Міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестри - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична... 3 783.46kb.
Міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична... 8 935.27kb.
Діагностичне значення деяких інтегральних показників ендогенної інтоксикації... 1 22.85kb.
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний... 3 587.23kb.
Васильєва Т. А. доктор економічних наук, професор, зав кафедрою банківської... 1 131.3kb.
С. І. Геогієвського «затверджую» Голова приймальної комісії ректор... 1 229.14kb.
Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія... 3 431.84kb.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація Головне управління... 1 174.77kb.
Програма для вступників до Рівненського медичного коледжу 2013 рік. 1 219.12kb.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація Головне управління... 1 155.78kb.
Буковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики... 1 306.76kb.
1 колективна монографія І 25 статей у журналах, рекомендованих вак... 1 102.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична академія - сторінка №1/17
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ З КУРСОМ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

ЗАВ.КАФЕДРОЮ ПРОФЕСОР К.Д.ДУКА

ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ.

ТЕСТОВІ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

(навчальний посібник)

Дніпропетровськ 2009

УДК: 616-053.2.001.12:001.891.5:371.67/.69

Пропедевтика педіатрії. Тестові та ситуаційні завдання.

Авторський колектив: академік АН ВШ України, доктор мед.наук, професор К.Д.Дука, доктор мед.наук, професор В.І.Чергінець, кандидати мед.наук, доценти: Н.В.Мишина, Т.В.Ярошевська, С.І.Ільченко, асистенти: О.С.Коренюк, А.О.Єфанова, Н.М.Крамаренко, І.Е.Шарун.

У навчальному посібнику представлено 1039 тестових та 161 ситуаційне завдання з еталонами відповідей з усіх розділів пропедевтики педіатрії. Тестові та ситуаційні завдання складені відповідно до діючої типової програми з пропедевтики педіатрії для студентів III курсу медичних, педіатричних та медико-профілактичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Навчальний посібник призначений для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів при вивченні пропедевтики педіатрії, а також може використовуватися лікарями-інтернами, магістрами та клінічними ординаторами.Рецензенти:

Зав. кафедрою пропедевтики дитячих хвороб Донецького державного медичного університету доктор медичних наук, професор Юліш Є.І.Зав. кафедрою пропедевтики дитячих хвороб Львівського державного медичного університету доктор медичних наук, професор Гнатейко О.З.

зміст

Передмова…………………………………………………………………........

4

Розділ I. Мод. 1., Зм.мод. 2. Періоди дитячого віку, Тема 3. ….....................

5 (60/20)

Розділ II. Мод. 1., Зм.мод. 2. Періоди дитячого віку, Тема 4. ………………

16 (49/10)

Розділ III. Мод. 1., Зм.мод. 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей. Тема 5. Тема 6.………….....................................................................................

24 (82/5)

Розділ IV. Мод. 1., Зм. мод.3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей. Тема 7. Тема 8…………………………………………………………………..

37 (52/10)

Розділ V. Мод. 1., Зм. мод.4. Нервова система у дітей, Тема 1.…………......

46 (50/4)

Розділ VI. Мод. 1., Зм. мод. 5. Шкіра, підшкірна основа та кістково-м’язова система у дітей. Тема 2..……………………………………………...

54 (46/9)

Розділ VII. Мод. 1., Зм. мод. 5. Шкіри, підшкірна основа та кістково-м’язова система у дітей. Тема 3..…..………………………………………......

62 (50/4)

Розділ VIII. Мод. 1., Зм.мод. 6. Система дихання у дітей. Тема 4. Тема 5. Тема 6.……………………………………………………………………….......

70 (124/17)

Розділ IX. Мод. 1., Зм. мод. 7. Серцево-судинна система у дітей. Тема 7. Тема 8. Тема 9...………………………………………………………………...

89 (87/10)

Розділ X. Мод. 1., Зм.мод. 8. Система травлення у дітей. Тема 10. Тема 11...………………………………………………………………………………

104 (72/10)

Розділ XI. Мод. 1., Зм. мод. 9. Сечова система у дітей. Тема 12.……………

116 (72/10)

Розділ XII. Мод. 1., Зм. мод. 10. Ендокринна система у дітей. Тема 13.……

127 (48/12)

Розділ XIII. Мод. 1., Зм.мод. 11. Імунна система та система крові у дітей. Тема 14……………………………………………………………………….....

