Конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо організації діяльності міжвідомчих координаційно-методичних... 1 186.07kb.
Україна фастівська районна міжвідомча координаційно- методична рада... 1 182.72kb.
Рішення №3 Білгород-Дністровський 27 березня 2013 року 1 45.97kb.
Розпорядження головирайонноїдержавноїадміністрації 14. 06. 2013 №138... 1 100.39kb.
Інформація про стан виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої... 1 34.33kb.
Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової... 5 1292.65kb.
Інформація про роботу Оржицької районної міжвідомчої координаційно-методичної... 1 23.75kb.
Законодавство з питань виборів депутатів місцевих рад, а також сільських... 4 774.57kb.
Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової... 1 236.84kb.
Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової... 2 553.01kb.
Методичні рекомендації Щодо гарантій для депутатів місцевих рад,... 1 54.87kb.
Наказ №4 м. Вінниця Про підсумки проведення ІІІ етапу ХІІ міжнародного... 1 68.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад - сторінка №1/3


Зміст

Вступ……………………………………………...…………...2

1. Організаційні документи проведення обласного огляду –конкурсу на кращу організацію роботу МКМР з правової освіти населення ……………………………………………3

2. Довідка про результати огляду - конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення……………...9

3. Матеріали роботи Кременчуцької міської МКМР з правової освіти населення . …….………………………….19

4. Матеріали роботи Кобеляцької районної МКМР з правової освіти населення……………………… .…….......30

5.Документи діяльності Шишацької районної МКМР з правової освіти населення………………………………………….................57

Вступ

Сьогодні як ніколи гостро стоїть питання формування високої правової культури населення, що має стати домінантним у діяльності правової держави. Головною мотивацією у досягненні цієї мети повинно бути одне: кожен громадянин має знати про свої права та поважати права інших, вміти законними шляхами їх захистити, усвідомлювати свої обов’язки.

З року в рік консолідації зусиль усіх державних органів та недержавних інституцій, серед яких провідне місце займає юстиція, дає свої позитивні результати – для пересічного громадянина Закон стає не абстрактним поняттям, а невід’ємною складовою життя.

Значне місце у цій співпраці займають міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення (далі МКМР). Органи юстиції та МКМР з правової освіти населення не тільки постійно спрямовують зусилля на удосконалення, урізноманітнення форм та змісту правоосвітньої діяльності, а і вивчення та запровадження нових, прогресивних напрацювань, виявляють готовність поділитися власними доробками у цій сфері.


Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській областіНАКАЗ

м. Полтава


___року №_______
Про огляд - конкурс

на кращу організацію діяльності

міжвідомчих координаційно-методичних

рад з правової освіти населення
На виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992, Програми правової освіти населення області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08.06.2007, з метою сприяння ефективності діяльності міжвідомчих координаційно- методичних рад з правової освіти населення, підвищенню їх впливу на правоосвітній процес у регіонах
НАКАЗУЮ:


 1. Протягом І півріччя 2009 року провести обласний огляд - конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

 2. Начальнику відділу правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Полтавській області області (Зубарєвій С.В.) довести цей наказ до відома районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції.

 3. Керівництво по проведенню огляду-конкурсу, контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління юстиції у Полтавській області Кузуба А.В.

Начальник

управління Т.М. Колотілова


ПОЛОЖЕННЯ


про обласний огляд-конкурс на кращу організацію

діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад

з правової освіти населення
І. Загальні положення
1.1. Обласний огляд конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення проводиться відповідно до п.26 Програми правової освіти населення Полтавської області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08.06.2007 року.

1.2 Метою огляду-конкурсу є залучення координаційно-методичних рад з правової освіти населення до активної участі в процесах становлення в Україні демократичної правової держави, сприяння підвищенню правової культури громадян.

1.3. Положення регулює порядок проведення та підбиття підсумків Конкурсу.

ІІ. Порядок проведення конкурсу

2.1 Конкурс проводиться за участю та підтримки Головного управління юстиції, органів виконавчої влади, установ і організацій, представники яких входять до складу обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (далі – обласна МКМР).

2.2. У конкурсі беруть участь міські та районні міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення (далі - МКМР).

2.3. Для проведення конкурсу створюється організаційний комітет з членів обласної МКМР, склад якого затверджується на засіданні МКМР з правової освіти населення області.

2.4. Конкурс проводиться у два тури:
перший – відбірковий ( до 20 березня 2009 року);

другий – підсумковий (до 15 червня 2009 року).

