Методичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізац - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Положення про порядок легалізації органів самоорганізації... 1 301.67kb.
Методичні рекомендації на тему: „ Юридична відповідальність громадських... 1 95.88kb.
Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністративних... 1 412.3kb.
Розпорядження 29. 10. 2012 смт Криве Озеро №474-р Про норму тривалості... 1 62.58kb.
Розпорядження 25. 01. 2013 №8/А-2013 Про проведення перевірок діяльності... 1 139.08kb.
Рішення " 20 " січня 2012 року №28 Про державну реєстрацію громадської... 1 10.44kb.
Рішення від 23. 10. 2012 20 р. №447 м. Нова Каховка Про реєстрацію... 1 10.74kb.
Методичні рекомендації дієздатність та правоздатність громадян смт. 1 185.08kb.
Положення про освітні округи відділу освіти Єнакієвської міської... 1 123.15kb.
Рішення від "06" вересня 2011р №605 Про реєстрацію Хмільницької міської... 1 12.7kb.
Рішення Від " 26 " 09 2012 р. №534 Про легалізацію осередку Всеукраїнської... 1 15.96kb.
2012 Неурядова організація, яка подає доповідь : Громадська організація... 1 148.82kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Методичні рекомендації на тему:

Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян”смт. Томаківка

2009


Основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян
Право на об’єднання – одне з пріоритетних прав людини. Багатьма міжнародними актами закріплено це право, зокрема статтею 20 Загальної декларації прав людини, статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо.

Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

А статтею 37 Конституції України визначено, що утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

16 червня 1992 року було прийнято Закон України „Про об’єднання громадян” (№ 2460-XII), яким визначено, що право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” (підпункт 7 пункту "б" статті 38), Законом України „Про об’єднання громадян” (стаття 14) та Положенням про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. №140 (пункт 2), до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (далі-виконком) віднесено делеговане повноваження - легалізація у встановленому порядку місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій.

Варто зазначити, що дія Закону України „Про об’єднання громадян” не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством, а отже виконавчими органами здійснюється лише реєстрація (легалізація) громадських організацій.

Відповідно до частини другої статті 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Згідно з Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року №47/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за №125/13392 (із змінами) – управління юстиції контролює виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян, надає їм методичну допомогу.

З метою надання методичної допомоги Томаківським районним управлінням юстиції Дніпропетровської області розроблено даний методичний посібник для виконавчих комітетів сільських та селищної рад Томаківського району Дніпропетровської області, який містить в собі основні положення та порядок дії виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань легалізації об’єднань громадян, зокрема Закони України „Про об’єднання громадян”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян”, „Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян”, а також зразки відповідних документів.

За допомогою нижченаведеного малюнку, спробуємо відобразити основні етапи легалізації об’єднань громадян, притаманних виконавчим комітетам селищної та сільської рад Томаківського району Дніпропетровської області.
Етапи легалізації об’єднань громадян

виконавчими комітетами селищної та сільських рад

Томаківського району Дніпропетровської області


1. Прийняття документів та їх реєстрація
2. Попередній розгляд, підготовка правового висновку щодо установчих документів, поданих на реєстрацію (легалізацію)

3. Розгляд виконавчим комітетом реєстраційної справи, правового висновку та прийняття відповідного рішення4. Повідомлення заявника про рішення легалізуючого органу

7. Надсилання до управління юстиції в 10-денний термін копії рішення

Заявник, керівник об’єднання


5. Направлення реєстраційної картки державному реєстратору

6. Повідомлення у засобах масової інформації про легалізацію

Відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян” та Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, до виконавчого органу для реєстрації об’єднання громадян його засновники подають заяву, яка підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками, та документи, які передбачені статтею 15 Закону України „Про об’єднання громадян” (пунктом 3 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян).

Дана заява в день надходження реєструється в журналі вхідної кореспонденції та на ній зазначається номенклатурний індекс, вхідний номер та дата реєстрації.

Запис про реєстрацію відповідної заяви, після «вхідної» реєстрації, заноситься до «Книги обліку документів громадських об’єднань, які надійшли на державну реєстрацію», до якої переносяться відомості із заяви засновників.


