Наказ №447 Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформаціяпро стан виконання регіонального плану дій на 2013 рік... 3 750.35kb.
Витяг з національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми... 1 214.91kb.
Про затвердження Параметрів безпечності м`яса птиці 2 418.55kb.
Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження положень... 1 46.14kb.
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій... 1 96.71kb.
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 1 33.85kb.
Інформація про стан виконання регіональної складової заходів, передбачених... 1 99.19kb.
Пояснювальна записка до проекту Кодексу України про надра (нова редакція) 1 49.91kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 792.46kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 739.3kb.
Про результати виконання у Київській області Національного плану... 1 222.18kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 24 1 63.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №447 Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


10.04. 2012 № 447
Про затвердження Плану заходів щодо

виконання Національного плану дій на 2012 рік

щодо впровадження Програми економічних

реформ на 2010-2014 роки “Заможне

суспільство, конкурентоспроможна економіка,

ефективна держава”


З метою забезпечення виконання заходів, визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Міністрові освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директору Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.):

- забезпечити виконання заходів, передбачених розділами «Удосконалення системи управління освітою» та «Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти» Плану заходів і Плану-графіку економічних реформ на 2010-2014 роки, у встановлені строки;

- подавати інформацію про стан виконання Плану заходів і Плану-графіку економічних реформ на 2010-2014 роки відповідальному секретарю робочої групи з упровадження реформ (Клименко М.М.) на паперовому носії та в електронному вигляді на електронну адресу: klуmenko_m@ukr.net (тел. 486-10-83):

щосереди – про стан виконання за тиждень;

до 25 числа кожного місяця – про стан виконання за місяць;

- вносити подання про зняття пунктів Національного плану дій з контролю разом з інформацією, що підтверджує їх повне виконання, та, в разі потреби, - подання про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтованими пропозиціями щодо визначення нового строку їх виконання.

3. Відповідальному секретарю робочої групи з упровадження реформ (Клименко М.М.) забезпечити своєчасне інформування Адміністрації Президента України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ та Кабінету Міністрів України про виконання заходів, передбачених розділами «Удосконалення системи управління освітою» та «Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти» Національного плану дій на 2012 рік та Плану-графіку економічних реформ на 2010-2014 роки .

4. Голові Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.) забезпечити виконання заходів, передбачених розділом «Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки» Плану заходів та Плану-графіку економічних реформ на 2010-2014 роки, про що інформувати Адміністрацію Президента України, Координаційний центр з упровадження економічних реформ та Кабінет Міністрів України у встановлені строки.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.04.2012 № 447


План заходів

щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”

Напрям «Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери»


Пункт

Нац. плану

з/п

Зміст завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Відповідальний за виконання

Строк виконання
Удосконалення системи управління освітою
44.1

1

Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти

Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про вищу освіту»
Ю.М. Коровайченко44.1.1.

1.1.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо затвердження порядку розроблення стандартів вищої освіти нового покоління, з урахуванням практик стандартизації вищої освіти в Європейському просторі

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 44.1.1

Ю.М. Коровайченко

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про вищу освіту
44.1.2.

1.2.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розпорядження вищими навчальними закладами коштами за принципом фінансової самостійності

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 44.1.2


Ю.М. Коровайченко
44.1.3.

1.3.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо вдосконалення системи післядипломної освіти та визначення шляхів її розвитку

Розроблення 30 сучасних навчальних програм післядипломної освіти

Ю.М. Коровайченко

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про вищу освіту
44.1.4.

1.4.

Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) в управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

Передача в управління Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України 90% вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади


Ю.М. Коровайченко

грудень
44.2.

2.
Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо затвердження порядку проведення конкурсу на розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта), передбачивши, зокрема:

- проведення конкурсу освітньо-професійних програм вищих, професійно-технічних навчальних закладів;

- включення до складу конкурсної комісії представників роботодавців, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

- визначення критеріями конкурсного відбору:

а) фактичного відсотка працевлаштування студентів (учнів, слухачів), випускників вищого, професійно-технічного навчального закладу за відповідними спеціальностями, професіями;

б) потреб регіональних ринків праці у фахівцях окремих спеціальностей, підготовку яких здійснює вищий, професійно-технічний навчальний заклад;

в) вартості послуг вищого, професійно-технічного навчального закладу з підготовки одного робітника, фахівця, наукового, науково-педагогічного працівника, послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за напрямами і спеціальностями, професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

г) рівня підготовки вищим, професійно-технічним, навчальним закладом фахівців окремих спеціальностей за оцінкою роботодавців, за оцінкою незалежного рейтингу вищих навчальних закладівПроведення у 2013 році конкурсу на розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково- педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб на основі акта, зазначеного у підпункті 44.2

Ю.М. Коровайченко

травень
44.3.

