Міністерство юстиції україни шишацьке районне управління юстиції - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Програма правової освіти населення Диканскього району на 2009-2011... 1 26.38kb.
Положення про Дніпровське районне управління юстиції у м. Херсоні... 1 120.31kb.
Програма правової освіти населення Диканскього району на 2012-2016... 1 20.95kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 168.44kb.
Міністерство юстиції України Пирятинське районне управління юстиції 1 209.72kb.
Гадяцьке районне управління юстиції 1 23.77kb.
Міністерство юстиції україни гадяцьке районне управління юстиції 3 695.61kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 71.41kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 77.66kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 83.29kb.
«Наша мова калинова» 1 90.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство юстиції україни шишацьке районне управління юстиції - сторінка №1/3


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ШИШАЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

вул. Партизанська, 2, с. Шишаки,

Полтавська обл., 38000

тел/факс (05352) 9 18 93

E-mail: shushruu@ukrpost.ua Код ЄДРПОУ 25718342
17.12.2013_ № 01-02/_734

Головне управління юстиції у Полтавській області
Відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації НПА

(Мосієнко В.Л.)
З В І Т

щодо висвітлення роботи Шишацького районного управління юстиції

з питань правової освіти населення

за 2013 року
І. В Шишацькому районному управлінні юстиції обов’язки, пов’язані з правовою освітою населення виконують:

начальник Шишацького районного управління юстиції Тарадай Наталія Василівна.

Освіта – вища юридична, працює з 13.12.1999. Тел. 9-18-93.

- провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Книш Тетяна Олександрівна.

Освіта – вища юридична, працює з 22.11.2012 р. Тел. (05352) 9-18

93, shushruu@ukrpost.ua.


ІІ-ІІІ. З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права з 2002 року у районі діє Шишацька районна координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі –Рада). 21.10.2008 прийнято розпорядження голови Шишацької районної державної адміністрації № 319 «Про Шишацьку районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення». Даним розпорядженням затверджено Положення про Шишацьку районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення.

Відповідно до Положення про Шишацьку районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, основними завданнями ради є узгодження дій районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними задач з правової освіти та інформування населення з правових питань; виконання нормативних актів України з правової освіти населення. Згідно з поставленими завданнями МКМР з правової освіти населення здійснює методичне керівництво та координацію діяльності районних державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які займаються правовим вихованням; вирішує питання правового інформування та підвищення правової культури населення; здійснює збір та узагальнення інформації, вивчення і поширення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи.

Склад Шишацької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.07.2010 № 198 та розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.03.2013 № 118 Головою Ради є заступник голови Шишацької районної державної адміністрації Матяш Ю.В., заступником голови Ради є начальник Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В., секретарем – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Книш Т.О.

Протягом 2013 року проведено 4 засідання Шишацької районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, на якій розглянуто 13 питань.Засідання Ради від 15 березня 2013 року:


 1. Про виконання Програми правової освіти населення Шишацького району на 2011 – 2013 рр

 2. Правоосвітня робота в загальноосвітніх навчальних закладах. Стан викладання правознавства в навчальних закладах Шишацького району

3. Про стан виконання доручення Прем’єр - міністра України щодо

забезпечення органів влади, підприємств, установ і організацій

інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України»»
Засідання Ради від 14 червня 2013 року:
1.Основні напрями правоосвітньої діяльності у забезпеченні необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та доступу громадян до джерел правової інформації. Правороз’яснювальна робота та співпраця із засобами масової інформації.

2. Стан роботи, спрямованої на попередження дитячої, підліткової злочинності, безпритульності, формування у підлітків і молоді антикримінальної культури.Засідання Ради від 17 вересня 2013 року:
1.Про затвердження проекту програми Правової освіти населення Шишацького району на 2014-2016 рр

2.Роль бібліотеки в правовому вихованні дітей та молоді 1. Підготовка до проведення у Шишацькому районі місячника та тижнів правових знань 1. Засідання Ради від 16 грудня 2013 року:

1.Реалізація рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та підсумки роботи Шишацької районної МКМР з правової освіти населення за 2013 рік

2. Про результати проведення місячника та тижня правових знань у Шишацькому районі.