135 (45/5)

Розділ XIV. Мод. 2., Зм.мод.14. Грудне вигодовування немовлят. Тема 1. Тема 2……………………………………………………………………………

142 (120/6)

Розділ XV. Мод. 2., Зм. мод. 15. Штучне вигодовування немовлят. Тема 3. Тема 4……………………………………………………………………………

160(42/19)

Розділ XVI. Мод. 2., Зм.мод. 16. Часткове грудне вигодовування. Тема 5….

168(26/-)

Розділ XVII. Мод. 2., Зм. мод. 17. Вигодовування дітей старших одного року. Тема 6……………………………………………………………………..

172(14/10)

Еталони відповідей……………………………………………………………………

176


Передмова

Ключовим аспектом в організації навчального процесу у контексті кредитно-модульної системи є організація, проведення та контроль самостійної роботи студентів. Враховуючи, що кінцевою метою засвоєння матеріалу є вміння вирішувати клінічну ситуацію, при підготовці до кожного практичного заняття студенти зобов’язані самостійно опрацювати теоретичний матеріал, відпрацювати практичні навички та вміти вирішувати тестові та ситуаційні завдання.

В даному посібнику представлено 1039 (161) тестових та ситуаційних завдань, що складені на основі нашого досвіду викладання пропедевтики педіатрії. Ці тести використовуються для оцінки початкового рівня знань студентів, ситуаційні задачі можуть використовуватись для оцінки кінцевого рівня знань на кожному практичному занятті.

Дані тести можуть бути використані при проведенні компьютерних тестових контролів, оцінка з яких є складовою при проведенні підсумкових модульних контролів.

Приведені тестові та ситуаційні завдання носять вузьконаправлений, навчаючий характер і не можуть бути використані для ліцензійних тестових іспитів.

Розділ I

Модуль 1. Розвиток дитини. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку

Тема 3. Періоди дитячого віку

Тестові завдання:

1. Перинатальний період включає наступні фази, окрім:1.

пізній антенатальний період

2.

інтpанатальний період

3.

ранній неонатальний період

4.*

пізній неонатальний період

2. Для визначення стану здоров'я дітей раннього віку необхідно враховувати наступне:

1.

незавеpшеність розвитку дитячого організму

2.

швидкий темп зростання і розвитку

3.

гетеpохpонність в розвитку органів і систем

4.

виражений вплив навколишнього середовища

5.*

все перераховане

3. Яка з перерахованих груп здоров'я не відповідає прийнятій класифікації?

1.

1

2.*

2

3.

2-А

4.

2-Б

5.

3

4. Що характеризує стан здоров'я?

1.

фізичний і психічний розвиток

2.

резистентність організму

3.

функціональний стан організму

4.

наявність хронічних захворювань

5.*

все перераховане

5. Резистентність дитячого організму визначають:

1.

методом интеpфеpоновой реакції лейкоцитів крові

2.

рівнем лізоциму в носовому секреті

3.

активністю ферменту лужної фосфатази

4.*

кількістю інфекційних захворювань протягом року

5.

рівнем секреторного Ig А

6. Поняття "здоров'я" по статуту ВООЗ включає наступне:

1.

фізичне благополуччя

2.

психічне благополуччя

3.

відсутність хвороби

4.

соціальне благополуччя

5.*

все перелічене

7. Критерії оцінки стану здоров'я наступні, окрім:

1.

фізичний і нервово-психічний розвиток

2.*

поведінка

3.

стійкість організму до інфекцій

4.

адаптаційні резерви організму

5.

наявність хронічних захворювання

8. На педіатричній ділянці повинна бути наступна кількість дітей:

1.

близько 600

2.*

близько 800

3.

близько 1000

4.

близько 1200

5.

кількість не має значення

9. Показниками біологічної зрілості дітей шкільного віку є всі перераховані ознаки, окрім:

1.

терміни і порядок прорізування зубів

2.

розвиток вторинних статевих ознак

3.

наявність вікових точок і ядер окостеніння

4.*

ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини

5.

відповідність фізичного розвитку віку дитини

10. Виділяють наступні види анамнезу, окрім:

1.

генеалогічний

2.

біологічний

3.*

соціологічний

4.

алергологічний

5.

імунологічний

11. Рівень народжуваності визначається по відношенню:

1.*

кількість дітей, що народилися живими за рік на 10000 населення

2.

кількість дітей, що народилися живими за рік х 100 до всіх дітей, що народилися

3.

