Конспект лекцій (у двох частинах) частина ІІ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конспект лекцій у двох частинах Частина 1 Суми Видавництво Сумду... 7 2262.29kb.
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної форми... 17 1297.87kb.
Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» 7 1684.94kb.
Ю. П. Шаров Основи державного управління Частина І затверджено на... 2 730.92kb.
Конспект лекцій (у двох частинах) частина І (у двох модулях) 5 1228.29kb.
Конспект лекцій Частина I суми Видавництво Сумду 2010 міністерство... 6 1511.83kb.
Конспект лекцій з дисципліни "соціально-економічна статистика" Частина... 11 806.51kb.
Конспект лекцій Частина 3 Систематична мінералогія Оксисолі, галогеніди... 14 1282.64kb.
Конспект лекцій Частина II суми Сумський державний університет 2012 5 1223.09kb.
Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» 2 326.96kb.
Конспект лекцій Серія а 4 Київ 2005 Головний редактор Ярослав Головко... 50 4721.56kb.
Шановний Олеже Петровичу! 1 56.44kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конспект лекцій (у двох частинах) частина ІІ - сторінка №3/3
Тема І. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (КП-2) КОМПОЗИЦІЯ “АРХІЛЕНД”. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ


Завдання 1–5.

Завдання тема виконується на аркушах формату А-3 (альбом) та макеті 50×50 (60) см.

3 год


Завдання видають як:

а) ознайомлення з програмою теми “Архіленд” та необхідними проектно-творчими вимогами до виконання КП-2.

б) ознайомлення студентів з можливими варіантами довільного вибору теми композиції “Архіленд” (історична, етно-національна, інженерно-технічна архітек­тура) та узгодження її з викладачем-керівником проекту.


 • Студенти виконують курсовий проект (КП-2) у три етапи:

1. Перший етап – дослідно-аналітичний.

а) збирання (в кількості 3–5) ілюстративного матеріалу (плани та фасади) до варіанта вибраної теми та короткий опис основних даних про кожний об’єкт в ілюстраціях (див. Тему ІІ, Завдання 2).

б). архітектурно-композиційний аналіз (плану та фасаду одного із об’єктів (див. Тему ІІІ, Завдання 3).

2. Другий етап – проектно-творчий.

а) ескіз – клаузура (плани, розгортки, фасади, перспектива) майбутньої об’ємно-просторової композиції “Архіленд”. Виконується як авторська спроба використання вивченої теми для сучасної трансформації ідеї, функції, конструкції та побудови на їх основі нового проектного рішення.3. Третій етап – макетно-творчий.

а) моделювання з картону та ватману клаузурної частини проекту як об’ємно-просторового виконання (плану, простору, об’ємів) архітектурного макета на планшеті форматом 50×50 (60) см.

б) можливо виконувати додатково фотографії з макета


 • Послідовність виконання КП-2:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані з темою композиції “Архіленд”.

Проект виконують відповідно до вимог видачі завдання:

1. Дослідно-аналітичну та проектно-творчу частину, а також заголовний аркуш проекту виконують на форматі А-3 та зшивають в альбом.

2. Макетну частину виконують на картонних планшетах (50×50 (60) см). • Техніка виконання: Проектно-дослідну частину виконувати будь-якими (довільними) художньо-графічними засобами: у кольоровій, чорно-білій або іншій творчо-архітектурній графіці (аплікація,монтаж, штрихово-лінійна подача).

Макетну частину виконують з будь-якого твердого матеріалу, бажано вико­ристовувати ватман та картон, можна гофрований.

У макетних об’ємах обов’язково використати архітектурний декор площини (поверхні) відповідно до мистецького стилю архітектури. • Оформлення: Курсовий проект оформляють у вигляді двох частин:

а) альбом (5–6 аркушів) у послідовному брошуруванні тем;

б) макет з прізвищем виконавця та керівника проекту.Тема І. Ілюстрації взірців, виданих студентам для пояснення Завдання 1

(КП-2 Архіленд)а) фото
б) опис


Рис. 1. Збирання матеріалу

Рис. 2. Макет об’ємно-просторової композиції до КП-2 “Архіленд”

Графічна частинаа) фасад
б) план


г)текстова частина


в) деталіРис. 3. Композиційний аналіз зібраного матеріалу

Тема IІ. ЗБИРАННЯ ТА ОПИС МАТЕРІАЛУ ДО КП-2


Завдання 2.

Задана тема виконується на аркуші формату А-3 як два дослідно-аналітичні підзавдання:

а) збирання матеріалу (від 3 до 5 ілюстрацій);

б) опис матеріалу.


