Методичні рекомендації щодо організації діяльності кімнати виховної роботи - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення свята гри та... 1 194.08kb.
Методичні рекомендації щодо створення кімнати психологічного розвантаження... 1 189.48kb.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх... 1 176.79kb.
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах... 4 1080.74kb.
Для практичного використання методичні рекомендації з питань організації... 1 194.42kb.
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному... 4 835.61kb.
Методичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей та проведення... 1 114.07kb.
Методичні рекомендації до підготовки та проведення Першого уроку... 3 800.19kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу... 1 236.43kb.
Методичні рекомендації Пріоритети діяльності вихователя школи-інтернату... 1 211.95kb.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у таборах 1 136.47kb.
Затверджую Директор школи Л. О. Морозенко графік проведення державної... 1 42.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо організації діяльності кімнати виховної роботи - сторінка №1/1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КІМНАТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

(кімнати школяра, учнівської кімнати або кімнати для роботи з дитячими об ’єднаннями та організаціями)


 1. Кімната виховної роботи, учнівська кімната або кімната для роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями є організаційним центром виховної роботи зі школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховної діяльності з дітьми.

 2. Кімнату виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за умови наявності приміщень, придатних для:

 • організації малих форм ігрової діяльності з дітьми;

 • засідань органів учнівського самоврядування та первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань;

 • консультативної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;

 • творчої роботи педагогічних працівників.

 1. У навчальних закладах І—III ст. діють: кімната виховної роботи (завідувач — заступник директора з виховної роботи) та кімната школяра, або учнівська кімната, або кімната для роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями {завідувач — педагог-організатор).

У навчальних закладах І—II ст. — кімната школяра, або учнівська кімната, або кімната для роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями.

 1. У відповідних кімнатах зосереджуються такі матеріали:

 1. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу:

 • Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини;

 • Конституція України;

 • Законм України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

 • Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);

 • Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»;

інструктивно-методичний лист Міністерства освіти «Основні напрямки діяльності класного керівника»;

 • інструктивно-методичний лист Міністерства освіти «Про використання державної символіки в навчально- виховних закладах України»;

 • регіональна програма національного виховання школярів та інші нормативні документи Міністерства освіти і наукй, молоді та спорту України і освітніх установ, укази і розпорядження державних органів із проблем виховання.

Б. Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.

 1. Планування та розробка основних напрямів роботи:

 • плани виховної роботи: особистий щоденно-тижневий, календарний (за окремими тижнями місяця), річний; єдиний режим позаурочної виховної діяльності;

 • матеріали про роботу органів учнівського самоврядування;

 • матеріали про роботу дитячих громадських організацій;

 • планування гурткової (клубної) роботи за інтересами;

 • структурні моделі організації виховного процесу;

 • заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності.

Г. Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:

 • картотека колективної творчої, соціально-комунікативної, пізнавальної, доброчинної, морально-етичної, художньої, ціннісно-орієнтаційної, спортивно-оздоровчої діяльності;

 • картотека колективних творчих справ щодо збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, свят;

 • матеріали загальношкільних заходів;

 • методика проведення пізнавальних та інтелектуальних, творчих та рольових, рухливих та спортивних ігор;

 • зміст і структура інтерактивних видів діяльності.

Ґ. Матеріали з досвіду організації правоосвітньої та правовиховноїроботи серед неповнолітніх:

 • соціальний паспорт школи;

 • картки особистого обліку дітей, схильних до правопорушень;

 • інформаційні банки даних про дітей, схильних до правопорушень, неблагонадійні сім’ї, у яких виховуються учні школи;

 • матеріали ради профілактики, угоди про співпрацю з працівниками правоохоронних органів;

 • матеріали про організацію діяльності наставників — громадських вихователів;

 • робота шкільних центрів довіри;

 • огляд правової освіти й виховання;

 • комплексна програма організації здорового способу життя «Рівний — рівному», програма «Діалог».

Д. Краєзнавчо-пошукова робота: '

 • рух «Моя земля — земля моїх батьків»;

 • експедиція «Краса і біль України»;

 • експедиція «Сто чудес України».

Е. Картотека проведених заходів серед школярів (конкурси, змагання, огляди).

Є. Інформаційні банки даних про літніх людей та громадян, які потребують допомоги (волонтерські загони).

Ж. Матеріали літнього оздоровлення школярів.

3. Матеріали для роботи з класними керівниками, іншими педагогами школи:

 • плани роботи психолого-педагогічного семінару (шкільного методичного об’єднання класних керівників);

 • орієнтовна програма діяльності класних керівників;

 • орієнтовна програма вивчення особистості школяра;

 • зразки психолого-педагогічної характеристики учнів;

 • картотека перспективного досвіду діяльності класного керівника;

 • про роботу керівників гурткової (клубної) роботи за інтересами;

 • про вивчення стану позакласної та позаурочної виховної роботи.

И. Для роботи з батьківською громадськістю:

 • навчально-тематичний план та програма батьківського всеобучу;

 • журнал обліку педагогічного всеобучу батьків;

 • психолого-педагогічна карта вивчення особистості учня;

 • пам’ятки та поради батькам щодо виховання дітей, збереження і зміцнення їхнього здоров’я;

 • матеріали педагогічного всеобучу батьків;

 • картотека перспективного педагогічного досвіду з проблем сімейного виховання.