Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Львівський національний університет імені Івана Франка сучасний європейський... 1 79.63kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної... 1 215.53kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 4 665.46kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 3 572.86kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 3 600.17kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра зарубіжної... 1 320.59kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра зарубіжної... 1 257.78kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський... 1 126.26kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра психології... 1 297.88kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра зарубіжної... 1 288.24kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології... 1 158.52kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Центр культури... 1 20.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики - сторінка №1/1

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної кібернетики


Спеціальність 7.03050201 – “Економічна кібернетика”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Завідувач кафедри ______________проф.Вовк В.М.

___10___”_______листопала________2011р.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту
Продан Лесі Іванівні

I.Тема роботи: Математичні методи в аналізі діяльності підприємства


затверджена розпорядженням декана економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка № __ від “__”_______2011р.

II.Термін подання закінченої дипломної роботи на кафедру 30.04.2012р.

III.Вихідні дані до роботи:


  1. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000.

  2. Економіко-математичні методи в аналізі господарської діяльності: Навчальний посібник. — Х. : Харків. держ. екон. ун-т, 1995.

  3. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий. — К.: Издательский дом «Максимум», 2001.

IV.Типові розділи дипломної роботи спеціаліста:

Вступ

Розділ 1. Характеристика і аналіз стану вивчення проблеми.

  1. Аналіз об’єкта управління.

  2. Економічна суть проблеми.

  3. Характеристика існуючих методів вирішення проблеми.

  4. Актуальні питання вдосконалення інструментарію вирішення проблеми.

Розділ 2. Застосування методів оптимізації вирішення проблеми.

2.1.Критичний науково–теоретичний аналіз існуючих методів оптимізації вирішення проблеми.

2.2.Обгрунтування вибору інструментарію вирішення проблеми.

2.3.Формалізована постановка та модельне представлення проблеми (задачі).Розділ 3. Реалізація інструментарію проведення модельних експериментів.

3.1.Опис і обгрунтування вибраного алгоритму.

3.2.Опис блок–схеми вибраного алгоритму.

3.3.Особливості алгоритму та програмної його реалізації.

3.4.Числовий приклад.

3.5.Аналіз результатів розрахунку.

3.6.Розрахунок величини ефекту від реалізації заходів по вирішенню проблеми.

Висновки

Додатки:блок–схеми алгоритму; схеми і графіки; листинги програм та результати їх виконання.

Список використаних джерел

V.Консультанти з дипломної роботи спеціаліста

Дата видачі завдання 10 листопада 2011 р.

Науковий керівник дипломної роботи спеціаліста _____________доцент Негрей М.В.Завдання отримав до виконання 10 листопада 2011р.

Студент _______________