3 год

Завдання виконують як збирання ілюстрацій та вивчення архітектурно-історич­них особливостей одного із стилевих напрямів в архітектурі. Ілюстрації повинні бути підібрані на основі варіантів збирання та опису матеріалу: • а) збирання матеріалу (за вибраними темами):

1) історичних споруд одного із стилевих напрямів в архітектурі (готика, ренесанс, хай-тек; Давній Єгипет та ін.);

2) споруд в українському історичному архітектурному стилі (візантиїзм, бароко, сецесія, конструктивізм та ін.);

3) в етно-національній архітектурі (українська, французька та ін.);

4) окремих елементів історично-архітектурного стилю (готика: вікно/роза, контрфорси, нервюри, хрестоцвіт); • б) опис матеріалу (на основі вибраної теми до кожної (прону­мерованої) ілюстрації об’єкта):

1) вказати територію або країну чи етнічний регіон, до якого належить об’єкт (ілюстрації);

2) вказати епоху або століття чи роки спорудження об’єкта;

3) вказати авторство, призначення та мистецьку належність об’єкта до певного історичного архітектурного стилю чи народ­ного мистецтва;

4) виділити окремою ілюстрацією елементи декору в архітек­турній споруді (інтер’єрі, екстер’єрі);

5) вказати джерело (звідки взято матеріал).


 • Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані із тематикою вирішення завдання.

Студенти узгоджують з викладачем вибрану тему для КП-2 “Архіленд” та в бібліотеці самостійно підбирають не менше трьох (не більше п’яти) однотематичних взірців пам’яток архітектури у певному історичному стилі або з народної архітектури чи інженерії (мости, вежі, ворота).Техніка виконання (в кольорі): аплікація, паперовий монтаж, замальовки, ксероксно-комп’ютерна графіка або фотографії.

Тема ІІ. Ілюстрації виконаних робіт до Завдання 2

(Збирання та опис матеріалу)


Рис. 1

Рис. 2
Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1–4. Базова робота: збирання та опис матеріалу: “Піраміди. Давній Єгипет”
Тема ІІІ. АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
МАТЕРІАЛУЗавдання 3.

Завдання виконується на аркуші формату А-3 як продовження теми 2.

3 год

Завдання виконують як (процес вивчення) композиційно-архітектурний аналіз тільки одного з підібраних взірців архітектури (найзрозумілішої студентові для аналізу ілюстрації). • Питання до аналізу–відповіді (вказати):

1) функціонально-експлуатаційне призначення (житло, храм, фортеця, усипальниця, інженерна споруда та ін.);

2) тектонічно-композиційні особливості побудови об’єму та плану (статика, динаміка, симетричність, центричність, спіральність, ліній­ність);

3) об’ємно-просторове формотворення (які геометричні форми, маси, метро-ритмічні особливості, контраст-нюанс);

4) матеріал виконання (сировина – конструкція; матеріал – текстура/фактура);

5) декоративно-художнє кольорове вирішення (наявність декору та кольору, теплі або холодні барви та їхня композиційна характеристика);

6) порівняльно-архітектурна особливість аналізованого взірця відносно решти підібраних. • Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані з тематикою вирішення завдання.

Студенти вчаться коротко вивчати та аналізувати твори архітектури та дизайну архітектури. Узгоджують з викладачем вибрану для аналізу ілюстрацію та коротко ілюструють відповіді на поставлені питання.

Роботу виконують як аудиторно-домашню.


 • Техніка виконання (в кольорі): художньо-графічними засобами (як окремі ілюстрації до кожного з поставлених питань) у комп’ютерній, ксероксній графіці, замальовки, монтаж-аплікація, фото.

Тема ІІІ. Ілюстрації виконаних робіт до Завдання 3

(Архітектурно-композиційний аналіз)

Рис. 1. Усипальниця (рис. 3, Теми ІІ)


Рис. 2


Рис. 3Рис. 4

Рис. 1–4. Базова робота. Архітектурно-композиційний аналіз матеріалу:

“Піраміди. Давній Єгипет”


Тема ІV. КЛАУЗУРА ЕСКІЗІВ ПРОЕКТУ


Завдання 4.

Завдання виконується на аркуші формату А-3 як проектно-творчий етап висновків до попередніх тем.

3 год

Завдання вирішують (клаузура та ескіз макета) як трансформацію (новацію) на основі деталей та елементів вибраного для аналізу проаналізованого історичного або етно-національного чи інженерного архітектурного об’єкта.

