Над «Енеїдою» І. Котляревський працював близько 30 років (з перервами) - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Над «Енеїдою» І. Котляревський працював близько 30 років (з перервами) - сторінка №1/1
«Енеїда»

Над «Енеїдою» І. Котляревський працював близько 30 років (з перервами).

1798 р. було надруковано три частини поеми І. Котляревського «Енеїда». Твір став першою ластівкою нової української літератури.

1809 р. -вийшла четверта частина твору, 1822 р. п'ята, 1825 - 1826 pp. - поему завершено повністю, 1842 р. (після смерті письменника) - видано.

1798 р. перше видання «Енеїди» з’явилося завдяки ініціативі конотопського поміщика Максима Пурпури, який тоді служив у Петербурзі в медичній колегії і належав до гурту прихильників української мови та літератури. До його рук потрапив список перших трьох частин поеми І. Котляревського, і Пурпура своїм коштом видає її з характерною присвятою: «Любителям малоросійського слова». Автор був незадоволений вчинком видавця (друк здійснено без його згоди), проте патріотична ініціатива М. Пурпури заслуговує на схвалення.

Вихід у світ «Енеїди» став епохальною подією в культурному житті України. Це була перша друкована українська книга, написана живою народною мовою, що своєю появою стверджувала початок етапу у розвитку нашої літератури.Для написання твору автор скористався:

• досвідом своїх попередників;

• різдвяними, великодніми віршами мандрівних дяків;

• реальною дійсністю того часу;

• усною народною творчістю;

• творчістю Г. Сковороди та бурлескно-сатиричною літературою ХVІІІ ст.;

• матеріалом з епізодами про життя українських козаків, старшин, селянства, міщан, священиків, учнів;

• жартівливими ліричними віршами, інтермедіями до шкільних драм.Використавши сюжет поеми римського поета Вергілія, Котляревський травестував його, наповнив національним змістом і створив цілком оригінальну поему, у якій з енциклопедичною широтою і точністю відобразив життя і побут українського народу. Твір написаний живою розмовною мовою, легким, грайливим і жартівливим віршем. Головне достоїнство «Енеїди» яскравий національний колорит, різнобічне зображення життя усіх верств суспільства XVIII ст. , передусім козацтва, його боротьби за державність після зруйнування Запорозької Січі у 1775 році .

За жанром «Енеїда» - героїчна бурлескно-травестійна поема.

Поема - великий за обсягом ліро-епічний віршований твір, в якому зображені значні події та яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується ліричними відступами.

Травестія (від франц. «перевдягання») - у літературі один з різновидів гумористичної поезії, коли твір з серйозним або навіть героїчним змістом і відповідною йому формою переробляється, «перелицьовується» у твір з комічними персонажами і жартівливим спрямуванням розповіді.

Бурлеск (від італ. «жарт») жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається або тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, зниженою мовою, або, навпаки, тим, що про буденне говориться високим стилем, піднесено.

Система віршування - силабо-тонічна: у кожному рядку є певна послідовність у чергуванні наголошених і ненаголошених складів.

Віршовий розмір - ямб.

Строфа - десятирядкова (децина).Композиція. 6 частин (порівняйте: у Вергілія 12). Котляревський вплітає у твір епізоди з життя українських козаків, старшини, селянства, міщан, священиків; масштабні описи побуту українського суспільства, що робить твір оригінальним.

План змісту поеми

Частина І. Початок подорожі Енея. Гостювання в Дідони.

Частина II. В Сицилії. Поминки по батькові Енея Анхізу. Пожежа! (Горить троянський флот.)

Частина III. На землі Кумській. Подорож Енея з Сівіллою на той світ. Зустріч з батьком.

Частина IV. В Латинській землі. Обмін подарунками між Енеєм та царем Латином. Початок війни.

Частина V. Війна між троянцями та рутульцями.Турн спалює рештки флоту Енея. Героїчний подвиг Низа та Евріала.

Частина VI. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм.
Тематика. У Вергілія: зображення й оспівування загарбницьких війн його предків.

