Методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів 5 курсу окр «Спеціаліст» спеціальності 05170108 «Технологія зберіг - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів... 8 1305.18kb.
Конспект лекцій. Суми 2012 міністерство аграрної політики та продовольства... 6 1169.55kb.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення... 1 176.42kb.
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять... 5 618.75kb.
Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів спеціальності... 3 570.78kb.
Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної... 2 535.44kb.
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «міжнародний менеджмент» 1 171.03kb.
Методичні вказівки до виконання практичних занять 1 572.28kb.
Методичні вказівки для проведення практичних занять 1 394.94kb.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «економіка будівництва» 4 671.05kb.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів... 2 710.2kb.
Декларація про державний суверенітет україни 1 170.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів 5 курсу окр «Спеціаліст» - сторінка №1/8


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет


Технологічні основи безпеки продуктів харчування

Методичні вказівки щодо виконання практичних занятьСуми 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології молока і м‘яса

Технологічні основи безпеки продуктів харчування

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять

для студентів 5 курсу ОКР «Спеціаліст»

спеціальності 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» денної форми навчанняСуми 2012
УДК 006.83

Укладачі: Касянчук В.В., д. в. н., професорБергілевич О.М., д. в. н., доцент

Могутова В.Ф., асистент
Технологічні основи безпеки продуктів харчування. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів 5 курсу ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» денної форми навчання – Суми, 2012. - 48 с. – Бібл.12
Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання 9 практичних занять, які спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни “Технологічні основи безпеки продуктів харчування ”.


Рецензенти: Димитрієвич Л.Р., доцент кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету

Божко Н., к.с.-.г.н., доцент кафедри технології молока і м‘яса Сумського національного аграрного університету
Відповідальний за випуск: Могутова В.Ф., асистент кафедри технології молока і м’яса.

Рекомендовано до видання методичною радою навчально – наукового інженерно – технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол №___ від “____” ______________ 2012 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2012 р.

Зміст


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 6

Назва модулів, 6

розділів, тем 6

Практичне заняття 1


Актуальність технологічних основ безпечності харчових продуктів 8

Практичне заняття 2


Законодавчо-правові засади в Україні в галузі забезпечення якості, безпечності та сертифікації харчових продуктів 10

Практичне заняття 3


Сучасна нормативна база ЄС та СОТ з питань безпечності харчових продуктів 18

Практичне заняття 4


Компоненти продовольчої сировини і харчових продуктів та їх вплив на безпечність харчових продуктів. 23

Практичне заняття 5


Небезпечні хімічні контамінанти харчових продуктів, що потрапляють до продовольчої сировини та харчових продуктів з довкілля. 28

Практичне заняття 6


Санітарно-гігієнічна безпечність продовольчої сировини та харчових продуктів в технологічних ланках харчового ланцюга 33

Практичне заняття 7


Вплив технологічних процесів на забезпечення безпечності харчових продуктів 36

Практичне заняття 9


Сертифікація, стандартизація, технічне регулювання для забезпечення якості та безпечності харчових продуктів 44

Вступ

Дисципліна „ Технологічні основи безпеки продуктів харчування „ призначена для підготовки студентів із спеціальності 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» та спрямована на надання поглиблених практичних знань та навиків в галузі технологічних основ безпеки продуктів харчування.

Метою вивчення дисципліни є формування у спеціалістів знань щодо технологічних основ безпеки харчових продуктів.Об'єктом вивчення є технологія та безпечність харчових продуктів.

Предмет вивчення даної дисципліни:

 • вимоги законодавства щодо технології безпечності харчових продуктів;

 • технологічні основи щодо вимог до безечності харчових продуктів;

 • проблеми негативного впливу сучасних технологій виробництва на безпечність харчових продуктів;

 • характеристика технологічних прийомів для забезпечення безпечності харчових продуктів;

Завдання дисципліни:

надати основні знання щодо : • небезпечних природних компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів;

 • технологічних вимог до безпечності харчових продуктів;

 • оцінки впливу забруднення продовольчої сировини ксенобіотиками біологічного, хімічного походження на безпечність харчових продуктів;

 • технологічних основ безпечного застосування БАД, ГМО, харчових добавок при виробництві харчових продуктів;

 • технологічних способів зниження рівня ксенобіотиків в харчових продуктах;

 • вплив біотехнології та нанотехнології на безпечність харчових продуктів;

 • порядку проведення контролю безпечності харчових продуктів за системою НАССР.

