Конспекти для уроків «Країнознавства» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 81.41kb.
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас... 25 1654.57kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 113.33kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 104.14kb.
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас... 28 2170.84kb.
Конспекти уроків навчання грамоти в 1 класі Підготувала вчитель-методист... 1 264.29kb.
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей» 3 527.12kb.
Навчання грамоти з елементами гри 1 364.54kb.
Конспекти уроків Тема. Перпендикулярність прямої і площини. 1 151.64kb.
Плани-конспекти уроків фізичної культури в 5 класі Урок №1 Тема уроку. 3 379.91kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 5 940.47kb.
Заклади, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям... 1 89.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конспекти для уроків «Країнознавства» - сторінка №1/1
Майданова Г. Є.

вчитель англійської мови, І категорії

заступник директора з НВР

НВК «гімназія – школа»№1

м. Маріуполь

Поурочні плани – конспекти для уроків «Країнознавства» з англійської мови. Запропоновані уроки можуть бути використовуваними на факультативних заняттях з англійської мови, та мають за мету поширення знань учнів про Великобританію.

Розроблені детальні плани – конспекти уроків з країнознавства мають структуру модулів. Кожен модуль складається з чотирьох уроків. Перший урок орієнтує на ознайомлення з новим лексичним матеріалом та розширює знання учнів стосовно країнознавчого матеріалу. Протягом двох наступних уроків іде обробка здобутої інформації шляхом виконання різноманітних лексико – граматичних вправ. Останній четвертий урок модулю – це урок перевірки засвоєння учнями матеріалу і зорієнтовано на удосконалення мовних навичок, вміння вільно використовувати в усній мові нові лексичні одиниці, демонстрацію знань з країнознавства. Робота за даною програмою передбачає додаткову підготовку вчителя. Для кожного учня мають бути розмножені тексти та вправи. Бажано завести файлові теки, де будуть зберігатися всі матеріали. Наприкінці вивчення декількох модулів можна зробити змагання серед учнів, поділивши їх на групи та запропонувавши їм захистити проекти з того чи іншого модулю.

Враховуючи вікові особливості та здібності учнів, учитель за власним бажанням має змогу корегувати складність текстів та відповідних вправ. В окремих випадках можна змінити тривалість модулю, збільшуючи його до п’яти або більш уроків. Запропоновані вправи до текстів построєні в проблемно – пошуковому стилі, що дає можливість учням розвивати не тільки слухову та зорову пам'ять але привчають до аналізування здобутої інформації та розвитку інтелектуальних здібностей. На розгляд пропоную перший модуль «Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Географічне положення».Урок №1

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення .

Мета: Ознайомити учнів з новою лексикою та активізувати її

вживання в мові.

Практикувати учнів у читанні та перекладі тексту.

Навчити синхронній роботі по тексту та карті.

Розвивати пізнавальний інтерес учнів.

ВиховуватиТип уроку: Введення нового матеріалу.

Обладнання: Ксерокопії тексту, картки з словарними словами та

запитаннями, географічна карта Великобританії.Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Our today's lesson we begin with you a course of regional geography. During this course we shall get acquainted to many English-speaking countries, we find out about their geographical position, a political system, a history, culture, the traditions, and outstanding people. And first our lesson is devoted to the Great Britain, and its geographical position.

At the lesson we shall get acquainted to new lexical units, we shall work with the text and a map of the Great Britain, to answer questions, to make sentences with the suggested words. 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

The English language is language of the international dialogue. On it speak in many countries of the world, but the native land of it is the Great Britain. What do you know about this country? Whether you can find it on a map of the world? Show on a map the Great Britain. Find capital, the main rivers and hills.

ІІ. Основна частина уроку

 1. Ознайомлення з новою лексикою.

T: Do you know what the following words mean?

Read the words, word- combinations and the following geographical names with the translation. 1. Читання уголос за вчителем

 2. Самостійне читання

 3. Читання уголос хором, індивідуально.

