Наказ № Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального року в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №106 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План заходів, які будуть проведені у Харківській загальноосвітній... 1 36.25kb.
Графік – календар закінчення 2012/2013 навчального року у Харківській... 1 30.53kb.
Графік проведення гуртків по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ... 1 27.32kb.
Термін виконання 1 25.07kb.
Заходи щодо підготовки до початку 2012/2013 навчального року Харківської... 1 124.46kb.
Звіт про надходження дарунків, благодійної, спонсорської допомоги... 1 15.03kb.
Погоджено затверджую 1 85.9kb.
Затверджую директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 1 110.99kb.
Довідка про Харківську загальноосвітня школу І-ІІІ ступенів №106... 1 29.03kb.
План роботи табору з денним 1 245.48kb.
Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в Харківській... 1 172.31kb.
Порівняльний аналіз державних стандартів початкової освіти. 1 131.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ № Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального року в Харківській - сторінка №1/1

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 106


ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 106


ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

29.07.2013 №

Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального року в Харківській загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів № 106 Харківської міської ради Харківської області


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 894 «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру на 2013/2014 навчального року», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.07.2013 №456 «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.07.2013 №131 «Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти міста Харкова», наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 17.07.2013 № 240 «Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзержинського району міста Харкова», з метою створення належних умов для організованого початку 2013/2014 навчального року в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 106 Харківської міської ради Харківської області та забезпечення рівного испуту і учнів до якісної освіти

НАКАЗУЮ:
1. Педагогічному колективу:

1.1. Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2013/2014 навчального року з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів.

До 01.09.2013

1.2. Забезпечити неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та охопити усіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Упродовж 2013/2014 навчального року


1.3. Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов

для навчання та виховання учнів у закладі освіти, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.

До 31.08.2013
1.4. Забезпечити якісну підготовку учнів випускних класів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Упродовж 2013/2014 навчального року

2. Сорокіній Н.Г., завгоспу школи:

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов, безпеки життєдіяльності.

До 15.08.2013
2.2. Завершити підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.

До 01.10.2013


2.3. Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнання школи приладами обліку споживання теплової енергії, води, та електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, заміні та утепленню вікон і дверей.

Постійно
3. Заступникам директора Пахомовій В.І., Калюжній Т.А., Грушевській О.В., завгоспу Сорокіній Н.Г. забезпечити підготовку школи до участі у районному етапі огляду навчальних закладів щодо готовності до 2013/2014 навчального року.

05.08.2013 по 16.08.2013
4. Провести звітування керівника про підсумки діяльності за рік, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли від батьків, на загальних зборах педагогічного колективу за участю представників батьківських комітетів, ради та піклувальної ради навчального закладу з обов’язковим оприлюдненням фінансового звіту на відповідному веб-сайті.

До 30.07.2013


5. Надати до управління освіти інформацію щодо підсумків проведення щорічного звітування керівника про роботу в 2013/2014 навчальному році із зазначенням пропозицій батьківської громадськості щодо удосконалення (поліпшення) діяльності школи.

До 05.08.2013


6.Забезпечити школу у повному обсязі педагогічними працівниками та ліквідувати наявні вакантні посади. Здійснити раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогів.

До 25.08.2013


7.Заступникам директора Пахомовій В.І., Калюжній Т.А., Грушевській О.В.:

7.1. Забезпечити участь педагогічних працівників навчального закладу у заходах, які будуть проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня.

З 25.08.2013 по 31.08.2013
7.2. Забезпечити дотримання структури 2013/2014 навчального року відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Згідно з термінами


7.3.Спільно з працівниками закладів охорони здоров'я забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та працівників школи.

До 01.09.2013

7.4. Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації баз даних «Курс: Освіта» для підготовки звітів у ІСУО (Інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року та оперативне якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.2013,

Упродовж 2013/2014 навчального року

7.5.Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2013/2014 навчального року

7.6. Забезпечити умови для реалізації конституційного права на безперешкодний доступ до загальноосвітнього навчального закладу для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною та екстернатною формами навчання відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2013/2014 навчального року
7.7. Завершити організований набір учнів до 1-х і 10-х класів загальноосвітнього навчального закладу, забезпечити раціональне комплектування мережі інших класів, не допускати випадків набору учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності більше 30 учнів.

