Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 326.35kb.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 158.36kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 334.24kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 77.66kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 83.29kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у чернігівській... 1 36.8kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у дніпропетровській... 1 107.43kb.
Начальнику Головного управління юстиції у Тернопільській області... 1 75.95kb.
Міністерство юстиції україни Головне управління юстиції у Дніпропетровській... 1 215.25kb.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській... 1 151.12kb.
Режим поїздок. Правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав 1 221.36kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській області - сторінка №1/1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

46018 м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел/факс 52-22-92,

e-mail: terjust@tr.ukrtel.net, www.obljust.te.ua
18.03.20111109/01-17-09

Державним нотаріусам

державних нотаріальних контор,

приватним нотаріусам області

Інформаційний лист

Щодо фінансового моніторингу

З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, для забезпечення реалізації вимог статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Головне управління юстиції у Тернопільській області інформує.

18.05.2010р. Верховною Радою України прийнято Закон яким Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» викладено у новій редакції (надалі -- Закон). Даний Закон набрав чинності 21 серпня 2010 року.

Даний Закон спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ГАТР), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Чинність Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також на юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок скоєння злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів -- первинного та державного.

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв'язку України, Міністерство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; Спеціально уповноважений орган.

Внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу.

Закон розширює перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок спеціально визначених суб'єктів таких як нотаріуси, адвокати, суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговці нерухомістю (ріелтери), оператори поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговці дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудитори, аудиторські фірми, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї, суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деякі інші представники не фінансових професій.

Всі ці суб'єкти віднесені до категорії спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу і обов'язки до них Закон визначив із врахуванням специфіки їх діяльності.

П. 5 ч. першої ст. 14 Закону Міністерство юстиції України здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб які надають юридичні послуги.

На виконання пункту 1 частини другої статті 6 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Держфінмоніторинг у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Порядком взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року за № 747 визначено процедуру взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

П.6 Порядку передбачено, що адвокати, аудитори, аудиторські фірми, нотаріуси, особи, які надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується нотаріусами, адвокатами та особами, які надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:купівлі-продажу нерухомості;

управління активами клієнта;

управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівля-продаж юридичних осіб тощо.
До основних обов'язків покладених на спеціально визначених суб'єктів фінансового моніторингу відносяться наступні:

 1. Стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган в установленому законодавством порядку.

 2. Здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадках, установлених законодавством. (Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення ділових відносин, укладенні правочинів, але до проведення фінансової операції та полягає в таких діях (для юридичної особи): встановлення найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з'ясовують відомості про органи управління та їх склад;

дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів цієї особи, які здійснюють контроль; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка).

 1. Забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, якщо вона має ознаки визначені Законом.

 2. Забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають
  фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення.

 1. Повідомляти Спеціально уповноважений орган про операції.

 1. Сприяти в межах чинного законодавства працівникам Спеціально уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій.

 2. Надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань, протягом п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

 3. Зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п'яти років.

 4. Забезпечувати на документальний запит безперешкодний доступ суб'єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів до документів або інформації, що міститься в них, відповідно до вимог законодавства.

 5. З'ясовувати мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами.

 6. Постійно оновлювати інформацію про зміст діяльності клієнта та його фінансовий стан.

 7. Проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан.

Повторно звертаємо увагу на те, що:

- наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення перевірок суб'єктів первинного, фінансового моніторингу» від 29.09.2010 № 2338/5, зареєстрованого 29.09.2010 за № 859/18154 затверджено Порядок проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (надалі - Порядку).


Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) мають право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на три роки на підставі наказу Міністерства юстиції. Про проведення планової перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо повідомлений Мін'юстом (управлінням юстиції) рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше ніж за десять календарних днів (з моменту отримання суб'єктом повідомлення) до початку її проведення.

Підставою для проведення Мін'юстом (управлінням юстиції) планової перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Міністерства юстиції. Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на три роки на підставі наказу Мін'юсту.

Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, який підписують члени робочої групи та суб'єкт, керівник суб'єкта та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують їх обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

- наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів по адміністративні правопорушення» від 29.09.2010 № 2336/5, зареєстрованого 29.09.2010 за № 857/18152 затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів по адміністративні правопорушення.Інструкція з оформлення матеріалів по адміністративні правопорушення (далі Інструкція), відповідно до статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу.

Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 1669 та 18834 Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою.

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мін'юсту, управління юстиції направляється до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

- наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 29.09.2010 № 2340/5, зареєстрованого 29.09.2010 за № 861/18156 затверджено Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій.

Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) справ та застосування санкцій за порушення нотаріусами, адвокатами та суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявляються службовими особами Мін'юсту, управлінь юстиції під час здійснення нагляду за діяльністю Суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Акти перевірок Суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією Міністерства юстиції, управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісія Міністерства юстиції, управління юстиції протягом ЗО днів після порушення провадження у справі приймає рішення про накладення штрафу на Суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою.

Штраф за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосовується у таких випадках та розмірах:

-до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством;

-до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

-до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

-до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

-до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення інших обов'язків визначених статтями 6, 8-12, 17, 22 Закону та не зазначених в абзацах першому - п'ятому частини третьої статті 23 Закону.

Крім застосування фінансових санкцій, за повторне аналогічне протягом одного року порушення Суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, може бути зупинена нотаріальна діяльність приватного нотаріуса або анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю зупинена дія або анульовано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, обмежена, тимчасово припинена дія чи анульована ліцензія або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності Суб'єкта у порядку, встановленому законом.

Штраф має бути сплачений Суб'єктом не, пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

Після перерахування суми штрафу Суб'єкт надсилає Мін'юсту, управлінню юстиції копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

У разі якщо Суб'єкт не сплачує штраф протягом встановленого строку з дня отримання постанови про накладення штрафу, Мін'юст, управління юстиції звертаються до суду з позовною заявою про стягнення з Суб'єкта відповідної суми штрафу.Одночасно повідомляємо, що на виконання п. З наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2010 № 3376/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», наказом Головного управління юстиції у Тернопільській області «Про затвердження Положення про Комісію Головного управління юстиції у Тернопільській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 03.02.2011 № 53-од, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області 08.02.2011 за № 1/681 затверджено Положення про Комісію Головного управління юстиції у Тернопільській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та Наказом Головного управління юстиції у Тернопільській області від 21.10.2010р. за № 418-од «Про заходи по здійсненню нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» затверджено склад Комісії Головного управління юстиції у Тернопільській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Аналізуючи вищезазначені норми чинного законодавства витікає те, що у разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на нього в установленному законом порядку може бути накладено штраф.

Санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені статтею 23 Закону, застосовуються суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їх компетенції, тобто Міністерством юстиції до нотаріусів.
Також законодавцем посилено кримінальну відповідальність (стаття 209-1 Кримінального кодексу) за умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі дії завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, яке карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Розголошення у будь-який спосіб інформації, яка відповідно до Закону надається Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, держаним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інформація доводиться до відома та відповідного реагування.'

Начальник управління І.С.Бандура

Вик.:головний спеціаліст відділу нотаріатуголовного управління юстиції Вовк Т.,

тел./факс:52-06-21