 4. T Eng – Pls Rus, T Rus – Pls Eng

British Isles -Британські острови ancient - давній

to separate from - відділяти від Strait of Dover - протока Па-де-Кале English Channel - протока Ла Манш the Wales – валійці

the Scots - шотландці the Irish - ірландці

peninsula – півострів Pennine Range- Пенінськи гори

Cambrian Mountains- Кембрійськи гори Cheviots- Чевіотськи гори

tremor- дрож Ben Nevis - г. Бен Невіс

Snowdon - г. Сноудон meadow - луг

а rich plain with chalk and limestone hills- богата равнина з мелом та холмами известняка.

temperate – помірний chief- основний

the Mersey - Мерсі the Clyde - Клайд

TyneТейн Windermere - оз. Віндерміа Lough Neagh - оз. Лох-Ней Vyrnwy - оз. Вернві

еstuarу –устьє severely- чрезвичайно

admirable –чудовий to classify - класифікувати

average temperature - середня температура

 1. Знайти запропоновані географічні назви на карті.

Т: Find the following geographical names on the map.

 1. Пред’явлення тексту для читання «The Geographical Position of Great Britain” з опорою на карту.

The Geographical Position of Great Britain

The full name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Since 1922 it includes England, Scotland, Wales, Northern Ireland and a lot of smaller islands. The UK is an island state: it is composed of 5,500 islands, large and small. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the north-west coast of Europe. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. England, Wales and Scotland are in Great Britain. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland. The larger part of Ireland is the Irish Republic. "Britania" is the ancient name of Britain.

English is the official language of the United Kingdom.

The inhabitants of the country are the English, the Welsh, the Scots and the Irish; these four nationalities have their own language and culture.

The capital of the whole country is London (7 mln); the capital of Wales is Cardiff (284 th); the capital of Scotland is Edinburgh (470 th); the capital of Northern Ireland is Belfast (440 th). In Great Britain there are a lot of immigrants from former British Asian and African colonies.

The United Kingdom is washed by the North Sea in the east, the English Channel and the Strait of Dover in the south, the Atlantic Ocean in the north. In the west the United Kingdom is separated from the Irish Republic by the Irish Sea and the North Channel. The total area of the country is 94,249 square miles (or 244.000 sq. km.), and its population is 57 million people. The island of Great Britain consists of three main parts: England (the southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the West) and Scotland the northern part of the island).

The surface of England and Northern Ireland is flat, but Scotland and Wales are mountainous. The Pennine Range in northern England and the Cambrian Mountains in Wales are rather low. In the north the Cheviots separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along its middle, the Cambrian Mountains occupy the greater part of Wales and the Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains. There is very little flat country except in the region known as East Anglia.

Lowland Britain is a rich plain with chalk and limestone hills. The highest mountain top in the country is Ben Nevis in Highlands of Scotland, it is 1343 metres. The second highest mountain is in Wales, it is Snowdon, it is 1085 metres high. Many parts of the country have beautiful green meadows and hills.

It has no active volcanoes and earth tremors which do no more than rattle teacups in a few houses which are reported in the national news media. Most of the rivers flow into the North Sea. The chief rivers of the country are: the Severn (the longest), the Thames, the Trent, the Clyde and the Mersey. Some of the British greatest ports are situated in the estuaries of the Thames, Mersey, Trent, Tyne, Clyde and Bristol Avon.

There are 6 beautiful lakes in England; this part is called "Lake District". Windermere is the largest among them. Scotland also has a lot of lakes which are called "lochs" there. The largest lake in the whole country is situated in Northern Island, it is Loch Neagh. One of the most attractive lakes in Wales is Vyrnwy. These admirable places attract tourists from different countries.

The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. Winters are not severely cold and summers are rarely hot. It is classified as temperate, cool. All parts of the British Isles get a lot of rains in all seasons. It is not very cold in winter and never very hot in summer. The average temperature in winter is +5C° and in summer is +20°C.