До 31.08.2013


7.8. Забезпечити середній показник наповнюваності класів у 2013/2014 навчальному році по школі не нижче рівня 2012/2013 навчального року.

Упродовж 2013/2014 навчального року


7.9. Сформувати мережу допрофільних 8-9-х класів та профільних 10 –

11-х класів школи з урахуванням матеріально-технічного, педагогічного забезпечення і побажань учнів та їхніх батьків.

До 01.09.2013

7.10. Забезпечити безумовне дотримання часу початку занять не раніше 8-ої години, тривалості уроків відповідно до віку дітей, перерв не менше 10 хвилин, великої – 20 (після другого або третього уроку), перерв між основними уроками та факультативами.

Упродовж 2013/2014 навчального року
7.11. Не допускати заборони перебування учнів на відкритому повітрі під час перерв, у т.ч. шляхом закривання вхідних дверей.

Упродовж 2013/2014 навчального року

7.12. Не допускати перевантаження учнів, становити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, неприпустимістю домашніх завдань учням 1х класів.

Упродовж 2013/2014 навчального року


8. Заступнику директора з ВР Грушевській О.В. організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2013


9. Заступнику директора з НВР Калюжній Т.А.:

9.1. Забезпечити проведення прогулянок не менше 1,5 години та організацію денного сну для першокласників, які відвідують групу продовженого дня.

Упродовж 2013/2014 навчального року
9.2.Забезпечити регулярне проведення ранкової зарядки перед початком навчальних занять, фізкультхвилинок та гімнастики для очей під час проведення уроків з метою профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів.

Упродовж 2013/2014 навчального року


10.Заступникам директора з НВР Пахомовій В.І., Калюжній Т.А. при складанні навчальних розкладів:
10.1. Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження.
10.2. Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження упродовж тижня, а також правильне чергування упродовж дня, тижня предметів природничо-математичного, гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури.
10.3. Заборонити спарені уроки для учнів 5-9-х класів, окрім часу, що відведений для проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання.

Упродовж 2013/2014 навчального року


10.4. Погодити розклади уроків з Харківською міською філією ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

З 19.08.2013 по 31.08.2013


11. Класним керівникам:

11.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2013/2014 навчального року
11.2. Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять у

школі та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

Упродовж 2013/2014 навчального року
12. Заступнику Калюжній Т.А., соціальному педагогу Шевченко Г.М., класним керівникам, Сорокіній Н.Г. забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Упродовж 2013/2014 навчального року


13. Бібліотекарю Хорунжій Т.В. вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012/2013 навчальний рік, до школи, організованого їх розподілу серед учнів.

Липень-серпень 2013 року


14. Заступникам директора школи Пахомовій В.І., Калюжній Т.А., Грушевській О.В. надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради:
14.1. Попередню інформацію про організацію і проведення медичних оглядів учнів та педагогічних працівників до початку навчального року.

До 12.08.2013


14.2. Графік проведення у школі урочистих заходів з нагоди Дня знань в електронному та паперовому варіантах за встановленою формою та пропозиції щодо відвідування поважними гостями (додається).

До 10.08.2013


14.3.Оперативну інформацію про організований початок 2013/2014 навчального року.

До 9:00 02.09.2013


14.4. Інформацію про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 1 вересня 2012/2013 навчального року в школі з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

02.09.2013


14.5. Інформацію щодо руху учнів закладу освіти упродовж літа 2013

року та кількісного складу на початок 2012/2013 навчального року (за встановленою формою).

До 05.09.2013
14.6. Інформацію щодо організації допрофільного і профільного навчання у школі в 2013/2014 навчальному році (за напрямами і профілями навчання, окремо 8, 9, 10, 11-ті класи).

