Наказ №148 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №55 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального... 3 720.5kb.
Наказ №147 Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального... 3 403.39kb.
Наказ №174 Про здійснення експертизи проведення державної підсумкової... 1 200.47kb.
Затверджую директор хзош №26 О. Е. Золотоверха план заходів щодо... 1 94.05kb.
Наказ №186 Про порядок закінчення навчального року та проведення... 3 627.63kb.
Наказ № Про порядок закінчення 2012-2013 навчального року та проведення... 1 55.29kb.
Наказ № «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної... 1 54.62kb.
Наказ №80 Про порядок звільнення учнів 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх... 1 153.04kb.
Наказ №76 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального... 4 457.7kb.
Наказ №80 Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення... 1 75.1kb.
Наказ №77 Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального... 4 601.83kb.
До рядка 06 27 додатка ів до Податкової декларації з податку на прибуток... 1 45.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №148 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення - сторінка №1/1
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
НАКАЗ


12.03.2013

Харків

148


Про порядок організованого закінчення

2012/2013 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів і форм

власності Харківської області

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення


2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

НАКАЗУЮ:


 1. Начальникам місцевих органів управління освіти, керівникам навчальних закладів обласної комунальної власності:

1.1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2013 року

1.2. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.
Квітень-червень 2013 року

1.3. Здійснювати особистий контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До 11.06.2013

1.4. Провести дострокову державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів, які призиваються на строкову службу до Збройних Сил України, умовно-достроково звільняються з місць позбавлення волі, відповідно до визначених нижче термінів: • 25 березня 2013 року – українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

 • 28 березня 2013 року – історія України або математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) (письмово);

 • 1 квітня 2013 року – предмет за вибором, у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.

1.5. Провести дострокову державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів, які підлягають умовно-достроковому звільненню з місць позбавлення волі, у такі терміни:

 • 26 березня 2013 року – українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

 • 29 березня 2013 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії) (письмово);

 • 2 квітня 2013 року – географія (письмово);

 • 5 квітня 2013 року – біологія (письмово);

 • 8 квітня 2013 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.

1.6. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) звіт про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації за формою-запитом, що міститься у плані роботи Департаменту на 2013 рік (додаток № ДПА-3).

До 25.04.2013

1.7. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації учнів
4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 27.04.2013

1.8. Узяти на контроль роботу загальноосвітніх навчальних закладів із питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови (мова та читання) і математики. Під час річного оцінювання враховувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.2013

1.9. Доручити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.
У дні проведення державної підсумкової атестації
1.10. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11(12)-х класів згідно з орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11(12)-х класів (додаток 1).
До 26.04.2013

1.11. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II й учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 26.04.2013
1.12. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту:

1.12.1. Списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, за встановленою формою у плані роботи Департаменту на 2013 рік (додаток


№ ДПА-8), та документи, що підтверджують звільнення учнів 11(12)-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.
До 10.04.2013
1.12.2. Списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, та які братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою у плані роботи Департаменту на 2013 рік формою (додаток № ДПА-11) з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 10.04.2013 - 11(12)-ті класи,

До 20.04.2013 – 9-ті класи
1.13. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 15.05.2013


1.14. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 2, 3).

До 26.04.2013


1.15. Забезпечити в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 24.05.2013 (25.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)


1.16. Провести свято «Останній дзвоник» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

24.05.2013 (25.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)


1.17. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику (якщо протягом року не проведено):

З 27.05.2013 по 30.05.2013 - 1-4 -і класи;

З 27.05.2013 по 07.06.2013 –

5-8-і й 10-і класи


1.18. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи:

1.18.1. випускниками загальноосвітніх навчальних закладів,

31.05.2013 - 11-х класах

11.06.2013 - 9-х класах


1.18.2. випускниками спеціальних та санаторних інтернатних навчальних закладів.

24.05.2013 (25.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)


1.19. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2013 рік формами (додатки № СВ-2, СВ-3).

До 10.05.2013


1.20. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:
1.20.1. 3 (2) – 4-х класів,

до 20.05.2013

1.20.2. 5 – 11 (12)-х класів.

До 17.05.2013 (18.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем) – семестрове оцінювання,

до 23.05.2013 (24.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем) – річне оцінювання
1.21. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що визначені для проведення зазначеної роботи відповідними наказами місцевих органів управління освіти.

Травень – червень 2013 року

1.22. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 20.05.2013

1.23. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації.
До 21.05.2013

1.24. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 20.05.2013
1.25. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою у плані роботи Департаменту на 2013 рік формою (додаток
№ ДПА-10).

До 01.05.2013


1.26. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни:

- 23 травня 2013 року - предмет за вибором, у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;- 27 травня 2013 року - українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 29 травня 2013 року – профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю).


1.27. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

- 28 травня 2013 року - математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

- 31 травня 2013 року - українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 3 червня 2013 року - географія (письмово);

- 6 червня 2013 року - біологія (письмово);

- 10 червня 2013 року - іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.


