Конкурсу «Учитель року 2013» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Конкурсу «Учитель року 2013» - сторінка №1/1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКАМИ

районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»
(Розроблено Барським районним методичним кабінетом на основі методичних рекомендацій щодо проведення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ-2012», підготовлених Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників)
Досвід людини - сукупність практично засвоєних знань, умінь і навичок. Об'єктивним джерелом досвіду є циклічне повторення будь-якої діяльності. Специфічні види діяльності (виробнича, пізнавальна, художня...) породжують відповідний досвід. Вся сукупність життєдіяльності збагачує людину цілісним життєвим досвідом.

Багатогранний життєвий досвід - яскрава особистість! Тому особистість має постійно працювати над собою. А особливо, коли ця особистість Учитель. Адже «плекає педагог майбутність долі!» І тільки постійне вдосконалення власного педагогічного досвіду дає право учителю стати свідком «народження Людини».

Учитель на сучасному етапі розвитку суспіль­ства — це особа, обдарована природними за­датками творити учня. Учня, овіяного демокра­тичними принципами, що знає етичні закони роз­витку суспільства, вміє підпорядкувати себе справі, бачить свої помилки і прагне їх виправи­ти, охочого багато знати, вміти і бути улюблен­цем людей. А для цього й потрібно прагнути бути, вчителем сучасного суспільства. Скільки для цього вчитель має знати! Скільки він повинен прочитати і скільки разів виношувати свої думки на самоті. Скільки разів він повинен помилитися і знайти свої помилки! Скільки він повинен уміти!

Бути хорошим учителем — це дар, так само як і дар бути хорошою людиною. Але цей дар потрібно роз­вивати. Гарні педагогічні знання-лише основа майбутнього педагогічного досвіду. З перших днів роботи в школі перед кожним учителем стоїть завдання:

Постійно (шляхом самоосвіти) звертатися до джерел класичної педагогічної думки; вивчати та використовувати нові досягнення педагогічної думки і передового педагогічного досвіду з метою удосконалення своєї навчально-виховної діяльності.

Зауважимо, не формальне заучування чужих думок, методик, а творче розумне засвоєння і застосування кращого педагогічного досвіду.

Хороший учитель зобов'язаний бути на вістрі ро­зуміння психолого-педагогічних особливостей учнів, їхнього складу мислення, їхніх інтересів і знань, які вони здобувають поза школою.

Сіячами розумного, доброго, вічного називають педагогів. Від них іде все найкраще, що є в людині. У кожного досвідченого фахівця, майстра своєї справи колись був наставник - учитель. Саме він допоміг особистості відкривати для себе таємниці основ наук, пізнавати соціальний устрій суспільства, підготував її до життя.

Сучасний учитель - це людина, яка розуміє геополітичні проблеми, має уявлення про розвиток суспільства, володіє високими професій­но-педагогічними навичками та вміннями у форму­ванні знань зі свого предмета і творчі надбання кращих учителів нашої області мають належати всім освітянам, а через них - усій Україні.

До цього й покликаний традиційний конкурс «Учитель року». Всеукраїнський конкурс, який в районі повинен стати справжнім святом професіоналізму та наснаги, злету фантазії та творчості, любові до своїх учнів та відданості справі; можливістю відкрити скарбницю педагогічних ідей, напруженим, але захоплюючим марафоном.

Всеукраїнський педагогічний конкурс - щорічне змагання найкращих учителів країни.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ


 • Всеукраїнський конкурс "Учитель рок - 2013" проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 травня 2012 року № 6/5-19, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.10. 2012 року №1143 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2013”» та з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків.

 • У 2012-2013 навчальному році Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2013» проводять у номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова (французька мова)», «Музичне мистецтво», «Російська мова».

 • Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щорічно в три тури:

Перший

районний (міський)

Грудень - січень

Другий

Республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські

Лютий

Третій

заключний проводиться поетапно:

березень


Перелік матеріалів

учасника І ( районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»

1. Для участі в районному турі Конкурсу необхідно подати:



 • лист-представлення відповідного навчального закладу

 • висновок відповідного навчального закладу освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника районного туру Конкурсу (обсяг - до 2 друк. сторінок).

