / [уклад. Т. Ю. Жигун ; відп. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса]. – К. : Кн. палата України, 2011. – 398 с.
 1. Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К. : Освіта України, 2011. – 287 с.

ББК Ч601.4я7

І-20 1. Книга для авторов : Как создать и издать книгу лучше, быстрее, дешевле. – М. : Изд. дом «Дашков и К», 2001. – 383 с. 1. Ковальчук В. М. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М. П. Балліна (1829-1904) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (07.00.08). – 22.12.2005. – К., 2005. – 18 с. 1. Комаров Е. И. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности : учеб.-метод. пособие для системы повышения квалификации / Е. И. Комаров, Н. П. Маковеев. – М. ; М. : Логос : МГУП, 2000. – 239 с.
 1. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз : учебник для студ. высш. заведений образования / В. Г. Королько. – М. ; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2002. – 527 с. – (Образовательная л-ра).

ББК У050я73

К683 1. Кочубей Л. О. ПР-технології у виборчій кампанії 2004 року / Л. О. Кочубей // Питання культурології. – 2005. – Вип.21. – С. 63-64.

ББК Ч11я543+Ф3(4УКР)68

П12 1. Кундеревич Е. В. Экологическая этика, PR и реклама / Е. В. Кундеревич // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів. – 2008. – Ч.2. – С. 202-207.

ББК Ч711.37+У050+Ю715.9

Ф947 1. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги : практ. руководство. – М. : Логос, 2002. – 223 с. 1. Настольная книга издателя. – М. ; М. : АСТ : КРПА «Олимп», 2004. – 812 с.

 2. Новикова И. Ю. Издательская деятельность : бухучет и налогообложение. – М. : Современная экономика и право, 2000. – 94 с. 1. Олійник О. С. Індустріалізація культури : Теоретична розвідка. – К., 2008.– 173 с.

 2. Оуэн Л. Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения : Практ. руководство для издателей России. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 215 с.

 3. Пикок Д. Издательское дело : Книга от замысла до упаковки. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во ЭКОМ, 2002. – 421 с.

 4. Прикладна політологія : навч. посіб. / за ред. В. П. Горбатенка. – К. : Видав. центр «Академія», 2008. – 472 с. – (Альма-матер).

ББК Ф0я73

П759 1. Публіцистика. Масова комунікація : Медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

ББК Ч60я2+С55.57я2

П88 1. Райс Э. Позиционирование : битва за узнаваемость / Э. Райс, Д. Траут ; Э. Райс, Траут Дж. ; пер. с англ. С. Жильцова ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001. – 249 с. – (Деловой бестселлер).

ББК У050

Р185 1. Рекламная деятельность : учебник для студ. высш. учебн. заведений. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. дом "Дашков и К ", 2003. – 362 с.

ББК У050я73

Р361


 1. Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика". – М. ; М. : Аспект Пресс : Изд-во Моск. ун-та, 2001.– 259 с. 1. Український Best : Вершини. Красне письменство. Софія. Обрії. Енциклопедія. Дитяче свято. Візитівка. – К. : Книжник-Review : Райдуга, 2003. – 256 с.– (Книжка року : 2002) 1. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 278 с. – (Альма-матер).

ББК У050.2я73+Ю715.4

Х-658 1. Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський ; за ред. Є. І. Ходаківського. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 663 с.

ББК Ю959я73

Х-69 1. Черняков Б. И. Фотография в изобразительной журналистике: генезис технических и творческих возможностей : монография / Б. И. Черняков ; М-во образования Украины ; Ин-т системных исслед. образования. – К., 1996. – 119 с.

ББК Ч601+Щ16

Ч-498


 1. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування : Тексти лекцій для студ. від-ня «Видавнича справа та редагування». – К. : Київський університет, 2005. – 254 с.

 2. Шмельков Д. М. Концепція організації зовнішнього рекламно-інформаційного середовища столиці України міста Києва /  Д. М. Шмельков // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції. – 2005. – Вип.3. – С. 361-369.

ББК У050я43+Ж18я43

Р361


 1. Эриашвили Н. Д. Теоретико-методологические основы книгоиздательского маркетинга. В 2-х ч. Ч.1. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 621 с.

 2. Эффективное книгоиздание : сб. ст.– М. : Весь Мир, 2002. – 144 с.

 3. Якимович Ю. К. Мир печати : популярный иллюстрированный словарь-справочник. – М. : Дограф, 2001. – 295 с.