Наказ №232-32 від 25. 03. 2010 р. Про підготовку до 2010-2011 навчального року з метою належної підготовки до 2010-2011 навчального - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки 1 94.01kb.
Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального... 1 41.8kb.
Наказ №971-32 від «07» грудня 201 1 р. Про підготовку до 2012/2013... 1 39.09kb.
Наказ . Затвердити графік перевірки готовності закладів.(додаток №2) 1 187.63kb.
Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року з метою забезпечення... 1 38.22kb.
Наказ №349 Про підготовку та організований початок 2008/2009 навчального... 1 98.32kb.
Наказ №67/37 Про затвердження Порядку використання коштів обласного... 1 207.88kb.
Наказ №129 Про підготовку до нового 2013/2014 навчального року з... 1 39.96kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24. 1 53.91kb.
Наказ №155 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних... 1 310.47kb.
Наказ №99 Про підсумки огляду-конкурсу на кращу підготовку закладів... 1 30.51kb.
Законом України «Про аудиторську діяльність» 1 238.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №232-32 від 25. 03. 2010 р. Про підготовку до 2010-2011 навчального року з - сторінка №1/1

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаНАКАЗ
232-32 від 25.03.2010 р.
Про підготовку

до 2010-2011 навчального року

З метою належної підготовки до 2010-2011 навчального року і на часткову зміну наказу № 688-32 від 21.10.2009 р.:


наказую:

 1. Факультетам та інститутам:

 1. У зв’язку із зміною з 2010-2011 навчального року структури освітньо-професійних програм підготовки фахівців (накази МОН України № 642 від 09.07.09 р. та № 101 від 10.02.10 р.), завершити підготовку проектів навчальних планів бакалаврів за всіма напрямами підготовки до 15 квітня 2010 р.

 2. Завершити внесення (за необхідності) змін до варіативної частини навчальних планів 2-4 курсів денної форми навчання та 2-5 курсів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр», навчальних планів ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» до 31 березня 2010 р.

 3. Підготувати (з урахуванням наказу ректора № 219-32 від 22.03.2010 р.) і подати на затвердження робочі (оперативні) навчальні плани на 2010-2011 н.р. за всіма курсами (крім 1-го курсу за ОКР «Бакалавр») і формами навчання, а також заявки на викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками інших факультетів та інститутів до 02 квітня 2010 р.

 4. Подати на затвердження робочі (оперативні) навчальні плани 1-го курсу і додаткові заявки на викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками інших факультетів та інститутів відразу після затвердження нових навчальних планів.

 5. Передати заплановане кафедрами на 2010-2011 навчальний рік педагогічне навантаження на перевірку до Науково-методичного центру організації навчального процесу університету (далі Центр) до 30 квітня 2010 р.

 6. Подати після затвердження навантаження, але не пізніше 31 травня 2010 р., на розгляд першого проректора документи щодо зарахування науково-педагогічних працівників на 0,25, 0,5 і повну ставку за строковою трудовою угодою на 2010-2011 н. р. одночасно на всі кафедри даного факультету/інституту. При доборі сумісників керуватися наказом ректора Університету від 02.02.2010 р. № 132-32.

 7. На засіданні вченої ради факультету/інституту розглянути інформацію кафедр щодо виконання педагогічного навантаження у 2009-2010 н.р. Затверджені вченою радою зведені звіти кафедр подати до Центру до 30 червня 2010 р.

 1. Встановити, що документація про планування педагогічного навантаження подається на перевірку факультетом/інститутом одночасно за усіма кафедрами. Комплект документів кафедри по плануванню педагогічного навантаження включає:

 1. Загальний розрахунок годин кафедри по навчальній і навчально-виховній роботі (денна форма навчання).

 2. Загальний розрахунок годин кафедри по навчальній роботі (заочна форма навчання).

 3. Загальний розрахунок годин кафедри по навчальній роботі (аспірантура, докторантура).

 4. Загальний розрахунок годин кафедри по навчальній роботі (практика).

 5. Загальний розрахунок інших видів навчальної роботи (керівництво, рецензування кваліфікаційних робіт, участь у ДЕК, вступні іспити, співбесіда, учнівські олімпіади).

 6. Загальний розрахунок навантаження по навчально-методичній роботі.

 7. Зведені дані про обсяг навчальної, навчально-методичної та навчально-виховної роботи кафедри (загальна кількість годин по денній і заочній формах навчання)

 8. Зведені дані про педагогічне навантаження всіх науково-педагогічних працівників кафедри (із зазначенням ставки, вченого звання та наукового ступеня) з виділенням загального та аудиторного навантаження;

 9. Відомості розподілу годин між членами кафедри за підписом декана факультету/директора інституту, завідувача кафедри і викладача, якому планується навантаження;

 10. Список кураторів (із зазначенням курсу, групи, кількості студентів і запланованої кількості годин);

 11. Перелік усіх видів практики, які плануються до виконання (із зазначенням керівників, кількості годин, груп із кількістю студентів);

 12. Копії зовнішніх (інших факультетів та інститутів) та внутрішніх заявок на викладання навчальних дисциплін, проведення практик, .