У Котляревського: зображення дійсності XVIII ст. , показ паразитизму, жорстокості , хабарництва, пияцтва, зажерливості , пихатості панівних класів, акцент на їх соціальній і моральній нікчемності .Загальна картина суспільства і взаємин у ньому дана поетом в описі пекла і раю, які населені відповідно до уявлень народу, я к це зображено у народних легендах і піснях. У раю - убогі вдови, сироти, ті , що «проценту не лупили», а допомагали убогим, ті, що «жили голодні під тинами», з яких глузували, котрих ображали і «впроваджували в потилицю і по плечах». У пеклі - пани, чиновники, пройдисвіти тощо. На першому плані - поміщики-кріпосники, за ними козацька старшина, купці , судді, міняйли, чиновники, корчмарі , офіцери.

Проблематика: Котляревський порушує ряд суспільно важливих для українського народу проблем: соціальної нерівності, захисту рідної землі від ворогів, громадянського обов'язку, честі сім'ї , виховання дітей, дружби, кохання та інші .

У поемі Котляревський протиставив затхлості життя волелюбних і незалежних троянців-запорожців, оспівав їхні високі моральні якості : любов до рідної землі , готовність іти заради неї насамопожертву, чесність і благородство, показав самобутність українців.Проблематика:

• соціальна нерівність;

• патріотизм народних мас;

• виховання майбутнього покоління;

• дружба і ворожість;

• любов і ненависть;

• людяність і моральна нікчемність.

«Енеїда» — справжня енциклопедія народознавства.

1)Народні гуляння, свята, ігри, танці, звичаї і повір'я, народний одяг і хатня обстановка; називаються десятки народних страв; троянці мають численні українські імена; українські назви дано і багатьом селам, містам, місцевостям; із щирим замилуванням описано святкові розваги, сцени вечорниць і ворожіння…

3) Перелік страв та напоїв, що їх вживали троянці, свідчить про надзвичайну обізнаність автора щодо народного побуту та української національної кухні зокрема.

Цікавий факт: дослідники встановили, що в «Енеїді» згадано більше українських страв, ніж у спеціальній праці Миколи Маркевича, виданій 1860 року.

4). (Про описи народного одягу, взуття, народних ігор, танців тощо.) Ось один із численних прикладів. Венера їде на поклін до Нептуна просити, щоб не потопив Енея і його ватагу. їде вона, як і личить богині, в розкішному ридвані. Кіньми править машталір. Портрет його — хоч малюй:

Була на йому біла свита

Із шаповальського сукна,

Тясомкою кругом обшита,

Сім кіп стоялася вона.

Набакир шапочка стриміла...

5) Юнона, збираючись їхати до Еола, «сховала під кибалку мичку», «взяла шнурівку і спідницю». А Венера, відправляючись до «Зевса на ралець», «взяла очіпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий». На Дідоні бачимо: «кораблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий», запаску, червоні чоботи, хустку з вибійки. А до того вона ще й «начепила ланцюжок» . В поемі згадується багато народних ігор, наприклад, у свинки, у панаса, у журавля, у хрещика, у горюдуба, у тісної баби, у ворона, у паці, у кітьки крашанками, у жгута, у хлюста, у візка і т. д.

6) Котляревський подає також відомості про українські народні інструменти, танці. Яскравим підтвердженням цього є сцена, де описано бенкет у Дідони.

7) Не випало з поля зору українського письменника і образотворче мистецтво. Описуючи, наприклад, приготування царя Латина до прийому гостей, він розповідає, якими картинами поспіхом прикрасили царські палати. І подає справжні каталог лубочних картин, що були поширені тоді в поміщицьких будинках, а особливо в селянських хатах.

8) І. Котляревський з етнографічною точністю описує вечорниці в пеклі, куди Анхіз привів Енея, щоб тут поворожили юнакові, яка доля його спіткає. Так само точно описано обряд ворожіння.

9) Одним з елементів народності поеми є наявність у ній простих народних імен, носіями котрих є козаки-українці. (Наприклад, імена троянців, що потопилися під час бурі на морі, яких зустрів Еней в підземному царстві.)

Особливості твору

«Енеїда» — енциклопедія життя українського народу. Легко і невимушено вплітаються у сюжет поеми описи різних аспектів життя українця. У поемі зібрано велику й цінну етнографічну, етнологічну і фольклорну інформацію. У структурі поеми описано народні вірування, звичаї, ігри, обряди, справи, побут, кухню й одяг. І. Котляревський з гумором описує порядки в судах, війську, канцеляріях. Місце у поемі знайдено й розповіді про влаштування українських шкіл. У поемі відбито народну мову періоду Гетьманщини, у ній наводяться зразки не тільки мови суто народної, але й мови, притаманної козацькій верхівці, фактично новоутвореному українському дворянству. Українське присутнє у поемі в усьому. Етнічна картина Європи й Азії у поемі також проходить через «українізацію». Еней-козак зустрічає в античному світі знайомі йому сучасні народи: гішпанців, прусів, татарву, ляхів, турчинів.