 • особисту заяву учасника про участь у районному турі Конкурсу на ім'я голови оргкомітету, якою підтверджує згоду з умовами Конкурсу (написана власноруч);

 • анкету учасника районного туру Конкурсу встановленого зразка (особистий підпис);

 • опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, в якому мають бути розкриті специфіка педагогічних технологій вчителя, сучасні та авторські форми й методи розв’язання проблеми; список використаної літератури;

 • презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt (до 15 слайдів в електронному варіанті);

 • розробку уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в паперовому та електронному варіанті);

 • диск із записом відео одного із розроблених конкурсантом уроків;

 • розробку позакласного заходу за визначеною проблемою (паперовий та електронний варіант);

 • фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14 та 2-3 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

 • оригінали чи копії матеріалів конкурсанта, видрукуваних в періодичній педагогічній пресі;

 • перелік матеріалів, наданих на районний тур Конкурсу, із зазначенням сторінок.


Рекомендації

щодо оформлення матеріалів учасника І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»

1. Документи подаються відповідно до поданого вище переліку і оформляються на паперових та електронних носіях.

2. Матеріали, які подаються в паперовому вигляді, надаються в одному екземплярі та зібраними в папку.

3. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням на ньому прізвища, ім’я та по-батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.



Підставою для реєстрації учасника учасника І (районного), ІІ (обласного) та ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» є надання повного комплекту документів.
І. Лист-представлення

 • Лист-представлення відповідного навчального закладу

1. Подається на бланку школи за підписом директора.

2. Обсяг листа до однієї друкованої сторінки.
ІІ. Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу

 • Висновок відповідного навчального про педагогічну та методичну діяльність учителя - учасника районного туру - в навчальному закладі

1. Подається на бланку школи за підписом директора.

2. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області.

3. Обсяг висновку до двох друкованих сторінок.
ІІІ. Заява вчителя про участь у конкурсі

Вчитель особисто пише заяву на ім’я Голови оргкомітету районного чи ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», в якій обов’язково вказує: "З умовами організації і проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюсь ". Заява має бути написана власноруч.



ІV. Анкета

учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»




Прізвище, ім’я та по-батькові









Дата і місце народження









Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail















Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)















Ідентифікаційний код



Який навчальний заклад (заклади) закінчили, у якому році, спеціальність згідно з дипломом





















Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)





















Стаж роботи: загальний,



у тому числі педагогічний:









Кваліфікаційна категорія



Звання









Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)





















Класи, в яких викладаєте









Мова викладання



Проблема (тема), над якою працюєте





















Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються















Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку















Авторські видання та публікації








Ваше педагогічне кредо



















20.

Намалюйте (словесно у формі статті в газету від 3-ої особи) свій педагогічний портрет або свою візитну картку

















































21

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

22.

Підпис учасника Дата

V. Опис

1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, та методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.

2. Опис досвіду надається в паперовому вигляді. Обсяг опису досвіду – до п’яти друкованих сторінок.

3. Орієнтований план опису досвіду, може включати алгоритм:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення;

 • висвітлення основної ідею досвіду, її інноваційну значущість;

 • посилання на наукові чи практичні дослідження, на які опираєтесь у свої роботі;

 • наукові концепції та теорії, яких авторів використовуєте;

 • розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів власної професійної діяльності, з вказівкою змін в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвитку інтересу до предмета тощо;

 • перелік проблеми та труднощів, з якими Ви зіткнулися в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

 • власна точку зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладаєте.


VІ. Презентація досвіду

Презентація досвіду в програмі Роwег Роіnt (до 15 слайдів в електронному варіанті може дублюватися і в паперовому варіанті).

Презентація має враховувати такі вимоги:


 • матеріали викладаються стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку;

 • інформація ретельно структурується;

 • важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • другорядна інформація розміщується внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6 – 8 слів;

 • всього на слайді має бути приблизно 6 – 8 рядків;

 • загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.



VІІ. Матеріали з досвіду роботи вчителя (розробки уроків, позакласних заходів)

Подаються розробки чотирьох – п’яти уроків різних типів та одного позакласного заходу з повним дидактичним забезпеченням, котрі можуть бути ілюстрацією вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

Матеріали надаються в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в програмі Microsoft World.
VІІІ. Фотографії

1. Кольоровий портрет (розміром 9х4).

2. Дві-три жанрові кольорові фотографії (сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.



ЕТАПИ РАЙОНОГО

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»




Етапи проведення конкурсу

Орієнтовні терміни

 • Збір та оформлення матеріалів відповідно до «ПерелікУ матеріалів учасника І ( районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013»

Листопад-грудень

 • Подача підготовлених матеріалів в оргкомітет І ( районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»

До 15 грудня

 • Вивчення та оцінювання поданих матеріалів членами журі

15-20 грудня

 • Тестування учасників конкурсу з питань педагогіки, психології, методики викладання предмету

20 грудня

 • Проведення учасниками конкурсу фрагменту майстер-класу «Я роблю це так»

21-22 грудня

 • Фінал І ( районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»

28 грудня


Зразок опису Олійник Ю.М.