1.28. Забезпечити в повному обсязі загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х класів у 2012/2013 навчальному році, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від 25.01.2013 № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».
До 30.04.2013
1.29. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

До 27.04.2013 – 4 класи,

до 08.05.2013 – 9-і, 11(12)-і класи

1.30. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 23.05.2013 по 31.05.2013 -
11 (12)-і класи,

з 28.05.2013 по 11.06.2013 -


9 –ті класи
1.31. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв, але не пізніше ніж до початку нового 2013/2014 навчального року


1.32. Після завершення державної підсумкової атестації:

1.32.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 11.06.2013
1.32.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 31.05.2013


1.32.3. Надіслати на затвердження до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

30.05.2013

1.33. Здійснити контроль за дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 31.05.2013 – 11(12)-і класи,

до 11.06.2013 – 9-і класи
1.34. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними балів за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 31.05.2013 - 11(12)-і класи,

до 11.06.2013 – 9-і класи
1.35. Установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2013 року

1.36. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у плані роботи Департаменту на 2013 рік формами (додатки №№ ДПА-12-20).

До 05.06.2013 – 4-і класи,

до 20.06.2013 – 9-і класи,

до 15.06.2013 - 11(12)-і класи
 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування надати до відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління освіти і науки Департаменту на погодження розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти та учнів 11(12)-х класів за курс повної загальної середньої освіти й на затвердження - склад державних атестаційних комісій із кожного предмета.

До 30.04.2013
3. Затвердити склад апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у навчальних закладах обласного підпорядкування (додаток 4).
4. Керівникам санаторних та спеціальних навчальних закладів інтернатного типу:

4.1. Виставити в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатки до атестатів про повну загальну середню освіту річні оцінки і зробити відповідний запис «звільнений(а)».

24.05.2013 (25.05.2013 - для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)
4.2. Надати до відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про учнів (вихованців), які за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, складатимуть державну підсумкову атестацію.

До 25.04.2013


4.3. Створити належні умови для проходження державної підсумкової атестації випускниками 9-х, 11(12)-х класів, які навчалися за загальноосвітніми програмами і на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, виявили бажання складати державну підсумкову атестацію.

З 23.05 по 29.05.2013 -


11 (12)-і класи,

з 28.05.по 10.06.2013 -


9-і класи
5. Відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту (Байназарова О.О.):

5.1. Забезпечити збереження в сейфі виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів та недоступність до матеріалів сторонніх осіб.


5.2. Організувати видачу відповідальним особам від місцевих органів управління освіти, навчальних закладів обласної комунальної власності матеріалів для проведення державної підсумкової атестації згідно із затвердженим графіком (додаток 5).
6. Відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту (Байназарова О.О.), відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління освіти і науки Департаменту (Счастна І.О.) та комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) провести нараду з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 (12)-х класів.

До 25.04.2013

7. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.):

7.1. Підготувати методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11(12)-х класах із предметів, що визначені для атестації.

До 25.04.2013

7.2. Визначити обсяг завдань для проведення державної підсумкової атестації в письмовій формі для випускників 9, 11(12)-х класів та підготувати варіанти завдань для її проведення.

До 20.03.2013 - дострокова,

до 30.04.2013 - 9, 11(12)-і класи


7.3. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту підготовлені варіанти завдань для проведення державної підсумкової атестації в письмовій формі для випускників 9, 11(12)-х класів. Забезпечити секретність та недоступність матеріалів (завдань) для сторонніх осіб.

До 20.03.2013 - дострокова,

до 30.04.2013 -9, 11(12)-і класи


 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора Департаменту Віцько О.В.


Директор Департаменту Р.Шаповал

Сєрікова, 705-03-11

Додаток 1

до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

12.03.2013 № 148
Орієнтовний перелік предметів

для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів


Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834) рекомендуємо обрати для проведення державної підсумкової атестації в 11(12)-х класах наступні профільні предмети:
23 травня 2013 року:

філологічний напрям – друга іноземна мова (для спеціалізованих навчальних закладів із поглибленим вивченням іноземної мови), історія України, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

суспільно-гуманітарний напрям – всесвітня історія, географія, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

художньо-естетичний напрям – профільний предмет (залежно від специфіки та змісту роботи спеціалізованих шкіл (класів) музичного (хорового) й художнього профілів), зарубіжна література, інтегрований курс «Література»), всесвітня історія, інший предмет з переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

технологічний напрям – математика, інформатика, фізика, хімія;

фізико-математичний профіль – фізика, інформатика;

природничий профіль – математика, інформатика, інший предмет із переліку, що не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 29 травня;

універсальні, вечірні (заочні) класи – історія України (за умови складання 29 травня ДПА з математики), світова література (інтегрований курс «Література»), всесвітня історія, фізика, хімія, біологія, інформатика (за умови викладання не менше 2 годин на тиждень), технології (за умови навчання на базі МНВК), фізична культура (учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ, передбачених завданням атестації).

Для учнів усіх профільних напрямів - мова навчання (у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з російською мовою навчання).


