Наказ №843 Про проведення дослідно-експериментальної роботи зі створення дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у м - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №1026 Про завершення підготовчого та концептуально-діагностичного... 1 166.16kb.
Наказ №730 Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 204.03kb.
Планування роботи та сталого розвитку загальноосвітнього навчального... 1 375.72kb.
Організація та зміст навчально-виховного процесу 1 143.73kb.
Наказ №1177 Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі... 1 135.32kb.
Наказ №1152 Про проведення дослідно-експериментальної роботи «Соціалізація... 1 27.09kb.
«Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах... 5 1033.07kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу... 1 90.89kb.
Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів у приміщенні та на території... 1 70.43kb.
Організація навчально-виховного процесу в 1 класі 1 98.67kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки... 1 270.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №843 Про проведення дослідно-експериментальної роботи зі створення дидактико-методичної - сторінка №1/1

Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ
27. 07. 2012 р. № 843
Про проведення

дослідно-експериментальної роботи

зі створення дидактико-методичної

системи розвитку дитячої творчості

у межах навчально-виховного процесу

дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу
Відповідно до пунктів 2.1 і 2.4 Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року № 1054, враховуючи листи Управлінь освіти і науки Миколаївської, Київської, Черкаської, Херсонської, Івано-Франківської обласних державних адміністрацій та Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради, висновки комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.11.2011 (протокол № 13) та з метою здійснення експериментального дослідження, спрямованого на побудову дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити як такі що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи на тему: „Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу” на базі навчальних закладів згідно з додатком.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на тему: „Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу” на 2012-2017 роки.

2. Надати статус експериментальних дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам всеукраїнського рівня навчальним закладам згідно з додатком.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. забезпечити надання науково-методичну допомогу педагогічним колективам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи;

3.2. заслухати у липні 2013 року звіт про завершення діагностично-концептуального етапу дослідно-експериментальної роботи.

4. Управлінню освіти і науки Миколаївської (Мельнiченко В. В.) Київської (Бутник В. Г.), Черкаської (Шарапа І. Д.), Херсонської (Ніконов Ю. М.), Івано-Франківської (Микула Н. П.) обласних державних адміністрацій та Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Горюнова В. З.) здійснювати координацію науково-дослідної роботи на місцях, надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам навчальних закладів зазначеним у додатку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

від 27.07. 2012 р. № 843
Заявка

на проведення дослідно-експериментальної роботи

на тему: „Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу”
Актуальність дослідження. Провідною метою освіти сьогодення є виховання особистості учня-діяча, учня, який буде спроможний у своїй подальшій життєдіяльності створювати матеріальні й духовні цінності, змінювати на краще суспільне життя й себе, аналізувати й оцінювати наслідки цих змін, доводити цінність власних думок іншим людям. Такий учень має володіти певними знаннями, уміннями, якостями. Розкриємо їх зміст.

Знання мають бути чіткою системою взаємопов’язаних компонентів, тобто інструментом пізнання об’єктивного світу. Для здійснення процесу пізнання учневі необхідно окрім системи упорядкованих знань володіти інтелектуально-творчими уміннями. На нашу думку, інтелектуально-творчі уміння учня – це здатність успішно здійснювати загальні розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація й систематизація понять і фактів), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, застосовуючи систематизовані знання з шкільних дисциплін у процесі творення власних продуктів пізнавальної діяльності. До інтелектуально-творчих умінь особистості дитини ми відносимо: 1) уміння планувати свої дії на декілька кроків вперед; 2) уміння розмірковувати; 3) уміння довести власну думку; 4) уміння створювати власні „продукти”, а саме: казки, вірші, художні, музичні твори тощо, використовуючи навчальний матеріал. Для того щоб навчити кожну дитину створювати власні «продукти» творчості важливо вчителеві передбачити самоаналіз учнем власного процесу мислення, в основі якого – уміння віднаходити помилки, усвідомлювати та виправляти їх. Для досягнення успіху у соціумі дитина має бути здатна конструктивно взаємодіяти з іншими. В основі такої здатності лежать комунікативні уміння та емоційно-вольові якості.

Ефективність розвитку дитячої творчості значною мірою залежить від сформованості культури мислення особистості, основними складовими якої є вміння мислити і конструктивно взаємодіяти з іншими, та інтелектуальної культури вчителя. На формування культури мислення учня та інтелектуальної культури вчителя було спрямовано експериментальне дослідження Всеукраїнського рівня, яке було здійснено у 2006 – 2011 роках. Експериментальною роботою було охоплено 65 загальноосвітніх навчальних закладів України, 7 вищих педагогічних навчальних закладів та 3 інститути післядипломної педагогічної освіти. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи та система післядипломної педагогічної освіти в експериментальних навчальних закладах була спрямована на забезпечення його готовності до формування культури мислення молодшого школяра.

