Комунальне підприємство Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: > Найменування. 1 25.18kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 81.35kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.14kb.
1 Найменування: Комунальна установа Міська клінічна лікарня екстреної... 1 256.32kb.
Ку «Сумська міська клінічна лікарня №4» Ідентифікаційний код за єдрпоу... 1 34.82kb.
Київська міська клінічна лікарня n° 1 1 37.92kb.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського 1 189.61kb.
№2 від 20 червня 2011 року 1 53.77kb.
№1 від 03 березня 2011 року 1 54.08kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 67.81kb.
Реєстр «топ100 в медицині» 2012 року Категорія «Практикуючі лікарі» 4 513.13kb.
Інформація стрийського міськрайонного управління юстиції про зареєстровані... 7 1359.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Комунальне підприємство Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева - сторінка №1/6


Комунальне підприємство Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева
ЗАТВЕРДЖЕНО
ВІД "24" січня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Мороз Б.М.

м.п.

Документація конкурсних торгів

на закупівлю

«Препарати лікарські»

ДКПП (016-97) 24.42.1.

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Львів - 2011

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р., N 2289-VI (далі - Закон)Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Комунальне підприємство Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева

- місцезнаходження:

Україна, 79019 м. Львів, вул. Ужгородська, 1

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря по медичній частині, Мороз Борис Михайлович, тел: (0322) 72-37-33

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Препарати лікарські (24.42.1.)


-вид предмета закупівлі:

Препарати лікарські згідно МТВ.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Україна, 79019 м. Львів, вул. Ужгородська, 1

839 найменувань

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

З моменту укладення договору та до кінця 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно додатку 1 до цієї документації.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 11 год. 30 хв 09.02.2011 р.».


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

- форми пропозиції конкурсних торгів (згідно Додатку 1 цієї документації);

- Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист про його згоду з основними умовами договору про закупівлю складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.

Учасник визначає ціни на товар, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат (з врахуванням п.5.1.7. Закону України "Про податок на додану вартість" та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 року №1949 щодо звільнення від оподаткування ПДВ лікарських засобів та медичного обладнання, зареєстрованих та допущених до застосування в Україні., та Постанови Кабінету Міністрів України від «17» жовтня 2008р. №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:

1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка про механізми і обладнання, необхідні для поставки товару (інформація про наявність автотранспорту для реалізації товару).2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Відомості у довільній формі про працівників, які будуть здійснювати поставку товару.3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори. Відомості повинні підтверджуватися копіями договорів в кількості не менше двох від установ де постачались аналогічні товари. Замовниками згідно договорів можуть бути установи державної або приватної форми власності.4. наявність фінансової спроможності:

4.1.Копія фінансового звіту за попередній звітній період (“Баланс”, “Звіт про фінансові результати”) завірений печаткою учасника.

4.2. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів завірений печаткою учасника (уразі якщо учасник згідно законодавства не зобов’язаний здавати дану форму звіту подається довідка в довільній формі в викладенням причин).б) Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:

1) Оригінал (або у формі нотаріально посвідчена копії) довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати обов’язкових податків і зборів в Україні чинна на момент розкриття;

2) Довідка про те, що учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення або учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

3) Копія Статуту або іншого установчого документу.

4) Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

5) Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

7) Копія паспорту (для фізичних осіб).

8) Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку.

9) Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. (довідка чинна на момент розкриття, але не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).в) Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

1) Довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар;

2) Довідка в довільній формі про гарантії залишкового терміну придатності товару не менше як 85% від загального терміну придатності.

3) Гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги що проводиться 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева.

4) Наявність відповідного дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю. (Копія ліцензії на оптову торгівлю лікарськими препаратами).

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним препарату та препарату, що визначена в технічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 28. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поділ на лоти не передбачається даною документацією конкурсних торгів.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 79019 м. Львів, вул. Ужгородська, 1, кабінет заступника головного лікаря

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

09.02.2011 року, до 10:00, особисто або поштою.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

79010, м. Львів, вул. Чернігівська, 7, кабінет заступника головного лікаря.


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Дата 09.02.2011 року. Час 11 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або довіреність.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Методика оцінки

Критерієм оцінки є «Ціна».

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

І.Предмет договору.

1.1 Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує препарати лікарські (далі - „товар"), визначений в асортименті та за ціною, яка зазначені у специфікації що є невід’ємною частиною договору про закупівлю на умовах DDP Інкотермс-2000 (місце поставки за адресою замовника).

1.2 Найменування товару.

1.3 Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. Ціна договору.

2.1 Ціна договору без ПДВ

Ціни на товар встановлюються в національній валюті України

2.2 Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків .

ІII. Порядок здійснення оплати

Замовник здійснює за поставлений товар на підставі виставленого рахунку на умовах відстрочки платежу на термін не більше 30 календарних днів з моменту поставки товару.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цього товару.

При виникненні бюджетних зобов'язань проплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Поставка товару

5.1 Строк (термін) поставки товару (до кінця грудня 2011 р.)

5.2 Місце поставки товару

VІ. Права та обов'язки сторін

VІІ. Відповідальність сторін

ІX. Вирішення спорів

X. Строк дії договору. Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2011р.

XІ Інші умови

XІІ Додатки до договору

XІІІ Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

(основні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів на які учасник погоджується подаючи свою пропозицію конкурсних торгів)наступна сторінка >>