Книга обліку документів громадських об’єднань,

які надійшли на державну реєстрацію

Дата надходження документів

Назва організації

Місце знаходження керівного органу

Основна мета діяльності

Прийнято рішення

Дата легалізації

1

2

3

4

5

6

15.07.2009

Володимирівська сільська громадська організація „ОРГАНІЗАЦІЯ” Томаківського району Дніпропетровської області

с. Володимирівка

Томаківського району, вул. Леніна 25,

тел. 3-17-12


Задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Зареєстровано рішенням виконавчого комітету Володимирівської сільської ради від 16.07.2009 №47 „Про реєстрацію Володимирівської сільської громадської організації „ОРГАНІЗАЦІЯ” Томаківського району Дніпропетровської області”

16.07.2009

Здійснення запису в Книзі обліку документів громадських об’єднань, які надійшли на державну реєстрацію і є першим етапом дій виконавчого комітету щодо легалізації об’єднання громадян.

Також варто зазначити та звернути особливу увагу посадових осіб виконавчого комітету ради щодо термінів розгляду даної заяви та прийняття по ній рішення в 3-денний термін з моменту реєстрації заяви. А тому доцільно (в міру можливостей) після завершення першого етапу дій відразу перейти до другого.

Другим етапом дій (одним із найважливіших) є попередній розгляд, підготовка правового висновку щодо установчих документів поданих на реєстрацію (легалізацію) та підготовка проекту рішення виконавчого комітету.

Як вже зазначалося, засновниками подається заява, підписана не менш як трьома засновниками або їх уповноваженими представниками, підписи яких повинні бути завірені в установленому законом порядку, тобто нотаріально.
Виконавчому комітету Володимирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області

Заява
Задорожний Микола Іванович, 28.11.1960 року народження, що проживає по вул. Центральна, буд.131 в с. Гарбузівка, Томаківського району Дніпропетровської області, тел.12345

Задорожна Галина Максимівна, 03.11.1951 року народження, що проживає по вул. Леніна, буд.435 в с. Володимирівка, Томаківського району Дніпропетровської області, тел.98765

Задорожна Яна Олегівна, 08.01.1959 року народження, що проживає по вул. Пирогова, буд.132 в с. Володимирівка, Томаківського району Дніпропетровської області, тел. 22222
подають установчі документи на реєстрацію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області, що поширюватиме свою діяльність на територію с. Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області.
Статут Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області прийнятий 7 липня 2009 року Загальними зборами Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області (Протокол №1).
Основна мета діяльності Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області є задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області: Загальні збори, Рада, що розташовані: 53550, Україна, Дніпропетровська область, Томаківський район, село Гарбузівка, вулиця Центральна, будинок 131.
15 липня 2009 рокуПідпис Засновників


Прізвище, ім’я та по батькові


___________________________


Задорожний Микола Іванович


___________________________


Задорожна Галина Максимівна


___________________________


Задорожна Яна Олегівна

15 липня 2009 року, смт. Томаківка Дніпропетровської області

Я, Петров Петро Петрович, приватний нотаріус Томаківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області засвідчую справжність підписів гр. Задорожного Миколи Івановича, гр. Задорожної Галини Максимівни, гр. Задорожної Яни Олегівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи гр. Задорожного М.І., гр. Задорожної Г.М., гр. Задорожної Я.О. встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1234, 1235, 1236.

Стягнуто плати по ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Дана заява має структурно відповідати додатку №1 до Положення про порядок легалізації об’єднань громадян. Обов’язково в даній заяві має бути зазначено назву об’єднання громадян, яка має бути тотожною (такою ж) у всіх інших документах (статуті, протоколі тощо). Територія, в межах якої діє дане об’єднання, яка зазначена в заяві, має бути такою ж, як визначено в статуті.

Дата прийняття статуту (номер протоколу), яка зазначена в заяві, має відповідати даті та номеру протоколу установчих зборів, який подається разом із заявою.

Основна мета діяльності, назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу має бути такою ж, як і в статуті.

В заяві обов’язково має бути зазначено дату написання заяви.

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян до заяви додаються:

1) статут (положення) у двох примірниках. Статут має бути викладений на листках формату А4, складатися із титульної сторінки та, власне, положень статуту.

Структура статуту має відповідати статті 13 Закону України „Про об’єднання громадян” (статутний документ повинен містити):

1) назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об'єднання;

8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

Наведемо зразок статуту громадської організації.

Увага. Проте зазначаємо, що даний зразок не може бути використаний як типовий (примірний), а наводиться лише для того, щоб структурно показати статутний документ.