кількість всіх дітей, що народилися за рік х 100 до середньорічного

приросту


4.

кількість всіх дітей, що народилися до числа померлих

5.

кількість дітей, що народилися до чисельності населення

12. Поняття «здоров'я» за визначенням ВООЗ включає три компоненти, окрім:

1.

відсутність хвороби

2.

фізичне благополуччя

3.

психічне благополуччя

4.

соціальне благополуччя

5.*

матеріальне благополуччя (див. №6)

13. Основною функціональною одиницею системи охорони здоров’я дітей є:

1.

головний лікар районної дитячої лікарні

2.*

дільничний лікар-педіатр

3.

медсестра кабінету профілактичніх щеплень

4.

лікар-спеціаліст

5.

головний педіатр району

14. Наявність хронічного захворювання у стадії компенсації дозволяє віднести дитину до:

1.

першої групи здоров'я

2.

другої Б групи здоров'я

3.*

третьої групи здоров'я

4.

четвертої групи здоров'я

5.

п'ятої групи здоров'я

15. Наявність хронічного захворювання у стадії декомпенсації дозволяє віднести дитину до наступної групи здоров’я:

1.

першої

2.

другої Б

3.

третої

4.

четвертої

5.*

п'ятої групи

16. Для попередження формування хронічних захворювань у дітей зі схильністю до їх виникнення необхідно наступне, окрім:

1.

регулярні огляди педіатра

2.

дотримання рекомендованих режимів

3.

лабораторні обстеження в динаміці

4.

огляди лікарями-спеціалістами

5.*

застосування медикаментозної терапії

17. Термінами оцінки загально стану дитини є наступні, окрім:

1.

задовільний

2.

середньої тяжкості

3.*

погіршений

4.

тяжкий

5.

вкрай тяжкий

18. Грудний період продовжується:

1.

з 1 міс до 10 міс

2.*

з 1 міс до 1 року

3.

з 2 міс до 1 року

4.

з 1 міс до 9 міс

5.

до 3-річного віку

19. плацентарний період внутрішньоутробного розвитку продовжується:

1.

з 2 місяців до народження

2.

з 5 місяців до народження

3.*

з 3 місяців до народження

4.

з 6 місяців до народження

5.

з 4 місяців до народження

20. В якому віці закінчується грудний період?

1.

в 6 місяців

2.

у 8 місяців

3.

в 10 місяців

4.*

в 1 рік

5.

у 18 місяців

21. Який вік дитини відповідає переддошкольному періоду?

1.

6-12 місяців

2.*

1-3 роки

3.

4-5 років

4.

5-6 років

5.

7-12 років

22. Яким віком обмежений дошкільний період?

1.*

3-6 років

2.

4-5 років

3.

5-6 років

4.

1-3 роки

5.

2-6 років

23. Яким віком обмежений молодший шкільний період?

1.

6-8 років

2.

7-10 років

3.

6-9 років

4.*

6-11лет

5.

8-12 років

24. Яким віком обмежений старший шкільний період?

1.

10-15 років

2.

10-16 років

3.*

12-18 років

4.

11-16 років

5.

9-14 років

25. Внутріутробний етап розвитку триває:

1.*

270 - 280 днів

2.

250 - 270 днів

3.

270 -290 днів

4.

260-270 днів

5.

240-260 днів

26. Перинатальний період охоплює термін:

1.

з дня народження до 7-го дня життя

2.*

з 28 тижня внутрішньоутробного розвитку, пологи, та 7 днів після народження

3.

від моменту перев'язки пуповини до 7 днів життя

4.

з 8 по 28 день життя

5.

з 23 тижня внутрішньоутробного розвитку до 14 днів життя

27. Ранній неонатальний період охоплює:

1.

з народження до 7-го дня життя

2.

з 28 тижня внутріутробного розвитку до 7 дня життя

3.*

від моменту перев'язки пуповини до закінчення 7 дня життя

4.

з 8 по 28 день життя

5.

14 днів життя після народження

28. Пізній неонатальний період охоплює:

1.

з народження до 7-го дня життя

2.

з 28 тижня внутріутробного розвитку до 7 дня життя

3.

від моменту перев'язки пуповини до закінчення 7 дня життя

4.*

з 8 по 28 день життя

5.

з 14 по 28 день життя

29. Яка нормальна тривалість фази ембріонального розвитку дитини?

