Наказ №971-32 від «07» грудня 201 1 р. Про підготовку до 2012/2013 навчального року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального... 1 41.8kb.
Наказ №135 Про підготовку та забезпечення організованого початку... 1 83.69kb.
Розпорядження голови Рівненської райдержадміністрації від 07 грудня... 6 1514.35kb.
Наказ №129 Про підготовку до нового 2013/2014 навчального року з... 1 39.96kb.
Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року 1 49.04kb.
Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року з метою забезпечення... 1 49.06kb.
Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року з метою забезпечення... 1 48.29kb.
Наказ №250 Про проведення тарифікації педагогічних працівників загальноосвітніх... 1 67.71kb.
Наказ №72 Про підготовку матеріально технічної бази навчального закладу... 1 17.59kb.
Наказ №260 Про затвердження тарифікаційних списків 1 152.06kb.
Наказ № Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року 1 36.67kb.
Розпорядження голови Рівненської райдержадміністрації від 07 грудня... 6 1514.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №971-32 від «07» грудня 201 1 р. Про підготовку до 2012/2013 навчального року - сторінка №1/1


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
НАКАЗ
_971-32_ від «07» грудня 2011 р.
Про підготовку

до 2012/2013 навчального року
З метою належної підготовки до 2012/2013 навчального року та своєчасного вирішення питань кадрового забезпечення навчального процесу

НАКАЗУЮ:

 1. Навантаження науково-педагогічних працівників на 2012/2013 навчальний рік формувати відповідно до наказу ректора № 309-32 від 05.05.2009 р. «Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи» із змінами, внесеними наказами № 417-32 від 01.06.2010 р., № 830-32 від 09.11.2010 р., №464-32 від 07.06.2011 р. При доборі науково-педагогічних працівників за строковими трудовими договорами (сумісників) керуватися наказом № 132-32 від 22.02.2010 р.

 2. Планово-фінансовому відділу, з урахуванням чисельності студентів за напрямами/спеціальностями, а також внутрішніх і зовнішніх заявок на викладання навчальних дисциплін, подати на затвердження уточнений штатний розпис університету (науково-педагогічні працівники) на 2012/2013 навчальний рік по факультетах та інститутах – до 01.03.2012 р.

 3. Факультетам та інститутам:

 1. Підготувати і подати проректору з науково-педагогічної роботи Бугрову В.А. пропозиції до плану прийому на навчання (у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) та напрямів/спеціальностей та з врахуванням вимог підрозділу IV.3 «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», затвердженої Ухвалою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 07.11.2011 р.) – до 23 грудня 2011 р.

 2. За необхідності внести уточнення до навчальних планів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», у тому числі зміни до варіативної частини цих планів, та подати до Науково-методичного центру організації навчального процесу (далі – Центр) необхідні комплекти документів – до 29 грудня 2011 р.

 3. Підготувати і подати на затвердження Центру робочі (оперативні) навчальні плани на 2012/2013 н.р. за всіма курсами і формами навчання – до 01 лютого 2012 р.

3.3.1. Встановити, що дисципліни вільного вибору студента за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки плануються лише у випадку, коли кількість студентів, які будуть вивчати дисципліну, перевищує 25 осіб.

3.3.2. Встановити, що дисципліни вибору навчального закладу і дисципліни вибору студента за блоками (кластерами, спеціалізаціями) плануються за умови: 1) попереднього затвердження паспортів кластерів/спеціалізацій у відповідності до Ухвали Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14.03.2011 р.; 2) дотримання вимог щодо мінімальної чисельності студентів у групах/підгрупах, які навчаються за відповідними блоками/кластерами/спеціаліазаціями (першими і другими мовами - для інституту філології) – не менш як 10 осіб за ОКР «Бакалавр» і «Спеціаліст», і не менш як 7 осіб за ОКР «Магістр». 1. Підготувати і подати на затвердження Центру внутрішні і зовнішні заявки на викладання навчальних дисциплін – до 12 лютого 2012 р.

3.4.1 Встановити обов’язковість дотримання вимог підрозділу I.2 «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (затвердженої Ухвалою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 07.11.2011 р.) при формуванні заявок на викладання навчальних дисциплін.

 1. Підготувати і подати на погодження до Центру загальні розрахунки годин педагогічного навантаження по кожній кафедрі за затвердженими формами – до 17 березня 2012 р.

 2. Забезпечити передачу до Центру на погодження відомостей розподілу годин між викладачами кафедри та персонального навантаження кожного науково-педагогічного працівника (розробляються у відповідності до доведених показників штатного розпису) - не пізніше 13 квітня 2012 р.

 3. Після затвердження навантаження, але не пізніше 21 травня 2012 р., подати на розгляд першого проректора документи щодо зарахування науково-педагогічних працівників на 2012/2013 н. р. за строковими трудовими угодами і на умовах погодинної оплати. Документи подавати одночасно на всіх сумісників відповідного факультету/інституту.

 4. Подати до Центру графіки навчального процесу по денній і заочній формах навчання на 2012/2013 н.р. - до 1 червня 2012 р.

 5. Подати до Центру розклад занять за денною формою навчання на 1 семестр 2012/2013 н.р. - до 22 червня 2012 р.

 6. На засіданні вченої ради факультету/інституту розглянути інформацію кафедр щодо виконання педагогічного навантаження у 2011/2012 н.р. Затверджені вченою радою зведені звіти кафедр подати до Центру до 15 червня 2011 р.

 1. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директорів інститутів, їхніх заступників, завідувачів кафедр, а також осіб, відповідальних за складання та оформлення вищезазначених документів.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Бугрова В.А.Ректор
Л.В.Губерський

Погоджено:
Перший проректор
О.К.Закусило


Проректор з науково-педагогічної роботи
В.А.Бугров


Проректор з науково-педагогічної роботи (фінансові питання)І.О.Лютий
Начальник юридичного відділу
І.В.Саленко