Зразок
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Виконавчим комітетом Володимирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області

«____» ________________ 2009 року

Свідоцтво №______

Рішення №_______________
Сільський голова підпис Ліпінський С.М.

М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області

Протокол № 1

від 7 липня 2009 року
С Т А Т У Т

Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області

с. Володимирівка

2009 року

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Володимирівська сільська громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області (далі за текстом – ОРГАНІЗАЦІЯ) – є добровільним об’єднанням громадян створене на основі єдності спільних інтересів для задоволення, реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ створена та діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, на основі добровільності, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ є неприбутковою громадською організацією.

  4. ОРГАНІЗАЦІЯ має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію с. Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області.

  5. ОРГАНІЗАЦІЯ є юридичною особою за законодавством України, може від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатки та штампи із своїм найменуванням, мати власну символіку (логотип, прапор та інше аналогічне), що реєструється у встановленому порядку.

  6. Найменування ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • Повне українською мовою: Володимирівська сільська громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області;

 • Скорочене: Володимирівська СГО “ОРГАНІЗАЦІЯ”;

 • Повне російською мовою: Владимировская сельская общественная организация «ОРГАНИЗАЦИЯ» Томаковского района Днепропетровской области;

 • Скорочене російською мовою: Владимировская СОО «ОРГАНИЗАЦИЯ».

  1. Юридична адреса ОРГАНІЗАЦІЇ: 53550, Україна, Дніпропетровськка область, Томаківський район, село Гарбузівка, вулиця Центральна, будинок 131.
 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
  1. Метою діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ відповідно до мети виконує наступні статутні завдання та цілі:

   1. Розробка та здійснення громадських заходів, програм, планів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

   2. Організація, проведення широкомасштабних громадських заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

   3. Здійснення громадського екологічного моніторингу та проведення незалежної громадської експертизи;

   4. Проведення аналізів, досліджень стану навколишнього природного середовища, впливу життєдіяльності людини, прогнозування та статистичне спостереження;

   5. Здійснення громадського контролю за додержанням міжнародного та вітчизняного законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічних норм;

   6. Організація наукових досліджень та проведення семінарів, конференцій, слухань у сфері охорони навколишнього природного середовища;

   7. Прийняття систематичної участі в обговоренні, розроблення проектів та пропозицій до нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва, реконструкції та діяльності об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

   8. Здійснення захисту екологічних прав громадян;

   9. Здійснення видання брошур, бюлетенів, інформаційних листків, агітаційних матеріалів природоохоронного спрямування;

   10. Проведення інформаційних кампаній та заходів;

   11. Організація та проведення громадських заходів (фестивалів, свят, лекцій та інше аналогічне), просвітницька діяльність;

   12. Здійснення широкого співробітництва із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями України та інших країн, в тому числі міжнародними організаціями;

   13. Надання роз’яснень, консультацій з питань охорони навколишнього середовища членам ОРГАНІЗАЦІЇ;

   14. Здійснення інших завдань, що відповідають меті діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ для виконання статутних завдань та цілей може створювати підприємства, дослідницькі, науково-дослідницькі лабораторії та центри, із статусом юридичної особи, засновувати засоби масової інформації.


 1. УМОВИ, ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ЧЛЕНІВ
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ діє на основі індивідуального фіксованого членства.

  2. Членом ОРГАНІЗАЦІЇ може бути громадянин України, що досягнув 18 років, визнає цей Статут та бажає вступити до ОРГАНІЗАЦІЇ.

  3. Прийняття в члени ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється Загальними зборами членів на підставі письмової заяви про вступ та письмових рекомендацій двох діючих членів ОРГАНІЗАЦІЇ, про що приймається відповідне рішення.

  4. Громадянин може вибути із членів ОРГАНІЗАЦІЇ за власним бажанням та з інших підстав передбачених діючим законодавством та внутрішніми документами ОРГАНІЗАЦІЇ.

  5. Членами ОРГАНІЗАЦІЇ є її засновники.

  6. Загальними зборами членів ОРГАНІЗАЦІЇ за пропозицією Правління ОРГАНІЗАЦІЇ можуть прийматися асоційовані та почесні члени ОРГАНІЗАЦІЇ, які можуть бути присутніми на Загальних зборах членів ОРГАНІЗАЦІЇ без права голосу.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
  1. Член ОРГАНІЗАЦІЇ має право:

   1. Брати участь в управлінні ОРГАНІЗАЦІЄЮ;

   2. Обирати та бути обраним до виконавчих органів ОРГАНІЗАЦІЇ;

   3. Ознайомлюватися з усіма документами діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, в тому числі бухгалтерськими;

   4. Отримувати інформацію про діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ, її органів;

   5. Безкоштовно користуватися майном та обладнанням ОРГАНІЗАЦІЇ.

