Міністерство культури України Київський національний університет культури І мистецтв Серія «Знаменні дати кнукіМ» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство культури України Київський національний університет... 3 561.91kb.
Київський національний університет культури І мистецтв бібліотека 1 142.46kb.
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 220.79kb.
Київський національний університет культури і мистецтв Бібліотека... 1 176.71kb.
Пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови Київський національний університет... 1 95.18kb.
Смишляк Жанна Владиславіна 05. 07. 1988 р 1 25.9kb.
Розроблено програму організації бібліотечної справи для зазначених... 1 306.56kb.
Київський національний університет культури І мистецтв Бібліотека... 1 144.75kb.
А. П. Корисько 20 р. Міністерство культури україни державний методичний... 4 743.92kb.
А. П. Корисько 20 р. Міністерство культури україни державний методичний... 1 391.05kb.
А. П. Корисько 20 р. Міністерство культури україни державний методичний... 2 392.02kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 12. 1 80.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство культури України Київський національний університет культури І мистецтв - сторінка №1/1
Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв


Серія «Знаменні дати КНУКіМ»


БІБЛІОТЕКА –

СВІТ ЗНАНЬ
(до 55-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв)

Київ – 2012


УДК 027.7(477–25)

ББК 78.34(4Укр–4к)

Б 594

Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1Заснована у 2012 році

Укладач: О. О. Скаченко – зав. сектором методичної роботи бібліотеки КНУКіМ


Бібліографічна редакція: Г. О. Стешенко –

гол. бібліограф бібліотеки КНУКіМ.

Відповідальна за випуск: І. Л. Маловська –

зав. відділом наукової інформації бібліотеки КНУКіМ.
Бібліотека – світ знань (до 55-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв) / уклад. О. О. Скаченко ; М-во культури України, КНУКіМ, бібліотека. – К., 2012. – 24 с. (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1).
Перший випуск із серії «Знаменні дати КНУКіМ» присвячений ювілейній даті в історії бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв – 55-річчю від дня заснування.

УДК 027.7(477–25)

ББК 78.34(4Укр–4к)
Університет – це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки…

Бібліотека – це є Університет.Шелбі Фут
Історія бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв починається у 1956 р., з бібліотечного кабінету при Інституті підвищення кваліфікації керівного складу працівників культури УРСР.

Подальша історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією КНУКіМ.

– з 1963 р. – бібліотека Київської філії Харківського державного бібліотечного інституту,

– з 1968 р. – бібліотека Київського державного інституту культури,

– з 1973 р. – бібліотека КДІК ім. О. Корнійчука,

– з 1997 р. – бібліотека Київського державного університету культури і мистецтв.

– з 1998 р. – бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв.

Починалася бібліотека з невеликого книжкового фонду – приблизно 2 000 примірників. У подальшому фонд бібліотеки комплектувався навчальною, науковою, науково-популярною та художньою літературою, енциклопедичними і довідковими виданнями, словниками, збірниками законодавчих матеріалів, періодичними та інформаційно-бібліографічними виданнями у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності університету.

Найбільш ефективним джерелом отримання літератури був бібліотечний колектор. Крім того, активно використовувалися книгарні м. Києва, «Книга-поштою», передплата періодичних видань «Союздрук», обмінні фонди книгозбірень. Багато книг надійшло від викладачів вишу. До фондів бібліотеки в дар прийнято літературу від М. М. Поплавського, М. М. Гошовського, О. М. Петрової, Г. М. Загадарчук, О. М. Горбатюк, І. А. Гардабхадзе, М. С. Тимошика, Л. Ю. Цвєткової, Є. В. Сірого, М. М. Ткача, Ю. Г. Легенького, О. В. Курбан та інших.

Протягом 1989–1991 рр. книгозбірня одержувала Всесоюзний обов’язковий примірник творів друку з культурології, бібліотекознавства та художньої літератури, що сприяло формуванню фондів університетської книгозбірні.

З 1993 р. до фонду бібліотеки почали надходити дисертації з питань теорії та історії культури, мистецтва, історії, педагогіки, бібліотекознавства, захищені у виші.