1.

до 2-х тижнів від запліднення

2.

до 1 місяця від запліднення

3.

до 1,5 місяців від запліднення

4.*

2-3 місяця від запліднення

5.

до 3-4 місяців від запліднення

30.Які періоди дитячого віку об'єднують в один - перинатальний?

1.

гермінальній, ембріональний, фетальній

2.

ембріональний, неофетальній, ранній фетальній

3.

неофетальній, ранній і пізній фетальній

4.

ранній і пізній фетальній, інтранатальній

5.*

пізній фетальній, інтранатальній, ранній неонатальний

31. Яка нормальна тривалість фази плацентарного розвитку?

1.

з 10 по 40 тиждень

2.

з 8 по 38 тиждень

3.

з 12 по 42 тиждень

4.*

з 13 по 40 тиждень

5.

з 15по 35 тиждень

32. Якими патологіями характеризуються ембріопатії?

1.

дисплазіями

2.

гипоплазіями

3.*

вадами розвитку

4.

склерозуванням

5.

запаленням

33. Якими патологіями характеризуються ранні фетопатії?

1.

вадами розвитку

2.

аномаліями розташування

3.

агенезіями

4.*

дисплазіями

5.

аплазіями

34. У якому з періодів дитячого віку відбувається вироблення сурфактанту?

1.

у ембріональному періоді

2.

у ембріофетальному

3.

у гермінальному

4.

у ранньому фетальному

5.*

в пізньому фетальному

35. Який з періодів дитячого віку продовжується 5-6 тижнів?

1.

гермінальний

2.*

ембріональний

3.

ембріофетальний

4.

ранній фетальний

5.

пізній фетальний

36. Вкажіть терміни раннього фетального періоду.

1.

з 26 по 40 тижнів

2.*

з 9 по 28 тижнів

3.

з 28 по 40 тижнів

4.

з 5 по 9 тижнів

5.

з 3 по 7 тижнів

37. Вкажіть терміни пізнього фетального періоду.

1.

з 9 по 28 тижнів

2.*

з 29 по 40 тижнів

3.

з 3 по 7 тижнів

4.

з 7 по 9 тижнів

5.

з 38 по 42 тижні

38. Яка тривалість періоду імплантації?

1.

40 годин

2.

12 годин

3.

24 години

4.

36 годин

5.*

48 годин

39. Гермінальний або зародковий період, від моменту запліднення і до імплантації, продовжується приблизно:

1.

2 тижня

2.

3 тижня

3.

4 тижня

4.*

1 тиждень

5.

5 тижнів

40. Для якого з періодів внутріутробного розвитку характерні наступні особливості: відбуваються процеси депонування багатьох компонентів живлення, досягається високий ступінь зрілості і захисту функцій життєво важливих органів, накопичення імуноглобулінів, дозування сурфактантной системи?

1.

ранній фетальний

2.

ембриофетальний

3.

ембріональний

4.*

поздний фетальний

5.

гермінальний

41. У які терміни внутріутробного розвитку відбувається формування ранніх фетопатій?

1.

з 28 по 40 тиждень

2.*

з 9 по 28 тиждень

3.

з 3 по 7 тиждень

4.

з 7 по 9 тиждень

5.

з 38 по 42 тиждень

42. Який з періодів дитячого віку є періодом першого фізіологічного витяжіння (переважно лінійне зростання)?

1.

неонатальний

2.

грудний

3.

переддошкільний

4.*

дошкільний

5.

старший шкільний

43. Який з періодів дитячого віку є періодом другого фізіологічного витяжіння (переважно лінійне зростання)?

1.

неонатальний

2.

грудний

3.

переддошкільний

4.

дошкільний

5.*

старший шкільний

44. У який з періодів дитячого віку ми спостерігаємо транзиторні стани?

1.*

неонатальний

2.

грудний

3.

переддошкільний

4.

дошкільний

5.

молодший шкільний

45. У якому з періодів дитячого віку спостерігається транзиторний дисбактеріоз кишечника?

1.

переддошкільний

2.

шкільний

3.

грудний

4.*

неонатальний

5.

дошкільний

46. У якому з періодів дитячого віку починається зміна молочних зубів на постійні?

1.

в шкільному

2.*

в дошкільному

3.

в переддошкільному

4.

в молодшому шкільному

5.

в старшому шкільному

47. У якому з періодів завершується прорізування молочних зубів?