3.Проведення інформаційно-рекламної компанії щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

4.Затвердження плану роботи Шишацької районної МКМР з правової освіти населення на 2013 рік.

5.Про стан виконання доручення Прем’єр - міністра України щодо забезпечення органів влади, підприємств, установ і організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України»».

Діяльність районної МКМР організовано відповідно до планів роботи, які розробляються та затверджуються на засіданнях районної МКМР з правової освіти населення в кінці кожного року. Засідання Ради відбуваються щоквартально. За наслідками розглянутих питань приймаються відповідні рішення та рекомендації, розробляються заходи правового спрямування. Прийняті рекомендації направлені членам районної МКМР для подальшого виконання та використання в роботі.

Працівниками районного управління юстиції спільно з іншими членами МКМР організовуються різноманітні заходи з підвищення рівня правової освіти дітей та учнівської молоді, формування у них норм правової поведінки і звичок, виховання поваги до батьків, старших людей, до вимог законодавства і громадської моралі; проводиться широка правороз’яснювальна робота серед батьків учнів загальноосвітніх навчальних закладів району; продовжено профілактичну роботу серед учнівської молоді щодо попередження правопорушень, при цьому особлива увага приділяється роботі з дітьми малозабезпечених, неблагополучних сімей, дітьми-сиротами та підлітками, схильними до скоєння правопорушень.


ІV. Реалізуючи комплекс правороз’яснювальних заходів у визначеному напрямку, створюється дієвий механізм забезпечення конституційного права кожного громадянина на правову допомогу, основною складовою якого є забезпечення районним управлінням юстиції роботи мережі правових громадських приймалень (у Шишацькому районі діє 3 стаціонарні правові громадські приймальні на базі Шишацького районного управління юстиції, Яреськівської та Михайликівської сільських рад та 1 виїзна громадська приймальня при Куйбишевській сільській раді), вжиття заходів щодо покращення організації їх діяльності.

Громадська приймальня Шишацького районного управління юстиції з надання безоплатної первинної правової допомоги діє на підставі Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 №3047/5. Наказом начальника управління від 28.12.2012 № 99/10 затверджено склад та графік роботи громадської приймальні Шишацького районного управління юстиції з надання безоплатної первинної правової допомоги. На виконання наказу Головного управління юстиції у Полтавській області № 166/4 від 20.05.2013 року «Про затвердження плану заходів щодо ефективності роботи громадських приймалень та реалізації Плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва» наказом начальника управління від 28.05.2013 року № 30/10 змінено графік роботи громадської приймальні. До складу приймальні входять працівники районного управління юстиції, які мають вищу юридичну освіту та юристи, що мають вищу юридичну освіту і працюють в інших установах та організаціях, зокрема, це завідуюча сектором юридичної та реєстраційної роботи апарату Шишацької райдержадміністрації Канельська С.І. Протягом звітного періоду юридичні консультації отримало 116 осіб.

Громадська приймальня Шишацького районного управління юстиції при Михайликівській сільській раді створена рішенням сесії Михайликівської сільської ради від 27.09.2002. Положення про правову громадську приймальню Шишацького районного управління юстиції при Михайликівьскій сільській раді затверджено рішенням сесії Михайликівської сільської ради від 10.03.3011. Графік роботи на 2013 рік затверджений начальником районного управління юстиції 26.12.2012.

Громадська приймальня при Яреськівській сільській раді створена рішенням сесії Яреськівської сільської ради від 01.10.2002. Положення про правову громадську приймальню Шишацького районного управління юстиції при Яреськівській сільській раді затверджено рішенням сесії Яреськівської сільської ради від 06.04.2011 Графік роботи громадської приймальні при Яреськівській сільській раді на 2013 рік затверджений начальником районного управління юстиції 26.12.2012.