  2. Член ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язаний:

   1. Сплачувати членські внески в розмірах та строках визначених Загальними зборами членів;

   2. Дотримуватися цього Статуту та внутрішніх документів, виконувати законні рішення Загальних зборів членів. 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
  1. Вищим органом управління ОРГАНІЗАЦІЇ є Загальні збори членів, що складаються із усіх діючих членів ОРГАНІЗАЦІЇ на момент проведення зборів. Загальні збори проводяться за необхідністю, але не менше одного разу в квартал. Загальні збори є правомочними, якщо на зборах присутні 2/3 загальної кількості діючих членів. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів шляхом прямого відкритого голосування.

  2. Загальні збори членів приймають рішення з питань:

   1. Затвердження планів діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ та звітів про їх виконання;

   2. Затвердження річних бюджетів та звітів про їх виконання;

   3. Обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії ОРГАНІЗАЦІЇ;

   4. Затвердження звітів Ревізійної комісії;

   5. Заснування підприємств та установ із статусом юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей ОРГАНІЗАЦІЇ, засобів масової інформації, наділення їх майном;

   6. Членства в ОРГАНІЗАЦІЇ та статутної діяльності;

   7. Внесення змін та доповнень до Статуту;

   8. Затвердження положень про відділення ОРГАНІЗАЦІЇ;

   9. Вирішення інших питань діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

  3. Виконавчим органом є Рада у складі голови Ради та членів Ради.

  4. Рада забезпечує керівництво ОРГАНІЗАЦІЄЮ в період між Загальними зборами. Рада вирішує питання на своїх засіданнях, які є правомочними за присутності 2/3 його членів.

  5. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ:

   1. Розробляє плани діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ та готує звіти про їх виконання, подає їх на затвердження Загальним зборам;

   2. Готує проект річного бюджету ОРГАНІЗАЦІЇ та звіт про його виконання, подає їх на затвердження Загальним зборам;

   3. Приймає документи бажаючих вступити в ОРГАНІЗАЦІЮ та подає їх на розгляд Загальних зборів;

   4. Вирішує інші питання.

  6. Голова Ради є одночасно головою ОРГАНІЗАЦІЇ, здійснює організаційно-методичне, науково-практичне керівництво роботою Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, виконує почесні представницькі функції, виконує інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів.

  7. Голова Ради ОРГАНІЗАЦІЇ має наступні права:

   1. Представляти ОРГАНІЗАЦІЮ та діяти від її імені без довіреності в органах державної влади та управління, судах, підприємствах, установах та організаціях;

   2. Вчиняти від імені ОРГАНІЗАЦІЇ всі види правочинів, укладати договори;

   3. Здійснювати керівництво господарською діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ, приймати на роботу та звільняти з роботи найманих працівників;

   4. Першого підпису фінансових документів;

   5. Приймати накази, розпорядження та інші документи, що є обов’язковими до виконання для підпорядкованих йому працівників.

   6. Передоручати свої повноваження, видавати довіреності.

  8. Ревізійна комісія ОРГАНІЗАЦІЇ обирається у складі трьох членів строком на три роки для здійснення перевірки діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.


 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Відповідно до чинного законодавства ОРГАНІЗАЦІЯ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ може набувати право власності:

   1. На кошти та майно, передане членами ОРГАНІЗАЦІЇ;

   2. На майно, придбане за рахунок власних коштів;

   3. На майно і кошти, придбані в результаті діяльності створених ОРГАНІЗАЦІЄЮ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

  3. Постійним джерелом формування власних коштів ОРГАНІЗАЦІЇ є:

   1. Членські внески;

   2. Кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи;

   3. Інші незаборонені діючим законодавством України джерела.

  4. У власності ОРГАНІЗАЦІЯ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

  5. Кошти та майно ОРГАНІЗАЦІЇ (у т. ч. при її ліквідації) не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
 1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через Загальні збори.