У поемі минуле стало сучасним, сучасне — минулим, героїчне — побутовим, а побутове — піднесено-урочистим.Історичний колорит твору

У поемі описуються не події римської історії, а минуле і сучасна авторові дійсність. Найперше історичний колорит виявляється в зображенні мандрівок запорожців-троянців після зруйнування Січі, структури козацького війська, його озброєння. Згадуються часи Сагайдачного, Дорошенка, Залізняка, епізоди з історії козацтва. Автор зі щирим захопленням і сердечним щемом описує могутність і красу колишнього козацького війська («Так вічній пам’яті бувало...»). Відчуття старожитності в читача викликає і розповідь про різні події, що відбувалися в минулому: війна зі шведами, землетрус у першій половині ХVІІІ ст., страшні напади сарани, набори пікінерів тощо. Писати правду про одну з найхарактерніших ознак того часу — кріпацтво — було суворо заборонено, а тому в «Енеїді» знаходимо лише окремі натяки на це соціальне зло. Пророкуючи Енеєві великі багатства і владу, Зевс зазначає, що троянський герой «на панщину весь світ погонить». Пани в пеклі терпіли муки за те, що «людям льготи не давали і ставили їх за скотів». Юнона обіцяла Еолові подарувати «дівку чорнобриву», тобто кріпачку. На випадки закріпачення поміщиками вільних людей натякає автор, малюючи злих чарівниць з острова Цірцеї, які обертали людей на тварин. З позицій просвітителя-гуманіста І. Котляревський засуджує будь-яке пригнічення людини людиною.Дійові особи «Енеїди».

Олімпійські боги:

Зевс (Зевес або Юпітер) — верховний бог, бог блискавки і грому.

Юнона (Гера) — богиня шлюбу, його дружина.

Венера (Афродита) — богиня кохання, побічна дочка Зевса, мати Енея.

Еол — бог вітрів, брат Зевса.

Нептун — бог моря, брат Зевса.

Вулкан — бог вогню, покровитель ковалів, чоловік Венери.

Меркурій — бог торгівлі, посланець богів, син Зевса.Земні герої:

Еней — троянський цар, син Венери й Анхіза.

Анхіз — цар Трої, батько Енея.

Низ та Евріал — троянські воїни.

Дідона — цариця Карфагена.

Латин — цар Латинської землі.

Амата — його дружина.

Лавінія (Лавіся) — їх дочка.

Турн — цар рутульський.

Еванд — цар аркадський.

Палант — його син.

Сівілла — жриця бога сонця Феба.Стислий переказ твору

Після того як греки зруйнували Трою, онук троянського царя Еней, виконуючи волю богів, з деякими троянцями «куди очі почухрав». Але Зевс-Юпітер обіцяв матері Енея - Венері, що її син збудує «сильне царство» і заведе «своє там панство». Шлях мандрівників був нелегким і насиченим багатьма подіями.Частина І

Юнона через свою ненависть до Енея просить Еола (бога вітрів) нагнати на троянців

вітри - у мандрівників виникає «морська хвороба». Дворічне перебування в гостях у Дідони в Карфагені (розваги, гуляння, любов Дідони й Енея). Зевс, побачивши гуляння троянців, розлютився і послав Меркурія [бога торгівлі , що виступав у ролі вісника Зевса] до Карфагена нагадати Енеєві, що він має робити. Дідона, дізнавшись, що Еней від неї їде, спалила себе.

Частина II

Здіймається на морі буря, троянці вимушено зупиняються на сицилійській землі , де правив цар троянського походження на ім' я Ацест, що заснував на острові Сицилія місто Сегесту.

Перебування в Ацеста (розкішні поминки по Анхізу, батькові Енея; ігрища, богатирські бої). - Меркурій на прохання Зевса втручається в земні справи. Юнона підмовляє свою прислужницю Ірисю (посередницю між богами і людьми) підпалити човни.