До 05.09.2013


14.7. Інформацію щодо працевлаштування учнів 9,11 класів.

Щовівторка


14.8 .Показники шкільної мережі на 2013/2014 навчальний рік.

До 08.08.2013,


до 15.08.2013,

до


25.08.2013,
до 05.09.2013
14.9. Тарифікаційні списки працівників школи.

До 01.10.2013

14.10. Звіти на початок навчального року всіх встановлених форм.

За окремим графіком

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи Т.О.Бондаренко


З наказом ознайомлені:

Т.В.Абдулаєва

К.П.Галіченко

О.В.Грушевська

Л.І.Дєгавцова

Н.В.Журавльова

С.В.Жилін

Т.А.Калюжна

О.Ю.Кригіна

О.Ю.Корнєєва

Л.Р.Леонова

О.М.Ликова

М.О.Назаренко

Л.М.Пашкова

В.І.Пахомова

О.М.Пєлих

О.М.Севостьянова

І.М.Сульдіна

Т.В.Хорунжа

О.І.Чеснокова

Ю.С.Чепіга

Г.М.Шевченко

К.Ю.Долбня

Н.Г.Сорокіна


Додаток до п.12.19.2

наказу управління освіти адміністрації

Дзержинського району Харківської міської ради

від 17.07.2013 №240

Графік

проведення в загальноосвітньому навчальному закладі №___ урочистих заходів з нагоди Дня знань

№ з/п

Повна назва ЗНЗ

Дата

проведенняПочаток свята

Місце проведення

(адреса)


Телефон

Запрошені гості

(ПІБ, посада)
01.09.2013


Директор ЗНЗ ПІБ
Виконавець, телефон
  1. Пропозиції щодо участі почесних гостей у проведенні свята Дня знань

  2. за участю керівництва м. Харкова

з/п

Назва ЗНЗ, час проведення і місце проведення

Учасники урочистос-тей

Стисла інформація про школу Директор

П.І.Б.

тел. моб. __________________ учнів

__ учителів.

___ класів


Примітка
Директор ЗНЗ ПІБ
Виконавець, телефон


        1. З наказом ознайомлені:

Удовенко С.П Нестерчук Т.С.

Бикова Т.Г. Скляр Н.М.

Коваленко О.А. Бережний О.С.

Тарасенко І.М.

Глущенко К.Ю.

Свистун С.В.


Керівники ЗНЗ Керівники ДНЗ

ХГ № 6 ДНЗ № 27

ХЗОШ № 22 ДНЗ № 51

ХСШ № 29 ДНЗ № 127

ХНВК № 45 ДНЗ № 140

ХГ № 47 ДНЗ № 158

ХСШ № 50 ДНЗ № 178

ХЗОШ № 51 ДНЗ № 200

ХЛ № 89 ДНЗ № 238

ХСШ № 99 ДНЗ № 281

ХЗОШ № 105 ДНЗ № 290

ХЗОШ № 106 ДНЗ № 303

ХСШ № 109 ДНЗ № 323

ХГ № 116 ДНЗ № 354

ХЗОШ № 117 ДНЗ № 399

ХЗОШ № 125 ДНЗ № 401

ХЗОШ № 129 ДНЗ № 411

ХЗОШ № 131 ДНЗ № 416

ХСШ № 132 ДНЗ № 418

ХЗОШ № 135 ДНЗ № 430

ХЗОШ № 146 ДНЗ № 437

ХЗОШ № 147 ДНЗ № 445

ХЗОШ № 148 ДНЗ № 446

ХЛ № 149 ДНЗ № 450

ХЗОШ № 150 ДНЗ №19

ХЗОШ № 154 ДНЗ №279

ХЗОШ № 159 Керівники ПНЗ

ХГ № 169 ЦДЮТ №1

ХЗОШ № 176 КДЮСШ № 3

ХНВК № 179 КДЮСШ № 12

ХВШ № 37 ДНВВК

ХП НВК «АШБ»ХНВК «Соколятко»