  2. ОРГАНІЗАЦІЯ має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних завдань та цілей, в тому числі засоби масової інформації.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

  4. ОРГАНІЗАЦІЯ має право придбавати необхідні матеріали, обладнання, транспорт та інше майно і товари у суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб, за готівковий або безготівковий розрахунок, або в іншій не забороненій законодавством формі.

  5. ОРГАНІЗАЦІЯ має право вчиняти будь-які правочини та інші юридичні акти з суб’єктами господарювання, юридичними особами, фізичними особами крім тих, що заборонені діючими законодавчими актами.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ будує відносини із трудовим колективом, найманими працівники ОРГАНІЗАЦІЇ відповідно до вимог діючого законодавства, з дотриманням передбачених гарантій, прав та свобод працівників.
 1. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ веде первинний (оперативний), бухгалтерський, податковий облік, складає і подає відповідно до закону статистичну інформацію, адміністративні дані, встановлену звітність у порядку, визначеному законодавством.

  2. Перевірки діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, Ревізійною комісією.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
  1. Зміни та доповнення до Статуту розглядаються на Загальних зборах членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

  2. Рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за їх затвердження проголосувало 2/3 членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ зобов’язана зареєструвати відповідні зміни, доповнення у встановлений діючим законодавством строк. 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ відбувається шляхом реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог законодавства.

  2. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів членів або за рішенням суду.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ ліквідується:

 • за рішенням Загальних зборів членів;

 • на підставі рішення суду; 

 • з інших підстав, передбачених законодавством.

  1. При реорганізації ОРГАНІЗАЦІЇ вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступників.

  2. При ліквідації ОРГАНІЗАЦІЇ після проведення всіх розрахунків із кредиторами згідно із визнаними у встановленому порядку вимогами, складання та затвердження ліквідаційного балансу у встановленому порядку, майно та кошти ОРГАНІЗАЦІЇ спрямовуються на благодійні цілі згідно із статутними завданнями, або передається іншій громадській організації відповідної мети діяльності, або стягується в доход держави.

  3. ОРГАНІЗАЦІЯ є припиненою або ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

  4. Питання не врегульовані цим статутом щодо припинення ОРГАНІЗАЦІЇ вирішуються в порядку передбаченому діючим законодавством.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.

Статутний документ об'єднання громадян не повинен суперечити законодавству України.

Наступним документом, що подається до виконавчого комітету разом із заявою є:

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення).

В протоколі загальних зборів обов’язково має бути зазначено назву зборів, дата та місце проведення зборів, кількість присутніх, прізвище, ім’я та по батькові головуючого та секретаря зборів, питання порядку денного, розгляд питань порядку денного, обговорення, голосування, рішення по кожному питанню порядку денного тощо. Протокол обов’язково підписується головуючим та секретарем зборів.


Зразок
ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області
с. Володимирівка 7 липня 2009 року
Присутні 13 (тринадцять) осіб:
Голова зборів – Задорожний Микола Іванович, секретар – Задорожна Яна Олегівна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про створення Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.

 2. Про прийняття та затвердження Статуту Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.

 3. Про вибори Ради та Ревізійної Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.
 1. Слухали:

Задорожного М.І…………………………………………………. та необхідність створення громадської організації із місцевим статусом, що поширюватиме діяльність на територію с. Володимирівка Томаківського району.

Задорожна Г.М. з пропозицією створити Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської областіГолосували: "за" - 3; "проти" - 0; "утримались" - 0.
Ухвалили:

Створити Володимирівську сільську громадську організацію «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області із місцевим статусом, що поширюватиме діяльність на територію с. Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області.


 1. Слухали:

Задорожна Г.М. з пропозицією затвердити проект Статуту Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.

Голосували: "за" - 3; "проти" - 0; "утримались" - 0.
Ухвалили:

Затвердити Статут Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.
 1. Слухали:

Задорожна Я.О. з пропозицією обрати Раду Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області у складі:

Голова Ради – …………

Заступник голови Ради – ……………

Член Ради – ………………

Задорожна Я.О. з пропозицією обрати Ревізійну комісію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області у складі:

Голова комісії – …………

Заступник голови комісії – ……………

Член комісії – ………………


Голосували: "за" - 3; "проти" - 0; "утримались" - 0.
Ухвалили:

Обрати Раду та Ревізійну комісію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області у складі:

Голова Ради – ……………………;

Заступник голови Ради – ……………….;

Член Ради – ………………….

