Наказ №714 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 р за №709/18004 Про затвердження Форми проектної проп - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №724 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня... 1 127.18kb.
Наказ №724 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня... 1 62.05kb.
Картка до проектної пропозиції ст. 1 ІІ зміст проектної пропозиції с 2 765.02kb.
Наказ №512 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня... 1 178.58kb.
Картка до проектної пропозиції ст. 1 ІІ зміст проектної пропозиції с 1 152.69kb.
Наказ №141 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня... 1 85.25kb.
Наказ №1395 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня... 1 404.38kb.
Наказ №714 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05. 1 11.39kb.
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного... 1 81.98kb.
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного... 1 86.37kb.
Наказ №153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня... 1 254.08kb.
Програма конференції «Стан та шляхи реформування системи охорони... 1 31.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №714 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 р - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

22.06.2010 № 714

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 серпня 2010 р. за № 709/18004Про затвердження Форми проектної пропозиції,

Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту

та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції

З метою виконання пункту 5 Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 567,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Форму проектної пропозиції;
Інструкцію щодо заповнення Форми проектної пропозиції;
Форму бізнес-плану інвестиційного проекту;
Порядок проведення експертної оцінки проектної пропозиції.

2. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики при здійсненні експертної оцінки проектної пропозиції, що потребує державної підтримки, керуватися Порядком, затвердженим цим наказом.

3. Директору департаменту інвестиційної та інноваційної політики Панченку В. Г. довести цей наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій для врахування в роботі.

4. Департаменту інвестиційної та інноваційної політики забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк.


5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сухомлина О. А.


Виконуючий обов’язки

Міністра економіки України А. А. Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства економіки України

22.08.2010 № 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19.08.2010 № 709/18004

Форма проектної пропозиції
1. Назва проектної пропозиції

2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повна назва та контактні дані

Повне найменування.

Місцезнаходження.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

Дані контактної особи.

Ім’я і прізвище.

Посада.


Адреса електронної пошти (E-mail).

Номер телефону.

Номер телефаксу.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

Основні види діяльності, продукції чи послуг.

Позиція на ринку.3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

Мета проектної пропозиції та механізми її досягнення через вирішення окремих питань.

Заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

3.2. Заходи та графік їх реалізації


Перелік заходів/дій

Термін

Вартість виконання, грн

Заплановані

результатидата початку виконання

дата завершення виконання

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

3.5. Витрати в рамках проектної пропозиціїтис. гривень

Перелік витрат

Витрати по роках реалізації

Разом

1

2

3

4

Інвестиційні роботи (роботи в рамках безпосередньої реалізації інвестицій):
Розробка будівельного проекту та підготовка кошторисів (проектно-кошторисна документація)
Земельні роботи
Будівельно-монтажні роботи
Обладнання і мережі
Устаткування
Освоєння (благоустрій) території
Інше


РАЗОМ витрати3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

тис. гривень

Загальна вартість проектної пропозиції

Роки реалізації

Разом

1

2

3

4

Кошти, що надаються з державного бюджету
Кошти ініціатора,

зокрема:

Власні кошти
Кредити
Кредити, залучені під державні гарантії
Позики
Інше (наприклад майновий вклад)


Джерела фінансування загалом3.7. Інші подані проектні пропозиції

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

3.8.1. Економічна ефективність:

чиста приведена вартість (NPV);

внутрішня норма дохідності (IRR);

дисконтований період окупності (DPP).

3.8.2. Бюджетна ефективність.

3.8.3. Соціальна ефективність.

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику

Очікувані негативні наслідки

Заходи зниження впливу ризиків4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України.

4.2. Відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.5. Обов’язкові додатки

Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту.

Копії установчих документів ініціатора та свідоцтва про його державну реєстрацію.

Графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту.

Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

Результати проведення фінансового аудиту ініціатора.

Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.

Інформація щодо виділення земельних ділянок у разі, коли реалізація проекту пов'язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва.

Довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування.

Інформація про відсутність у ініціатора простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

_________________________

Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства економіки України

22.08.2010 № 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19.08.2010 № 709/18004.


Інструкція щодо заповнення Форми проектної пропозиції
1. Назва проектної пропозиції

Назва проектної пропозиції повинна бути короткою, відображати предмет її реалізації, локалізацію та етап завдання (якщо дана пропозиція є складовою програми).

Наприклад:

Реконструкція дороги №_____ на ділянці _________________;

Будівництво очисної станції в _____________;

Модернізація системи водозабезпечення, водопостачання в м. ____________.2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повне найменування.

Указуються найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ ініціатора.