1.*

в переддошкільному

2.

в грудному

3.

в дошкільному

4.

в шкільному

5.

в неонатальному

48. У якому з періодів дитинства відбувається втрата пасивного імунітету?

1.

в неонатальному

2.*

в грудному

3.

в дошкільному

4.

в шкільному

5.

в переддошкільному

49. У якому з періодів дитячого віку відбувається інтенсивне формування лімфоїдної тканини носоглотки (мігдаліки, аденоїди) з часто виникаючою гіперплазією?

1.

грудний період

2.

неонатальний

3.*

переддошкільний

4.

дошкільний

5.

шкільний

50. У якому з періодів дитячого віку спостерігається найбільш інтенсивний фізичний і нервово-психічний розвиток?

1.

дошкільному

2.

шкільному

3.*

грудному

4.

неонатальному

5.

переддошкільному

51. Хвора новонароджена дитина, виписана з пологового будинку 3 дні тому. Джерелами збору анамнезу хвороби дитини є:

1.

батьки

2.

родичі або особа, яка наглядає за дитиною

3.

медичний персонал

4.

медичні документи новонародженого

5.*

все вище перераховане

52.У дитини перших 3-4 місяців виявляється стійкість до окремих інфекцій (кір, дифтерія, вітряна віспа). За рахунок чого це відбувається?

1.

за рахунок активного клітинного імунітету

2.

за рахунок активного гуморального імунітету

3.*

за рахунок пасивного гуморального імунітету

4.

за рахунок пасивного клітинного імунітету

5.

за рахунок всього вищеназваного

53. За терміновими поканнями у стаціонар дитячої лікарні госпіталізована дитина без супроводі батьків та документів. За якими ознакамих лікар може найбільш точно визначити вік дитини?

1.

по масі тіла

2.

по довжині тіла

3.*

по кількості зубів

4.

по кількості слів в словарному запасі

5.

по моторних навичках

54. Лікар-педіатр вперше збирає анамнез здорової новонародженої дитини. Який з видів анамнезу не слід збирати?

1.

анамнез життя

2.*

анамнез хвороби

3.

харчовий анамнез

4.

генетичний анамнез

5.

епідеміологічний анамнез

55. Лікар-педіатр проводить об'єктивне обстеження хворої дитини. Що він робитиме?

1.

огляд

2.

пальпацію

3.

перкусію

4.

аускультацію

5.*

все перелічене вище

56. Послідовність збору анамнезу:

1.

скарги, анамнез життя, анамнез захворювання

2.

анамнез життя, анамнез захворювання, скарги

3.*

скарги, анамнез захворювання, анамнез життя

4.

анамнез захворювання, скарги, анамнез життя

5.

анамнез життя, скарги, анамнез захворювання

57. Генеалогічний анамнез включає такі питання:

1.*

спадкові хвороби у родичів

2.

шкідливі звички

3.

реакція Манту

4.

частота і тривалість захворювань

5.

матеріально-побутові умови

58. При загальному огляді характеризують все нижченаведене, окрім:

1.

положення в ліжку

2.

свідомість

3.

активність

4.

самопочуття

5.*

антропометричні параметри

59. Поверхнева пальпація живота дає можливість визначити:

1.

збільшення печінки

2.

наявність птозу внутрішніх органів

3.*

зони болючості

4.

пухлину Вільмса

5.

симптом подразненої черевини

60. Характер перкуторного звуку над вогнищами запалення в легенях є:

1.

кробковим

2.

легеневим

3.

тимпанічним

4.*

вкороченим

5.

стегновим

Ситуаційні задачі:Задача 1. Дитині 5 років. Мати скаржиться на частий вологий кашель, що турбує протягом доби, часте дихання, підвищення температури до 37,8ºС, нежить. Анамнез хвороби: захворіла гостро, 3 дні тому тому. Мати пов'язує захворювання з переохолодженням на прогулянці. Лікувала дитину в домашніх умовах: ставила гірчичники на грудну клітку, поїла відваром трави «мати-й-мачуха», проте стан дитини погіршувався, посилився кашель, з'явилося часте дихання. Мати звернулася до педіатра. 3 анамнезу життя відомо, що дитина з місячного віку переведена на вигодовування коров'ячим молоком (спочатку в розведенні 1:1, згодом 2:1,

Мати звернулася до педіатра. 3 ток дитини

ж може використовуватися лікарями-інтернами, магістрами та клінічними ординаторами.з 2 місяців - нерозведеним молоком); раз в 2-3 місяці хворіє на гострі респіраторні захворювання, перехворіла кором, скарлатиною, вітряною віспою, ентероколітом.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Патологія з боку яких органів найбільш можлива?