Експериментальне дослідження, яке спрямовано на побудову дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу, є продовженням експериментальної роботи на тему: «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 06.04.2006 № 271 «Про проведення експериментальної роботи з проблеми формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»).

Дане експериментальне дослідження охоплюватиме дошкільну, початкову та середню ланки освіти: діти від 5-ти років (старша група дошкільного навчального закладу) до 14-ти років (9-й клас загальноосвітнього навчального закладу), професійну підготовку майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу та вчителя початкової школи (ОКР «бакалавр») та систему післядипломної педагогічної освіти. Прогнозуємо, що дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу, яка охоплюватиме мету, зміст, форми, методи та засоби навчання, допоможе вихователю та вчителю сформувати пізнавально активну, реально й творчо мислячу, відкриту до спілкування, самокритичну особистість.

Виходячи з вище зазначеного, доходимо висновку, що тема даного дослідження є актуальною для освіти сьогодення.Тема дослідження. „Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу”.

Мета дослідження полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.

Для досягнення мети було визначено основні завдання дослідження: 1. Вивчити та проаналізувати стан розробки проблеми розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу у психолого-педагогічній та методичній літературі.

 2. Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості.

 3. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію побудови навчання як цілісного творчого процесу, яка є дидактичним та організаційно-методичним інструментарієм розвитку навчальної, літературної, художньої, музичної та інших видів дитячої творчості.

 4. Вивчити та проаналізувати динаміку готовності вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкової школи, вчителя, який викладає дисципліни гуманітарного та природничо-математичного циклів, до розвитку дитячої творчості.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі, професійна підготовка вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкової школи, вчителя, який викладає дисципліни гуманітарного та природничо-математичного циклів, до розвитку дитячої творчості у системі вищої та післядипломної педагогічної освіти.

Предмет дослідження - мета, зміст, форми, методи, засоби навчання у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі щодо розвитку дитячої творчості.

Гіпотеза дослідження: процес формування творчої особистості у межах навчально-виховного середовища дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу набуває ефективності за умови його використання як системи, що охоплює мету, зміст, форми, методи та засоби творчої діяльності дітей.

Методи дослідження.

 • логічний аналіз психолого-педагогічної, методичної та філософської літератури з метою з’ясування стану досліджуваної проблеми;

 • спостереження, анкетування, тестування, бесіди;

 • психолого-педагогічний експеримент: констатувальний, формувальний, контрольний;

 • психологічний аналіз процесу і продуктів творчої діяльності учнів;

 • статистична обробка даних, отриманих в процесі експериментально-дослідної роботи.

Вихідні ідеї експериментального дослідження
1. Суб’єктна парадигма освіти.

Основний зміст суб’єктної парадигми - визнання неповторності та унікальності психічної організації кожної дитини, її творчих можливостей та необмежених потенцій до саморозвитку.Саме в суб’єктній парадигмі освіта розуміється нами як розширення можливостей вибору власного життєвого шляху кожним учасником навчального процесу - замість адаптивно-дисциплінарної моделі засвоєння суми знань, умінь та навиків розв’язується задача побудови образу світу дитини в спільній діяльності із вчителем та однокласниками; основною педагогічною метою стає збереження здоров’я дитини, розвиток пізнавальної мотивації; формування міцних знань у вигляді гнучких систем, придатних для застосування в різних життєвих ситуаціях. Особливу цінність набуває конкретно-почуттєвий життєвий досвід дитини. Практична освіта розглядає такий тип взаємодії між учителем і учнями, який будується на проблемних ситуаціях реального життя, готує дітей до застосування набутих знань для дії в неочікуваних, нестандартних ситуаціях.

2. Ситуація розмірковування та ситуація успіху є домінуючими у навчально-виховному процесі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.

3. В основі навчально-виховного процесу − конструктивна взаємодія між вчителем та учнями. Специфіка конструктивної взаємодії в підсистемах «учитель-клас», «учитель-учень» полягає в тому, що основна увага вчителя спрямовується не на результат засвоєння певних знань, а на процес його досягнення. Зміст наукових понять під час конструктивної взаємодії з вчителем не стільки укорінюється у свідомість кожного учня, скільки узгоджується зі змістом, який притаманний учневі у момент його засвоєння. Його суб’єктивний зміст може збігатися, а може й розходитись із заданим, але він завжди у фокусі уваги вчителя.

4. Навчання − цілісний творчий процес у формі, наближеній до ділової гри, з елементами змагання, театрального дійства.

5. Провідною метою навчання є розвиток поняттєвого мислення, яке є підґрунтям розвитку творчого мислення та дивергентного.