Згідно з наказом Міністерства культури від 11.05.1982 р. «Про створення республіканських методичних центрів при бібліотеках вишів мистецтва і культури УРСР», бібліотека стала республіканським методичним центром для 25 книгозбірень культурно-освітніх училищ та Київського училища естрадно-циркового мистецтва, що сприяло розвиткові наукової діяльності.

Книгозбірня вишу неодноразово була учасником та базою проведення наукових заходів, зокрема Республіканського семінару-практикуму завідуючих бібліотек вищих навчальних закладів культури і мистецтва (1981 р.), Республіканського семінару-практикуму на базі Калуського культурно-освітнього училища (1990 р.).

1984 р. бібліотека отримала приміщення у новому корпусі інституту на вулиці Щорса, 36. Комфортні умови нового приміщення книгозбірні (площа 974 кв. м.) дали можливість покращити умови зберігання фондів, підвищити рівень обслуговування читачів.

Починаючи історію свого існування з двох секторів (обслуговування читачів та обробки літератури) бібліотека, із розвитком інституту та зростанням кількості читачів, постійно структурно реорганізовувалась.

На даний час бібліотека КНУКІМ має 6 відділів (комплектування і наукової обробки документів, довідково-бібліографічної роботи, наукової інформації, автоматизації і комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів, обслуговування користувачів, книгозберігання основного фонду) та 2 сектори (ВРІ, методичної роботи).

Основним видом діяльності бібліотеки є забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів університету, організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературно-мистецьких заходів.

Користувачам бібліотеки надаються основні бібліотечні та інформаційно-бібліографічні послуги: • інформування про наявність літератури у фондах бібліотеки через систему каталогів та інших складових довідково-бібліографічного апарату;

 • консультаційна допомога при пошукові і доборі джерел інформації для підготовки до занять, написання курсових та дипломних робіт студентами університету;

 • надання у користування комп’ютерної техніки з доступом до мережі інтернет;

 • можливість отримувати у тимчасове користування документи з фондів книгозбірні;

 • книжковий фонд нараховує 305 тис. примірників, із них 102 436 – наукових видань, 86 900 – навчальної літератури, 27 737 – художньої літератури. Бібліотека передплачує 110 назв періодичних видань. У читальних залах є енциклопедії, довідники, дисертації, автореферати дисертацій, періодичні видання.

Наявні рідкісні видання з культури та мистецтва, художні твори ХІХ ст.: «Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества. Сочинение Морица Каррьера» (1874 р.); «Энциклопедическій словарь подъ редакцией профессора И. Е. Андреевскаго. Т. 1–82. Издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ» (1890 р.); «Венгеровъ С. А. Критико-біографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ (От начала русской образованности до наших дней) (1891 р.); «Рубинштейн А. Демонъ : фантастическая опера»; «Риманъ Г. Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.) та ін.

Бібліотечне обслуговування проводиться на 2 абонементах (студентів, аспірантів і докторантів; викладачів і працівників вишу), у 3 читальних залах (Щорса, 36; Чигоріна, 14; в гуртожитку на вул. Російській, 70).

Бібліотекою КНУКіМ користуються 6 223 постійних читача. За рік усіма підрозділами бібліотеки обслуговуються понад 16 тисяч користувачів, книговидача становить 405 тис. прим. видань.

Відвідують книгозбірню відомі особистості української культури і мистецтва П. Андрійчук, Б. Бенюк, В. Білоножко, П. Зібров, А. Кудлай, Ю. Муравицький, П. Павлюченко, А. Роговцева, Н. Цюпа, В. Шпортько та ін.

У практиці бібліотеки традиційною стала така форма популяризації книги як свято рідної мови «Мови – це важливо». Книги знаходять гідне місце на виставках та презентаціях, днях інформації.