Також наводяться дані контактної особи, з якою надалі розглядатимуться можливі питання щодо проектної пропозиції.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

У скороченому вигляді надається опис діяльності ініціатора, а саме:

коротка історія підприємства (установи, організації);

адміністративно-організаційна структура підприємства (установи, організації);

досвід за останні три роки у реалізації подібних проектних пропозицій або в керуванні ними;

основні види діяльності, продукції, в тому числі інноваційної, чи послуг;

позиція на ринку.

3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

Указуються мета проектної пропозиції та механізми її досягнення.

Наводяться заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.Описуються основні чинники, що спричинили виникнення проблеми, обґрунтовується доцільність реалізації проектної пропозиції і визначаються результати, яких планується досягти.

Даний опис не повинен перевищувати трьох сторінок формату А 4.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Указується перелік заходів/дій, які необхідно здійснити для реалізації проектної пропозиції і отримання запланованих результатів, кількість яких не повинна перевищувати десяти. У разі якщо кількість заходів, передбачених проектною пропозицією, є більше десяти, необхідно логічно об'єднати їх між собою так, щоб загальна кількість не перевищувала десяти.

Кожний окремий захід/дія повинен містити:

основну інформацію, що стосується переліку і обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу;

термін – дату початку процесу реалізації заходу і дату його завершення (місяць, рік);

орієнтовні витрати (грн), що є потрібними для реалізації заходу;

очікувані результати від реалізації заходу.

Сума витрат у рамках усіх заходів/дій повинна відповідати загальній сумі витрат за проектною пропозицією, що визначена в пунктах 3.5, 3.6 і 3.7 розділу 3 "Опис проектної пропозиції".

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

Представляється детальний опис та обґрунтування обраного технічного та/або технологічного рішення. Даний опис може бути складовою частиною дослідження щодо можливості виконання проекту.

Визначається оптимальний варіант під час проведення аналізу різних технічних та/або технологічних рішень.

Оптимальний варіант технічного та/або технологічного рішення повинен бути обраний на основі аналізу ефективності використання коштів.

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

Наводяться:

стислий опис інноваційного продукту/продукції;

відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;

відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавством України;

розв’язання проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру;

основні технічні параметри;

зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного потенціалу;

організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру.3.5. Витрати в рамках проектної пропозиції

Надається інформація щодо запланованих витрат у рамках проекту, розподіляючи їх на окремі складові, зокрема: дослідно-конструкторські роботи, маркетингові витрати, розробка проекту будівництва, підготовка території та відведення землі, будівельно-монтажні роботи, обладнання і мережі, устаткування, благоустрій території і пропагування проекту тощо із розбивкою за роками.

3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

Визначаються джерела фінансування проектної пропозиції за роками та з розподілом на:

кошти, що надаються з Державного бюджету України;

кошти ініціатора, зокрема:

а) власні кошти;

б) кредити;

в) кредити, залучені під державні гарантії;г) позики;

ґ) інше.

3.7. Інші подані проектні пропозиції

Наводиться інформація щодо наявності в ініціатора інших пропозицій (якщо такі були, необхідно вказати суму, яка зазначалася в цих пропозиціях на отримання додаткового фінансування) або інформація щодо отримання ініціатором коштів інших підприємств (установ, організацій) на реалізацію інших проектних пропозицій, що безпосередньо з нею пов'язані (вказуються сума залучених коштів та джерела їх надходження).

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

Надаються результати та висновки, що були досягнуті і зроблені на основі фінансового та економічного аналізів.

При розгляді того чи іншого аналізу необхідно звернути увагу на складність, розмір та вид проектної пропозиції. Проведення фінансового аналізу передбачає використання прогнозів щодо руху коштів проектної пропозиції з метою порівняння його реальних затрат та можливих прибутків.

3.8.1. Економічна ефективність проектної пропозиції

Економічна ефективність розраховується на основі таких показників:Показник


Формула розрахунку

Чиста приведена вартість (NPV)


,

де: n – період прогнозування;

СFk – чистий вхідний потік коштів (доходи) у рік, k;

rk– річна ставка дисконту в рік, k;

m – кількість років, протягом яких планується інвестування у проект;

Ij - інвестиції (витрати) у рік, j;

ij – прогнозований рівень інфляції у рік, j.


Внутрішня норма дохідності (IRR)


,
де: IRR – таке значення ставки дисконтування, при якій поточне значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень;

CFk – вхідний грошовий потік (доходи) у рік, k;

I0 – поточне значення інвестицій.