Протягом звітного періоду до громадських приймалень при Михайликівській та при Яреськівській сільських радах здійснено по 12 виїздів та надано консультативну допомогу 41 громадянам, з низ 19 звернулося до громадської приймальні при Михайликівській сільській раді, 22 - до громадської приймальні при Яреськівській сільській раді.

Всього юридичні консультації отримали 157 жителів району, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року – 114 консультацій. Вичерпні відповіді на більшість питань громадяни отримують в ході прийому. Питання, які потребують вивчення, беруться на контроль. По питаннях, які найчастіше звучать у зверненнях, районне управління юстиції розробляє методичні рекомендації.
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та наказу Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги» наказом начальника управління від 01.11.2011 № 60/10 створено виїзну громадську приймальню Шишацького районного управління юстиції з надання безоплатної первинної правової допомоги при Куйбишевській сільській раді.

Склад та графік роботи виїзної громадської приймальні Шишацького районного управління юстиції з надання безоплатної первинної правової допомоги при Куйбишевській сільській раді на І півріччя 2013 року затверджений наказом начальника управління від 28.12.2012 № 101/10.

Всього до Куйбишевської сільської ради здійснено 11 виїздів (30.01.2013, 27.02.2013, 27.03.2013, 24.04.2013, 29.05.2013,26.06.2013; 31.07.2013; 28.08.2013; 25.09.2013; 30.10.2013; 27.11.2013 ) наступний виїзд заплановано на 25.12.2013 року.. Протягом 2013 року надано консультації 29 жителям Куйбишевської сільської ради.

Крім громадських приймалень Шишацьким районним управлінням юстиції створені та діють 5 прямі телефонні «гарячі лінії», а саме при райуправлінні, відділах ДВС, ДРАЦС, при Шишацькій державній нотаріальній конторі та реєстраційній службі. Графік роботи прямих телефонних «гарячих ліній» на І півріччя 2012 року, затверджений начальником Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. 28.12.2012 р, на ІІ півріччя 2013 року затверджений начальником Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. 25.06.2013. Протягом 2013 року через телефонну «гарячу лінію» консультативну правову допомогу надано 22 жителям району.

Проаналізувавши характер звернень про правову допомогу, найбільше було звернень з питань адміністративного, сімейного, спадкового, цивільного права, громадянам надано також інформаційну та іншу правову допомогу. Протягом 2013 року надано зразки 5 процесуальних документів.

Основні питання, що звучать у зверненнях:


 • Порядок зміни імені;

 • Порядок реєстрації права власності на нерухоме майно;

 • Право на отримання аліментів;

 • Право на обов’язкову частку у спадщині;

 • Порядок посвідчення договорів;

 • Порядок оформлення права на спадщину;

 • Порядок отримання виписки з Державного реєстру про шлюб батьків;

 • Порядок виготовлення технічного паспорту на будинок;

 • Про порядок розірвання шлюбу;

 • Про порядок укладення шлюбу з іноземцем;

 • Про визнання права власності на земельну ділянку;

 • Щодо укладення трудового договору з фізичною особою-підприємцем;

 • Порядок встановлення опіки;

 • Щодо сплати штрафних санкцій.

 • Порядок розгляду боргу по кредиту

 • Щодо надання додаткової відпустки як одинокій матері.

Розпорядженням голови Шишацької районної державної адміністрації від 05.03.2012 № 78 при районній державній адміністрації створено громадську приймальню, розпорядженням 03.08.2012 № 266 затверджено склад громадської приймальні, до якого серед інших входить начальник Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. Головою райдержадміністрації 06.08.2012 затверджено графік роботи громадської приймальні. Протягом 2013 року начальником управління надано консультативну допомогу 18 жителям району .

Розпорядженням голови Шишацької районної державної адміністрації від 09.12.2011 №332 при районній державній адміністрації створено громадську приймальню Дозвільного центру, та затверджено склад громадської приймальні, до якого серед інших входить начальник Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. Першим заступником голови райдержадміністрації 27.04.2012 затверджено графік роботи громадської приймальні. Протягом 2013 року за консультативною допомогою до начальника управління в ході роботи громадської приймальні Дозвільного центру жителі району не зверталися.