Видавнича діяльність бібліотеки сприяє забезпеченню інформаційного потенціалу Київського національного університету культури і мистецтв, бібліотек училищ і коледжів культури України. Працівниками книгозбірні готуються серії «Ювілейна», «Видатні постаті КНУКіМ», «Пам’ятні дати історії, культури, мистецтва», «Методична», бібліографічні та біобібліографічні покажчики, науково-допоміжні списки літератури, інформаційні дайджести і бюлетені з проблем вищої школи. Ці видання (10–12 щорічно), поширюються серед бібліотек мережі в електронному вигляді.

Активно у бібліотеці запроваджуються новітні інформаційні технології. Локальна мережа бібліотеки об’єднує 27 комп’ютерів, підключених до інтернету, працює Електронна читальна зала.

У листопаді 2000 р. розпочато роботу зі створення електронного каталогу книгозбірні з використанням АБІС ІРБІС (обсяг бази даних на початок 2012 р. – 131 262 бібліографічні записи). З лютого 2012 року здійснюється переведення ЕК бібліотеки на роботу за автоматизованою бібліотечною системою «УФД–Бібліотека».

Довідково-пошуковий апарат складається з абеткового, систематичного каталогів, систематичної картотеки статей з періодичних видань та збірників, довідково-бібліографічного фонду.

У штаті бібліотеки 43 працівника, з яких 34 мають вищу освіту.

Сьогодні бібліотека КНУКіМ – важливий інформаційний підрозділ університету, що здійснює формування, наукове опрацювання, зберігання документів; забезпечує використання інформаційних ресурсів; проводить інформаційну та науково-методичну роботу, забезпечує користувачам доступ до традиційних і електронних джерел інформації.

Перед бібліотекою відкриваються нові перспективи: продовження автоматизації бібліотечних процесів, розробка концепції, що передбачає подальший розвиток інформаційних технологій, переосмислення філософії формування бібліотечних фондів з урахуванням нових об’єктів і взаємозв’язків в електронному середовищі, використання медіа-ресурсів, віртуально-довідкове обслуговування користувачів, створення веб-сайту.


Бібліотека – море книг.

Бібліотека – храм науки…

Переступайте наш поріг,

Беріть скарби нетлінні в руки!

Нема прекрасніших доріг,

Ніж в цей вселюдський храм науки.

П. Гоць
Протягом 55 років керівництво книгозбірнею здійснювали:

Шульженко Софія Олександрівна (1968–1975)

Лавриненко Галина Іванівна (в.о.) (1976–1978)

Селіверстова Катерина Трифонівна (1978–1980)

Головкіна Катерина Дмитрівна (1980–1996)

Новикова Наталія Олександрівна (1997)

Тукан Лариса Михайлівна (1997–2001)

Осадча Наталія Володимирівна (2001–2006)

Петрова Людмила Григорівна (2006–2011)

Кириленко Олександр Григорович (2011 р.).


Значний внесок у розвиток бібліотеки вклали працівники:
А. В. Большешапова, І. В. Бондаренко, О. Б. Бреднєва, Л. А. Бурдонос, О. Б. Вапельник, О. С. Вітрук, Н. М. Воронцова, Л.П. Гаврилюк, А. В. Голяк, Г. В. Голяк, О. Ю. Гончаренко, Ю. І. Горбань, Л. В. Горобей, Р. Г. Дідик, Н. Г. Дубініна, Н. В. Дурнєва, М. В. Жаврова, О. І. Завадська, В. В. Загуменна, А. О. Квасова, І. Ф. Коблик, Н. П. Коваль, О. К. Козирська, В. В. Колеснікова, І. Я. Конюкова, О. С. Крашеніннікова, М. М. Кулініч, Р. М. Кулініч, Ю. М. Ключко, В. П. Линько, Л. В. Липовецька, О. В. Макаренко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, В. В. Мельничук, Л. М. Мусієнко, В. В. Несін, Т. В. Нечаєнко, Л. С. Нікітіна, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, В. Я. Остапенко, С. С. Охтень, Т. П. Папенко, В. В. Периваруха, С. А. Писаренко, І. А. Пінчук, Л. С. Прокопенко, Л. А. Рибка, А. С. Ріхтик, О. О. Розум, Л. Є. Розум, Л. М. Русецька, Я. А. Рябокінь, І. М. Сбоєва, О. А. Сидоренко, О. Г. Сидоренко, Т. В. Сизоненко, О. О. Скаченко, Н. М. Скачко, С. М. Смирнова, О. Г. Старінець, В. В. Степко, Г. О. Стешенко, І. М. Стригун, С. Є. Толочко, Т. Ю. Трембач, Н. Д. Туз, Т. В. Улятовська, Д. В. Філеш, Н. І. Філь, В. Б. Харченко, Г. Г. Хвостик, І. Г. Цехановська, Т. Я. Чепурда, А. А. Чернявська, Т. Р. Шаповалова, О. І. Шапчиць, О. В. Шлапак, Г. А. Шокола, В. М. Шостак, Н. В. Шульга, В. П. Юдко, Я. А. Якубенко.
Бібліографія про бібліотеку