3. Виділіть чинники, які мали вплив на стан здоров'я дитини.

Задача 2. Дитині з хворобою Дауна та вродженою вадою серця 2 роки. Батьки здорові, матері 39 років, батькові – 43. Вагітність перша, перебіг із загрозою переривання, токсикозом І і ІІ половини. Дитина народилася шляхом кесаревого розтину.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Виділіть чинники, які мали вплив на стан здоров'я дитини. 3. У якій період внутрішньоутробного життя відбувалося формування вади серця?

4. Чинники якої природи найбільш вірогідно обумовили формування вродженої вади серця?

Задача 3. Під час проведення первинного патронажу до дитини віком 7 днів дільничний педіатр виявив дефект піднебіння (“вовча паща”). Збір анамнезу показав, що мати працювала на шкідливому виробництві, хворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію за тиждень до пологів.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Виділіть чинники, які мали вплив на формування названої вади. 3. У який період внутрішньоутробного життя відбулося формування природженої вади розвитку верхньої щелепи?

Задача 4. У дівчинки 14 років скарги на періодичні болі у області серця, переважно, під час хвилювання, схильність до непритомності, вегетативні порушення. Під час клінічного і інструментального обстеження ознак ураження серцево-судинної системи не виявлено. З анамнезу встановлено, що названі скарги з’явилися в останні кілька місяців. За літній період зріст дитини різко збільшився.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Як звуться функціональні розлади серцево-судинної системи такого характеру? 3. Що сприяло маніфестації скарг дитини?Задача 5. Дитина 7 років страждає дитячим церебральним паралічем і має значні моторно-статичні розлади. В перинатальному періоді мала місце внутрішньочерепна пологова травма, з приводу якої проводилось лікування в неврологічному відділенні.

1. Визначте період дитячого віку. 2. У якому періоді відбулося формування патології, якою страждає дитина. 3.Чим обумовлене відставання в психомоторному розвитку дитини?Задача 6. Мати дитини 5 місяців звернулася до педіатра зі скаргами на кволість дитини, занепокоєння, рідкі випорожнення до 4 разів на добу жовтого кольору з незначною кількістю слизу і білими грудочками. З анамнезу відомо, що місяць тому дитина перенесла гостре респіраторне захворювання, знаходилася до вчорашнього дня на грудному вигодовуванні, але мати самостійно перевела її на штучне вигодовування сумішшю “Малиш” по 200 мл кожні 4 години.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Яка причина виявлених порушень?Задача 7. Дитина 6 місяців, з народження знаходиться на неправильному штучному вигодовуванні із застосуванням коров’ячого молока. Вітамін Д з профілактичною метою не отримувала. При об'єктивному обстеженні виявлено, що дитина має підвищену збудливість, пітлива, не утримує голову, має деформований череп (потилиця сплощена, виступають лобні та тім'яні бугри), облисіння на потилиці, Велике тім'ячко розмірами 3,0 х 3,0 см, краї його податливі.

1. У якому періоді дитячого віку знаходиться дитина? 2.Про що свідчать виявлені порушення ?Задача 8. Дитина 5 років, госпіталізована зі скаргами на кашель, підвищення температури тіла, задишку. Наявні ознаки дихальної недостатності. Перкуторно – скорочення перкуторного звуку в базальних відділах легенів з обох боків. Аускультативно – жорстке дихання, в зонах вкороченого перкуторного звуку – послаблене, місцями бронхофонія. Встановлений діагноз: вогнищева бронхопневмонія.

1. У якому періоді дитячого віку знаходиться дитина? 2. Як ви визначите загальний стан цієї дитини? 3. З чим пов'язана поява бронхофонії?Задача 9. Дитині 1 місяць. Знаходиться на грудному вигодовуванні. Періодично, після годування дитина зригує невеликою кількістю їжі.

У масі тіла додала 650 г за перший місяць. Загальний стан задовільний, апетит не порушений.

1. Визначте період дитячого віку. 2.Які можливі причини зригування у здорової дитини? 3.Які заходи необхідні для попередження зригування у цієї дитини?