Голова комісії – …………

Заступник голови комісії – ……………

Член комісії – ………………


Голова зборів М.І.Задорожний
Секретар Я.О.Задорожна

Наступним документом, що додається до заяви є:3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи).

Відомості подають в довільній формі, із зазначенням усіх даних, які визначені чинним законодавством.

Відомість може бути подана за такою формою:
Відомості

про склад Ради Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області


ПІП

Дата народження

Місце проживання

Посада (в керівному органі організації)

Місце роботи, посада

Задорожний Микола Іванович

28.11.1960

с. Гарбузівка Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Центральна 131, тел. 12345

Голова Ради

ПП „Задорожній М.І.”

Задорожна Галина Максимівна

03.11.1951

с. Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Леніна 435, тел. 98765

Заступник голови Ради

пенсіонерка

Задорожна Яна Олегівна

08.01.1959

с. Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Пирогова 132, тел. 22222

Член Ради

ТОВ „Будівельник-2”, головний бухгалтер

Голова Ради

Володимирівської сільської громадської

організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського

району Дніпропетровської області Задорожний М.І.

07.07.2009


Також до заяви додається такий документ як:

4) документ про сплату реєстраційного збору.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. №143 «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян» за реєстрацію об’єднань громадян (в даному випадку сільських та селищних громадських організацій) береться плата в розмірі 2,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 42 грн. 50 коп., які зараховуються до місцевого бюджету відповідної ради. Підтвердженням внесення плати є квитанція банківської установи. В квитанції обов’язково має бути зазначено в призначені платежу: плата за державну реєстрацію та назва громадської організації (наприклад: плата за державну реєстрацію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області).

В чинній редакції Закону України «Про об’єднання громадян» передбачено, що плата реєстраційного збору здійснюється до прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом.

Наступним документом, що додається до заяви та подається для реєстрації об’єднання громадян є:

5) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію).

Відомості про засновників об’єднання громадян подаються в довільній формі, однак має бути чітко зазначено прізвища, імена, по батькові, роки народження, місця постійного проживання усіх засновників об’єднання громадян.

Заява що подається на реєстрацію, яка підписана не менш як трьома засновниками має містити відомості про засновників, які зазначені у відповідних відомостях про засновників. Мається на увазі, що в тому разі коли в заяві зазначено три засновники, а у відомостях про засновників їх більше, то інформація про засновників, які зазначені в заяві має бути відображеною у відповідних відомостях.

Для прикладу наведемо зразок відомостей про засновників.
Відомості

про засновників Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області


ПІП

Дата народження

Місце проживанняГолова Ради

Володимирівської сільської громадської

організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського

району Дніпропетровської області Задорожний М.І.

07.07.2009


Крім зазначених вище документів, обов’язково до заяви додається:

6) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

Документом, що підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян може бути:

- в разі знаходження громадської організації за адресою фізичної особи - громадянина (засновника, керівника, члена організації тощо) такими документами є довідка виконавчого комітету (сільської ради, селищної ради), КП «Будинкоуправління» про зареєстрованих осіб за даною адресою із чітким зазначенням назви населеного пункту, вулиці (провулку), номеру будинку (квартири) та дат народження усіх осіб, яких включено до довідки та власноруч написані заяви усіх повнолітніх осіб, які зареєстровані за даною адресою про те що останні не заперечують щодо місцезнаходження тієї чи іншої громадської організації за адресою їх проживання.

Заява може бути написана за приблизним зразком.


Виконавчий комітет Володимирівської сільської ради Томаківського району
Задорожний Микола Іванович

що проживає по вул. Центральна, буд.131, в с. Гарбузівка, Томаківського р-ну.

Я, Задорожний Микола Іванович, підтверджую та не заперечую проти того, щоб за адресою мого проживання с. Гарбузівка, вул. Центральна, б.131, знаходилась Володимирівська сільська громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.
07.07.2009р. (підпис) Задорожний М.І.

- у разі знаходження громадської організації за місцезнаходженням юридичної особи (приміщення підприємства, установи, організації тощо) таким документом може бути договір оренди, інший цивільно-правовий договір або гарантійний лист.