2.5. Перший тур складається з аналізу звітів МКМР щодо проведеної роботи протягом поточного року, інших документів (матеріалів комплексних і цільових перевірок, засідань МКМР, проведених правоосвітніх заходів).

У ході відбіркового туру аналітичні матеріали розглядаються організаційним комітетом. На засіданні визначаються учасники другого туру. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом, який підписується усіма членами оргкомітету.

У ході підсумкового туру члени оргкомітету, проаналізувавши роботу МКМР заповняють картки учасників ІІ етапу огляду-конкурсу за встановленими критеріями. Визначення переможців огляду-конкурсу відбувається шляхом простого голосування членів організаційного комітету. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом, який підписується усіма членами оргкомітету. Підсумки конкурсу затверджуються на засіданні обласної МКМР.

2.6. Переможцями огляду-конкурсу вважатимуться МКМР, які досягли високих показників у правовиховній роботі з наступних питань: • створені і діють згідно до положення про координаційно-методичні ради з правової освіти, регулярність засідань, актуальність питань, розглянутих радою і по яких прийняті письмові рекомендації, організовано контроль за їх реалізацією;

 • забезпечення виконання Програми правової освіти в районі;

 • виступили ініціатором розгляду питань правового характеру на сесіях рад та в інших державних органах;

 • залучили до проведення правоосвітніх заходів найбільшу кількість працівників правоохоронних органів, юристів з різних галузей господарства;

 • проводять планомірну роботу по правовому навчанню депутатів, працівників апаратів місцевих державних адміністрацій, виконкомів міських, сільських, селищних рад, управлінь, відділів райдержадміністрацій, керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, непрацюючого населення;

 • впровадили ефективні постійно діючі форми розповсюдження правових знань /курси, правові університети, "круглі столи", олімпіади, лекторії, тощо/;

 • разом з зацікавленими установами і організаціями широко використовують лекційну пропаганду, інші форми усного інформування населення про нове у чинному законодавстві України;

 • тісно співпрацюють із засобами масової інформації і закладами культури з розповсюдження знань про державу і право, підвищення правової культури жителів району ( міста) , беруть безпосередню участь у підготовці і публікації рубрик, матеріалів, виступів на правову тематику;

 • проводять роботу по створенню громадських приймалень по наданню безкоштовних юридичних консультацій малозахищеним верствам населення, "юридичних клінік", правових центрів, гуртків та клубів, навчальних класів з поглибленим вивченням основ держави і права;

 • розробили і впровадили методичні розробки, плани, провели семінари та інші заходи методичного характеру щодо вивчення і роз"яснення діючого законодавства;

 • разом з правоохоронними органами, працюючими юристами охопили найбільшу кількість громадян заходами правовиховного характеру;

 • своєчасно інформували обласну МКМР та інші державні органи про стан правової освіти в районі.


ІІІ. Заохочення переможців конкурсу

3.1. Обласна координаційно-методична рада на базі поданих матеріалів і їх перевірки підводить підсумки огляду – конкурсу один раз на рік і визначає переможців серед районних /міських/ координаційно-методичних рад

3.2. МКМР – переможці конкурсу (перше, друге, третє місця) нагороджуються відповідно Дипломами 1-го, 2-го, 3-го ступеня обласної МКМР.

3.3. Представники органів державної влади, які входять до складу обласної МКМР, можуть встановлювати власні заохочення для переможців конкурсу або в окремих номінаціях і для окремих осіб.

3.4. Підсумки конкурсу висвітлюються у засобах масової інформації.
Начальник відділу правової роботи,

правової освіти, та державної

реєстрації нормативно-правових актів

Головного управління юстиції

у Полтавській області С.В. Зубарєва

На виконання п.26 Програми правової освіти населення Полтавської області, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 08.06.2007року, Головним управлінням юстиції у Полтавській області спільно з МКМР з правової освіти населення при облдержадміністрації проводиться обласний огляд-конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

У ході підготовки були направлені листи-пропозиції про прийняття участі у конкурсі головам районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, начальникам районних, міських, міськрайонним управлінь юстиції.