3.
Підготовка проектів та подання на затвердження Кабінету Міністрів України актів про внесення змін до Положення про Державну акредитаційну комісію та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, передбачивши, зокрема, удосконалення діяльності Державної акредитаційної комісії, проведення її засідань не рідше одного разу на місяць, спрощення процедури ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 44.3
Проведення засідань Державної акредитаційної комісії на підставі оновленого Положення про Державну акредитаційну комісію

О.В. Якименко

березень
45.1.

4.

Модернізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти

Модернізація мережі навчальних закладів

45.1.1.

4.1.

Затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів;

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 45.1.1

О.В. Єресько,

В.В. Супрунчервень
45.1.2.

4.2.

Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Затвердження регіональних планів, зазначених у підпункті 45.1.2

О.В. Єресько,

В.В. Супрунлистопад
45.1.3.

4.3.

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

Улаштування до дошкільних навчальних закладів додатково не менше 35 тисяч дітей дошкільного віку
Створення 90 альтернативних дошкільних навчальних закладів

О.В. Єресько

березень – грудень
45.1.4.

4.4.

Утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів державної форми власності

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 45.1.4

Ю.М. Коровайченко

березень – грудень
45.2.

5.
Сприяння впровадженню національної системи рейтингового оцінювання діяльності навчальних закладів з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів

Забезпечення необхідною інформацією для впровадження національної системи рейтингового оцінювання

Ю.М. Коровайченко

протягом року
46.1

6.

Удосконалення фінансування навчальних закладів

Удосконалення фінансування навчальних закладів

Розроблення показників проекту Державного бюджету України на 2013 рік з державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) відповідно до методики та підходів, зазначених у підпунктах 46.1.1, 46.1.2


46.1.1.

6.1.

Затвердження Кабінетом Міністрів України концепції переходу від узагальнених підходів у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) до формування державного замовлення на основі цільового підходу та прогнозу потреб ринку праці

Ю.М. Коровайченко, В.В. Супрун

червень
46.1.2.

6.2.

Розроблення спільною робочою групою та затвердження методики розрахунків вартості підготовки одного фахівця з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, професій

Ю.М. Коровайченко,

В.В. Супрун,

І.А. Некрасса,

С.В. Даниленкочервень

Підвищення якості та конкурентоспроможності освітиПідвищення якості та конкурентоспроможності освіти

47.1.

7.

Впровадження Національної рамки кваліфікацій

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

Приведення Національної рамки кваліфікацій у відповідність із Європейською рамкою кваліфікацій
Затвердження плану впровадження Національної рамки кваліфікацій


47.1.1.

7.1.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо приведення Національної рамки кваліфікацій у відповідність із Європейською рамкою кваліфікації

Ю.М. Коровайченко

березень
47.1.2.

7..2.

Розроблення та затвердження плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій

Ю.М. Коровайченко

травень
48.1

8.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту

Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Оволодіння навичками інформаційно-комунікаційних технологій 100% педагогічних працівників
Забезпечення комп'ютерними класами не менше 20% загальноосвітніх навчальних закладів, охоплених Державною програмою, зазначеною у підпункті 48.1

О.А. Удод

грудень
48.2

8.1.

Розміщення у мережі Інтернет довідкової інформації про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади для допомоги Інтернет-користувачам у пошуку необхідної інформації

Розміщення інформації, зазначеної у підпункті 48.2, не менше ніж на двох веб-порталах

О.В. Єресько,

В.В. Супрун,

Ю.М. Коровайченко


грудень
49.1

9.

Впровадження державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти

Затвердження нових навчальних програм для базової, старшої та вищої школи загальноосвітніх навчальних закладів, оптимізація кількості предметів

Скорочення на 15% змісту навчальних програм за предметами для початкової, основної та вищої школи

О.В. Єресько,

Ю.М. Коровайченкотравень
50.1.

10.

Створення сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти

Затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти

Затвердження 60 нових державних стандартів професійно-технічної освіти


50.1.1

10.1.

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення нових стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій

В.В. Супрун

квітень
50.1.2.

10.2.

Розроблення за участю роботодавців та затвердження стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій європейського зразка

В.В. Супрун

жовтень
51.1

11.

Створення сучасних державних стандартів вищої освіти

Затвердження державних стандартів вищої освіти

Затвердження 15 нових державних стандартів вищої освіти 


51.1.1

11.1.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо порядку розроблення стандартів вищої освіти 

Ю.М. Коровайченко

квітень
51.1.2.

11.2.

Затвердження державних стандартів вищої освіти європейського зразка з урахуванням пропозицій роботодавців

Ю.М. Коровайченко

жовтень
52.1.

12.