Для прикладу наводимо зразок гарантійного листа.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВендКо»

34100 Томаківський р-н. с. Володимирівка, вул. Поштова, 137 тел./факс (258) 7-77-77


07.07.2009р. № 456
Виконавчий комітет Володимирівської сільської ради Томаківського району
Гарантійний лист
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВендКо» (юридична адреса: Томаківський р-н., с. Володимирівка вул. Поштова, 137), в особі голови правління ТзОВ «ВендКо» Петровича П.П. гарантує надання Володимирівській сільській громадській організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області приміщення і підтверджує її юридичну адресу: Томаківський р-н., с. Володимирівка, вул. Поштова, 137.

Голова правління

ТзОВ «ВендКо» (підпис) Петрович П.П.

М.П.


Перелік документів, що додаються до заяви є вичерпним. В разі відсутності хоча б одного документу при подачі заяви виконавчий комітет не може відмовити в прийнятті заяви, проте відповідним правовим висновком та відповідним рішенням виконавчого комітету громадській організації може бути відмовлено в реєстрації (легалізації).

Проект рішення про легалізацію (реєстрацію) громадської організації готується на підставі правового висновку щодо установчих документів, поданих на реєстрацію (легалізацію).

Як зазначалося, основною підставою для прийняття позитивного рішення (рішення виконавчого комітету про реєстрацію (легалізацію) громадської організації) є відсутність обмежень на створення і діяльність об’єднань громадян (ст. 4 Закону України „Про об’єднання громадян”), відповідність статутного документа вимогам чинного законодавства України (ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”), наявність повного переліку документів, що подаються на реєстрацію (ст. 15 Закону України „Про об’єднання громадян”, п. 3 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян).

Для прикладу наводимо зразок правового висновку щодо установчих документів, поданих на реєстрацію (легалізацію).Зразок


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Володимирівської сільської ради Томаківського району

Дніпропетровської областіПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо установчих документів, поданих на реєстрацію (легалізацію)
Володимирівська сільська громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області
Установчі документи Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області надійшли до виконавчого комітету Володимирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області 15 липня 2009 року.

Рішення про створення об’єднання громадян та затвердження статуту Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області прийнято Загальними зборами 7 липня 2009 року (протокол №1).
Правовою експертизою встановлено:

Відповідно до Статуту Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області основною метою діяльності є задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, та інших спільних інтересів. Організація діє згідно Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», чинного законодавства України та положень свого Статуту. Відповідно до мети основними завданнями Організації є: розробка та здійснення громадських заходів, програм, планів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; здійснення громадського екологічного моніторингу та проведення незалежної громадської експертизи; проведення аналізів, досліджень стану навколишнього природного середовища, впливу життєдіяльності людини, прогнозування та статистичне спостереження тощо.

Дані завдання не суперечать вимогам Закону України «Про об’єднання громадян» та чинному законодавству України. Статут, який прийнятий і затверджений містить в собі положення, які вимагаються ст. 13 Закону України «Про об’єднання громадян», а саме: назву об’єднання, статус, юридичну адресу (розділ 1); мету та завдання (розділ 2); умови і порядок прийому в члени , вибуття з нього, права і обов’язки членів (розділи 3, 4); порядок утворення і діяльності статутних органів (розділ 5); джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності (розділ 6, 7); порядок звітності, контролю (розділ 8); порядок внесення змін і доповнень до статутного документу (розділ 9); порядок припинення діяльності та вирішення майнових питань, пов’язаних з ліквідацією (розділ 10).

Статут Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області не суперечить законодавству України. Інші документи, які подані на реєстрацію відповідають вимогам Закону України «Про об’єднання громадян», Положенню про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. №140, а саме: заява про реєстрацію підписана трьома засновниками, підписи яких посвідчені нотаріально; відомості про склад керівництва та засновників подано із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, дат народження, місць постійного проживання, посад та місць роботи; надано документ що підтверджує юридичну адресу (довідка про зареєстрованих осіб, заяви), квитанцію про сплату реєстраційного збору в розмірі 42,50 грн. до місцевого бюджету.
Висновок:

Враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 14, 15 Закону України «Про об’єднання громадян», п. 6 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №140 вважаємо, що Володимирівську сільську громадську організацію «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області може бути зареєстровано як місцеву громадську організацію зі статусом юридичної особи (чи без статусу юридичної особи).

Секретар виконавчого комітету (підпис) П.І.П.

Висновок підготовлено: 16.07.2009 року

Висновок та інші документи прийняті на зберігання секретарем виконавчого комітету Володимирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області «___»__________ 2009 року (підпис) П.І.П


В разі повної комплектації документів, що подані на реєстрацію, у разі позитивного правового висновку щодо установчих документів, поданих на реєстрацію (легалізацію) секретарем виконавчого комітету (іншої відповідальною посадовою особою виконавчого комітету) готується проект рішення виконавчого комітету про реєстрацію (чи легалізацію) об’єднання громадян.