 1. Крашенинникова Е. С. Семинар-практикум председателей цикловых комиссий библиотечных дисциплин и заведующих библиотеками культурно-просветительных училищ Украинской ССР // Научные и технические библиотеки СССР. – 1990. – № 8. – С. 44–45.

 2. Наукова бібліотека Державного інституту культури // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 73.

 3. Памятка студенту-первокурснику о библиотеке Киевского государственного института культуры им. А. Е. Корнейчука / сост. Т. В. Дьяченко, Г. А. Стешенко. – К., 1997. – 8 с.

 4. Гуртовенко Т. Катерина Селіверстова / Тамара Гуртовенко, Сергій Кулешов // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 1. – С. 49–53.

 5. Шаповалова Т. Р. Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. – К., 2003. – Т. 2 : Б–Біо. – С. 681.

 6. Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О. Клименко, Н. Бачинська // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – C. 38–45.

 7. Бібліотеки вищих навчальних закладів України : каталог-довідник [Електронний ресурс] / уклад. Т. М. Сукало, Л. Г. Дружиніна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, НБ ім. М. Максимовича ; заг. ред. І. М. Федорова. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/dovidnyk/index.php3

 8. Всеукраїнська конференція із соціальних комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://knukim.edu.ua/novunu/sotsialni-komunikatsiyi/

 9. День інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/den-informatsiyi/

 10. День кафедри історії України та музеєзнавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/den-kafedri-istoriyi-ukrayini-ta-muzeyeznavstva/

 11. День науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/den-nauki/

 12. Історія КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/istoriya/

 13. Міжнародний день рідної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/mizhnarodniy-den-ridnoyi-movi/

 14. «Шевченкове слово в віках не старіє…» : віртуальна виставка до 198-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/shevchenkove-slovo-v-vikah-ne-stariye/


Електронні видання бібліотеки


 1. Михайло Михайлович Поплавський : біобібліогр. покажч. / уклад. : В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська, А. А. Чернявська, Т. Р. Шаповалова ; наук. ред. : В. О. Кононенко, В. М. Медведєва ; КНУКіМ, бібліотека – К., 2010. – 149 с.

 2. Бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв – 55 років : іст. нарис / уклад. О. О. Скаченко, Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко ; КНУКіМ, бібліотека. – К., 2012. – 68 с.

 3. Опубліковані наукові праці викладачів Київського національного університету культури і мистецтв у 2010 році : бібліогр. покажч. / уклад. І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; КНУКіМ, бібліотека, ВНІ. – К., 2011. – 17 с.

 4. «Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить…» : бібліогр. покажч. до Дня української писемності та мови / уклад. Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко, В. В. Степко ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2011. – 52 с.

 5. Охорона культурної спадщини України : бібліогр. покажч. / уклад. : Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко, В. В. Степко, А. А. Чернявська ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 153 с.

 6. Бібліографічне оформлення списку джерел до наукової роботи студента : метод. рек. / уклад. Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2011. – 14 с. – (Серія «Методична»).

 7. Створення бібліографічних посібників у бібліотеках : метод. рек. / уклад. Т. В. Улятовська ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 16 с. – (Серія «Методична»).

 8. Цільові програми бібліотек : метод. консультація / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 27 с. – (Серія «Методична»).