Огляд-конкурс проводився на підставі Положення про обласний огляд-конкурс на кращу організацію діяльності районних та міських координаційно-методичних рад з правової освіти населення Полтавської області, затвердженого Міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення при Полтавській обласний державній адміністрації 25.02.2009 року. На даному засіданні також затверджено Склад організаційного комітету. Згідно Положення про обласний огляд-конкурс на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, переможцями огляду-конкурсу вважатимуться МКМР, які досягли високих показників у правовиховній роботі з наступних питань: • створені і діють згідно до положення про координаційно-методичні ради з правової освіти, регулярність засідань, актуальність питань, розглянутих радою і по яких прийняті письмові рекомендації, організовано контроль за їх реалізацією;

 • забезпечення виконання Програми правової освіти в районі;

 • виступили ініціатором розгляду питань правового характеру на сесіях рад та в інших державних органах;

 • залучили до проведення правоосвітніх заходів найбільшу кількість працівників правоохоронних органів, юристів з різних галузей господарства;

 • проводять планомірну роботу по правовому навчанню депутатів, працівників апаратів місцевих державних адміністрацій, виконкомів міських, сільських, селищних рад, управлінь, відділів райдержадміністрацій, керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, непрацюючого населення;

 • впровадили ефективні постійно діючі форми розповсюдження правових знань /курси, правові університети, "круглі столи", олімпіади, лекторії, тощо/;

 • разом з зацікавленими установами і організаціями широко використовують лекційну пропаганду, інші форми усного інформування населення про нове у чинному законодавстві України;

 • тісно співпрацюють із засобами масової інформації і закладами культури з розповсюдження знань про державу і право, підвищення правової культури жителів району ( міста) , беруть безпосередню участь у підготовці і публікації рубрик, матеріалів, виступів на правову тематику;

 • проводять роботу по створенню громадських приймалень по наданню безкоштовних юридичних консультацій малозахищеним верствам населення, "юридичних клінік", правових центрів, гуртків та клубів, навчальних класів з поглибленим вивченням основ держави і права;

 • розробили і впровадили методичні розробки, плани, провели семінари та інші заходи методичного характеру щодо вивчення і роз"яснення діючого законодавства;

 • разом з правоохоронними органами, працюючими юристами охопили найбільшу кількість громадян заходами правовиховного характеру;

 • своєчасно інформували обласну МКМР та інші державні органи про стан правової освіти в районі.

На виконання Національної та обласної програм правової освіти населення у Полтавській області налагоджена належна робота по координації зусиль установ юстиції, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, засобів масової інформації, громадських організацій, навчальних закладів та закладів культури з питань правової освіти.

При проведенні конкурсу було встановлено, що в області створені та діють 25 районних та 4 міських МКМР з правової освіти населення. На конкурс були представлені матеріали 24 районними та 3 міськими МКМР з правової освіти. Не надано матеріали на конкурс Чорнухинською районною та Комсомольською міською. МКМР з правової освіти населення створені при Великобагачанській, Гадяцькій, Глобинській, Гребінківській, Диканській, Зіньківській, Карлівській, Козельщинській, Кобеляцькій, Котелевській, Кременчуцькій, Лохвицькій, Лубенській, Машівській, Миргородській, Новосанжарській, Оржицькій, Пирятинській, Полтавській, Решетилівській, Семенівській, Чутівській, Чорнухинській та Шишацькій державних районних адміністраціях. Крім того, МКМР діють при міських радах, зокрема, при Комсомольській, Кременчуцькій, Лубенській та Миргородській. Районні, міські МКМР очолюють заступники голів районних державних адміністрацій та міських рад, що сприяє більш стабільній роботі МКМР. Начальники районних, міських управлінь юстиції є заступниками голів районних, міських МКМР, а секретарями відповідних МКМР є спеціалісти районних, міських управлінь юстиції, або спеціалісти юридичного сектору райдержадміністрацій.

Спільними зусиллями членів МКМР прийняті регіональні Програми правової освіти, на виконання яких проводиться відповідна робота всіма виконавцями Програми правової освіти. Так, протягом 2008 року прийняті Програми правової освіти Гребінківського, Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького, Козельщинського, Котелевського, Лохвицького, Миргородського, Новосанжарського, Оржицького, Пирятинського, Полтавського, Семенівського, Чорнухинського та Шишацького районів та м. Миргорода. Протягом 2009 року прийняті Програми правової освіти населення Глобинського, Лубенського та Машівського районів.