 1. Контроль розуміння тексту

T: Answer the questions.

  1. What is the official name of this country?

  2. Where is Great Britain situated?

  3. What islands do the British Isles consist of?

  4. What is the total area of Great Britain?

  5. What ocean and seas are the British Isles washed by?

  6. What parts does the UK consist of?

  7. What parts does GB consist of?

  8. What country does Northern Ireland border on?

  9. Are there any big rivers?

  10. Are there any high mountains in Great Britain?

  11. Are there any big lakes in GB?

  12. What sea do most of the rivers flow into?

  13. What is the climate like in Great Britain?

  14. What is the population of Great Britain?

  15. What city is the capital of the U. K.?

 1. Письмова робота.

Скласти речення любими 5 новими словами.

T: Choose anyone 5 words from new lexicon of a lesson and make with them sentences.

 1. Перевірка письмових робіт.

Декілька учнів зачитують свої речення, у деяких можна зібрати зошити на перевірку.

ІІІ. Заключна частина кроку.

 1. Домашнє завдання.

  • Записати словникові слова до словників із транскрипцією;

  • вивчити слова усно;

  • вміти виразно читати та перекладати текст;

  • вміти працювати з картою.

 2. Оцінювання роботи учнів.

Урок №2

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення.

Тип: Удосконалювання отриманих знаній.

Мета: Активізувати ЛО в мові учнів.

Практикувати в роботі з картою.

Розвивати навики роботи в парі.

Вдосконалювати володіння лексикою теми.Обладнання: тексти, карта. картки з завданням.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we shall continue to study a geographical position of Great Britain. During the lesson we shall work with a map, we shall fix place names, practice in simultaneous interpretation, we shall practice lexicon of a theme in speeches and in written form.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Listening. Practicing vocabulary.

T: Listen to the sentences and finish them.

 1. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the north-west coast of Europe.

 2. England, Wales and Scotland are in Great Britain."

 3. The ancient name of Britain is “Britania".

 4. The capital of Wales is Cardiff.

 5. The capital of Scotland is Edinburgh.

 6. The capital of Northern Ireland is Belfast.

 7. The surface of England and Northern Ireland is flat.

 8. The surface of Scotland and Wales are mountainous.

 9. The highest mountain top in the country is Ben Nevis in Highlands of Scotland, it is 1343 metres.

 10. The longest river of the country is the Severn.

 1. Перевірка домашнього завдання.

  • 2-3 пари. Перевірка знання лексики теми. Один з учнів читає словникові слова на англійської мові, інший перекладає на рідну. Потім навпаки.

  • Читання та переклад окремих частин тексту.

  • Перевірка запам’ятовування тексту.1-2 учня розповідають по карті усе, що запам’ятали з тексту на рідній мові, інші доповнюють розповідь.

ІІ. Основна частина уроку

 1. Знайти у тексті речення.

T: Listen to the sentences in the Ukrainian language, find them in the text and read.

 1. Об’єднане Королівство розташоване на Британських островах, що лежать біля північно – західного узбережжя Європи.

 2. Пенінськи гори на півночі Англії та Кембрійськи гори у Уельсі не дуже високі.

 3. У країні є багато чудових зелених луків та холмів.

 4. Більшість річок впадає у Північне море.

 5. В Англії є 6 чудових озер, ця частина країни зветься «Районом озер».

 6. На клімат Великобританії впливає тепла течія Атлантичного океану.

 7. Кожну пору року на усіх частинах Британських островів випадає багато дощів.

 • Цю ж вправу можна зробити на картках та запропонувати учням перекласти без опори на текст.

 1. Перевірка знання географічних назв.

T: Put these geographical names in right column.