 13. Список аспірантів, здобувачів, докторантів (із зазначенням року навчання, прізвищ наукових керівників і консультантів);

 14. Інформацію щодо обсягів виконання у 2009-2010 н.р. викладачами кафедри тих видів навчальної, навчально-методичної та навчально-виховної роботи, навантаження за якими, згідно наказу ректора № 309-32 від 05.05.2009р. «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи», зараховується за фактом. А саме:

 • п.1.10.2 – проведення захисту курсових робіт;

 • п.1.12 – перескладання іспитів;

 • п.1.13 – проведення співбесіди із вступниками;

 • п.1.14 – участь у підготовці та проведенні учнівської олімпіади;

 • п.1.15 – проведення вступних іспитів;

 • п.1.23 – рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських іспитів;

 • п.1.24 – проведення вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів;

 • п.1.31 – керівництво стажуванням викладачів;

 • п.1.35 – інформація про підготовку до друку видань, передбачених цим пунктом;

 • п.1.36 – інформація про рецензування зазначених у цьому пункті робіт та статей;

 • п.1.37 – підготовка конспекту з дисципліни, що вводиться вперше;

 • п.1.38 – підготовка акредитаційної або ліцензійної справи;

 • п.1.39 – керівництво студентським науковим гуртком;

 • п.1.41 – участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських конференцій;

 • п.1.42 – виконання обов’язків відповідального редактора та його заступника.

Форми документів щодо педагогічного навантаження затверджуються Центром.

Документи, зазначені у пп.2.1-2.9, подаються у двох примірниках. Один примірник залишається у справах Центру, другий – з підписом керівника Центру повертається на кафедри та є основним документом щодо змісту педагогічного навантаження працівників кафедри. Документи, зазначені у пп.2.10-2.14, залишаються у справах Центру.Природничі факультети подають документи до 32 кімн. (корпус факультету кібернетики); гуманітарні, хімічний факультет і кафедра фізичного виховання та спорту – до 226 кімн. (головний корпус).

 1. Документи про зарахування науково-педагогічних працівників на 0,25, 0,5 і повну ставку за строковою трудовою угодою на 2010-2011 навчальний рік факультети, інститути подають на розгляд першого проректора після погодження навантаження проректором з науково-педагогічної роботи. Комплект документів включає:

 1. Заяву працівника про зарахування на роботу з резолюцією завідувача кафедри, декана/директора, із зазначенням, за рахунок яких коштів фінансуватиметься дана посада у разі позитивного рішення.

 2. Подання на кожного науково-педагогічного працівника, в якому належить вказати рік народження, основне місце роботи (для зовнішніх сумісників), вчене звання, науковий ступінь, відповідність спеціальності вченого звання особи профілю кафедри/дисципліни, стаж роботи і посади в КНУ у разі постійної роботи або сумісництва у попередні роки, стаж практичної роботи за фахом кафедри/дисципліни, педагогічний стаж, досвід викладання; наявність наукових відзнак міжнародного, національного, галузевого рівня; наявність опублікованих підручників, посібників, навчально-методичної літератури за останні 5 років; обґрунтування необхідності його зарахування.

 3. Листок з обліку кадрів, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для зовнішніх сумісників, які не працювали в КНУ у попередньому навчальному році).

 4. Відомість про педагогічне навантаження, яке планується даному працівникові, за підписом декана факультету/директора інституту, завідувача кафедри і викладача, з відміткою відповідального співробітника Центру про подання документів щодо розподілу педагогічного навантаження викладачів даної кафедри.

 5. Зведені дані про педагогічне навантаження викладачів кафедри (із зазначенням їх вченого звання, наукового ступеня) за формами роботи, із загальною кількістю аудиторних годин, середнім навантаженням по кафедрі. 1. Розклади занять з інформатики та сучасних інформаційних технологій в головному копусі університету факультети формують після попереднього погодження з Центром (відповідно до наказу ректора № 34-32 від 23.01.2008 р., заняття у комп’ютерних класах плануються незалежно від їх підпорядкування).

 2. Зміст наказу довести до відома заступників деканів факультетів, заступників директорів інститутів, завідувачів кафедр, а також осіб, відповідальних за складання та оформлення вищезазначених документів.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Бугрова В.А.
Ректор
Л.В.Губерський

Погоджено:
Перший проректор
О.К.Закусило


Проректор

з науково-педагогічної роботи


В.А.Бугров


Начальник УЗПКР
І.В.Саленко

Проект наказу вносить

Науково-методичний центр

організації навчального процесу Гожик А.П.

Розіслати:

Канцелярія - 1

всі факультети та інститути університету - 20

НМЦ організації навчального процесу - 5

кафедра фізичного виховання та спорту - 1

ІОЦ -1