Методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо оформлення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
М. В. Остроградського щодо організації роботи в спеціальних навчальних... 1 160.01kb.
Результати проведення обласного відбіркового конкурсу з креслення... 1 65.51kb.
Україна полтавська обласна державна адміністрація Головне управління... 4 461.27kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей... 4 756.18kb.
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної... 2 461.81kb.
Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів фізики за 2012-2013... 3 420.17kb.
Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» 9 1556.6kb.
Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів фізики за І семестр... 3 415.21kb.
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський обласний інститут... 11 2994.91kb.
Чернівецький інститут післядипломної педагогічної освіти 3 789.2kb.
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти... 6 690.45kb.
Мовчан Тамара Василівна 1 200.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної - сторінка №1/1
Методичні рекомендації

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

щодо оформлення методичних розробок

на присвоєння (на відповідність раніше присвоєного)

педагогічного звання
Пунктом 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2012р. №930, визначено, що педагогічні звання - «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти. 

Авторська (методична) розробка – це власна методична розробка розділів і тем шкільного компоненту змісту освіти, ефективних форм і методів навчання і апробована на шкільному чи районному (міському) рівні.

Авторська (методична) розробка може подаватися на розгляд фаховим комісіям до Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А-5, шрифт 14 Times New Roman).

Методична розробка повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш, зміст, вступ (передмова), основний текст, список використаної літератури, додатки (за наявності).І.Титульний аркуш і зворот титульного аркуша – це перший аркуш методичної розробки.

На титульному аркуші вказують: • відповідне управління освіти;

 • офіційна назва навчального закладу;

 • ініціали, прізвище автора чи колективу авторів;

 • назва роботи;

 • населений пункт;

 • рік видання.

На звороті титульного аркуша розміщують (у верхньому лівому куті):

1.


 • фото автора;

 • ПІБ автора;

 • посада;

 • основне місце роботи;

 • стаж за фахом

2. Анотація (авторська або фахова) – це коротка характеристика методичної розробки щодо її призначення, змісту, форми та інших особливостей. В анотації має бути зазначено коло читачів, на яких вона розрахована.

3. Рецензенти (ПІБ, посада) – не менше 2 осіб ( директор або заступник директора НЗ, методист ММК (РМК)).

4. Найменування організації, що рекомендувала видання до друку.
ІІ. Зміст – це покажчик заголовків авторської розробки (друкується на 2-ому аркуші методичної розробки).
ІІІ. Вступ – це розділ основного тексту, у якому викладено мету та галузь застосування, проблеми, що існують у даній галузі.
ІV. Основний текст – це дидактично й методично опрацьований і систематизований автором теоретичний матеріал, що відповідає навчальній меті.
V. Список використаної літератури – (оформляється згідно з вимогами Державних стандартів, наведених в Бюлетні ВАК України, №3, 2008р. (форма 23, с.9-13)
VI. Додатки

У додатках можуть бути розміщені: конспекти занять, сценарії виховних заходів, таблиці, фото.


Замість методичної розробки можна подавати до фахових комісій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського презентацію досвіду роботи, дотримуючись певної структури:

1-й слайд Фото вчителя

Навчальний заклад, який закінчив ( ла) і коли

Кваліфікаційна категорія

Нагороди, відзнаки обласного та всеукраїнського рівня

2-й слайд Навчальний заклад, у якому працює вчитель

3-й слайд Проблема ( технологія), над якою працює вчитель

її ( проблеми) науково-теоретичні засади

4-й слайд Методичний супровід вирішення проблеми ( технології)

5-й слайд Основні методи, прийоми, характерні для упровадження цієї проблеми ( технології)

6-й слайд Рівень навчальних досягнень учнів (по предметах) окремо по класах ( за результатами річних оцінок) по рівнях у відсотках

7-й слайд Участь школярів у різних конкурсах, їх результативність

(олімпіади, МАН)

8-й слайд Якій технології надаєте перевагу ? Чому?

9-й слайд З досвідом яких учителів області, України знайомі?

10-й слайд Участь у науково-методичній роботі району (міста), області


11-й слайд Поповнення бази кабінету за 4 роки
12-й слайд Список опрацьованої літератури з даної проблеми (технології)

оформляється згідно з вимогами Державних стандартів, наведених в Бюлетні ВАК України, №3, 2008р. (форма 23, с.9-13).

Власна друкована продукція за 4 роки (перелік, де надруковано).
Презентація досвіду роботи надається на диску CD-R або DVD-R у програмі Microsoft Office Power Point 2003, 2007

Примітка: для педагогічних працівників на присвоєння (на відповідність раніше присвоєного) звання «практичний психолог-методист» вимоги щодо оформлення досвіду роботи зазначені у листі МОНМС України

від 19.02.2007р. №1/9-76.


РекторВ.В.ЗелюкМарченко О.К.7-26-08