Cities Rivers Lakes Mountains

The Mersey, London, Windermere, Ben Nevis, the English Channel, the Cambrian Mountains, the Trent, Cardiff, the North Channel, the Cheviots, Edinburgh, the Thames, Belfast, the Tyne, Snowdon, the Clyde, Vyrnwy. 1. Перевірка знання карти.

T: Describe on the map a geographical position of the Great Britain; name the main hills, the rivers and lakes.

 1. Робота в парах.

T: Attentively read and work two first paragraphs of the text. Practice in simultaneous interpretation of sentences from the native language on English.

  • Перевірити 2-3 пари. Якщо дозволяє час, теж саме можна зробити з усім текстом.

ІІІ. Заключна частина кроку.

   1. Домашнє завдання.

Вибрати головне на ваш погляд та вивчити напам’ять, тренуватися в переказі за картою. Переказ можна зробити за планом:

  • Географічне положення та основні данні про країну.

  • Річки та озера.

  • Гори.

  • Клімат.

2.Оцінювання роботи учнів.

Урок №3

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення.

Тип: Закріплення отриманих знаній.

Мета: Практикувати учнів в усних висловлюваннях за текстом та

картою.


Розвивати навики самостійної роботи.

Вдосконалювати володіння лексикою теми.Обладнання: тексти, карта. картки з завданням.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At the today's lesson we shall repeat all about a geographical position of Great Britain. You will tell about Great Britain and perform small written work to check up the knowledge.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра « Асоціації». Вчитель називає будь яке слово, а учні дають асоціацію за темою.

T: I shall name words, and you give to me answers - associations on a theme Great Britain.

Example: T. river – Pls. the Thames, the Trent, the Clyde and the Mersey

   1. the highest top

   2. mountains

   3. lake

   4. the Cheviots

   5. capital

   6. climate

   7. summer

   8. sea

ІІ. Основна частина уроку

Переказ тексту.

Speaking.

Під час прослуховування вчителем відповіді учня, інші діти готуються до переказу, або виконують письмову роботу, яку здають наприкінці уроку.Письмова робота.

Writing.

1.Put these words in the right order.

1. United / is / English / the / official / the / Kingdom / language / of

2. Ireland / occupies / one third / island / Northern / of / Ireland / the / of

3. Great / the / is / called / Britain / island / largest

4. waters / of / the / is / washed / the / country / Atlantic / by / ocean / the

5. the / usually / very / in / winter / it / cold / doesn’t / summer / or / in / hot / the / very / get2. Make questions to these sentences.

 1. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the north-west coast of Europe.

 2. There are 6 beautiful lakes in England; this part is called "Lake District".

 3. Solving the crossword. Find 15 words about the Great Britain.
M

T

Y

N

E

D

A

O

D

U

R

I

I

E

G

Y

S

E

V

E

R

N

W

O

X

C

R

E

R

N

I

K

L

Y

A

K

O

A

H

S

N

Y

O

D

O

D

L

I

B

R

A

E

E

G

O

W

N

U

E

G

E

D

U

R

V

Y

L

A

D

A

S

T

L

I

V

A

R

I

L

A

O

O

G

H

F

F

I

Y

O

E

O

R

N

I

N

A

A

F

U

T

R

E

N

T

A

D

Z

M

S

I

X

I

G

N

I

X

S

Y

K

E

T

O

D

Z

K

C

W

O

D

I

B

S

C

L

Y

D

E

X

U

Y

G

U

X

I
  1. Belfast

  2. Cardiff

  3. Cheviots

  4. Clyde

  5. England

  6. Ireland

  7. London

  8. Mersey

  9. Severn

  10. Snowdon

  11. Thames

  12. Trent

  13. Tyne

  14. Vyrnwy

  15. Wales


ІІІ. Заключна частина кроку.

 1. Домашнє завдання.

Повторити лексику теми, підготуватись до письмового переказу теми.

Спробуйте скласти кросворд або ребус за темою уроку у вигляді проекту. 1. Оцінювання роботи учнів.