Після цього виконавчий комітет переходить до третього етапу дій.

Для прикладу наводимо примірний зразок рішення виконавчого комітету про реєстрацію громадської організації.


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Володимирівської сільської ради

Томаківського району

Дніпропетровської областіРІШЕННЯ
16 липня 2009 року с. Володимирівка № 47

Про реєстрацію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області
До виконавчого комітету Володимирівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області 15 липня 2009 року надійшла заява та документи на реєстрацію Володимирівської сільської громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.

Подані документи відповідають вимогам Закону України «Про об’єднання громадян», Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №140.

Враховуючи викладене та на підставі ст.ст. 14, 15 Закону України «Про об’єднання громадян», п.7 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №140, керуючись підпунктом 7 пункту "б" статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1. Зареєструвати Володимирівську сільську громадську організацію «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області.

2. Внести Володимирівську сільську громадську організацію «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області до Реєстру об’єднань громадян та видати відповідне свідоцтво.

Сільський голова Ліпінський С.М.

Після прийняття даного рішення виконавчим комітетом, посадовою особою виконавчого комітету дані про реєстрацію об’єднання громадян вносяться до Реєстру об’єднань громадян.


Реєстр об’єднань громадян

№ п/п

Дата надходження документів

Назва об’єднання громадян

Місцезнаходження його статутних органів

Основна мета діяльності

Дата затвердження статуту (положення)

Відомості про склад центральних статутних органів об’єднання

Дата реєстрації

Сума внесеного реєстраційного збору

Відомості про зміни в статутних документах

Примітка


Та виконавчим комітетом видається відповідне свідоцтво, яке розміщується на аркуші формату А4 (альбомний формат).


Зразок титульної сторінки

Виконавчий комітет

Володимирівської сільської ради

Томаківського району Дніпропетровської області

С В І Д О Ц Т В О


про реєстрацію об’єднання громадян

Зразок зворотної сторінки


Основна мета діяльності: задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
СВІДОЦТВО

про реєстрацію об’єднання громадян
16 липня 2009 року
1
Назва об’єднання

Володимирівська сільська громадська організація «ОРГАНІЗАЦІЯ» Томаківського району Дніпропетровської області
Вид об’єднання

громадська організація
Постійно діючий центральний статутний орган об’єднання

Загальні збори, Рада

53550, Україна, Дніпропетровська область, Томаківський район, село Гарбузівка, вулиця Центральна, буд. 131
Територія, на яку поширюється діяльність об’єднання село Володимирівка Томаківського району Дніпропетровської області

Керівник

реєструючого органу Ліпінський С.М.

М.П.Після виконання третього етапу дій виконавчим комітетом щодо реєстрації об’єднання громадян, не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про легалізацію чи відмову в легалізації повідомляється заявник.

Посадовою особою виконавчого комітету ради віддається особисто («на руки») заявнику один примірник статуту, який прошитий, пронумерований та зареєстрований виконавчим комітетом ради та один примірник свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян. Другий примірник статуту та свідоцтва зберігається у виконавчому комітеті сільської ради до моменту ліквідації даної організації, після чого передається до архіву.

В тому разі, коли громадська організація з моменту реєстрації набуває статусу юридичної особи посадовою особою виконавчого комітету має бути звернено увагу на інформування заявника про необхідність державної реєстрації як юридичної особи в Державного реєстратора Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Також виконавчим комітетом ради може бути використано в своїй роботі Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства юстиції України «Про затвердження Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб» від 27.02.2007р. №23/74/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 березня 2007 р. за №184/13451.

Крім того виконавчий комітет ради повідомляє засоби масової інформації про реєстрацію (легалізацію) об’єднання громадян (ст. 14 Закону України „Про об’єднання громадян”) та надсилає в 10-денний термін з моменту прийняття рішення копію даного рішення до Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області.

Також хотілося б звернути увагу на особливості створення молодіжних та дитячих громадських організацій, а саме потрібно звертати увагу на вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій (ст. 2 Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”); на вимоги щодо засновників даних організацій (ст. 4 Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”) та умови щодо членства в молодіжних та дитячих організаціях (ст. 5 Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”).Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки (ст. 9 Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”).