З метою співпраці з органами виконавчої влади на території району начальник Шишацького районного управління юстиції приймає активну участь у роботі «Прямої телефонної лінії» райдержадміністрації. В ході прийомів 17.01.2013, 15.02.2013, 18.03.2013; 15.04.2013, 22.05.2013; 14.06.2013; 15.07.2013; 15.09.2013; 15.10.2013; 15.11.2013, надано консультативну допомогу 10 громадянам.

Відомості про роботу громадської приймальні та графік роботи прямої телефонної «гарячої лінії» розміщено на веб-сайті Шишацького районного управління юстиції .

Крім того, інформація по роботі громадських приймалень та телефонних ліній розміщена на стендах управління та відділів.

Графіки громадських приймалень Шишацького районного управління юстиції, що діють при Михайликівській та при Яреськівській сільських радах, а також графік роботи виїзної громадської приймальні районного управління юстиції при Куйбишевській сільській раді, розміщено в інформаційних стендах відповідних сільських рад.V. Співпраця з громадськими організаціями залишається авторитетною та впливовою силою в суспільстві, носієм унікального соціального та політично-правового досвіду. Позитивом в спільній правоосвітній роботі є участь членів громадських організацій у проведення правоосвітніх заходів з молоддю, семінарів та правоосвітніх заходів по роз’ясненню норм чинного законодавства.

Активно співпрацюють з членами Шишацької районної МКМР з правової освіти населення молодіжні громадські організації та організації спортивного спрямування. Необхідно відзначити, що спортивні організації, зокрема, Спортивна організація – Федерація футболу Шишацького району Полтавської області, Шишацька районна громадська організація футбольний клуб «Шишаки», організовуючи гуртки та змагання серед шкільної молоді, одночасно пропагують виховання здорового способу життя.Також продовжують співпрацю з районним управлінням юстиції та членами районної МКМР такі громадські організації: Шишацька районна організація «Молодь Шишаччини ХХІ», Шишацький місцевий осередок ВГО «Союз організацій інвалідів України», Громадська організація «Козацька громада Шишацького району» та інші громадські організації.

VІ. Одним із пріоритетних завдань районного управління юстиції - це активна участь в організації та здійсненні заходів з правової освіти населення, підвищення рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, формування у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подолання правового нігілізму.
Так, протягом 2013 року для неповнолітніх Шишацького району проведені такі масові правоосвітні та правовиховні заходи:


 1. 28 січня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького районного управління юстиції Книш Т.О. для учнів Михайликівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. організовано та проведено лекцію на тему « «Цивільні права неповнолітніх згідно норм чинного законодавства. Цивільна відповідальність неповнолітніх». .

 2. 28 січня 2013 року начальником Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. для учнів Михайликівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. організовано та проведено лекцію на тему ««Моя професія – моє майбутнє».

 3. 18 лютого 2013 року начальником Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В. для учнів 7 - 9 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського проведено лекцію на тему: «Згубний вплив алкоголю та тютюнопаління на організм людини»

 4. 18 лютого 2013 року провідним спеціалістом управління юстиції Книш Т.О. для учнів 10-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського проведено лекцію на тему «Свої права знай та умій ними користуватись»

 5. 04 березня 2013 року провідним спеціалістом управління юстиції Макаренко С.А. для учнів 9-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського проведено лекцію на тему «Трудові права неповнолітніх».

 6. 11 березня 2013 року провідним спеціалістом управління юстиції Книш Т.О. проведено лекцію на тему: «Ювенальна юстиція – шанс для неповнолітніх»для учнів 9-11 класів Ковердино-Балківської загальноосвітньої школи.

 7. 11 березня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. прочитано лекцію на тему «Принципи призначення покарання відповідно до норм Кримінального кодексу України» ;

 8. 09 квітня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів 10-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему «Правова відповідальність за вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, паління у громадських місцях»

 9. 09 квітня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів 8-9 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему «Як не стати жертвою насилля».