Задача 10. Хворий 13 років. Скаржиться на періодичний гострий біль в надчеревній ділянці, частіше натщесерце або через 30-40 хвилин після вживання їжі, печію, закріпи. Іноді буває блювання, яке приносить полегшення. Харчується нерегулярно. Батько хворіє на виразкову хворобу. При пальпації спостерігається виражена болючість в епігастрії і пілородуоденальній зоні.

1. Визначте період дитячого віку. 2. Яка система уражена? 3. Які несприятливі чинники анамнезу могли привести до його появи?Задача 11. Під час збирання анамнезу у матері хворої дитини 5 років лікар розпитує, чи страждає хтось з родичів бронхіальної астмою, екземою, полінозом, рецидивуючими кропив'янкою, набряком Квінке, ревматизмом, діатезом. Далі розпитує про харчування матері під час вагітності, стан шкіри дитини на першому році життя, реакції дитини на медикаменти, продукти харчування, рослини, домашні предмети, чи є в оселі домашні тварини. 1. Який вид анамнезу збирає лікар? 2. Яке клінічне значення має збір такого анамнезу?

Задача 12. Який вид анамнезу включає збір даних про контакти з інфекційними хворими протягом останніх 3 тижнів, перенесені інфекційні хвороби, ентеральні розлади, відомості про профілактичні щеплення, результати туберкулінодіагностики (проба Манту), наявність хворих на туберкульоз у сім'ї?

Задача 13. Хворий лежить на боці з закинутою назад головою, приведеними до живота ногами. 1.Як називається таке положення в ліжку? Для якого захворювання така поза характерна?

Задача 14. Хвора дитина лежить на спині з витягнутими руками і ногами і не може без сторонньої допомоги змінити положення. Як називається таке положення хворого в ліжку?

Задача 15. Дитина приголомшена, погано орієнтується в навколишньому середовищі, на питання відповідає поволі, із затримкою. Як називається такий стан свідомості?

Задача 16. Дитина байдужа до навколишнього середовища, на питання не відповідає, больова чутливість низька, рефлекси збережені. Про яке порушення свідомості йде мова?

Задача 17. Назвіть найпоширеніші стигми дізембріогенезу, на виявлення яких слід звернути увагу під час загального огляду дитини, що страждає спадковим захворюванням.

Задача 18. Назвіть основні способи пальпації, які необхідно використовувати під час обстеження травної системи у дитини 5 років?Задача 19. Під час обстеження дитини віком 2 років лікар вистукує поверхню тіла м'якіттю кінцевої фаланги вказівного пальця правої руки, шляхом зіскокування вказівного пальця з поверхні середнього пальця. Як називається такий спосіб перкусії?

Задача 20. Хвору дівчинку 12 років госпіталізують до дитячої лікарні з приводу гострого пієлонефриту. Температура тіла 37,7ºС, помірно виражені симптоми інтоксикації, має місце больовий синдром. Свідомість не порушена. Дайте оцінку загальному стану хворого.

Джерела інформації.

Основні


 1. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – С. 40-50, 116-129, 267-292.

 2. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.-М.: Медицина, 1986.- с. 19-28

 3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – С-Петербург, 2001 – С.32-59.

 4. Пропедевтика детских болезней / под ред. А.А.Баранова. – М.: Медицина, 1998. – С.10-23, С.87-89

 5. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми/ За ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – Київ,2002. – С.6-184 , 195-200.

Додаткові

 1. Медицина дитинства / За ред. П.С.Мощича. Навч. посібник у 4 т.- К.: Здоров'я, 1994.- Т. 1 .- С. 187- 189, 232-235, 396-429

 2. Майданник В.Г. Избранные лекции по пропедевтической педиатрии.-К.: «Супрамед», 1995.- С.4-13.

 3. Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Киев: “Здоров’я”, 1984.

 4. Детские болезни / Под ред. Л.А. Исаевой.-М.: Медицина, 1986

 5. Справочник неонатолога / под ред. В..Таболина, Н.П.Шабалова. – Л.Мед., 1984. – С. 4-14, 18-23, 76-78, 84-94.

 6. Неонатология /под ред. В.В.Гаврилюка, К.А.Сотниковой. – Л. Мед., 1985. – С.13-15, 24-27, 35-39.

 7. Руководство по неонатологии / под ред. Г.В.Яцик. – М., 1998.- С.4-23.

Розділ II

Модуль 1. Розвиток дитини. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого вікунаступна сторінка >>