Урок №4

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення.

Тип: Контроль отриманих знаній.

Мета: Практикувати учнів в усних висловлюваннях за текстом та

картою.


Контроль отриманих знаній на письмі.

Розвивати навики самостійної роботи.

Вдосконалювати володіння лексикою теми.

Обладнання: карта. картки з завданням.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення


 1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today at the lesson we finish studying a geographical position of Great Britain. We shall work with a map, we shall analyze written works of the last lesson and in second half of lesson you will write everything that you have learned and have remembered about Great Britain.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Let's recollect studied on past three lessons and now each of you will tell under one sentences on Great Britain. Tell the first, that to you have occurred.

Учні висловлюються за темою.T: Once again let's recollect a geographical position of Great Britain and the basic moments (a relief, the rivers and lakes, a climate)

Учні висловлюються за темою біля карти.ІІ. Основна частина уроку

T: Let’s analyze written works of the last lesson.

Учні отримують свої письмові роботи и розбирають завдання разом.T: Now exchange the projects and solve crossword puzzles or rebuses.

Учні обмінюються своїми проектами, розв’язують їх, перевіряють та оголошують результати. Час виконання 15 хвилин.

Усі проектні роботи учні здають.


 1. Письмова робота.

Writing.

T: Now we execute written work. Independently write everything, that you have remembered about Great Britain.

Час виконання 15 хвилин.


ІІІ. Заключна частина кроку.

 1. Домашнє завдання.

Якщо хтось з учнів потребує додатково доробити свій проект це можна зробити до наступного уроку.

 1. Оцінювання роботи учнів.

Картки для учнів

Урок №1

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення .

British Isles -Британські острови ancient - давній

to separate from - відділяти від Strait of Dover - протока Па-де-Кале English Channel - протока Ла Манш the Wales – валійці

the Scots - шотландці the Irish - ірландці

peninsula – півострів Pennine Range- Пенінськи гори

Cambrian Mountains- Кембрійськи гори Cheviots- Чевіотськи гори

tremor- дрож Ben Nevis - г. Бен Невіс

Snowdon - г. Сноудон meadow - луг

а rich plain with chalk and limestone hills- богата равнина з мелом та холмами известняка.

temperate – помірний chief- основний

the Mersey - Мерсі the Clyde - Клайд

TyneТейн Windermere - оз. Віндерміа Lough Neagh - оз. Лох-Ней Vyrnwy - оз. Вернві

еstuarу –устьє severely- чрезвичайно

admirable –чудовий to classify - класифікувати

average temperature - середня температура

The Geographical Position of Great Britain

The full name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Since 1922 it includes England, Scotland, Wales, Northern Ireland and a lot of smaller islands. The UK is an island state: it is composed of 5,500 islands, large and small. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the north-west coast of Europe. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. England, Wales and Scotland are in Great Britain. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland. The larger part of Ireland is the Irish Republic. "Britania" is the ancient name of Britain.

English is the official language of the United Kingdom.

The inhabitants of the country are the English, the Welsh, the Scots and the Irish; these four nationalities have their own language and culture.

The capital of the whole country is London (7 mln); the capital of Wales is Cardiff (284 th); the capital of Scotland is Edinburgh (470 th); the capital of Northern Ireland is Belfast (440 th). In Great Britain there are a lot of immigrants from former British Asian and African colonies.

The United Kingdom is washed by the North Sea in the east, the English Channel and the Strait of Dover in the south, the Atlantic Ocean in the north. In the west the United Kingdom is separated from the Irish Republic by the Irish Sea and the North Channel. The total area of the country is 94,249 square miles (or 244.000 sq. km.), and its population is 57 million people. The island of Great Britain consists of three main parts: England (the southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the West) and Scotland the northern part of the island).

