Методичні рекомендації щодо визначення та оцінки фінансового потенціалу територій, ефективного управління ним - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в... 1 123.39kb.
Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного... 1 178.9kb.
Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів... 1 102.49kb.
Методичні рекомендації щодо декларування майна, доходів, витрат І... 5 788.6kb.
Методичні рекомендації щодо визначення вартості створення нових робочих... 1 236.99kb.
Бабина О.Є., Андреюшина Т.І. Управління знаннями як складовою потенціалу... 1 127.71kb.
Методичні рекомендації щодо визначення предмету охорони пам’яток... 1 124.51kb.
Методичні рекомендації щодо забезпечення повноти та правильності... 1 27.86kb.
Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем дисципліни... 8 1724.04kb.
Мотиваційні механізми ефективного використання трудового потенціалу... 1 30.48kb.
Кваліметричний підхід до аналізу найбільш ефективного використання... 1 294.66kb.
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали... 1 71.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо визначення та оцінки фінансового потенціалу територій - сторінка №1/30

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університетВ. Г. Боронос

Методологічні засади управління

фінансовим потенціалом території

Монографія

Суми

Сумський державний університет2011

УДК 336.131(477)

ББК 65.9(4Укр)26-21

Б83
Рецензенти:

З. О. Луцишин – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
С.М.Фролов – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту, директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання Сумського державного університету
С. М. Козьменко – доктор економічних наук, професор, проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету

(протокол № 5 від 22 грудня 2011)
Боронос В. Г.

Б 83 Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території: монографія /

В. Г. Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2011 . – 310 с.

ISBN
У монографії розглядаються основні принципи і засади формування державної фінансової політики, а в її межах – фінансового потенціалу окремих територій. Досліджено існуючі підходи, удосконалено та розвинено теоретико-методологічні заcади і методичні рекомендації щодо визначення та оцінки фінансового потенціалу територій, ефективного управління ним.

Монографія орієнтована на наукових співробітників, практиків державного управління і місцевого самоврядування, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. У монографії наведені дослідження, що були проведені у Сумському державному університеті.
УДК 336.131(477)

ББК 65.9(4Укр)26-21

© Боронос В. Г., 2011ISBN © Сумський державний університет, 2011
ЗМІСТ

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

8

1.1. Аналіз системних взаємозв’язків інноваційного розвитку економіки держави та його фінансового механізму в структурі управління фінансовим потенціалом території

8

1.2. Науково-методичні основи формування фінансової політики держави та її узгодження з іншими фінансовими категоріями

31

Список використаної літератури до розділу 1

54

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ

60

2.1. Системно-структурний аналіз зарубіжного досвіду впровадження державної фінансової політики

60

2.2. Основні положення та напрямки формування і розвитку державної фінансової політики в Україні

84

2.3. Дослідження тенденцій та особливостей реалізації грошово-кредитної політики України

101

Список використаної літератури до розділу 2

114

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ У ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

119

3.1. Роль і місце фінансового потенціалу території в державній фінансовій політиці

119

3.2. Сутність і складові фінансового потенціалу території

132

Список використаної літератури до розділу 3

156

РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЇ

162

4.1. Узагальнення теоретичних аспектів оцінки та управління фінансовим потенціалом в контексті забезпечення стійкого розвитку території

162

4.2. Методологія оцінки фінансового потенціалу території

173

4.3. Розроблення моделі комплексної оцінки фінансового потенціалу території

197

Список використаної літератури до розділу 4

220

РОЗДІЛ 5. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВПЛИВУ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ТЕРИТОРІЙ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЇХ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

225

5.1. Суб’єктно-об’єктний взаємозв’язок рейтингових оцінок території та її фінансового потенціалу

225

5.2. Методологічне забезпечення участі рейтингових агентств у формуванні та управлінні фінансовим потенціалом території

244

5.3. Розвиток відносин держави з рейтинговими агентствами як складова управління фінансовим потенціалом території

258

Список використаної літератури до розділу 5

276

Додатки

286


наступна сторінка >>