Сучасні технологічні можливості дають змогу виконувати ескізи як графічний рисунок, а також як “комп’ютерну візуалізацію”. Така техніка дає змогу створити тільки естетично-візуальні та ракурсні ефекти, тому комп’ютерна модель перспективної подачі є підосновою для наступної макетної моделі проекту.


 • Клаузуру та проектний ескіз виконують як план та перспективно-панорамне зображення майбутнього макета з підкресленням:

  а) естетики композиції

  – об’ємно-просторовий зв’язок (просто­ру, форми, плану, об’ємів); – відчуття зміни простору (ракурси, підходи, силуети, глибина – панорама);

  б) естетики конструкції

  в) естетики біоніки  – матеріал та умовна конструкція (сировина, каркас, поверхня, площина, декор, колір, фактура);

  (на основі тектонічно-структурних особли­востей будови крила, стовбура, стебла, листка або біотектоніки та біоструктур – павутиння, бджолині стільники та ін.). • Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані із тематикою вирішення завдання.

Студенти набувають навичок проектування новітньо-сучасних рішень як творчого осмислення функціонально-конструктивних засобів в архітектурі та вміння синтезувати сучасні засоби декору та архітектури. • Техніка виконання (в кольорі): художньо-графічними засобами в ксероксно-комп’ютерній графіці або художньо-аплікаційній подачі проекту.

До проекту додають ескізи клаузурних варіантів виконання олівцем, тушшю або іншими творчими засобами.

Тема ІV. Ілюстрації виконаних робіт до Завдання 4

(Клаузура ескізів проекту)

Рис. 1. Музейний комплекс

Рис. 2. Адміністративно-офісний комплекс

Рис. 1; 2. Варіанти перспективно-панорамного зображення макета “Архіленд”Тема V. АРХІТЕКТУРНИЙ МАКЕТ “АРХІЛЕНД”


Завдання 5.

Завдання виконується на картонному планшеті форматом 50×50 (60) см. Як макетно-творчий етап до Завдання 4.


9 год


Архітектурний макет – це наочна статична модель, що відображає функ­ціональну основу і композиційну структуру проектованого об’єкта. Метод макетування використовують в архітектурній практиці. В процесі навчання робота в макетуванні сприяє розвитку у студента просторової уяви, допомагає усвідомленню масштабності проектованого та реального об’єму.

 • Завдання виконують як завершальний процес (курсового проекту КП-2) – на основі:

 • ескізів проекту та клаузури новаційної ідеї композиції “Архіленд”;

 • об’ємно-просторового моделювання форм в уявному масштабі: людина – об’єкт – простір (масштаб: 1 см = 1 м; 1 см = 2 м);

 • функціонально-конструктивної естетики (в уявних матеріалах, конструк­ціях, кольорі та декорі).

 • Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, пов’язані із тематикою вирішення завдання.

Студенти вчаться аналізувати нові можливості як в техніці архітектурного макетування, так і в психології сприйняття об’ємів в архітектурному просторі. Макети з картону є масштабно-уявно наближені до реальних умов архітек­турного середовища. Конструкції з паперу можна сприймати як майбутні інженерно-будівельні конструкції та матеріали: на основі макетно-умовних та зменшених моделей можна створити уявлення про реальний об’єкт з реальними масами, формами, ракурсами, силуетом.

Роботу виконують як аудиторно-домашню.


 • Техніка виконання (в кольорі пастельних тонів): з картону, ватману та обов’язковим доповненням декоративно-кольорової композиції однієї площини (поверхні) об’єму.

Тема V. Ілюстрації виконаних макетів до Завдання 5

(Архітектурний макет “Архіленд”)

Рис. 1

Рис. 2
Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1–4. Сучасний комплекс:

Адміністративно-громадсько-культурний центр “Піраміда”Архітектурний макет “Архіленд” на основі теми: піраміди Давнього ЄгиптуТема VІ. ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ ДО ПРОЕКТУ (КП-2) “АРХІЛЕНД”


Завдання 6.

Завдання виконується на аркуші формату А-3 як композиція заголовної сторінки альбому.