6. Вчитель не тільки навчає, а й вчиться сам в процесі навчання учнів.
Термін проведення експериментального дослідження: 2012 – 2017 роки
Результати дослідження

 1. Розробка технології побудови навчання як цілісного творчого процесу, а саме її складових: концептуальної (психолого-педагогічні умови, принципи навчання); змістової (навчальні посібники, дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток поняттєвого, творчого, дивергентного мислення, на розвиток літературної, художньої, музичної та інших видів творчості); процесуальної (інтерактивні методи навчання, педагогічні можливості їх впровадження на заняттях у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі); діагностичної (діагностичні методики щодо виявлення стану сформованості творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості).

 2. Сформованість творчої особистості, готовності вихователя та вчителя до розвитку дитячої творчості.

 3. Розробка програми курсу «Технологія побудови навчання як цілісного творчого процесу» та відповідного навчального посібника для студентів педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Початкове навчання” (ОКР «спеціаліст»).

 4. Розробка програми курсу «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі» для вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової школи, вчителів, які викладають дисципліни гуманітарного та природничо-математичного циклів, - слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у межах післядипломної педагогічної освіти.


Науково-методичне забезпечення експерименту

1. З метою розв’язання поставлених завдань ми використовували концепції цілісно-системного (С. Архангельський, В. Афанасьєв, Н. Кузьміна, В. Семиченко) та діяльнісного (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Тализіна) підходів до педагогічного стимулювання розвитку особистості; концепцію безперервної педагогічної освіти та професійної адаптації педагогічних працівників (В. Бондар, В. Луговий, О. Мороз, Н. Протасова, Р. Хмелюк); філософські та психологічні положення щодо детермінації діяльності об’єктивними і суб’єктивними факторами (С. Рубінштейн, А. Брушлінський, Б. Ананьєв, В. Мясищєв); ідеї про системно-організовану дослідницьку діяльність (В. Давидов, В. Крутецький, В. Осинська, В. Паламарчук, В. Хміль та ін.); питання загального розумового розвитку особистості (П. Блонський, Л. Виготський, П. Гальперін, Н. Менчинська, В. Паламарчук, С. Рубінштейн, О. Савченко); проблеми активізації інтелектуальної діяльності у процесі навчання (Н. Бібік, О. Савченко, Д. Богоявленська, Л. Славіна, М. Смульсон та ін.); мотивації інтелектуальної діяльності (А. Маркова, Е. Ільїн, О. Матюшкін та ін.); теоретичні підходи щодо змісту поняття «культура» (С. Анісімов, В. Давидович, М. Дьомін, Л. Коган, О. Ханова, О. Хижна, О. Шевнюк та ін.); теоретичні положення щодо змісту та елементів педагогічної технології (В. Беспалько, М. Кларін, Г. Селевко, С. Сисоєва).

2. Програми:

«Логічний калейдоскоп» для дітей старшої групи дошкільних навчальних закладів та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Митник О.Я., Ігнатьєва С.М., Карпенко Т.О.) („Рекомендовано МОН України”);

Логіка”, для учнів 2 – 4 кл. (авт. Митник О.Я.) („Рекомендовано МОН України”);

Фізика. Елементи логіки” для учнів 7 – 9 класів (автор-упорядник: Мельник І.В.) (погоджено у Київському університеті імені Бориса Грінченка);

Математика. Елементи логіки” для учнів 5 – 6 класів (автор-упорядник: Мірошніченко Н.М.) (погоджено у Київському університеті імені Бориса Грінченка);«Основи економічних знань» для учнів 3 – 4 класів (автор-упорядник: Верещагіна Ю.Ю.) (погоджено у Київському університеті імені Бориса Грінченка);

«Людина та інформаційна діяльність» для учнів 7- 9 класів (погоджено у Київському університеті імені Бориса Грінченка);

«Алгебра. Елементи логіки» для учнів 7 – 8 класів (автор-упорядник: Коваленко О.Ю.) (погоджено у Київському університеті імені Бориса Грінченка)
3. Навчальні посібники:

«Логічний калейдоскоп. 1 клас» (автори: Митник О.Я., Ігнатьєва С.М., Карпенко Т.О.);

«Логіка. 2 клас» (автор: Митник О.Я.);

«Логіка. 3 клас» (автор: Митник О.Я.);

«Логіка. 4 клас» (автор: Митник О.Я.);

«Творча математика. 2 клас» (автор: Митник О.Я.);

«Творча математика. 3 клас» (автор: Митник О.Я.);

«Творча математика. 4 клас» (автор: Митник О.Я.).


4. Навчально-методичні посібники для вчителя

„Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів” (автор: Митник О.Я.);

„Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики” (автор: Митник О.Я.)

Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення / Олександр Якович Митник. – К.: Початкова школа, 2006. – 104 с.Митник О.Я. Курс "Логіка" в системі загальної середньої освіти: програма, календарне планування, методичний інструментарій, поняттєвий апарат / О.Я. Митник //Початкова школа – 2007. – № 10. – С. 29 – 36 (посібник у журналі).

5. Використання існуючих навчальних та навчально-методичних посібників з певною методичною адаптацією щодо цілей експерименту.

6. На базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, базових навчальних закладів: спеціалізованої школи №31 I – III ст. з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу Дніпровського району м. Києва (для вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи), навчально-виховного комплексу «Соціум» № 240 Оболонського району м. Києва (для вчителів, які викладають дисципліни гуманітарного та природничо-математичного блоків) проведення один раз на рік короткочасних курсів підвищення кваліфікації, Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів за програмою експериментального дослідження.

7. Поступове створення і видання навчальних посібників, дидактичних матеріалів, які виступатимуть інформаційним забезпеченням змістової складової технології побудови навчання як цілісного творчого процесу.

Науково-консультативна рада експериментального дослідження
Митник О.Я. – професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (автор педагогічної ініціативи, науковий керівник)

Завалевський Ю.І. – заступник директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук (науковий керівник)

Бондар В.І. – директор Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Хоружа Л.Л. – проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (консультант з проблем підготовки майбутнього вчителя)

Кочерга О.В. - заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент (консультант з проблем інформаційного забезпечення загальної середньої освіти)

Древаль Г.Ф. - начальник відділу науково-методичного забезпечення початкової школи Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (консультант з проблем навчально-методичного забезпечення початкової школи)

Дятленко Н.М. - завідувач кафедри методики і психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент (консультант з проблем навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти)

Дубінко О.С. - директор НВК №240 «Соціум» Оболонського району м. Києва (консультант з проблем організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у 5 – 9 –х класах)

Доброханська О.Ю. - директор спеціалізованої школи №31 I – III ст. з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу Дніпровського району м. Києва (консультант з проблем організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах та початковій школі)
Науково-консультативна рада експериментального дослідження:

 • здійснює керівництво експериментом на засадах постійної координації дій з представниками Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, Інституту інформаційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України;

 • контролює хід створення програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів для забезпечення експериментальної роботи і сприяє виданню вказаних матеріалів;

 • бере участь в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів, які працюють за програмою експериментального дослідження; організації та проведенні семінарів та конференцій з проблем, зазначених у програмі дослідження;

 • щорічно звітує перед представниками Міністерства освіти і науки України про хід експериментального дослідження.

Обласними (міськими) органами управління освітою створюються робочі групи з представників шкіл, науковців, діяльність яких координуються науково-консультативною радою експерименту. Робочі групи здійснюють контроль за ходом експерименту у відповідних навчальних закладах, проводять робочі збори, наради, семінари тощо з питань, що виникають в ході експерименту, узагальнюють набутий досвід та повідомляють про нього науково-консультативну раду експерименту (один раз на рік).


Автор педагогічної ініціативи,

науковий керівник, доктор педагогічних наук О.Я.Митник

Заступник директора

Інституту інноваційних технологій

та змісту освіти, кандидат педагогічних наук

науковий керівник Ю.І.Завалевський

Додаток


до наказу Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

від 27.07. 2012 р. № 843

Перелік

навчальних закладів на базі яких проводиться дослідно-

експериментальна робота на тему: «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу

дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»


Область

Навчальний заклад


Миколаївська

Дошкільний навчальний заклад № 7 (м. Миколаїв)

Дошкільний навчальний заклад № 52 (м. Миколаїв)

Дошкільний навчальний заклад № 8

(м. Южноукраїнськ)Дошкільний навчальний заклад № 7 (м. Баштанськ)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

(м. Миколаїв)Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51

(м. Миколаїв)Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

(м. Южноукраїнськ)Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Баштанської районної ради

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Новобузької районної ради

Мішково-погорілівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради

Миколаївська обласна санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4

м. Київ

Спеціалізована школа № 304

Навчально-виховний комплекс № 240 «Соціум»

Колегіум «Олімп»

Середня загальноосвітня школа № 219

Спеціалізована школа № 194 «Перспектива»

Дошкільний навчальний заклад № 474

Дошкільний навчальний заклад № 412

Спеціалізована школа № 209

Спеціалізована школа № 31

Спеціалізована школа № 3Херсонська

Скадовська гімназія Скадовської міської ради

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46

Дошкільний навчальний заклад № 3 (м. Цюрупинськ)

Великоолександрівський дошкільний навчальний заклад № 1

Великоолександрівська загальноосвітня школа № 2

Директор Інституту інноваційнихтехнологій і змісту освіти О.А.Удод