Протягом 2008 року МКМР з правової освіти населення в області було проведено 118 засідань та розглянуто 342 питання. Протягом 1 кварталу 2009 року проведено 29 засіданнях, на яких розглянуто 87 питань. МКМР здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи на півріччя або рік. Питання, які розглядаються на засіданнях районних та міських МКМР стосуються роботи громадських приймалень, виконання Програми правової освіти, роботи бібліотечних закладів, роз’яснення норм чинного законодавства в засобах масової інформації, попередження безпритульності та бездоглядності, профілактики злочинності серед неповнолітніх, підсумки проведення Тижня та Місячника правових знань, інформація щодо виконання рекомендації Полтавської обласної МКМР з правової освіти населення тощо. Крім того, на виконання доручення Міністра юстиції України щодо роз’яснення законодавства України про Голодомор 1932-1933 років в Україні, дане питання розглядалося також на засіданнях районних та міських МКМР.

Багаторічним досвідом роботи Кременчуцької міської МКМР відпрацьовано дієвий комплексний підхід до організації правової освіти населення м. Кременчука, що забезпечується активною взаємодією усіх зацікавлених органів. Чітка налагоджена взаємодія цих органів забезпечує багатовекторність у роботі міської МКМР, обумовлює охоплення правоосвітньою діяльністю якомога ширшого кола населення. Завдяки спільним зусиллям членів МКМР проводиться відповідна робота з приводу виконання рекомендацій МКМР. Завдяки тісній співпраці міського управління юстиції з місцевими органами виконавчої влади проводиться активна робота з приводу виконання Програми правової освіти населення області на 2007-2010 роки, затвердженої рішенням 9-ї сесії п’ятого скликання Полтавської обласної ради від 08.06.2007 та Програми правової освіти населення м. Кременчука на 2006-2010 роки.

Діяльність міської МКМР здійснюється за наступними напрямками: робота громадських приймалень, проведення правоосвітніх заходів, виступи в засобах масової інформації, розробка методичних рекомендацій, вивчення стану правоосвітньої роботи та поширення кращого досвіду.

Кременчуцьким міським управлінням юстиції у рамках Року молоді та з метою реалізації Програми правової освіти населення м. Кременчука на 2006-2010р.р проводився конкурс на краще знання конституційного права, а також виявлення рівня знань учнями норм конституційного права, формування в учнівської молоді правової культури та правової свідомості, розвитку творчих здібностей соціально активної особистості.

Кременчуцьким міським управлінням юстиції започатковано нову форму роботи міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення - проведення виїзного засідання з метою ознайомлення з кращим досвідом правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальних закладах міста.


Виїзне засідання за участю заступників директорів шкіл з виховної роботи відбулося на базі Кременчуцького колегіуму №25, чий досвід вивчено та узагальнено Кременчуцьким міським управлінням юстиції.

Крім того, Кременчуцьким міським управлінням юстиції також започатковано нову форму надання звітності про роботу міської МКМР. Начальник Кременчуцького міського управління юстиції Проценко Н.К. у формі відеозвіту розповіла про виконання Програми правової освіти населення м.Кременчука в 2008 році. Інформація про роботу Кременчуцької міської МКМР висвітлюється в засобах масової інформації та розміщується на сайті Головного управління юстиції.

Зіньківською районною МКМР приділяється значна увага навчанню та підвищення професійного рівня знань, вмінь та навичок членів МКМР, яке проводиться під час проведення стажування. Під час проходження стажувань члени МКМР мають змогу ознайомитися з матеріалами, якими в роботі керується районна МКМР та отримати вичерпні відповіді щодо їх практичного застосування. Про проведення стажувань свідчать матеріали стажування.

Матеріали Хорольської районної МКМР містять підтвердження про направлення рекомендацій членам МКМР. Інформація про роботу районної МКМР озвучується на районному радіо.

Позитивним прикладом є робота Кобеляцької районної МКМР з правової освіти населення. МКМР активно співпрацює з службою у справах дітей та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, тому одним із актуальних питань, яке розглядається на засіданнях, стосується дотримання прав та інтересів неповнолітніх. Крім того, за ініціативою членів районної МКМР у 2008 році була прийнята Програма правової освіти Кобеляцького району на 2008-2010 роки. Програма правової освіти району передбачає виділення коштів, які спрямовуються на видання додатку до газети „Колос” - Юридичний вісник „Колоса”.

Лубенською міською МКМР ведеться фотожурнал засідань МКМР. Лубенською міською МКМР розробляються рекомендації засідань МКМР у формі брошур, які надсилаються всім членам МКМР до відома та використання в роботі.