За результами вивчення курсу студенти повинні знати:

 • Порядок користування нормативними документами, оцінювати їх з точки зору вимог технічного прогресу для забезпечення безпечного харчування споживачів;

 • Порядок аналізування і оцінювання технологічних прийомів щодо отримання безпечних харчових продуктів;

 • Принципи формування пропозицій щодо вдосконалення. технології для отримання безпечних харчових продуктів;

 • Чинники,що впливають на безпечність харчових продуктів ;

 • Основні принципи запровадження системи НАССР в технології харчових продуктів;

Студенти повинні вміти

 • Користуватися сучасними нормативними документами, оцінювати їх з точки зору вимог технічного прогресу для забезпечення безпечного харчування споживачів;

 • Аналізувати та оцінювати технологічні прийоми щодо отримання безпечних харчових продуктів;

 • Формувати пропозицій щодо вдосконалення. технології для отримання безпечних харчових продуктів;

 • Обґрунтовувати основні положення технологічних прийомів для забезпечення безпечності харчових продуктів;

 • Оцінювати роль ксенобіотиків в технології безпечних харчових продуктів;

 • Контролювати і оцінювати безпечність продукції згідно до системи НАССР Самостійно поновлювати та доповнювати знання, удосконалювати вміння;

Методичні вказівки розроблено у відповідності з тематичним планом дисципліни. Кожне практичне заняття має назву теми, матеріал для опрацювання, завдання та порядок виконання, питання для закріплення знань та список необхідної літератури.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Назва модулів,

розділів, тем


Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

самостійна робота

дф

дф

дф

дф

дф1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Законодавчо-нормативна база технологічних основ безпечного харчування. Компоненти продовольчої сировини і харчових продуктів та їх вплив на безпечність харчових продуктів

5

-

10

-

28

38

-

15-25

1.1

Тема 1:Актуальність технологічних основ безпечності харчових продуктів
-

2

-

4

6

-

1-5

1.2

Тема 2 : Законодавчо-правові засади в Україні в галузі забезпечення якості, безпечності та сертифікації харчових продуктів

-

2

-

6

8

-

1-5

1.3

Тема 3: Сучасна нормативна база ЄС та СОТ з питань безпечності харчових продуктів


-

2

-

4

6

-

1-5

1.4

Тема 4 :Компоненти продовольчої сировини і харчових продуктів та їх вплив на безпечність харчових продуктів

-

2
8

10
1-5

1.5

Тема 5: Небезпечні хімічні контамінанти харчових продуктів, що потрапляють до продовольчої сировини та харчових продуктів з довкілля

-

2
6

8
1-5

2

Модуль 2. Технологічні основи забезпечення безпечності харчових продуктів

-

8

-

26

34

-

15 -25

2.6

Тема 6: Санітарно-гігієнічна безnеч-ність продовольчої сировини та харчових продуктів в технологічних ланках харчового ланцюга

-

2

-

6

8
1-6

2.7

Тема 7 : Вплив технологічних процесів на забезпечення безпечності харчових продуктів
-

2

-

6

8

-

1-6

2.8

Тема 8: Управління показниками безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів
-

2

-

6

8

-

1-7

2.9

Тема 9: Сертифікація , стандартизація, технічне регулювання для забезпечення якості та безпечності харчових продуктів
-

2/

-

8

10

-

1-6

Разом за модулі:

-

-

-

-

-

-

-

30-50

За самостійну роботу:

-

-

-

-

-

-

-

10-20

За проміжну атестацію:

-

-

-

-

-

-

-

7-10

За підсумкову атестацію

-

-

-

-

-

-
7-10

Підсумковий контроль

-

-

-

-

-

-
6-10

Разом з дисципліни:

-

-

18

-

54

72

-

60-100
наступна сторінка >>