The surface of England and Northern Ireland is flat, but Scotland and Wales are mountainous. The Pennine Range in northern England and the Cambrian Mountains in Wales are rather low. In the north the Cheviots separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along its middle, the Cambrian Mountains occupy the greater part of Wales and the Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains. There is very little flat country except in the region known as East Anglia.

Lowland Britain is a rich plain with chalk and limestone hills. The highest mountain top in the country is Ben Nevis in Highlands of Scotland, it is 1343 metres. The second highest mountain is in Wales, it is Snowdon, it is 1085 metres high. Many parts of the country have beautiful green meadows and hills.

It has no active volcanoes and earth tremors which do no more than rattle teacups in a few houses which are reported in the national news media. Most of the rivers flow into the North Sea. The chief rivers of the country are: the Severn (the longest), the Thames, the Trent, the Clyde and the Mersey. Some of the British greatest ports are situated in the estuaries of the Thames, Mersey, Trent, Tyne, Clyde and Bristol Avon.

There are 6 beautiful lakes in England; this part is called "Lake District". Windermere is the largest among them. Scotland also has a lot of lakes which are called "lochs" there. The largest lake in the whole country is situated in Northern Island, it is Loch Neagh. One of the most attractive lakes in Wales is Vyrnwy. These admirable places attract tourists from different countries.

The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. Winters are not severely cold and summers are rarely hot. It is classified as temperate, cool. All parts of the British Isles get a lot of rains in all seasons. It is not very cold in winter and never very hot in summer. The average temperature in winter is +5C° and in summer is +20°C.


  1. What is the official name of this country?

  2. Where is Great Britain situated?

  3. What islands do the British Isles consist of?

  4. What is the total area of Great Britain?

  5. What ocean and seas are the British Isles washed by?

  6. What parts does the UK consist of?

  7. What parts does GB consist of?

  8. What country does Northern Ireland border on?

  9. Are there any big rivers?

  10. Are there any high mountains in Great Britain?

  11. Are there any big lakes in GB?

  12. What sea do most of the rivers flow into?

  13. What is the climate like in Great Britain?

  14. What is the population of Great Britain?

  15. What city is the capital of the U. K.?


Урок №2

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення.

Put these geographical names in right column.Cities Rivers Lakes Mountains

The Mersey, London, Windermere, Ben Nevis, the English Channel, the Cambrian Mountains, the Trent, Cardiff, the North Channel, the Cheviots, Edinburgh, the Thames, Belfast, the Tyne, Snowdon, the Clyde, Vyrnwy.Урок №3

Тема: Об’єднане Королівство Великобританії та Північної

Ірландії. Географічне положення.

1.Put these words in the right order.

1. United / is / English / the / official / the / Kingdom / language / of

2. Ireland / occupies / one third / island / Northern / of / Ireland / the / of

3. Great / the / is / called / Britain / island / largest

4. waters / of / the / is / washed / the / country / Atlantic / by / ocean / the

5. the / usually / very / in / winter / it / cold / doesn’t / summer / or / in / hot / the / very / get2. Make questions to these sentences.

 1. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the north-west coast of Europe.

 2. There are 6 beautiful lakes in England; this part is called "Lake District".

3. Solving the crossword. Find 15 words about the Great Britain.

M

T

Y

N

E

D

A

O

D

U

R

I

I

E

G

Y

S

E

V

E

R

N

W

O

X

C

R

E

R

N

I

K

L

Y

A

K

O

A

H

S

N

Y

O

D

O

D

L

I

B

R

A

E

E

G

O

W

N

U

E

G

E

D

U

R

V

Y

L

A

D

A

S

T

L

I

V

A

R

I

L

A

O

O

G

H

F

F

I

Y

O

E

O

R

N

I

N

A

A

F

U

T

R

E

N

T

A

D

Z

M

S

I

X

I

G

N

I

X

S

Y

K

E

T

O

D

Z

K

C

W

O

D

I

B

S

C

L

Y

D

E

X

U

Y

G

U

X

I