Дисконтований період окупності (DPP),

де: СFt – грошовий потік у рік, t;t – порядковий номер року від початку реалізації проекту;

r – відсоткова ставка дохідності.3.8.2. Бюджетна ефективність

Основним показником оцінки ефективності інвестиційних проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для року t здійснення проекту він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) над витратами (Вt) внаслідок реалізації проектної пропозиції:

Бt = Дt - Вt.
Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.

До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності належать:

надходження від податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;

плата за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань юридичних осіб-резидентів;

дивіденди.

До видатків бюджетних коштів належать:

надання коштів для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких державі належать корпоративні права;

надання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитом;

надання бюджетних коштів на безоплатній основі;

бюджетні дотації, пов'язані із проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів.3.8.3. Соціальна ефективність

Розраховуються результативні показники реалізації проектної пропозиції (збільшення обсягів реалізації продукції, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій тощо).3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу

Аналізується декілька варіантів у разі виникнення ризику нефінансування проектної пропозиції та визначається оптимальний.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція не буде реалізована взагалі.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою, але в дещо обмеженому обсязі, необхідно більш детально вказати, яким саме був би цей обмежений обсяг.

У разі коли ініціатор вважає, що проектна пропозиція може бути реалізованою, але за довший період часу, необхідно представити внесені в графік реалізації проекту зміни та їх позитивний вплив на успішне завершення проекту.

У разі коли ініціатор вважає, що без додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою згідно з планом.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Прогнозуються всі типи ризиків, з якими є можливість зіткнутися, моменти їх виникнення та розробляються заходи щодо їх усунення.

Приклад:


Можливі ризики

Тип ризику


Очікувані негативні наслідки

Віддаленість від транспортних вузлів

Додаткові витрати на створення під'їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати


Віддаленість від інженерних мереж

Додаткові капітальні вкладення
на підведення електроенергії,
тепла, води


Тип ризику

Очікувані негативні наслідки

Доступність підрядників на місці розташування підприємства

Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника

Наявність альтернативних джерел сировини

Небезпека завищення цін через монопольне становище підрядника

Платоспроможність замовника

Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків

Непередбачені витрати, у тому числі через інфляцію та курсові коливання

Збільшення обсягу позикових коштів

Недоліки проектно-дослідних робіт

Зростання вартості будівництва, затримки з введенням потужностей

Невчасне постачання комплектуючих

Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підрядникам

Невчасна підготовка інженерно-технічного персоналу і робітників

Збільшення терміну виходу на проектний режим

Нестійкість попиту

Падіння попиту із зростанням цін

Поява альтернативного продукту

Зниження попиту

Зниження цін конкурентами

Зниження ціни

Збільшення виробництва у конкурентів

Падіння продажів або зниження ціни

Неплатоспроможність споживачів

Падіння продажів

Зростання цін за сировину, матеріали, перевезення

Зниження прибутку через зростання цін

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив

Зниження прибутку через зростання цін

Недостатність обігових коштів

Збільшення кредитів

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили

Збільшення витрат на комплектування

Кваліфікація кадрів

Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій

Соціальна інфраструктура

Зростання невиробничих витрат

Зношеність устаткування

Збільшення простоїв і витрат на ремонт

Якість сировини і матеріалів


Зменшення обсягів виробництва через переналадки устаткування, зниження якості продукту

Новизна технології

Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва

Недостатня надійність технології

Збільшення аварійності

Викиди в атмосферу і скидання у воду

Витрати на очисне устаткування

Шкідливість виробництва

Зростання експлуатаційних витрат

Складування відходів

Підвищення собівартості

Інше

4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України

У разі коли проект було опрацьовано з метою підтримки, що надається відповідно до нормативно-правових актів, необхідно вказати такий нормативно-правовий акт.

4.2. Необхідно вказати відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.

Вказуються сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою до моменту початку реалізації проекту та/або в процесі його реалізації, із зазначенням їх номера і дати отримання або запланованої дати отримання, терміну дії.
___________________
Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства економіки України

22.08.2010 № 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19.08.2010 № 709/18004
Форма бізнес-плану інвестиційного проекту
1. Титульний аркуш

2. Меморандум про конфіденційність

3. Резюме

Глава документа, що містить основні положення всього бізнес-плану інвестиційного проекту (далі бізнес-план), із невеликим обсягом. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану, тому необхідно зазначити в резюме коротку важливу інформацію про підприємство та проект. Резюме повинно містити мінімум спеціальних термінів та відповідати на основні питання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика підприємства, необхідні інвестиції та ресурси, переваги для підприємства та держави від реалізації проекту, співвиконавці проекту, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також ринки збуту, обсяг продажів, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.