3 год

Завдання виконують як логотип до КП-2 “Архіленд” для заголовного аркуша (альбому) проекту. Альбом брошурують з матеріалів виконаних робіт послідовно за темами 1–5. Альбом (як звіт) здають викладачеві для виставлення балів за виконані роботи ІV модульного рівня як підсумкову та завершальну роботу для оцінки отриманих студентом знань за ІІ семестр. • Логотип напису повинен бути вирішений як мистецький напис (логотип-оформлення) теми та поданий у новаційному виконанні дизайну поліграфічного мистецтва за варіантами:

1) комп’ютерно-графічного виконання;

2) мистецько-графічного виконання;

3) художньо-аплікаційного виконання;


 • Інформаційно-текстові дані та композиція їх розміщення на форматі
  А-3 виконуються за пропонованими варіантами:


Тема VІ. Ілюстрації виконаних робіт до Завдання 6
(Заголовний аркуш)

Рис. 1. Варіант (1) комп’ютерно-графічне оформлення титульно-заголовного листа альбому КП-2 “Архіленд” – Піраміди


Рис. 2. Варіант (2) мистецько-графічне оформлення титульно-заголовного аркуша альбому КП-2 “Архіленд” – ПірамідиЗАНЯТТЯ 7. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (КП-2)

АРХІЛЕНД”


1. ЗАХИСТ ТА ПЕРЕГЛЯД КП-2 “АРХІЛЕНД”


№ з/п

Назва

теми


Завдання

заняття


Техніка

виконанняМатеріа-ли, формат

Кіль-кість

годин


1.

Захист та перегляд курсового проекту (КП)

Мета заняття:

Захистити власний про­ект для вистав­лен­ня підсумкової оцінки за такими вимогами:

1) навчитися коротко доповісти творчу ідею виконаного проекту;

2) подавати проект в якісному та професій­ному виконанні;

3) уміти коротко від­повідати на запитання студентів-опонентів та викладачів.


Техніка:

1) зшиток

альбому


Альбом

А-3


Захист

3 год


Курсовий проект оці­ню­ють за такими пара­мет­рами:

1) графічна частина має бути оформлена як зшиток-альбом із 5–6 аркушів формату А-3;

2) макет “Архіленд”;

3) доповідь-захист (сту­ден­та-автора роботи) в межах 5–8 хв5–6 аркушів формату А-3
2) макет

На планшеті 50×50 (60) см

матеріал:

картон,

ватман2. ВИСТАВЛЕННЯ ЗАЛІКОВОЇ ОЦІНКИ за ІІ семестр


№ з/п

Назва

теми


Завдання

заняття


Техніка

виконанняМатеріа-ли, формат

Кіль-кість

годин


2.

Модульний контроль

Мета заняття:

Виставлення залікових оцінок та коефіцієнтів успішності в балахПідсумок успішнос-ті студента на основі оцінок

ІІІ та ІV модульних рівнівЗалікова відомість

Пере-вірка

робіт


5 год

Підсумок успішності студента протягом

ІІ семеструДОДАТКИ
МАКЕТИ ДО КП-2 “АРХІЛЕНД”
Рис. 1

 • Історичні мотиви: Концертний комплекс “Піраміда”Рис. 2

 • Етнічні мотиви: База відпочинку “Український хутір”

МАКЕТИ ДО КП-2 “АРХІЛЕНД”


ХАЙ-ТЕК

БІОНІЧНА АРХІТЕКТУРА

Рис. 3

 • Конструктивні мотиви:

Банковий комплекс “Скриня”

Рис. 4

 • Біонічні мотиви:

Готельний комплекс “Осіння трава”

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Обідняк Микола Миколайович

Білінська Оксана Богданівна

ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ

В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(У ДВОХ ЧАСТИНАХ)

ЧАСТИНА ІІ

(у двох модулях)

Основи архітектурної об’ємно-просторової композиції”МОДУЛЬ ІІІ

“Архітектурні засоби об’ємно-просторового макетування”МОДУЛЬ ІV

“Об’ємно-просторова композиція”

Курсовий проект (КП-2) “Архіленд”
до архітектурного проектування з курсу

“Об’ємно-просторова композиція”

для студентів І курсу базового напряму

6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво”Редактор Ольга Дорошенко

Комп’ютерне верстання Галини Сукмановської
Здано у видавництво 25.11.2008. Підписано до друку 28.02.2009.

Формат 6084/8. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 3,95. Обл.-вид. арк. 2,00.

Наклад 100 прим. Зам. 80962.


Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

в

ул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000М.М. Обідняк, О.Б. Білінська

ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ

В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(У ДВОХ ЧАСТИНАХ)

ЧАСТИНА ІІ

(у двох модулях)

Основи архітектурної об’ємно-просторової композиції”МОДУЛЬ ІІІ

Архітектурні засоби об’ємно-просторового макетування”МОДУЛЬ ІV

Об’ємно-просторова композиція”Курсовий проект (КП-2) “Архіленд”
до архітектурного проектування з курсу

Об’ємно-просторова композиція”для студентів І курсу базового напряму

6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво” Всі терміни пояснюються (в цьому словнику) насамперед як архітектурно-мистецькі визначення.

<< попередня сторінка