Дощ загасив пожежу. - Нептун обіцяє Венері, що Еней у морі буде в безпеці.Частина III

Перебування на Кумській землі (на півдні Італії). Еней іде шукати дорогу до пекла: був зажурений, бо йому снилися батько та Плутон, бог підземного царства. Зустріч із жінкою-пророчницею Сівіллою (зовні нагадувала старе «бабище»), яка повела Енея до пекла: «пішли під землю темнотою» по вулиці , де жили Дрімота, Зівота, Смерть, а за ними в ряд стояли: чума, війна, холод, голод і всі інші мирські ї лиха; були тут злі жінки, свекрухи, мачухи, сердиті чоловіки, шурини, брати та інші злидні ; неправедні судді й ісправники, секретарі та інші чиновники, «квартал був цілий волоцюг, п'яниць,

розпутниць». Повороживши, Еней попрощався з батьком, і разом з Сівіллою повернувся назад на

землю до троянців.Частина IV

Мандрівники завдяки Еолу обминули острів лютої чарівниці , цариці Цірцеї . Зупинка на латинській землі біля русла річки Тібр, де правив Латин. Зійшовши на берег, троянці почали «копати, строїть...», вивчили за тиждень латинську мову (Енея стали звати Енеусом). - Троянці подружилися з Латином, а цар вирішив віддати свою дочку заміж за Енея. Юнона продовжує стежити за троянцями, вирішує пролити кров троянську, вико­риставши Турна. Змовившись із фурією Тезіфонею, наказала їй зробити «похорон з весілля». Фурія за змовою з Юноною вирішила всіх знедолити: троянців всіх поїсти, Амату з Турном з'єднати, Латину ж «в тім' я дур пустити». Турн оголошує війну Латину та Енею. Енейове військо готується до війни.Частина V

Еней звертається по допомогу до богів, але відповіді не отримує. На березі річки Тібр Енеєві сниться сон, у якому старий дід дає йому пораду, я к перемогти Турна: побрататися з аркадянами, царем яких є Евандр. Еней гостює в царстві Евандра. Юнона посилає до Турна Ірисю, щоб та попередила його про Енеїв похід. - Турнові не вдалося взяти кріпость, і тоді він дає наказ спалити троянський флот. Дим від його багаття дійшов аж до богів. Венера, переживаючи за сина, просить у Цібелли [матері всіх богів] заступитися за троянський флот.

Низ та Евріал, молоді, хоробрі, міцні воїни, стоять на варті троянців. -У Низа виникає план забратися в Рутульський табір і перерізати ворогів. «Наші смілії вояки тут мовча проливали кров».

- Латинці вбивають Низа та Евріала, їхні голови чіпляють на списи, щоб залякати троянців («Так кончили жизнь козарлюги, Зробивши славнії услуги на вічність пам'яті своєй»). - Троянці активно наступають на Турна, який стрибнув у воду і «пустився вплав».Частина VI

Розлючений Зевс забороняє богам вмішуватися до людей. Венера звертається до Зевса з проханням врятувати Енея. Між Юноною і Венерою виникає серйозна сварка («богині в гніві также баби...»). Битва між троянцями й рутульцями триває. Еней з Іулом возз'єднались. Юнона під виглядом Енея з'явилася до Турна. Турн, побачивши свого ворога, кинувся його вбити. Юнона (все ще в образі Енея) прибігла до моря і сховалась у байдаку, а Турн, намагаючись розправитися з марою Енея, стрибнув-у байдак. Юнона перетворилася на зозулю і полетіла. Турн уже був серед моря. Троянці готувались до штурму латинського міста. Знову почалася війна, але вже біля брам латинців. Поєдинок Турна та Енея. Енея поранено в ногу. - Завдяки чудодійному зіллю (Венера попросила Япіда), Еней продовжує битву і вбиває Турна (направляє свій меч у рот рутульця і тричі повертає, «щоб більше не було хлопот»). «Душа рутульська полетіла до пекла, хоть і не хотіла, к пану Плутону на бенкет. Живе

хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш, коли і совість жметь».

Ідея

У творі засуджено жорстокість панів, паразитизм і моральне падіння, хабарництво талицемірство чиновників; оспівано велику любов до рідної землі і готовність іти на само пожертву. Благородний і чесний народ зможе збудувати самостійну державу, долю якої вирішуватиме сам.

Значення

Твором «Енеїда» І. Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою культурою; довів, що в рамках бурлескного жанру можна правдиво показати життя народу і висміяти його ворогів.