Тема досвіду

Формування основ екологічної культури молодшого школяра

Автор

Олійник Юлія Миколаївна - вчитель початкових класів СЗШ І-ІІІ ст. №35 м. Вінниці

Сфера застосування

Загальноосвітній навчальний заклад, 1-4 класи

Актуальність

Екологічні проблеми мають глобальний характер і закорінені в тих структурах людського буття, що стосуються світоглядних систем, суспільних норм, міжетнічних та людських взаємин, культури взагалі. Тому визначальним для розв’язання екологічних проблем сучасності є формування екологічної свідомості кожної особистості.

Наукові концепції та теорії

Екологічна свідомість – вищий рівень психічного відображення природного середовища, рефлексія стосовно місця і ролі людини в біологічному, фізичному та хімічному світі, а також саморегуляція даного відображення. Будучи культурогенною за своїм походженням, екологічна свідомість реалізується через людський світогляд. З іншого боку, культура є плодом свідомості, а також її складовою, невід’ємною сутністю людського досвіду. В контексті дослідження психологічних основ екологічної свідомості, дослідники виокремлюють наступні спільні ознаки між поняттями «екологічна свідомість» та «культура» (Г.Пустовіт, Г.Тарасенко).

 1. Вектор спрямованості – в осягненні дійсності «зсередини», від «я» індивіда, оскільки там формується цілісний світогляд, уявлення про предмети і явища дійсності в їх взаємозв’язках, гармонії, доцільності.

 2. Визнання значимості категорії цінностей як нормативної моделі цілеспрямованої активності, як орієнтовної основи психічної дії по відношенню до природи. Знаково-символічна опосередкованість сприйняття дійсності (свідомість – річ; культура – цінність).

 3. Безперервне зростання, розвиток, послідовне виявлення потенційно прихованих, раніше невідомих меж дійсності, в тому числі власних резервів, здібностей, можливостей.

 4. Спрямованість на майбутнє через осягнення теперішнього та минулого заради перспективи шляхом визначення і узагальнення того єдиного, оригінального і неповторного, що є в природі та в кожному індивіді.

 5. Прагнення до цілісності та гармонії через пізнання дійсності інтуїтивно, співпереживаючи, узагальнюючи і ототожнюючи себе з явищами епосу, природи, космосу (В.Скребець).

Свідомість, яка не має зовнішнього вияву, − це річ у собі. Зовнішнім виявом свідомості є культура. Виходячи із широкого розуміння культури як сукупності набутих і суспільно санкціонованих способів діяльності і поведінки людини, суспільства разом із результатами цієї діяльності, культуротворення є найуніверсальнішою функцією екології.

В тріаді «природа – людина – суспільство» культура має виступити інтегруючим началом (адже не випадково її називають «другою природою»). Згідно вченню про соціокультурну динаміку (Е.Дюркгейм, П.Сорокін, Г.Спенсер, О.Шпенглер та ін.), інтелектуальна діяльність спрямована на пізнання законів природи і суспільства, а матеріальна – відтворення в цілому і оптимізацію промислових відносин. Духовне ж начало відображає ставлення людей до ідеалів і цінностей: істини, добра, краси.

Культура, яку, безперечно, можна вважати засобом духовного творення особистості, завжди має гуманістичну спрямованість. Розглядаючи екологічну культуру як результат виховання, не можна зводити її тільки до суто зовнішніх впливів. Людину, наділену екологічною культурою, вирізняє вміння досягати гармонії не тільки з зовнішнім, але й із внутрішнім світом. Звідси сутність екологічного виховання вбачаємо в розвиткові особистості як суб’єкта культури (інтелектуальної, чуттєвої, етичної, естетичної) у відносинах з природою шляхом рефлексії свого внутрішнього світу.


Основна ідея

Алгоритмізація еколого-виховної (освітньої) роботи з молодшими школярами на синтезі інтелектуальних, моральних, естетичних цінностей як регуляторів ставлення до природи.

Технологія реалізації ідеї

Алгоритм екологічної культури в дії:

Крок 1. Досліджую (знаннєвий компонент)

Крок 2. Дивуюся (емоційно-чуттєвий компонент)

Крок 3. Допомагаю (практично – діяльнісний компонент)

Форми, методи, прийоми, засоби

Крок 1. Досліджую

(знаннєвий компонент)

Гронування, робота з першоджерелами за методом „Джигсоу”, презентація, бесіда, ігри, групова робота за методом проектів.

