Луганська обласна рада шостого скликання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Луганська область попаснянський район попаснянська міська рада шостого... 1 29.96kb.
Луганська обласна рада шостого скликання 1 69.57kb.
Про затвердження Статуту комунального закладу «ірмінська обласна... 1 240.24kb.
Рішення 21 серпня 2013 р м. Луганськ №19/68 Про визначення комунального... 1 47.63kb.
Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія 1 30.2kb.
Рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 18 жовтня 2011 року... 1 30.19kb.
Про затвердження Статуту комунальної установи 1 190.51kb.
Про затвердження Змін №1 до Статуту комунального закладу 1 31.58kb.
Рішення XXІ сесії шостого скликання 25. 06. 2013 р. №305 Про внесення... 1 40.47kb.
Рішення від 28 листопада 2012 року №4 хуііі сесія шостого скликання... 1 72.95kb.
Рішення XXIX сесії районної ради шостого скликання 2013 року № Про... 1 25.41kb.
Додаток до листа №1031-30/05 від 30. 05. 2013р. Консолідована пропозиція... 1 55.34kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Луганська обласна рада шостого скликання - сторінка №1/1
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

третя сесія
РІШЕННЯ
25 лютого 2011 р. м. Луганськ № 3/59
Про внесення змін до рішень обласної ради від 29.05.2008 № 22/36 «Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області» та від 29.01.2009 № 26/68 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»
З метою підвищення ефективності орендних відносин, удосконалення процедури проведення конкурсу та сприяння створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання відповідно до ст.ст. 9, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:
1 Доповнити розділ 12 Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, затвердженого рішенням обласної ради від 29.05.2008 № 22/36 (далі - Типовий договір), абзацом шостим такого змісту:

«копія схеми розташування орендованого приміщення з плану БТІ;».

2 Викласти п.5.2 рішення обласної ради від 29.01.2009 № 26/68 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області» у такій редакції:

«5.2 Погоджувати на підставі позитивних висновків (рекомендацій) постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів питання щодо надання згоди орендареві на здійснення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованого майна із зазначенням того, що орендар не має права вимагати компенсування коштів, витрачених на здійснення таких поліпшень».

3 Внести такі зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Луганської обласної ради, затвердженого рішенням Луганської обласної ради від 29.01.2009 № 26/68 (далі - Порядок):

3.1 Доповнити підпункт 2.2 пункту 2 Порядку, після абзацу четвертого, абзацами такого змісту:

«- довідку, що об'єкт не заборонений до оренди;

- технічну документацію об'єкта оренди;».

У зв'язку з цим, абзаци п'ятий, шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим, дев'ятим.

3.2 Підпункт 3.2 пункту 3 Порядку після слів «більшим ніж один рік» доповнити словами «від дати укладення договору оренди».

3.3 Підпункт 3.4 пункту 3 Порядку доповнити абзацом другим такого змісту:

«Учасник конкурсу може запропонувати у конкурсних пропозиціях розмір орендної плати вищий ніж той, що визначений в умовах конкурсу. При цьому збільшення орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який встановлюється рішенням конкурсної комісії, але не може бути меншим за 5% стартової орендної плати».

4 Внести зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 29.01.2009 № 26/68 (далі - Методика):

4.1 У пункті 5 Методики слова і цифру «Вз - залишкова (за балансом, форма № 1) вартість орендованих основних засобів» замінити словами «Вз - вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою».

4.2 Пункт 7 Методики доповнити абзацом шостим такого змісту:

«У разі, якщо вбудоване нежитлове приміщення є частиною нежитлової будівлі (адміністративної і т.д.), площа оренди визначається як сума фактичної площі займаних приміщень. Приміщення загального використання будівлі (коридори, сходи, служби і т.д.) в даному випадку не є об'єктами оренди. їх площа для кожного орендаря визначається пропорційно площі займаних кімнат та включається в договір на відшкодування витрат щодо утримання орендованого майна».

4.3 У пункті 13 Методики виключити слова «або повертаються
платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви».

4.4 Доповнити Методику пунктом 16 такого змісту:

«У разі, якщо індекс інфляції, що використовується для розрахунку орендної плати, менше 100%, вважати його таким, що дорівнює 100%».

4.6 Пункт 25 Додатку 2 до Методики «Оренди ставки використання нерухомого майна» доповнити строкою:«підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які надають послуги громадського харчування та торгівлі продовольчими товарами».
Голова

обласної ради В.М. Голенко