Удосконалення системи професійного розвитку педагогічних працівників

Запровадження курсів професійного розвитку для педагогічних працівників

Забезпечення навчання більше ніж 4000 педагогічних працівників на курсах професійного розвитку

Ю.М. Коровайченко

вересень
52.2.

12.1.

Удосконалення системи навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів (у тому числі мотивації працівників) шляхом розповсюдження кращих практик викладання

Запровадження нових форм, методів, моделі організації виховного процесу, поширення кращого досвіду роботи у сфері освіти

Створення групи з 80 консультантів з питань професійного розвитку працівників навчальних закладів

Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для більш як 1600 працівників навчальних закладів


О.А. Удод,

Ю.М. Коровайченкопротягом року
52.2.1.

12.2.

Формування на основі конкурсу групи консультантів з питань професійного розвитку працівників навчальних закладів

О.А. Удод,

Ю.М. Коровайченкоберезень
52.2.2.

12.3.

Розроблення та запровадження програми навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів групою консультантів з питань професійного розвитку з метою розповсюдження кращих практик викладання та організації виховного процесу

О.А. Удод,

Ю.М. Коровайченкоберезень
52.2.3.

12.4.

Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для працівників навчальних закладів у регіонах

О.А. Удод,

Ю.М. Коровайченкопротягом року
53.1.

13.

Забезпечення умов для отримання якісної освіти особами з особливими потребами

Розроблення та затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

Видання акта про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр


О.В. Єресько

серпень
53.2.

13.1.

Вивчення потреб у створенні навчально-реабілітаційних центрів з урахуванням інформації банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів

Розроблення перспективного плану створення навчально-реабілітаційних центрів у регіонах

О.В. Єресько

вересень – грудень
Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки
54.1.

14.

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

Оптимізація мережі державних наукових установ для підвищення ефективності їхньої діяльності

Визначення оптимальної структури та кількості державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук


54.1.1.

14.1.

Проведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

В.П. Семиноженко

вересень
54.1.2.

14.2.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо оптимізації мережі державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

В.П. Семиноженко

листопад

54.2.

14.3.

Реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері науки і науково-технічної діяльності, а також залучення у зазначену сферу коштів приватного сектора
Сприяння розвитку взаємодії наукового середовища з бізнесом

В.П. Семиноженко54.2.1.

14.4.

Затвердження Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів

В.П. Семиноженко

травень
54.2.2.

14.5.

Підготовка проектів та подання на затвердження Кабінету Міністрів України актів, спрямованих на реалізацію Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

В.П. Семиноженко

травень
54.2.3.

14.6.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

В.П. Семиноженко

травень
54.3.

14.7.

Залучення молоді до наукової діяльності

Створення умов для запровадження з 2013 року грантів для молодих вчених

В.П. Семиноженко

червень
54.4.

14.8.

Здійснення заходів щодо підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейською Організацією Ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання Україні статусу асоційованого члена ЦЕРН

Набуття Україною статусу асоційованого члена ЦЕРН

В.П. Семиноженко

протягом року
54.5.

14.9.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо створення умов для забезпечення на базі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського доступу наукових установ до міжнародних наукових баз даних

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 54.5

В.П. Семиноженко

вересень
54.6.

14.10.

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо створення механізму фінансового забезпечення стажування вітчизняних учених за кордоном та приймання іноземних учених на стажування в Україні

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 54.6

В.П. Семиноженко

жовтень
55.1.

15.

Розвиток сфери інноваційної діяльності

Підготовка проекту та подання на затвердження Кабінету Міністрів України акта щодо затвердження концепції реформування державного регулювання та державного управління в інноваційній сфері, спрямованої, зокрема, на вдосконалення правових механізмів та впровадження світових практик організації ринку інновацій

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.1

В.П. Семиноженко

квітень
55.2.

15.1.

Удосконалення законодавчого регулювання відносин в інноваційній сфері
В.П. Семиноженко

протягом року
55.2.1.

15.2.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція), передбачивши, зокрема, дерегуляцію інноваційної діяльності

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.2.1

В.П. Семиноженко

квітень
55.2.2.

15.3.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (нова редакція), передбачивши, зокрема, створення умов для комерціалізації технологій

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.2.2

В.П. Семиноженко

квітень
55.3.

15.4.

Створення державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів
В.П. Семиноженко55.3.1.

15.5.

Затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.3.1

В.П. Семиноженко

травень
55.3.2.

15.6.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів, передбачивши, зокрема, визначення джерел формування фонду, критерії і механізм розподілу коштів

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.3.2


В.П. Семиноженко

серпень

55.3.3.

15.7.

Підготовка проектів та подання на затвердження Кабінету Міністрів України актів щодо забезпечення функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.3.3

В.П. Семиноженко

у 2-місячний строк

після дати офіційного опублікування Закону


Директор департаменту загальноїсередньої та дошкільної освіти О.В. Єресько