Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "маркетинг готельного І ресторанного господарства" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни... 2 364.24kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни... 5 640.73kb.
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної (контрольної ) 5 571.41kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу... 1 333.3kb.
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної та контрольної... 1 322.11kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни... 1 90.11kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу... 1 283.44kb.
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизований... 1 310.84kb.
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної... 1 13.23kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково- графічної роботи 3... 3 591.97kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу... 1 358.24kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни... 1 12.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "маркетинг - сторінка №1/1
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Харківська національна академія міського Господарства


О.М. Колесников

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
"МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА"
(для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки

6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")


Харків – ХНАМГ – 2013

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Маркетинг готельного і ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Колесников О.М. – Х.: ХНАМГ, 2013. – с.

Укладачі: ст.. викладач О.М. Колесников

Рецензент:

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,протокол № від 2013 р.