29 травня 2013 року:

філологічний напрям – світова література (інтегрований курс «Література»), українська література, іноземна мова (обов’язково для спеціалізованих навчальних закладів із поглибленим вивченням іноземної мови);

суспільно-гуманітарний напрям – історія України, правознавство (за умови викладання не менше 2 годин на тиждень та оцінювання), курси «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії» (у класах колегіумів);

художньо-естетичний напрям – художня культура, історія України;

технологічний напрям – технології (автосправа, оператор комп’ютерного набору, швачка тощо (окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії); інформатика, математика (для інформаційно-технологічного профілю)

спортивний напрям – фізична культура, біологія, математика;

фізико-математичний профіль – математика;

природничий профіль – хімія, біологія, фізика, географія;

універсальні, вечірні (заочні) класи – математика, історія України.

Сєрікова, 705-03-11


Додаток 2

до наказу Департаменту науки і

освіти Харківської обласної

державної адміністрації

12.03.2013 № 148

Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів _____________ району (міста)

№ з/п

Предмет


Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість  пакетів атестаційних матеріалів з розрахунку на клас

1.


Російська мова (диктант) для учнів, які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році

31 травня 2013 року


2.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ частина атестаційної роботи)

28 травня 2013 року3.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ та ІV частини атестаційної роботи) для учнів, які поглиблено вивчали предмет

28 травня 2013 року4.

Російська мова (диктант) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

10 червня 2013 рокуНачальник місцевого органу

управління освіти П.І.Б.


Сєрікова, 705-03-11


Додаток 3

до наказу Департаменту науки і

освіти Харківської обласної

державної адміністрації

12.03.2013 № 148
Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти учнів 11(12)-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста)

№ з/п


Предмет

Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість пакетів з

атестаційними

матеріалами з розрахунку на клас


1.

Російська мова (переказ) для учнів, які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році

27 травня 2013 року

2.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням

29 травня 2013 року3.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу й геометрії) для учнів, які навчалися у класах поглибленого вивчення предмета

29 травня 2013 року4.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу й геометрії) для учнів, які вивчали предмет на академічному рівні

29 травня 2013 року5

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту (або академічному рівні)

23 травня 2013 року6.

Російська мова (переказ) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

23 травня

2013 року

Начальник місцевого органу

управління освіти П.І.Б.


Сєрікова, 705-03-11

Додаток 4

до наказу Департаменту науки і

освіти Харківської обласної державної адміністрації

12.03.2013 № 148

Склад апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації в навчальних закладах обласного підпорядкування


Счастна Ірина Олексіївна – голова апеляційної комісії, начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти.
Українська мова, українська література,

російська мова, світова література,

література (російська та світова), художня культура
Кротова Ірина Василівна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Клімова Світлана Василівна – член комісії, методист Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Приходько Аліна Ігорівна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Шевченко Наталія Василівна – член комісії, завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».


Математика, фізика, астрономія, інформатика
Будна Світлана Миколаївна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Старченко Людмила Миколаївна – член комісії, методист секції інформатизації та дистанційної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Федченко Світлана Геннадіївна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство», «Людина і світ», «Основи філософії»
Дух Людмила Іванівна – член комісії, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Сідорчук Валентина Павлівна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Свіриденко Олег Сергійович – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Іноземні мови
Булгакова Вікторія Георгіївна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Алексєєва Світлана Олексіївна – член комісії, учитель англійської мови, Харківської гімназї № 82 Харківської міської ради Харківської області.

Козубенко Ірина Сергіївна – член комісії, учитель французької мови Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області.
Географія, основи економіки
Грінченко Олександр Іванович – член комісії, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Китиченко Сергій Олександрович – член комісії, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Саввіч Олександр Миколайович – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
Біологія, хімія, фізична культура, трудове навчання
Кривенцова Олена Миколаївна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти «Харківська академія неперервної освіти».

Назарчук Іван Іванович – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Зайцева Оксана Анатоліївна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Лелеко Валентина Георгіївно – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Початкові класи

Гезей Ольга Михайлівна – член комісії, старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Ротфорт Діана Вікторівна – член комісії, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Сєрікова, 705-03-11

Додаток 5

до наказу Департаменту науки і

освіти Харківської обласної

державної адміністрації

12.03.2013 № 148


Графік

видачі матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів

9-х, 11(12)-х класів


13 травня 2013 року – Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Дворічанський, Зачепилівський, Ізюмський, Кегичівський, Красноградський, Краснокутський, Коломацький райони, м. Ізюм.
14 травня 2013 року – Куп’янський, Лозівський, Сахновщинський, Шевченківський, Балаклійський, Богодухівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський райони, м. Куп’янськ, м. Лозова
15 травня 2013 року – Зміївський, Золочівський, Нововодолазький, Первомайський, Печенізький, Харківський, Чугуївський райони, м. Люботин, м. Первомайський, м. Чугуїв
16 травня 2013 року – райони м. Харкова, навчальні заклади обласного підпорядкування.
Одержання матеріалів для проведення дострокової державної підсумкової атестації та державної підсумкової атестації здійснюється виключно за наявності листа-доручення на відповідальну особу від місцевого органу управління освіти.

Сєрікова, 705-03-11