Контрольні запитання Дайте визначення поняттю «презентація» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Фахове вступне випробування з дисципліни «Діловодство» ?1 Дайте вірне... 1 192.2kb.
1. Дайте визначення поняттю 1 90.63kb.
Дипломные работы Варіант №50 Питання Дайте визначення "громадівський... 1 197.35kb.
Дослідження ставлення учнів до певної групи професій Методика „Квадрат... 1 40.79kb.
Контрольна робота з порівняльно-історичного та типологічного мовознавства... 1 46.47kb.
Дайте визначення інформаційних технологій та інформаційних систем. 1 59.37kb.
Методичні вказівки до вивчення тем курсу 1 333.51kb.
Контрольні запитання з дисципліни „Логістика ” 1 16.49kb.
Прочитайте текст про відомі китайські сади у Ванкувері. Дайте короткі... 1 197.58kb.
Іі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 1 89.16kb.
Експериментальна психологія” для перевірки рівня засвоєння студентами... 1 217.37kb.
Необхідність удосконалення інвестиційного процесу в Україні асист. 1 29.44kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Контрольні запитання Дайте визначення поняттю «презентація» - сторінка №1/1
Контрольні запитання
1. Дайте визначення поняттю «презентація». Яке значення в сучасному житті має презентація?

2. Розкрийте особливості презентації, метою якої є мотивування та розважання аудиторії.

3. Розкрийте особливості презентації, метою якої є інформування.

4.Розкрийте особливості презентації, метою якої є переконання та запрошення до співробітництва.

5. Охарактеризуйте види презентацій по відношенню до об’єкта презентації (презентація суспільної організації, товару, проекту, презентації плану майбутніх робіт, об’єму виконаних робіт, наукової ідеї, бізнес-плану тощо).

6. Охарактеризуйте види презентацій по відношенню аудиторії до презентатора (внутрішні та зовнішні).

7. Охарактеризуйте види презентацій по домінуючим характеристикам (інформаційні, низхідні та висхідні, а також ті, які мають на меті просунення продукту, товару тощо).

8. Розкрийте особливості письмової презентації та перелічітьвимогидо проведення такої форми презентації.

9. Охарактеризуйте особливу форму презентації – перфоманс. Наведіть приклади.

10. Що таке структура презентації? Які її основні складові?

11. Охарактеризуйте основні складові презентації (вступ, відправне положення, проблема, перспективи, пропозиції).

12. Назвіть способи побудови презентації. Охарактеризуйте хронологічний та тематичний способи.

13. Якими є вимоги до вступної частини презентації?

14. За яким принципом будується основна частина?Яка її структура?

15. Що таке «коренева теза», «ключова теза», «аргумент»? Як вони співвідносяться в основній частині презентації?

16. Які вимоги до аргументів?Завдяки яким маніпулятивним прийомам можна посилити аргументи? Наведіть приклади.

17. Якими є вимоги до завершення презентації?

18. Перелічіть та охарактеризуйте основні критерії успішної презентації.

19. Що таке візуалізація презентації? Наведіть приклади.

20. Яке значення і для презентації має врахування особливостей аудиторії.

21. Які змінні впливають на процес планування презентації?

22. Розробка головної ідеї презентації.

23. У чому полягає розробка стратегії презентації?

24. Від чого залежить вибір стилю?

25. Охарактеризуйте основні чинники, які впливають на бибір стилю презентації.

26. Планування часу.

27. Які зовнішні чинники можуть вплинути на процес презентації?

28. Яким є алгоритм розробки презентації?

29. Що таке «орієнтація на слухача», основні положення ефективної взаємодії.

30. Прийоми залучення аудиторії.

31. Прийоми утримання уваги аудиторії.

32. Зоровий контакт.

33. Підготовка до обговорення та питань.

34. Способи завершення роботи з аудиторією.

35.Структура інформативної мови.

36. Структура переконуючої промови.

37. Засоби виразності презентатора.

38.Типові помилки в мові презентатора.

39. Індивідуальний стиль.

40. Вокальні характеристики мовлення.

41. Роль пауз в презентаційній промові.

42. Якість голосу.

43. Страх публічного виступу та методи його подолання.

44. Що таке проксеміка? Які особливості розміщення учасників презентації?

45. Поза, рухи в презентації. Їх прочитання та вплив на успішність презентації.

46. Види та призначення жестів.

47. Правила користування жестами.

48. Манера презентатора. Атмосфера та довірливі відносини учасників презентації.

49. Міміка.

50. Яке значення на успіх презентації має імідж та зовнішній вигляд презентатора?

51. Способи візуалізації презентації.

52. Текстові та графічні засоби візуалізації презентації.53. Методика застосовування наочності в презентації.

54. Охарактеризуйте технічні засоби, які можна використовувати при проведенні презентації.