Конкурс «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Укладач: Шереметова О. А., вихователь-методист 3 589.22kb.
Наказ №843 Про проведення дослідно-експериментальної роботи зі створення... 1 166.73kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові... 4 772.61kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
Різновиди здоров’язбережувальних технологій в сучасній дошкільній... 1 129.66kb.
Творча группа «Навчання для майбутнього» Саклад творчої групи Беспалова... 1 11.68kb.
I – III ступенів №7 Впровадження педагогічних технологій в навчально-виховний 1 97.63kb.
Навчально-тематичний план курсів заступників директорів з виховної... 3 544.13kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Заходи щодо реалізації Державної цільової програми впровадження у... 1 79kb.
Картка адміністративної послуги видача виписки з Єдиного державного... 5 1114.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурс «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес - сторінка №1/1


Додаток 3

Положення про конкурс

«Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес


 1. Загальні положення

  1. Конкурс «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу» (далі — Конкурс) організовано з метою:

 • стимулювати оволодіння вчителями здоров’язбережувальними технологіями;

 • поглибити знання вчителів про упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу для збереження та зміцнення здоров’я учнів;

 • підтримати ініціативу вчителів щодо розроблення та впровадження у навчально-виховний процес здоров’язбережувальних технологій;

 • виявити та підтримати творчі педагогічні ідеї та знахідки;

 • сприяти професійній самореалізації освітян;

 • поширювати сучасні педагогічні технології та ідеї організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу;

 • сприяти обміну перспективним досвідом роботи;

 • ознайомити читачів журналу «Заступник директора школи» з доробками найкращих учителів України.

1.2. Організатором Конкурсу є напрям «МЦФЕР:Освіта» Видавничого дому Міжнародного центру фінансово-економічного розвитку.

1.3. Безпосередню роботу з проведення конкурсу здійснює редакція журналу «Заступник директора школи».

1.4. Конкурсні роботи редакція приймає з 28 січня по 17 червня 2013 року.

2. Учасники конкурсу та роботи, які беруть участь у Конкурсі

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2. Для участі у Конкурсі приймаються авторські розробки щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу з фотографіями, які ілюструють розробку.

2.3. Тематика конкурсних матеріалів не обмежується. Вони можуть висвітлювати як цілісну систему впровадження здоров’язбережувальних технологій, так і окремі її складові.

2.4. Робота, надіслана на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (групи учасників) і не суперечити загальновизнаним вимогам і нормам та чинному законодавству України.

2.5. Відповідальність за дотримання авторського права несе автор матеріалу згідно з чинним законодавством України.

3. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців

3.1. Конкурс проводиться в один етап.

3.2. Для оцінювання конкурсних робіт формується конкурсна комісія, до складу якої належать провідні спеціалісти системи загальної середньої освіти України.

3.3. Найкращі роботи та переможців визначає конкурсна комісія.

3.4. Конкурсна комісія оцінює матеріали, надіслані на Конкурс, за такими критеріями:

  • актуальність, оригінальність;

  • практична значимість, технологічна можливість упровадження у різних психолого-педагогічних умовах;

  • культура методичного оформлення матеріалів (глибина розкриття обраної теми; структурованість, логічність і технологічна грамотність матеріалів; доцільність використання методико-педагогічної термінології; простота викладу тощо).

3.4. За найкращі конкурсні роботи переможці та лауреати отримають дипломи, подарунки, а їхні роботи будуть опубліковані у журналі «Заступник директора школи».

3.5. Переможці Конкурсу отримують Почесні дипломи від напряму «МЦФЕР:Освіта» Видавничого дому МЦФЕР та цінні подарунки.

3.6. Організатори мають право засновувати номінації та додаткові подарунки. Допускається заснування та вручення призів партнерами Конкурсу, а також участь зацікавлених організацій у врученні призів і благодійних подарунків навчальним закладам — учасникам Конкурсу.

4. Умови участі у Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі учасникам необхідно надіслати до редакції журналу «Заступник директора школи»:

 • заявку про участь у Конкурсі визначеного зразка;

 • матеріали конкурсної роботи в електронному вигляді;

 • фотографії у форматі TIFF або JPG.

4.2. Заявка про участь у Конкурсі є підтвердженням того, що учасник погоджується з умовами його проведення.

4.3. Усі рішення з питань, необумовлених цим Положенням, редакція журналу «Заступник директора школи» та конкурсна комісія ухвалюють у робочому порядку, урахувуючи інтереси учасників Конкурсу.


 1. Контактна інформація для учасників Конкурсу

ТОВ «МЦФЕР-Україна»,

Конкурс журналу «Заступник директора школи»

вул. Марини Раскової, 11-А, а/с 170,
м. Київ, 02660, тел.: 0(44) 586-56-06

e-mail: zavuch@mcfr.com.ua

ТОВ «МЦФЕР-Україна»

Конкурс журналу

«Заступник директора школи»

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу»
Прошу прийняти мою роботу до участі в конкурсі «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу». З умовами проведення Конкурсу ознайомлений (-на).

Назва роботи: ___________________________________________________________Інформація про учасника:

ПІБ: __________________________________________________________________

Місце роботи (назва закладу, його адреса): __________________________________

Посада: ________________________________________________________________

Телефон (код міста обов’язково): _______________.

Поштова адреса для листування (індекс обов’язково): _________________________

E-mail: _________________________________________________________________

_____________

(дата)

______________

(підпис)


Орієнтовний план конкурсної роботи
1. Назва.

2. Актуальність методичної розробки.

3. Цілі розробки з упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.

4. Застосовані технології.

5. Очікувані результати.

6. Розробки занять за допомогою здоров’язбережувальних технологій.7. Додатки.
Правила оформлення конкурсних робіт


 • Матеріали конкурсної роботи мають бути набрані у текстовому редакторі MSWord та пред’явлені на електронному носії або надіслані електронною поштою.

 • До матеріалів бажано додавати ілюстрації: презентації, фотографії, рисунки, схеми тощо.

 • Растрові зображення ілюстрацій мають бути збережені без стискання у форматах TIFF чи JPG (роздільна здатність 300 dpi), векторна графіка — у форматі EPS (версії 8.0). Текст повинен містити посилання на кожну ілюстрацію.

 • Таблиці потрібно подавати з назвами та посиланнями на них у тексті. Дані таблиць мають бути вивірені.

 • Якщо автор користується спеціальною термінологією, у тексті або у виносці треба дати пояснення до неї.

 • Бажано не послуговуватись у тексті різними шрифтами. Смислові наголошення у тексті роблять прямим напівжирним шрифтом чи курсивом.