 9. Методичне об’єднання мережі бібліотек училищ і коледжів культури України : довідник / укл. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2011. – 11 с.

 10. Ювілеї бібліотек училищ і коледжів культури України : довідник / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2011. – 8 с.

 11. Мови – це важливо! : пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 12 с. – (Серія «Пам’ятні дати культури, мистецтва, історії». Вип. 1).

 12. Сім чудес України : пам’ятка до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 26 с. (Серія «Пам’ятні дати культури, мистецтва, історії». Вип. 2).

 13. Оформлення тексту за допомогою Microsoft Word : пам’ятка користувачу / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2011. – 8 с.

 14. Анотований перелік видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 2011 році : інформ. довідка / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 8 с.

 15. Фахові довідкові видання з питань культури і мистецтва у фондах бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв : інформ. довідка / уклад. Г. О. Стешенко, В. В. Степко ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 23 с.

 16. Зведений покажчик періодичних видань, які отримують усі підрозділи Університету в 2012 році / уклад. А. Чернявська ; КНУКіМ, бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 8 с.

 17. Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік : інформ. вид. / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 27 с.

 18. Інформаційний бюлетень з проблем вищої школи для професорсько-викладацького складу / КНУКіМ, бібліотека, відділ наук. інформ. – К., 2011.

Вип. 1 : Освітні інновації у вищих навчальних закладах України / уклад. І. Л. Маловська. – 9 с.

Вип. 2 : Наукові інновації у вищих навчальних закладах України / уклад. І. Л. Маловська. – 6 с.

 1. Нові надходження літератури до бібліотеки КНУКіМ (січень – вересень 2011 р.) : інформ. бюл. / КНУКіМ, бібліотека, відділ наук. інформ. – К., 2011. – 15 с.

 2. Нові надходження літератури до бібліотеки КНУКіМ (жовтень – грудень 2011 р.) : інформ. бюл. / КНУКіМ, бібліотека, відділ наук. інформ. – К., 2011. – 20 с.

 3. Новітні тенденції обслуговування молоді в публічних бібліотеках : інформ. дайджест / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 45 с.

 4. Розробка і впровадження цільових програм роботи бібліотек : інформ. дайджест / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 35 с.

 5. «Тої слави козацької повік не забудем…» : список л-ри до Дня українського козацтва / уклад. Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко, В. В. Степко. – К. : КНУКіМ, 2011. – 29 с.

 6. Кіномистецтво : наук.-допом. список л-ри до Дня українського кіно (10 вересня) / уклад. І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; КНУКіМ, бібліотека, відділ наук. інформ. – К., 2011. – 53 с.

 7. Основи журналістики : наук.-допом. список л-ри до Дня журналіста України (6 червня) / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська ; КНУКіМ, бібліотека. – К., 2011. – 24 с.

 8. Велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці : кат. книжк. виставки до наук.-практ. конф. ф-ту муз. мистецтва «Музична культура України в контексті сучасних соціокультурних трансформацій» / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 13 с.

 9. Відчути смак рідної мови : зберігати і плекати національне слово можуть тільки його носії : кат. книжк. виставки до Міжнародного дня рідної мови / О. О. Скаченко ; КНУКіМ, бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. – 9 с.Друковані видання бібліотеки


 1. Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народження) / уклад. : О. О. Скаченко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Гурбанська, Р. Д. Михайлова / КНУКіМ, бібліотека. – К., 2012. – 280 с.

 2. Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. (до 75-річчя від дня народження) / гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко ; уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ, бібліотека. – К., 2012. – 112 с. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1).

Абонемент студентів, аспірантів, докторантів

Щорса, 36
Читальна зала наукової і навчальної літератури

Щорса, 36
Електронна читальна зала, Щорса, 36Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Бібліотека

Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1

Заснована у 2012 році

БІБЛІОТЕКА – СВІТ ЗНАНЬ


(до 55-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв)
Укладач: О. О. Скаченко
Бібліографічна редакція: Г. О. Стешенко

Відповідальна за випуск: І. Л. Маловська