Одним із першочергових завдань, визначених Програмою правової освіти населення Шишацького району на 2008-2010 роки, є створення умов для забезпечення населення необхідним мінімумом правових знань, починаючи з дошкільних навчальних закладів, продовжуючи планомірне вивчення правових дисциплін в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. В цьому напрямку діяльності проводиться значна кількість правоосвітніх заходів. Крім того, питання щодо проведення Місячників правових знань, проведення правових лекторіїв через створення молодіжних громадських організацій розглядаються на засіданнях районної МКМР. Значна робота у цьому напрямку проводиться районним управлінням юстиції, де сформована тематична папка з матеріалами лекцій. Одним із актуальних питань, яке розглядалось на засіданнях районної МКМР є робота громадських приймалень району. Так, при районному управлінні юстиції діє 3 громадських приймальні, в яких громадяни можуть отримати безкоштовну правову допомогу. Крім того, створена громадська приймальня при районній державній адміністрації та виїзний консультативний пункт на базі сільської ради. Рекомендації районної МКМР з правової освіти містять конкретні вказівки для виконавців Програми правової освіти.

Питання формування правої культури перебувають також у полі зору бібліотечних закладів та закладів культури районів. З метою формування правової свідомості молодих читачів в бібліотечних закладах застосовуються різні форми роботи. Крім того, бібліотечні заклади співпрацюють з управліннями юстиції. Так, при бібліотечних закладах діють правові клуби. Зокрема, при Шишацькій районній бібліотеці діє клуб «Однокласник», при Кобеляцькій районній бібліотеці клуб „Феміда”. Зіньківською районною бібліотекою ім. Короленка спільно із Зіньківським районним управлінням юстиції створено та продовжує діяти на базі Зіньківського НВК №2 правовий клуб «Феміда». Метою діяльності даного клубу є ознайомлення учнів із законами нашої держави, із змістом нормативно-правових актів, що стосуються прав та інтересів дітей, формування правового світогляду, запобігання шкідливих звичок, прищеплення здорового способу життя.

На базі Лубенської міської бібліотеки Лубенським міськрайонним управлінням юстиції організовано роботу гуртка для старшокласників по вивченню «Основ правознавства».

Крім того, питання роботи бібліотечних закладів розглядались на засіданнях МКМР. Зокрема, Карлівської, Кобеляцької, Котелевської, Кременчуцької, Машівської, Новосанжарської, Полтавської, Хорольської районних МКМР з правової освіти населення.

На засіданні Кременчуцької районної МКМР розглядалися результати районного конкурсу «На краще знання кримінального права». На засіданні Зіньківської районної МКМР розглядалися результати огляду – конкурсу на кращу організацію правоосвітньої роботи, про свідчать наявні матеріали.

При опрацюванні матеріалів, які були подані на огляд-конкурс встановлено, що у роботі територіальних МКМР є як і певні досягнення, так і недоліки. Так, значна кількість рекомендацій, що стосуються виконання регіональних Програм правової освіти, не включають всіх виконавців Програми правової освіти. Крім того, значна кількість порушень стосується ведення діловодства МКМР. Так, відповідно до Методичних рекомендацій Головного управління юстиції з організації діяльності міжвідомчих координаційно-методичних з правової освіти населення, в матеріалах справи повинні бути в наявності листи членам МКМР, регламент засідання, порядок денний, протокол засідання, списки присутніх, тексти доповідей та рекомендації прийняті на засіданнях МКМР. У рекомендаціях МКМР виконавцями повинні бути не лише територіальні управління юстиції, а й органи виконавчої влади, які повинні здійснювати діяльність щодо виконання рекомендацій. Крім того, слід звернути увагу, що не слід розглядати однотипні питання на засіданнях МКМР, наприклад, стан виконання Програми правової освіти за 4 квартал та за рік. При обговоренні питань на засіданні МКМР слід звертати увагу на більш широкий спектр діяльності МКМР і виносити питання на розгляд, які стосуються не лише діяльності територіальних управлінь юстиції. Плани роботи МКМР слід затверджувати не на початку року, а в кінці.

За результатами огляду-конкурсу, слід відмітити що в області здійснюється цілеспрямована правоосвітня діяльність, що має на меті підвищення рівня правової культури населення.

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при Полтавській обласній державній адміністрації, вивчивши надані матеріали, вирішила вважати переможцями огляду-конкурсу серед міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення Полтавської області: • Кременчуцька міська МКМР – 1 місце;

 • Лубенська міська МКМР – 2 місце;

Серед районних МКМР з правової освіти:

 • Кобеляцька районна МКМР – 1 місце;

 • Шишацька районна МКМР - 2 місце;

 • Хорольська районна МКМР – 3 місце.

наступна сторінка >>