Екологічні проекти за такими напрямками:


 • естетична своєрідність природи ( „Театр природи”, „Зимовий сон”, „Компліменти природі”);

 • природні об’єкти – друзі людини ( „Книга скарг і пропозицій”, „Наша метеостанція”, „Екологічні знаки”, „Знайомтесь: бобер”);

 • природа – скарбниця знань („Лісова аптека”, „Чомучки”, „Первоцвіти”).

Крок 2. Дивуюся

(емоційно-чуттєвий компонент)

Організація безпосереднього емоційно-чуттєвого контакту дітей з природою (уроки милування) та розвиток художньо-образного мислення учнів на матеріалі відтворення природи у мистецтві (уроки художнього пізнання).



Крок 3. Допомагаю

(практично – діяльнісний компонент)

Практичні проекти та екологічні справи („Вирости собі друга”, „Пташина їдальня”, „Причепури довкілля”), разові акції („Березові сльози”, „Чисте джерельце”), тижневі заходи ( „Двір моєї мрії”, „Рятувальники”).



Результат застосування

Апробована практична система роботи з проблеми

Критерії ефективності

 • Розвиває навички ведення дослідницької роботи: спостереження, порівняння, співставлення, спілкування, ведення записів, збір та інтерпретація даних, вміння робити висновки, передбачення;

 • сприяє застосуванню концепцій та навичок у справжніх життєвих ситуаціях;

 • створюється база знань для розуміння деяких фундаментальних наукових ідей;

 • надає дітям можливість висловлювати своє індивідуальне ставлення до речей та подій і навчає творчо підходити до вирішення проблем.

Наукові джерела

 • Філософський аспект: Крисаченко В., Кисельов М., Рерих М.К.

 • Психологічний аспект: Ясвін В., Дерябо С.

 • Педагогічний аспект: Тарасенко Г.С., Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Бібік Н.М., Коваль Н.С., Байбара Т.М., Пушкарьова Т.О., Пустовіт Г.П.

Висновки

Сьогодні освіта потребує системи цінностей, яка здатна відобразити смисложиттєві устремління особистості і протиставити утилітаризму та прагматизму духовні опори, що виключають негуманне ставлення до природи. Ми вважаємо, що корекція культури людства може здійснюватися за рахунок зміни світоглядної позиції молодих поколінь. Механізмом же прилучення дітей до нової екологічної культури слугує засвоєння цінностей глибокого пізнання, доречного самообмеження і невтомного творчого пошуку шляхів гармонійного співіснування з природою.

Самообмеження передбачає розвиток вольової сфери особистості, прагнення протистояти негативним впливам, приведення в дію механізмів самовиховання. Творчість відображає бажання людини змінити що-небудь на краще. Ніщо так не облагороджує особистість дитини, як справи, що приносять добро людям і довкіллю.



Література

 1. Багнюк В. Глобалізм і екологія //Надзвичайна ситуація. — 2002.— №3. — С. 52-55.

 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.: Українська видавнича спілка. – 997.-441 с.

 3. Гончарова С. Екологічне виховання в контексті гуманізації навчально-
  виховного процесу // Екологічний вісник. — №5-6. — С. 13-14.

 4. Дробноход М. Філософія екологічної освіти // Освіта.—1996.— № 30. —С.4.

 5. Ігнатюк Л. Екологічна освіта: Проблеми і шляхи їх подолання // Завуч.— 2002. —№4. —С. 18.

 6. Кисельов М., Крисаченко В. Методологія екологічного синтезу. — К.,1995.

 7. Листопад О., Борейко В. Нетрадиционные методы в экологическомвоспитании и образовании.— К., 1996

 8. Пустовіт Н., Краснобай О. Дослідження екологічної освіти школярів // Біологія і хімія в школі. —2000. —№ 4. — С. 36-40.

9. Скребец В.О. Экологическая психология: Научно-метод. пособие. - Чернигов, 1996. - 141 с.

10. Тарасенко Г. С. Паросток. – Тернопіль, 2003. – 142 с.

16. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976- 1977.

17.Ціннісні парадигми екологічної освіти / Уклад. Н.Ткачова. — X.: Основа,2004.—128 с.



18. Ясвин В. Психолого-педагогическая коррекция субъективного отношения к природе в процессе экологического воспитания // Вопросы психологии. — 1998. — № 4. — С. 3-14.