Усі наступні глави бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.

4. Опис підприємства та сфера його діяльності

4.1. Опис підприємства – загальна інформація про підприємство, форма власності, наявність ліквідного майна, фінансові показники діяльності, кадри, структура підрозділу, напрями діяльності (продукція, що випускається, або послуги, що надаються), партнерські відносини тощо.

4.2. Опис сфери діяльності підприємства та перспективи розвитку.

5. Загальна інформація про проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України

6. Опис продукції (послуг) підприємства, в тому числі для реалізації інвестиційного проекту

6.1. Найменування продукції.

6.2. Призначення та сфера застосування продукції.

6.3. Основні характеристики.

6.4. Конкурентоспроможність.

6.5. Патентоспроможність.

6.6. Інноваційність.

6.7. Наявність чи необхідність ліцензування.

6.8. Ступінь готовності до виробництва та реалізації продукції.

6.9. Наявність сертифіката якості.

6.10. Безпека та екологічність.

6.11 Умови постачання та упаковка.

6.12. Гарантії та сервіс.

6.13. Утилізація відходів.7. Маркетинг і збут продукції (послуг), у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

7.1. Маркетингові дослідження, опис ринку та перспективи його розвитку.

7.2. Аналіз та опис конкурентів, сильні та слабкі сторони підприємства.

7.3. Споживачі продукції (способи зацікавлення споживачів, аналіз еластичності попиту на продукцію).

7.4. Вимоги споживачів до продукції (послуг) та можливості підприємства, щодо їх дотримання.

7.5. SWOT – аналіз.

7.6. Стратегія реклами та просування продукції (послуг).

8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

8.1. Розташування підприємства, транспортні шляхи, наявність комунікацій.

8.2. Виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау.

8.3. Забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси).

8.4. Імпортна складова інвестиційного проекту:

необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання тощо за кордоном;

перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції.

8.5. Кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів.

8.6. Екологічність виробництва та безпека працівників.

8.7. Обсяги виробництва.

8.8. Заробітна плата та інші витрати на персонал.

8.9. Витрати на сировину та матеріали.

8.10. Поточні витрати на виробництво.

8.11. Загальні витрати.9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

9.1. Організаційна структура підприємства.

9.2. Строки реалізації проекту.

9.3. Умови оплати і стимулювання праці.

9.4. Структура і склад підрозділів.

9.5. Навчання персоналу.10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

10.1. Вартість реалізації проекту та джерела фінансування.

10.2. Витрати підготовчого періоду.

10.3. Витрати основного періоду.

10.4. Розрахунок надходжень.

10.5. Витрати, пов’язані з обслуговуванням залучених коштів.

10.6. Податкові платежі.

10.7. План руху грошових потоків (Кеш-Фло).

10.8. Відомості про оборотний капітал.

10.9. Рух грошових потоків.

10.10. Прогнозний баланс.

11. Оцінка ефективності проекту, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту

11.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість.

11.2. Аналіз чутливості діяльності підприємства до зовнішніх чинників.

11.3. Розрахунки основних показників платоспроможності і ліквідності, прогнозовані показники ефективності проекту (чиста приведена вартість – NPV, внутрішня норма дохідності – IRR, дисконтований період окупності проекту – DPP, рентабельність тощо).

11.4. Соціальні наслідки реалізації проекту (відсутність заборгованості із заробітної плати, кількість збережених (утворених) робочих місць, рівень заробітної плати

(не нижче, ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури).

11.5. Бюджетна ефективність.

12. Ризики

12.1. Аналіз можливих ризиків.

12.2. Заходи щодо зменшення впливу ризиків на реалізацію проекту.

13. Додатки

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках.

13.1. Повна інформація про підприємство.

13.2. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.

13.3. Результати маркетингових досліджень.

13.4. Фотографії і схеми підприємства.

13.5. Схеми по організаційній структурі підприємства.

13.6. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).

13.7. Нормативно-правові акти, що підтверджують описані ризики за проектом.

13.8. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація проекту.

13.9. Копії установчих документів ініціатора.

13.10. Інформація про кредитора.

13.11. Інформація щодо способу забезпечення погашення (гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.

13.12. Фінансовий звіт ініціатора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

13.13. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи.

_______________________


Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства економіки України

22.08.2010 № 714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19.08.2010 № 709/18004
ПОРЯДОК

проведення експертної оцінки проектної пропозиції

Цей Порядок використовується Мінекономіки для здійснення експертної оцінки проектної пропозиції суб’єкта господарювання, що потребує державної підтримки.

Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду, які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

Проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції суб’єкта господарювання, що потребує державної підтримки, здійснюється в такому порядку:


1. Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття

Проектна пропозиція викладається відповідно до форми проектної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 22.06.2010 № 714, та містить:

назву проектної пропозиції;

інформацію про ініціатора проектної пропозиції;

опис проектної пропозиції;

правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції;

обов’язкові додатки.

Залежно від специфіки проектна пропозиція може містити додаткові розділи.

2. Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції

Аналізується відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

3. Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції

Розглядається мета проектної пропозиції, механізми її досягнення через вирішення окремих питань та заплановані результати.

Проводиться аналіз доцільності реалізації проектної пропозиції і результатів, яких планується досягти.

Аналізується стан конкурентного середовища, ступінь задоволення попиту на продукцію, що вироблятиметься за проектною пропозицією.

Опрацьовуються можливі обґрунтовані технічні та/або технологічні рішення щодо визначення оптимального варіанта.

На підставі представлених матеріалів визначається інноваційна спрямованість проектної пропозиції.

4. Аналіз опису основних витрат

Оцінюється структура витрат у рамках проектної пропозиції.

Описані витрати повинні відповідати сутності проектної пропозиції, мати джерела покриття зазначених витрат (власні кошти, залучені інвестиції, кредити та інші) та заставні інструменти.

5. Аналіз фінансової збалансованості проекту

Проводиться аналіз показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства, в тому числі фінансову звітність ініціатора.

Оцінюються запропонований спосіб фінансування проекту та необхідні витрати.

6. Оцінка здійсненності проектної пропозиції

Проводиться оцінка здійсненності інвестиційної пропозиції шляхом визначення ризиків. Якщо виявлені ризики відповідають економічній ситуації або їх вплив урахований у дисконтованих показниках, що відповідають нормативним значенням, проектна пропозиція вважається стабільною.Найменування показника

Значення показника

Висновки

NPV (чистий дисконтований дохід)

NPV > 0

проект ефективний при порівнянні альтернативних проектів; перевага надається проекту з більшим значенням NPV. Кращим вважається варіант, коли NPV має максимальне позитивне значення (запас міцності)

NPV = 0

проект ефективний у разі значного соціального або іншого ефекту та у разі необхідності вирішення проблемних питань

NPV < 0

проект неефективний

IRR (внутрішня норма дохідності)

IRR > 0

NPV = 0, єдине число, коли чистий дисконтований дохід дорівнює нулю, при всіх більших значеннях NPV – норма дисконту ( r ) від’ємна, при менших значеннях – норма дисконту зі знаком плюс.

Кращим вважається варіант, коли IRR перевищує або в крайньому разі дорівнює вартості капіталуIRR > 1

NPV > 0, проект ефективний

IRR < 1

NPV < 0, проект неефективний

ІRR > СС*

проект можна прийняти

ІRR = СС

проект не прибутковий і не збитковий
ІRR < СС

проект потрібно відхилити

DPP (дисконтований період окупності)
дисконтований період окупності (Discounted Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з урахуванням часу

* CC – ціна капіталу.
Аналізується бюджетна ефективність шляхом виявлення запланованих надходжень до державного бюджету, в тому числі за рахунок:

надходження від податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

коштів від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів;

плати за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань суб’єктів господарювання;

дивідендів.Дохід > Витрати –

проект ефективний;

Дохід < Витрати –

проект неефективний;

Дохід = Витрати –

проект можна прийняти.

Аналізується соціальна ефективність реалізації проектної пропозиції з урахуванням збільшення обсягів реалізації продукції, кількості збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій, поліпшення (створення) інфраструктури тощо.

Аналізуються запропоновані варіанти досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу в разі виникнення ризику нефінансування проектної пропозиції.

7. Оцінка узгодженості положень проектної пропозиції

Під час опрацювання проектної пропозиції оцінюються:

положення, які не відповідають законодавству;

явні неточності в розрахунках, неузгодженості різних положень і розділів проектної пропозиції;

недостатність інформації для оцінки ефективності проектної пропозиції.

8. Висновок про відповідність проектної пропозиції завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та про оцінку економічної ефективності проекту

Оцінка наявності основних розділів проектної пропозиції та повнота їх розкриття.

Оцінка державної пріоритетності проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості реалізації проектної пропозиції.

Аналіз обґрунтованості основних статей витрат.

Оцінка збалансованості, ефективності та стабільності проекту.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Висновок щодо доцільності державної підтримки проектної пропозиції.___________________


Директор департаменту інвестиційної

та інноваційної політики В. Г. Панченко