 10. 16 квітня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів 8-9класів Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня прочитано лекцію на тему «Права, обов’язки та відповідальність малолітніх»

 11. 16 квітня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів 10-11 класів Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня прочитано лекцію на тему «Життя – це вибір».

 12. 23 квітня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів 9-11 класів Шишацької обласної гімназії –інтернат для обдарованих дітей прочитано лекцію на тему « Трудові права неповнолітніх»

 13. 29 квітня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів 9-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему «Поняття тимчасового захисту».

 14. 14 травня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів 8-9 класів Ковердинобалківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. прочитано лекції на тему «Стоп насильству» та «Будь толерантним».

15.05 вересня 2013 року начальником Шишацького районного управління юстиції Н.В.Тарадай для учнів 10-11 класів Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.прочитано лекцію на тему: «Правовий статус біженця»

16. 05 вересня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів 8-9 класів Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.прочитано лекцію на тему: «Як не стати жертвою насильства»

17. 05 вересня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Макаренко С.А. для учнів 9-11класів Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.прочитано лекцію на тему: «Алкоголю-ні»

18.10 вересня 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів 8-9 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему: Адміністративна відповідальність неповнолітніх»

19.10 вересня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів 10-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему: «Гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина»

20.10 вересня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Макаренко С.А. для учнів 9-11 класів Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського прочитано лекцію на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

21.15 листопада 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. прочитано лекцію на тему: «Що таке толерантність».

22.15 листопада 2013 року начальником Шишацького РУЮ Тарадай Н.В. для учнів Михайликівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. прочитано лекцію на тему: «Адміністративна відповідальність неповнолітніх».

23.26 листопада 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. прочитано лекцію на тему: «Дитино, знай свої права» для учнів 6-7 класу.

24.26 листопада 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Макаренко С.А. для учнів Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. прочитано лекцію на тему: «Трудові права неповнолітніх».

25.03 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів Шишацької спеціалізованої школи ім.. В.І, Вернадського прочитано лекцію на тему : «Як захистити свої права»

26. 03 грудня 2013 року провідним спеціалістом Відділу ДРАЦС РС Шишацького РУЮ Переберіна Я.Г. для учнів Шишацької спеціалізованої школи ім.. В.І, Вернадського прочитано лекцію на тему : «Функції державної реєстрації та права неповнолітніх при державній реєстрації народження, шлюбу та зміни імені»

27.09 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів Шишацької спеціалізованої школи ім.. В.І, Вернадського прочитано лекцію на тему : «Трудові права неповнолітніх»

28. 09 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Макаренко С.А. для учнів Шишацької спеціалізованої школи ім.. В.І, Вернадського прочитано лекцію на тему : «Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх»

29. 11 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Макаренко С.А. для учнів Великоперевізької загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. прочитано лекцію на тему : «Цивільна відповідальність неповнолітніх»

30. 11 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. для учнів Великоперевізької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. прочитано лекцію на тему: «як захистити свої права»

31. 11 грудня 2013 року провідним спеціалістом Відділу ДРАЦС РС Шишацького РУЮ Переберіна Я.Г. для учнів Великоперевізької загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. прочитано лекцію на тему : «Функції державної реєстрації та права неповнолітніх при державній реєстрації народження, шлюбу та зміни імені»

32. 17 грудня 2013 року провідним спеціалістом Шишацького РУЮ Книш Т.О. прочитано лекцію на тему «Життя –це вибір» та працівниками Шишацького РВУМВС України інспектором відділу ДАІ ст.. лейтенантом міліції Линник С.Г. «Дотримання неповнолітніми правил дорожного руху» для учнів 5-9 класів Великоперевізької загальноосвітньої школи І-ІІ ст..

Мета даного заходу – ознайомлення учнівської молоді з чинними міжнародними та вітчизняними законодавчими актами, якими встановлено стандарти для захисту прав дітей; розкрити питання, що пов’язані з цивільними правами малолітніх і неповнолітніх, а також їх цивільно-правовою відповідальністю; забезпечити пропаганду здорового способу життя.

