Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922 - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922
ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

м. Маріуполь протокол №66 від 15.08.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03361135

1.3. Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Дмитрієв Олександр Борисович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Маріупольгаз»;87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16, тел./факс (0629) 52-69-22; е-mail: office@margaz.com.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (код за ЄДРПОУ 03361135).

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування - Папір та картон. Код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 21.12.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:

Папір в асортименті:

- Папір для офісної техніки А4, пачка 500 арк – 2050 шт.

- Папір для офісної техніки А3, пачка 500 арк – 130 шт.

- Папір перфорований СПФ-210-SL, пачка 1700 арк – 130 шт.

- Папір перфорований СПФ-420-SL, пачка 1700 арк – 30 шт.

- Папір рулонний СУ420-SL без перф., довжина стрічки не менш 50м – 20 шт.

- Папір газетний А4, пачка 500 арк – 230 шт.

- Папір офсетний А4, пачка 500 арк – 450 шт.

- Папір для факсу 210х30 - 70 рул.

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): -

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата оприлюднення 09.05.2011року, оголошення № 054475, ВДЗ 55(501) від 09.05.11р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата оприлюднення 22.06.11р., оголошення № 100065, ВДЗ 74(520) від 22.06.11р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 20.07.2011року, оголошення №122414 ВДЗ№86(532)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові

6.2.1. Приватна фірма «Стимул-В»

6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+»

6.2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

6.3.1. Приватна фірма «Стимул-В» ЄДРПОУ 22123648

6.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» ЄДРПОУ 25394112

6.3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+» ЄДРПОУ 32011280

6.3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті» ЄДРПОУ 36307708

6.4. Місцезнаходження.

6.4.1. Приватна фірма «Стимул-В», 69068 м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 5а, кв. 9

6.4.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір», 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 2б

6.4.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+», 83059 м. Донецк, вул. Складська, 5

6.4.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті», 83003 м. Донецк, пр-т Ілліча,54 кв.60

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 09.06.2011р. до 10.00 год

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 09.06.2011р. о 11.00 год

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:


№ п/п

Учасники процедури

Ціна, з ПДВУмови розрахунків:

За фактом поставки протягомСтрок поставки: з дня отримання письмової заявки

Рік випуску товару

1

Приватна фірма «Стимул-В»

107106,60 грн.

10 кал. дн.

3 дн.

2011

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

102007,20 грн.


15 кал. дн.

3 дн.

2011

3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+»

101718,50 грн.


30 кал. дн.

3 дн.

2011

4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті»

109341,00 грн.


30 кал. дн.

3 дн.

2010-2011

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 101718,5 грн. (сто одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень, 50 коп.) зПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 109341,0 грн. (сто дев’ять тисяч триста сорок одна гривня, 00 коп.) з ПДВ

номер _3_ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 101718,5 грн. з ПДВ (цифрами)сто одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень, 50 коп. зПДВ

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 17.06.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.: Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 32011280

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 83059 м. Донецк, вул. Складська, 5, (0622) 94-13-55

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 13.07.2011р., 101718,5 грн. (сто одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень, 50 коп.) зПДВ

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:.-

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.1.1. Приватна фірма «Стимул-В»

13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

13.1.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+»

13.1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:-

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

13.3.1. Приватна фірма «Стимул-В»

13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

13.3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Культтовари+»

13.3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніті»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):-15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови правління

ПАТ «Маріупольгаз» з економічних

та фінансових питань-начальник ПЕВ

Голова комітету з конкурсних торгів

Разумна Т. В.

Начальник відділу МТЗ

(Заступник голови комітету з конкурсних торгів)

Дмитрієв О.Б.

начальник юридичного відділу

(член комітету з конкурсних торгів)

Комарова О.В.

Экономист по плануванню та аналізу

виробничо-господарської діяльності

(член комітету з конкурсних торгів)

Левіна О.В.

Провідний інженер ВТВ

(член комітету з конкурсних торгів)

Соломін О.В.

Инженер ВТВ

(секретар комітету з конкурсних торгів)

Анікєєва Х.М.

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник голови правління

ВАТ «Маріупольгаз» з економічних

та фінансових питань-начальник ПЕВ

___________________ Т. В. Разумна 15.08.2011р. (підпис, М. П.)