Всього протягом півріччя у навчальних закладах проведено 32 заходів, якими охоплено _742_ учнів району.
Правовою освітою в Шишацькому районі охоплено не лише учнівську молодь. Спеціалістами районного управління юстиції також організовуються масові правоосвітні заходи в районному центрі зайнятості для безробітних, в сільських радах для членів трудових колективів, громадських організацій, тощо.

У зв’язку з неможливістю провести стажування всіх бажаючих юрисконсультів, керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій при Шишацькому районному управлінні юстиції згідно Програми занять постійно діючого семінару керівників та працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Шишацького району на 2012 рік, затвердженої начальником районного управління юстиції 02 січня 2013 року, проводяться заняття постійно-діючого семінару. Підтримують зусилля управління юстиції в напрямку надання методичної допомоги в налагодженні правової роботи й інші державні установи та організації. У роботі постійно діючого семінару активно беруть участь, зокрема, керівники управлінь і відділів райдержадміністрації, Шишацького відділення Миргородської ОДПІ, служби у справах дітей тощо. Відповідно до вказаної програми занять постійно діючого семінару протягом 2013 року проведено 4 таких семінарів:  1. 12.02.2013 працівниками Шишацького районного управління юстиції проведено семінар на якому розглядалися наступні питання:

 • Про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування (виступ завідуючої Шишацької ДНК Голубицької Н.І.).

 • Про реєстрацію прав власності на нерухоме майно (виступ начальника реєстраційної служби Дерій В.І.).

 • Новели Закону України «Про громадські об’єднання (виступ провідного спеціаліста управління юстиції Книш Т.О.).

 • Інформація про офіційні видання Міністерства юстиції України (виступ провідного спеціаліста райуправління юстиції Макаренко С.А.).

2. 20.05.2013 працівниками управління проведено семінар на якому розглядалися питання:

 • Реєстрація права власності на земельні ділянки (Доповідач – начальник реєстраційної служби Шишацького районного управління юстиції Дерій В.І.).

 • Особливості припинення громадських об’єднань (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Книш Т.О.).

 • Законодавче врегулювання представництва. Представництво за довіреністю (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Макаренко С.А.).

 • Доручення Прем'єр-міністра України стосовно забезпечення органів влади, підприємств, установ і організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України» (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції С.А.Макаренко).

 • Безоплатна правова допомога реалії та перспективи (Доповідач –начальник Шишацького районного управління юстиції Тарадай Н.В.).

 • Порядок внесення актових записів до ДРАЦСГ з 01.07.2013 року (Доповідач – в.о. начальника відділу ДРАЦС Шишацького РУЮ Переберіна Я.Г.).

 • Новинки в законодавстві (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Макаренко С.А.) –. 1. 30.08.2013 працівниками управління проведено семінар на якому розглядалися питання:

 • Реєстрація земельних ділянок державної та комунальної форми власності- проблемні питання.( Доповідач – начальник реєстраційної служби Шишацького районного управління юстиції Дерій В.І.).

 • Реєстрація громадських організацій, громадських спілок, прийняття повідомлення про утворення громадського обєднання. (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Книш Т.О.).

 • Достовірність, правильність та своєчасність подання до державної виконавчої служби інформації про місцезнаходження (реєстрацію) боржника та відомостей про зареєстроване майно боржника. .( Доповідач – в.о. начальника відділу державної виконавчої служби Шишацького районного управління юстиції Легейда В.Г.)

 • Особливості регулювання праці жінок (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Макаренко С.А.) –.

 • Доручення Премєр – міністра України стосовно забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України». (Доповідач – провідний спеціаліст Шишацького районного управління юстиції Макаренко С.А.) –.

 • Про зміни до правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом МЮУ від 02.08.2013 № 1607/5(Доповідач – провідний спеціаліст відділу ДРАЦС Шишацького РУЮ Переберіна Я.Г.).


 1. наступна сторінка >>